Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!
Ali Bayramo?lu / Yeni ?afak:


Bir dizi akyl kary?tyrycy, yönlendirici, insany karnyndan konu?maya iten konularyn i?gal etti?i gündem içinde evrilip duruyoruz…

Bir mahalle baskysy meselesidir gidiyor malum…

Bir de Malezya i?i var, daha do?rusu ülkenin “Malezyala?yp Malezyala?mayaca?y tarty?masy” var…

Ynanylyr gibi de?il…

Bütün gazetelerde bir Malezya dizisi…

Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Sabah, hatta bizim Yeni ?afak, Malezya'yy yazyyorlar ya da Malezya'dan yazyyorlar.

Merkez medya ve türevi olanlar, ysrarla, kültür turizmi yaparcasyna, Malezya'dan edindikleri hyzly izlenimlerle ülkenin gelece?inin falyna bakyyorlar…

Gerçekten inanylyr gibi de?il, birkaç ki?inin, örne?in Ertu?rul Özkök´ün hezeyany, bu hezeyanyn ifade imkâny buldu?u Hürriyet Gazetesi'nin gücü üzerinden ülke semalaryny tümüyle kaplamy? görünüyor…

Türkiye'de din, dindar, Yslami kesim üzerine son dönemlerde yapylan tarihsel boyutlu ve kar?yla?tyrmaly bunca bilimsel çaly?ma, bunca ciddi kamuoyu ara?tyrmasy varken, Malezya mahreçli, bilgi kyryntysy bile içermeyen “seçilmi? sokak izlenimleri” vesilesiyle yapylan kanaat bombardymany içinde bulundu?umuz vahim durumun açyk göstergesi…

Bu “fast-foot sosyoloji” harekâty belli ki çok i?levli…

Kimisi ucuz ama etkili bir manipülasyon pe?inde, kimisi “simyacy gibi”, yapty?yny sandy?y din sosyolojisine malzeme aryyor, kimisi ise do?al ve de?i?mez korkularyna yeni gerekçeler buluyor, beteri salgyn bir hastaly?yn ta?yyycysy haline geliyor…

Bir gazete Malezya'da buldu?u bir uzmana ?unu söylettirmi?: “Size yyllar önce Yslamla?aca?ynyzy söyle?mi?tik, i?te kanyty, AK Parti yüzde 47 aldy…”

Analize bakyn…
Ya da bunu analiz diye yazana bakyn…
Olmady gazetede birinci sayfadan verene bakyn…
Türkiye'yi okuma kabiliyetinde(!), insany hayrete dü?ürmekte, Özdemir Ynce'yi bile geride byrakyyorlar…
Evet, inanylyr gibi de?il…
Bilgiye hakaret, bir toplumun zeka ve algy çytasyny a?a?yya çekme ne isterseniz var, bu i?te…

Bir ülkenin tarty?malaryny bu seviyeye çekmek kabul edilebilir bir durum mudur? Yeni bir anayasa tarty?masynyn, tarty?ma yönteminin böyle bir biçim kazandy?y nerede görülmü?tür?

Ertu?rul Özkök dünkü yazysynda “ele?tiriliyoruz, suçumuz güya 'sivil´ diye bize zorla dayatylmak istenen anayasa tasla?yna kar?y çykmak…” diyor

Böyle mi kar?y çykylyr be?enmedi?in, katylymcy bulmady?yn bir hazyrlyk sürecine?

Hürriyet ve Milliyet gazeteleri tam bir aydyr hemen her gün, din tehlikesi temasy üzerine man?etten bunun için mi gidiyor?
Korkulary alevlendirecek, insanlary anlamsyz bir seferberli?e itecek üçüncü sayfa haberleri bunun için mi sürman?et oluyor?
Liberal ve demokrat kalemlerin AK Parti'yi destekledi?ini, me?rula?tyrdy?yny söyleyip, “artyk deste?inizi geri çekin” diyorlar, dört bir koldan, Özkök´üyle, Ynce'yle, ?ahin'iyle…
Do?rudur o insanlar AK Parti'yi sykça desteklediler, belki önünü de açtylar…
Böyle yaptylar çünkü AK Parti 2003 yylyndan itibaren Türkiye'de de?i?imin ve reformun ta?yyycyly?yny, özgürlük alanynyn geni?lemesinin öncülü?ünü yapty…
Böyle yaptylar çünkü 2007 baharynda askeri muhtyraya ahlaken ve siyaseten kar?y durmak lazymdy…
Ve bu ittifaktan Türkiye kazandy…
Ama bir o kadar da ele?tirdiler, AK Parti'yi…
Özkökgillerin deyi?iyle koro halinde ele?tirdiler.
Ne zaman my?
Özkökgiller 301. madde konusunda AK Parti'yle, katillerle empati konusunda Adalet Bakany'yla el ele dola?yrken…
Azgyn ve tehditkâr ulusalcy dalganyn yükseldi?i zamanda en sert muhalefeti yine o kalemler yaptylar…
Bugün o liberallerin pek ço?u “koruma altynda”ysa, bunun önde gelen sorumlulary, bugün onlardan “AK Parti'ye deste?inizi gözden geçirin” talebinde bulunanlardyr…
Hatyrlamyyorlarsa, açsynlar baksynlar ar?ivlerine, Orhan Pamuk yazylaryny, man?etlerini koysunlar önlerine...
Ya da yazmadyklaryny baksynlar…
Türkülere yapylan klipleri hep birlikte ve ayny anda nasyl atladyklaryny anlatsynlar bize…
Evet, bu zihniyeti, bu adamlary, bu ucuzlu?u geçiniz bir kalemde…


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin