Arşivdeki yazıları listelemek için lütfen tıklayınız!

Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


‘BYZDE HOMOSEKSÜEL KYMSE YOK’
Ay?e Önal / Star:


Ahmedinecad favorimdir. En çok da 1 milyon 200 bin ki?inin hayatyna mal olan (kaynak ORB) Irak sava?ynyn yaratty?y iklimden beslendi?i büyüleyici ?ansyna bayylyrym.

Kim bilebilirdi ki gün gelecek Yran, ezeli dü?many Irak’yn mahvyndan dev bir iktidar çykaracak? Kim bilebilirdi ki, ABD Ba?kany Bush küresel mazlumlar sefirli?ini elleriyle Ayetullahlara ikram edecek? Kim bilebilirdi ki, gün gelecek, boyu Napolyon, eni Naomi ebatlaryndan küçük bir adam Nobel’i bile alt edecek?

Nasyl my? Yran’yn Nobelli insan haklary savunucusu ?irin Ebadi, uluslararasy insan haklary toplantylaryna katyldy?ynda inanylmaz bir manzara ile kar?yla?yyor. Yran’daki ihlallerle ilgili daha ilk sözcü?ünü edemeden, bütün salonlaryn bütün katylymcylary aya?a kalkyyor ve dakikalarca Bush’a kafa tutan insan haklary ihlalcisi Yran Cumhurba?kany’ny alky?lyyorlar.

Dü?manyn zehri ile beslenmek.. Kim Ahmedinecad’y inkar edebilir ki!

Herkes ABD ile kavgasyny Ahmedinecad üstünden veriyor. Bush yenildikçe Ahmedinecad büyüyor. ?irin Ebadi, Ekber Genci gibi muhaliflerin payyna da her zaman oldu?u gibi gelece?in tahribi ve sindirilmek gibi çok tanydyk bir taciz dü?üyor.

Bir siyasetçiyi, baty dünyasynyn o syrada ilgilendi?i sosyo- politik durum her ne ise, o konumda bir yeri olmasy güçlü kylar. Amerikalylar Siyasi Yslam’a umutsuz bir tutkuyla ba?lylar. Türevlerini çykaryp, bölüp çarpyp cebire dönü?türmeyi çok seviyorlar. Bu i?lem de Yran siyasi rock yyldyzy Ahmedinecad’y yaratyyor.

Son olarak onu konu?macy olarak üniversitesine davet edip, bir güzel paylayan Columbia Üniversitesi Rektörü Lee Bolinger, yany ba?ynda cumhurba?kany olarak de?il davetli olarak bulunan Ahmedinecad’a ‘Sayyn cumhurba?kany, küçük, basit ve zalim bir diktatörün bütün özelliklerini sergiliyorsunuz’ diyerek bu mazlum ?öhretine paha biçilmez katkyda bulundu.

Hakkyny yemeyelim, cumhurba?kany da Amerikalylar’la ‘Bizde, sizin ülkenizdeki gibi homoseksüel kimse yok. Yran’da e?cinseller oldu?unu size kim söyledi, bilmiyorum’ diyerek kafa buldu. Salon kahkahalara bo?uldu. Yki taraf kar?ylykly e?lendi.

Türkiye’deki STK’lardan Lambada, 2006 Temmuz’unda Yran Ba?konsoloslu?u önünde toplanyp ayny soruyu 2005 Temmuzu’nda idam edilen biri 16 di?eri 18 ya?yndaki iki ergenin (yani Erdal Eren kadar çocuktular) yok edilmi? çileli hayatlary üstünden Yran Ba?konsolosuna sormu?lardy. Ku?kusuz cevap alamadylar. Hangi Yranly ‘E?cinsel çocuklary neden idam ediyorsunuz’ sorusuna cevap verebilir ki!

Yran Yslam Cumhuriyeti’nde e?cinsellik kanunla yasaktyr.

Lambada’nyn kederli satyrlaryndan, Ahmedinecad’yn Amerikaly dinleyicileri neden kahkahalara bo?du?unu anlayalym; ‘Mahmud ve Ayaz’y öldürenler, hapiste tuttuklary 14 ay boyunca 228 kez kyrbaçladylar ve i?kence ettiler...’

1979 Yslam Devriminden bu yana Yran’da 4000’den fazla e?cinsel ta?lanarak ya da asylarak, 100.000’den fazla insan, zina dáhil çe?itli nedenlerden idam edildiler..’

Bu durumda Yran’da nasyl e?cinsel olabilir ki!
Diyelim oldu, tam ?u arada ABD ile Yran üstünden kavga verirken, kim Yran’daki e?cinsellerin kaderini dert edinir ki!


Yazının başına dön    |   Önceki sayfaya git

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına YollaEN YENİ 10 YAZI:
TSK VE KAVRAMLAR DÜNYASI
NASIL BYR ‘SOL’ SYYASET?
MYANMAR’IN YSYANCI RAHYPLERY
BU DA GLOBAL ‘YKYNCY CUMHURYYET’
BU MASKARALI?A ARTIK BYR SON VERYN…
?YDDETE ÖVGÜ VE BAROLAR
KENAN EVREN’YN YARGILANMASI
KORKUTUCU MUCYZE
SOLDA ORTAK ZEMYN ANAYASA KOMYSYONU KURUYOR
MALEZYA'DAN SEVGYLERLE!!!

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin