Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
Kamil Tekin Sürek / Evrensel:


Yeni anayasa tarty?malary ile birlikte Kenan Evren ve cuntacylaryn yargylanmasy da gündeme geldi. Çünkü, 1982 Anayasasy’nyn bazy maddelerinin de?il de, tümünün de?i?tirilmesi durumunda, yani anayasayy bir bütün olarak TBMM’nin yapmasy durumunda, 82 Anayasasy’nyn geçici 15. maddesi kendili?inden ortadan kalkmy? oluyor ve 12 Eylül darbecilerinin yargylanmasynyn yolu açylmy? oluyor.

Belki de yeni bir anayasa yapylmasyna kar?y çykanlaryn bir kysmy, darbecilerin yargylanmasy ihtimalinden korkuyor.

Elbette, darbeciler derken sadece Kenan Evren ve di?er dört cunta üyesinden söz etmiyoruz. Yukarydan a?a?yya bütün darbecilerden, onlaryn sykyyönetim komutanlary, emniyet müdürleri vd. söz ediyoruz.

Gerçi darbecilerin suçlarynyn bir kysmy yasal olarak zamana?ymyna u?rady. Bazy suçlaryn zamana?ymy otuz yyl. Ama, yargylanmalary için ba?ka yasal dayanaklar da mevcut. Örne?in, ?ili diktatörü Augusto Pinochet ve Peru diktatörü Alberto Fujimori için i?ledikleri suç insanlyk suçu oldu?u gerekçesi ile davalar açyldy.

Kenan Evren, yargylanmasy konusunda güya meydan okuyor. Halka soralym. Halk yargylansynlar derse yargylanmaya razyyym demi?. Bu meydan okuma, aslynda korkunun ve pani?in ifadesi. Kenan Evren, cunta döneminde dört arkada?y ile birlikte yasama görevi yapty.

Yani, çok sayyda yasayy Meclis gibi kabul etti.

Bu kadar yasa yaptyktan sonra, biraz yasalary biliyor olmaly. Bir suçlunun yargylanmasy için halk oylamasy yapylmaz. Adama, “Senden uyanyk yok mu?” derler.

Yster misiniz, ?imdi hakkynda dava açylan bütün zanlylar, “Halk oylamasyna gidelim” desin?

Tabii, yeni bir anayasa yürürlü?e girdi?inde, Evren ve di?er darbe suçlularyna dava açabilecek savcylar var my, yok mu görece?iz? Bir savcy iddianame hazyrlady, deli muamelesi yaptylar, alelacele emekli ettiler.

Yargylanma ihtimali nedeniyle, 1982 Anayasasy’nyn de?i?tirilmesini istemeyenler içinde galiba gerçek gerekçesini açyklayan sadece Kenan Evren oldu. Di?erleri gibi Atatürk’ün ismini anayasadan çykaryyorlar falan demedi.

Yylmaz Erdo?an’yn sevgilisi ile ilgili ihtimalleri sevmesi gibi, ben de Kenan Evren’in yargylanmasy ihtimalini sevdim do?rusu.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin