Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
Ali Bayramo?lu / Yeni ?afak:


Mahalle baskysy, tesettür, Malezya, vs… Malum tarty?ma konulary bunlar ve meraklysy çok…

Ama mesele sadece merakla ilgili de?il, bir de hastalyk söz konusu…

Dün de söyledik:
“Ynsanlar bir konuda gördüklerine, ya?adyklaryna de?il, ba?kalaryndan duyduklaryna inanmaya ba?lamy?larsa” ve bu, salgyn bir durum halini almy?sa, “sorun toplumun hastalanmaya ba?lamasydyr”…

Bu durumda görüp, ya?ananlaryn hatyrlanmasy bazen faydaly olur.

Bunun etkili yollaryndan birisi Malezya ya da vs mahreçli “fast food sosyoloji” yerine, ülkede, sokakta ya?anyn içinden üretilen sistematik ve metodik bilgidir.

Bu tür bilgi demetleri, ayna görevi de yaparlar.

Y?te bunlardan birisi, bir kamuoyu ara?tyrmasy:
Ara?tyrma; 21–23 Eylül 2007 günleri Türkiye’nin 7 co?rafi bölgesinde, 38 il ve 128 ilçede bunlara ba?ly 157 mahalle ve köyde, 18 ya? ve üstü seçmen nüfusunu temsil eden 924’ü kadyn toplam 1863 denekle hanede yüz yüze görü?me metoduyla yapylmy?...

Çaly?manyn yürütüldü?ü 38 il ?öyle:
Adana, Adyyaman, Ankara, Antalya, Aydyn, Balykesir, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakyr, Edirne, Elazy?, Erzurum, Eski?ehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Yçel, Ystanbul, Yzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kyrklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Kahramanmara?, Nev?ehir, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, U?ak ve Van…

Ara?tyrmayy yapan A&G Ara?tyrma ?irketi…

Hatyrlatalym, bu ?irket 1999, 2002 ve 2004 seçim sonuçlaryny hatasyz bilen, ayny ba?aryyy 22 Temmuz seçimlerinde tekrarlayan Adil Gür’ün ?irketi…

?imdi ara?tyrma raporundaki kysa yorumu birlikte okuyalym:
“Türkiye’de ba?y kapaly kadynlaryn oranynda azalma var. Gençler yüksek oranda ba?y açyk. 2003 ara?tyrmasynda da belirtti?imiz gibi, önümüzdeki yyllarda Türkiye’de örtünen kadynlaryn oranynda düzenli olarak azalma devam edecek. Yaygyn kanaatin aksine, toplumda örtünme artmyyor, aksine azalyyor. Sadece görünürlük artyyor.

Devam ediyor yorum:
“Kapaly kadynlar daha fazla sosyal hayatta yer almaya ba?lady. Eskiden otobüste, minibüste görmeye aly?ty?ymyz kadynlar, bugün son model arabalara binmeye, Ni?anta?y’nda, Ba?dat Caddesi’nde aly?veri?e çykmaya ba?ladylar. Bu nedenle sayyda arty? yok, algyda farklylyk ve arty? var…”

Y?te böyle…
?imdi ara?tyrmadan bu yorumu ete kana büründürecek birkaç ayrynty ve rakam verelim…
“- Türkiye’deki hanelerin % 74,3’ünde ba?yny kapatan kadyn var. Ba?y kapaly kadyn olan hane sayysynda 3,5 yylda %2,9 azalma ya?anmy?..
- 18-27 ya? grubunda ba?yny kapatanlaryn sadece % 8,5’i e?inin veya aile büyüklerinin iste?i do?rultusunda örtündü?ünü söylüyor…
- Üniversitelerde türban yasa?y kaldyrylmalydyr diyenlerin orany yüzde 73,7…
- Türban simge mi sorusuna de?il diyenler yüzde 70…”
Bu bulgular, Malezyacylara, Mardin’in mahalle baskysy tabirine takla attyrarak sosyologlu?a soyunanlara itici gelecektir…

Ama bulgular böyle ve bulgu bunlar…

Bilgiden, ya?amdan, ya?anmy?lyktan geliyorlar…

Bir toplumun kendisine baky?yny, kendi ya?adyklaryna atfetti?i anlamy ortaya koyuyorlar. Üstelik ilk ve muhtemelen bu istikametteki son bulgular da de?iller…

Daha önce yapylmy? ama tazeli?ini koruyan birçok niteliksel ve niceliksel saha ara?tyrmasy bunlary destekliyor ve do?ruluyor…

Artyk bu Malezya, mahalle baskysy, futbol takymlary maskaraly?yna son vermekte fayda var…


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin