Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


KORKUTUCU MUCYZE
Umur Talu / Sabah:


Ynsan üzülüyor, geriliyor, “Bu devirde artyk...” filan diyor ama;
Azycyk dü?ününce, bo?una da de?il.
Birbirimize kar?y yo?un ku?ku ve güvensizli?in “çok hakly” temelleri mevcut.
Çünkü, “öteki”ni yok etme, basma, bastyrma, ezme, silme, sindirme dürtüsü (yakyn) tarihte dolanmakla kalmamy?, içimize de nüfuz etmi?.
Bunu kendi zihninde, kalbinde a?an, tasfiye eden var elbette.
Bir ?ekilde kontrol eden, bastyran da.
Ama hafyza ve hatyra ile reflekslerde bu kodlar var.
Var, çünkü belli ba?ly siyasi, ideolojik ve kimliklere dair akymlaryn; daha hakim olanlar ile çevredekilerin, çevreden merkeze gelenler ile marjinallerin hemen hiçbirinde syky “özele?tiri” olmamy?.
Ba?kasynyn geçmi?iyle bugünüyle hesapla?mayy sürdürenlerin ?eceresinde, kendi geçmi?iyle syky hesapla?ma, derin özele?tiri hemen hiç yok.
Ne devlet adyna, ne parti, örgüt, inanç, ideoloji, akym, hareket adyna.


Mesela; “27 Mayys”y zihinlerde ve devlet protokolünde tasfiye eden, “12 Eylül”.

Ama bir darbe, darbe zihniyetini tasfiye etmiyor ki. Sadece, onun “emir komuta dy?yly?y”ny ve 12 Mart’yn kazyyyp da byrakty?y anayasa kalyntylaryny, bir de bayramla?masyny tasfiye ediyor.

Yoksa, darbenin darbeye özele?tirisi mümkün mü ki.

(Kimilerinin orduyu, 27 Mayys’ta, 12 Mart’ta, 12 Eylül’de, 28 ?ubat’ta hep ayny, de?i?mez “Atatürkçü çizgi” sanmasy da ayry mesele!)

Silahly Kuvvetler adyna sa?lam bir özele?tiri olmu? mu hiç?

Sonra; 27 Mayys’a kyzyp 12 Mart ve 12 Eylül’ü destekledikten sonra, hakly olarak artyk “her askeri darbe”ye kar?y çykan özellikle liberal ve merkez sa?, muhafazakar akym ve siyasetlerin bir “Demokrat Parti” ele?tirisi (özele?tirisi) var my?
Sadece darbe ve idam anlary, kutsalla?tyrmaya yaryyor.
Ama (“öteki”ni silme ?ahikasy) 6 - 7 Eylül’ün, Vatan Cephesi’nin, basyna baskynyn, Kore’ye asker ko?turmalaryn, bir sürü icraatyn demokrasiyle, demokratlykla ilgisi ya da ilgisizli?i dert de?il.


“Sosyalist sol”un “teröre, tedhi?e saplanma” ve “halktan kopma” ile ilgili özele?tirisi, ancak çoktan çark edenlerin “eski arkada?laryna küfredip kendi özel geçmi?ini tasfiye ve yeni arazilere uyma” çabasyndan ibaret. Hakiki özele?tiriden ziyade, olsa olsa günah çykartma kimileri için.

“Dönmeyenler”den kimin neyi hakikaten reddetti?i, neyi do?ru gördü?ü belirsiz.
Genellikle, zamanla de?i?en duru?lar, tarzlar, laflar.
Öylesine.
Cany çok acytylmy?, çok kyrylmy?, çekmi? ama ele?tiri gücü kadar bir özele?tirisi olmamy?.


“Sorumlu lider”in parti ve gençleri “sokakta de?il, siyasette tutma”sy de?i?imse, mesela MHP’nin geçmi?iyle hesapla?masy nedir?

Özele?tirisi ne?

Cinayet, suikast, katliam, Gladio ma?alyklary, e?itim kamplary; bunlarla nasyl bir hesapla?ma damga vurmu??

Ne tür bir vicdan muhasebesi, iç syzysy ve acysyyla de?i?ilmi?? Bugün (helal olsun!) demokratly?y kimseye byrakmayan “muhafazakar” kesimin, AKP kadrolarynyn, sadece “Erbakan’dan kopu?”u gerekçelendirmek üzere beyan ettikleri pi?manlyklar, hakiki özele?tiriyi kapsyyor mu?

“Vurun kahpeye” gelene?inden de kopu? olmu?sa, ne tür bir siyasi, ahlaki, insani, felsefi, dini muhasebeden sonra?

Kanly Pazar, Mara?, Çorum, Sivas nasyl bir yaman ele?tiriye tutulmu? da a?ylmy??

O katledici tarihi unutmayanlaryn ço?unun hafyza ve vicdan kapsama alanyna ise Ba?ba?lar katliamy girememi? mesela.

“Teröre lanet” okuyan milyonlaryn “peki Kürtlerin derdi, acysy ne?” diye bir sorusu, meraky, basky ve infazlara dair syzysy olmamy?;

“Kürt sorunu” ba?lamynda “insanlyk, hak, hukuk, demokratikle?me”den bahsedenlerin ço?unda ise, öldürülen gencecik askerler, katledilen köylüler, ölüme sürüklenen çocuklar için, “insanlyk, hak, hukuk, demokrasi” namyna zerre yara açylmamy?.


Geçmi?ini asla tarty?mayanlaryn, açyk iç muhasebe olmadan, geçmi?in nice günahyny hala açyk veya için için kutsayarak kendilerini a?malary bir “Türkiye mucizesi” olmaly.

Ama mucizevi ço?unluk birbirinden korkuyor. Çünkü ço?umuz utanç, muhasebe ve özele?tiri kültürüne yabancy.

Syk syk yanyldy?y, yanyltty?y halde hep hakly olan medya dünyamyzdan da belli.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin