Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 09. 03. 2002


Kaos GL:
8 Mart'ta kızkardeşim için!

Bizler bugün de biraz buruk buradayız.
Çünkü, sessizliğimiz, görünmezliğimiz bizi korumadı ve korumayacak.
İçinde yaşadığımız ayrımcı dünya bizi yok sayıyor. Her yerdeyiz oysa.


Irkçılığı, etnik ayrmcılığı, sınıf ayrımcılığını, emperyalizmi, cinsiyetçiliği, kısaca öğretilenlerin aksini öğrenme çabalarımız geciktikçe, insan gerçeği içinde bir cins olma durumuna gelemeyeceğiz.

Lezbiyen kadın, biseksüel kadın , heteroseksüel kadın olmak aynı olmak değil, farklı olmaktır.

Bu bilinçle tüm kadınlarla yanyanayız, erkek egemen sistemin karşısında seslerimizi buluşturuyoruz. Hemen, her yerde, şimdi barış istiyoruz.

Biz Kaos GL'li lezbiyenler ve öte_ki ben lezbiyen feminist oluşum olarak; kızkardeşim için önce iç barış, sonra toplumsal barışın olduğu bir düzende daha eşit, daha adil, daha özgürlükçü bir dünya istiyoruz!

Kadınlığımızı sadece 8 Mart'ta değil, her gün kutlamak istiyoruz. Bir güne sıkıştırılmış yasaklı özgürlüğü reddettiğimiz gibi yaşamımızın her alanına taşınmış özgürlükler talep ediyoruz.

Kaos GL'li Lezbiyenler
Öte_Ki Ben Lezbiyen Feminist Oluşum


İnsan Hakları Derneği
İnsan Onuruna Aykırı Yasalar Sorunu: Lozan, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun ve Nüfus Kanunu


Dil yasağı, bir dilin kullanılması yasağı, o dilin öğrenilmesinden, dernek ve siyasal parti çalışmalarında kullanılmasına değin, geniş bir alanda hükmünü sürdürüyor. Lozan'a dönelim.

Bakalım Lozan Barış Antlaşması'nın 39. maddesi ne diyor? "Müslüman olmayan azınlıklara mensup Türk yurttaşları Müslümanlarla özdeş medeni ve siyasal haklardan yararlanacaklardır.

Türkiye'nin tüm halkı, din ayırtedilmeksizin, yasa önünde eşit olacaktır. Din, inanç ya da mezhep farkı hiçbir Türk yurttaşının medeni ve siyasal haklardan yararlanmasına ve özellikle genel hizmetlere kabulüne, memurluğa ve yukarı derecelere ulaşmasına, ya da çeşitli meslekleri ve sanatları yapmasına bir engel sayılmayacaktır.

Herhangi bir Türk yurttaşının gerek özel ya da ticaret ilişkilerinde, gerek din, basın ya da her türlü yayın konusunda ve gerek toplantılarda herhangi bir dili serbestçe kullanmasına karşı hiçbir sınır konulmayacaktır.

Resmi dilin varlığı kuşkusuz olmakla birlikte, Türkçe'den başka bir dil ile konuşan Türk yurttaşlarına yargıçlar önünde kendi dillerini sözlü olarak kullanabilmeleri için gerekli kolaylıklar gösterilecektir."

(Soysal İsmail, Türkiye'nin Siyasal Andlaşmaları, 1.Cilt(1920-1945), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989, s.95-96).

Hüküm çok açık değil mi? 79 yılda ne acılar çekti, farklı diller ve kültürler. Bir bakalım acı çektiren yasalardan birisine daha.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun'un 4/t maddesi ne diyor? Madde başlığı, "Yayın İlkeleri"dir. "Radyo ve televizyon yayınlarının Türkçe yapılması, ancak, evrensel kültür ve bilim eserlerinin oluşmasında katkısı olan yabancı dillerin öğretilmesi veya bu dillerde haber iletilmesi amacıyla bu dillerin kullanılabilmesi, Türkçe'yi aşırılığa kaçmadan, özellikleri ve kuralları bozulmadan konuşma dili olarak kullanmak; milli birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak çağdaş eğitim ve bilim dili halinde gelişmesini ve zenginleşmesini sağlamak esasına,(…) uygun olmak suretiyle yapılır." "

Bitmedi.
Yasaklar bu alanla da sınırlı değil. Nüfus Yasası'nın 16/4. maddesindeki yasağı Yargıtay Hukuk Genel Kurulu olağanüstü bir demokratik yorumla aştı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, Mizgin Davası olarak bilinen davada, 1.3.2000 tarih, 2000/18-127 esas, 2000/154 karar sayılı kararında, ad ile insan onuru arasında bağ kurdu. Yargının, hukukun ilerlemesine katkısıydı bu. İçişleri Bakanlığı'nın, Hukuk Genel Kurulu kararına rağmen, genelge ile çocuklarına Türkçe dışı ad koyanlar hakkında işlem yapılmasını istediğini yazdı gazeteler (Mart 2002 tarihli yeni Evrensel ve Radikal Gazeteleri).

"Nüfus Yasası ile de sınırlı değil ad koyma yasağı. Bu defa sıra doğaya geliyor. 5442 sayıl İl İdaresi Yasası'na göre, iller, ilçeler, köyler, ovalar, dağlar ad değiştirme işlemine maruz kalıyor. Kimbilir, kaç bin köy, kaç bin dağ, tepe, ad değiştirdi, değiştiriyor. Dil ve kültür yasağı saymakla bitmiyor.

Bitmiyor.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

İHD Tunalıhilmi Cad. 104/4 K.Dere-Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47
e-mail:[email protected] http//www.ihd.org.tr

 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla