Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
BYA Haber Merkezi:


Solda ortak bir zemin olu?turulmasy için yapylan toplantydan bir anayasa komisyonu olu?turulmasy ve tarty?manyn Ynternet üzerinden yayylmasy sonucu çykty.


Ystanbul’da yapylan Solda Ortak Zemin Forumu’na 280’den fazla ki?i katyldy.
15 Eylül'de düzenlenen toplantyya seçim sürecinde ortak ba?ymsyz adaylara destek veren bireyler ile çe?itli demokratik kitle örgütü ve siyasi parti temsilcilerinin katyldy?y toplantyda, 33 ki?i söz alarak görü?lerini ifade etti.

Yazyly olarak açyklanan metne göre forum syrasynda dile getirilen ve genel kabul gören görü?ler ?öyle:

Anayasa üzerine solda yürütülen u?ra?laryn ortakla?masyna dair bir komisyon çaly?masy ba?latylmasy;
Solda Ortak Zemin ça?rysynyn web üzerinden Ystanbul dy?yna da açylarak, tarty?manyn yazyly olarak da yürütülebilece?i bir platform yaratylmasy;
Tuzla'da ya?ananlarla ilgili olarak bir çaly?ma grubu olu?turulmasy. Geçti?imiz ay içinde Tuzla'daki tersanelerde art arda ya?anan i?çi ölümleri nedeniyle bu bölge gündeme gelmi?ti. Ekim sonunda, “anayasa tarty?malaryna solun ortak talepleri ve müdahaleleri” gündemli yeni bir forum düzenlenmesi.

ORTAK ZEMYN ARAYI?I
22 Temmuz seçimleri öncesinde ortak adaylaryn çykartylmasy için sol/sosyalist grup ve bireylerin katylymyyla olu?turulan süreç “Solda Ortak Zemin Giri?imi” ba?ly?y altynda sürüyor. Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) 22 Temmuz seçimlerine ba?ymsyz adaylarla girece?ini ve metropollerde ortak sosyalist adaylary destekleyece?ini açyklamasynyn ardyndan, sosyalist birey ve gruplaryn bir araya gelmesiyle Ystanbul'da dört ayry forum düzenlendi.

Sonuçta ba?ka inisiyatiflerin de ortaya çykmasyyla Ystanbul, Yzmir, Antakya, Ankara gibi illerde sol/sosyalist ba?ymsyz adaylar seçime girdi. Ufuk Uras, Ystanbul 1. bölgeden seçilerek Meclise girdi.


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin