Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

KADIN

ANAKÜLTÜR
Anakültür Bilimsel ve Kültürel Araştırmalar Yayıncılık ve Üretim Kooperatifi

ANAKÜLTÜR kültür ve sanat aracılığıyla eğiterek, toplumun yeniden yapılanmasıyla ilgileniyor. Ekonomi ve politika arasına sıkıştırılarak yaşamdan ayrıştırılan, toplumun ruhunu ve kimliğini oluşturan Anadolu kültürü ve uzantısı sanatı evrensele taşıyabilmek, Anakültür'ün çıkış noktası. ANAKÜLTÜR, sanat ve kültürü yeniden bir yaşam biçimine dönüştürebilmek; toplumun tüm kesimlerine yaymak ve sürdürülebilmesine katkıda bulunmak üzere eğitici kutlamalar düzenliyor. Kültürel araştırmalar yaparak ve yayınlayarak; kültürün sürdürülmesine katkıda bulunacak uygulamalı eğitim projeleri gerçekleştirerek; kültürel geziler düzenleyerek, farklı kesimler ve kültürler arası etkileşim ve iletişimi yaygınlaştırarak bireyi katılımcı kılmayı amaçlıyor. Toplumun ruhsal, sosyal ve kültürel gelişmesine katkıda bulunmak, kadının kalkınma sürecine katılımını arttırıcı "toplumsal cinsiyet" politikaları üretmek ve duyarlılığı geliştirmek; kadına yönelik şiddet ve "namus cinayetleri" başta olmak üzere "şiddet"e karşı, ulusal ve uluslararası platformlarda lobicilik çalışmaları yapmak amacıyla 1997 yılında kurulmuş kâr amaçlı olmayan bir kuruluştur.

ANAKÜLTÜR'ün çalışmaları arasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne yönelik 8 Mart Uluslararası Kadın Günü kutlamaları bağlamında, namus cinayeti kurbanı Sevda Gök'ün anısına, adından esinlenerek, Bölge'de (Adıyaman - Batman-Gaziantep/Yeşildere - Mardin/Dargeçit - Kilis - Şanlıurfa/Kısas/ Hamurkesen - Siirt/Eruh) toplam 13 "Sevgi Şöleni"; Şanlıurfa - Mardin/Dargeçit'te toplam 4 "Yıl Sonu Çocuk Şenliği"; Diyarbakır-Dicle Üniversitesi; Mardin Gençlik ve Kültür Evi; Şanlıurfa-Harran Üniversitesi'nde olmak üzere, toplam 3, "Buluşuyoruz: Üniversiteler Arası Gençlik Şenliği" etkinlikleri sayılabilir. ANAKÜLTÜR toplam onbeşbin kadın, çocuk ve genç insana ulaştı. Ayrıca, Şanlıurfa, Çok Amaçlı Toplum Merkezine 10 dikiş makinası; Mardin Dargeçit'te Halk Kütüphanesi kurulmasına katkı; Zeugma Acil Kurtarma Kazılarına ve gelecekteki kazı ve müze yapımı için Packard Humanities International'den gelen yardımı yönlendirerek, PHI ile T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında bir protokol imzalanmasına aracılık edilmiş; 2000 yılı sonuna kadar Zeugma kazılarına 5.000.000.- US$ yardım sağlanmış; protokol bu yardımın gelecek yıllarda da tekrarlanacağı biçimde yapılmıştır.

Adres
Sofyalı Sokak 26. 2. Blok Daire:13 Tünel 80050 İstanbul
Telefon-Fax : (90) 212 249 00 26
E-Mail: [email protected]ltur.org
Web: www.anakultur.org

KA-DER (Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği )
Kadın Adayları Destekleme ve Eğitme Derneği (KA-DER) 1997 yılında TBMM ve yerel yönetimlerde Kadınların görüşlerini yansıtmak ve Kadınların siyasal yaşama katılımını arttırmak amacıyla kuruldu. Partiler üstü olma ilkesini benimseyen KA-DER, kadın adaylara seçim kampanyalarında araştırma, halkla ilişkiler danışmanlığı ve propoganda desteği veriyor, kadın seçmenleri bilgilendiriyor...

Adres
Çevre Sok. 10/11 Çankaya / Ankara
Tel : (0312) 467 88 16
Faks : (0312) 427 05 78
E-posta :[email protected]
İnternet adresi : www.kader.org.tr

KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı )
1986 yılında kurulan Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'nın (KEDV) amacı, dar gelirli kadınların deneyimlerini ve potansiyellerini değerlendirerek ekonomik ve sosyal yaşama daha aktif bir biçimde katılmalarına destek vermek. KEDV'in yaptığı çalışmalar arasında Çocuk Bakım Merkezleri, Güngören El Sanatları Merkezi, Karabiber Doğal Ürünler Dükkanı ve Esenyurt Oyuncak Atölyesi gibi İstanbul'un dar gelirli bölgelerinde Kadınlara potansiyellerini kullanma imkanı veren merkezler açmak var. KEDV ayrıca Mahalle Anneliği Projesi ve mikro-kredi projesini yürütüyor, deprem bölgesinde çocuk evleri açıyor...

Adres
Galipdede Cad. 149 /4 80030 Müeyyetzade Çıkmazı Beyoğlu / İstanbul
Tel : (0212) 249 07 00-(0212) 252 69 67
Faks : (0212) 249 15 08
E-posta : [email protected]
İnternet adresi : www.kedv.org.tr

KADAV (Kadınlarla Dayanışma Vakfı )

Kadınlarla Dayanışma Vakfı şu anda kuruluş aşamasında. Bugün deprem bölgesinde dört Kadın çadırı organize eden grup, olası doğal ve teknolojik afetlerde mağdur olan Kadın ve çocuklarla dayanışma amacıyla vakıf kurma yoluna gidiyor. Öncelikle rehabilitasyon amacıyla deprem bölgesinde 60 metrekarelik Kadın Çadırları açan Kadınlarla Dayanışma Grubu, bölgedeki kadınların yeni ihtiyaçlarına karşılık verebilmek amacıyla içinde mesleki gelişim kurslarının verileceği 150 metrekarelik bir prefabrik merkez açmaya hazırlanıyor. Grubun yakın gelecekte İzmit'te uygulamayı tasarladığı projesi ise, içinde atelyeler, kreş ve yuva bulunan, mesleki gelişim kurslarının ve sağlık hizmetlerinin verileceği bir site açmak.
Adres
Gazeteci Erol Dernek Sok. Hanif Han No:11 80072 Beyoğlu / İstanbul
Tel : (0212) 245 56 02 - 3-(0212) 292 97 65
Faks : (0212) 245 56 04
E-posta :[email protected]

Mor Çatı (Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı )
Kadınlara karşı aile içinde ve dışında her tür şiddetle mücadele etmeyi misyon edinen Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı 1990'da kuruldu. Vakıf, şiddete maruz kalan kadınlara destek amacıyla psikolojik, hukuki ve mesleki danışmanlık hizmeti de veren bir sığınma evi açmıştı. 1999'da maddi yetersizliklerden dolayı kapanan sığınma evini tekrar hayata geçirmek üzere çalışmalar sürerken, Vakıf bir yandan da şiddete maruz kalan kadınlara gönüllü danışmanlık hizmeti vermeye ve onlara destek olmaya devam ediyor.
Adres
Katip Mustafa Çelebi Mah. Anadolu Sok. NO:23/ Daire:7-8 Beyoğlu / İstanbul
Tel: (0212) 292 52 31- 292 52 32
Faks: (0212) 292 52 33
E-posta: [email protected]


(Uçan Süpürge )
Uçan Süpürge Kadın sorunun çözümü için Kadınlar ve Kadın kuruluşları arasında bir ağ kurmayı, eğitim amaçlı kongreler, konferanslar, seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemeyi, kültürel etkinlikler hazırlamayı amaçlıyor.
Adres
Bestekar Sok. 80/6 06680 Kavaklidere / Ankara
Tel : (0312) 427 00 20-(0312) 426 95 76
Faks : (0312) 426 97 12
E-posta : [email protected]
İnternet adresi : www.ucansupurge.org

Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Sunan Merkezlerin Telefon Numaraları
1- Küçükçekmece Belediyesi Kadın Danışma ve Sığınma Evi (İstanbul)
Tel:0 212 411 06 48 - 411 06 49
2- Ankara Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Kadın Danışma Merkezi
Tel:0 312 311 51 15
3- Mersin Bağımsız Kadın Grubu (Mersin)
Tel:0 324 336 50 92
4- Kadın Dayanışma Vakfı (Ankara)
Tel:0 312 435 00 70
5- Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı (İstanbul)
Tel:0212 233 60 85 0 212 248 16 80 0 212 296 40 30
6- Bornova Belediyesi Kadın Danışma Merkezi (İzmir)
Tel:0 232 461 47 94
7- Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü Bilgi Başvuru Bankası (3B)
Tel:0 312 419 29 64
8- Ka - Mer (Diyarbakır)
Tel: 0412 228 10 53
Ayrıca, tüm illerde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvurulabilir.

KASAUM
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ankara Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 1993 yılında, disiplinlerarası bir yaklaşım ile kuruldu. Merkez, her fakülteden temsilcilerin katıldığı Merkez Kurulu tarafından seçilen bir Yönetim Kurulu tarafından yönetiliyor. Ayrıca Merkezin kuruluşundan bu yana, öğrencilerin, araştırma görevlilerinin ve feminist akademisyenlerin daha fazla katılımını sağlamak amacıyla bir Çalışma Grubu da varlığını sürdürmektedir. Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, aşağıdaki hedeflere varmayı amaçlamaktadır:
* kadın sorunlarına karşı duyarlılık geliştirmek,
* akademik ve akademik olmayan çevrelerde feminist araştırmalar başlatmak ve desteklemek,
* kadınlarla ilgili konularda bülten, dergi ve kitaplar yayınlamak,
* kadınlar için özel yetişkin eğitim ve güçlendirme programları düzenlemek,
* kadın merkezleri, kurumları ve grupları arasında işbirliği ve iletişim sağlamak.
Adres
Ankara Üniversitesi KASAUM Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Cebeci 06590 Ankara
TEL: 0312 320 55 95
FAX: 0312 363 59 04
E-POSTA: [email protected]
Web:http://kasaum.ankara.edu.tr

Aşağıdaki kuruluşlar hakkında yeterli enformasyona ulaşılamamıştır. Faaliyet alanlarını, iletişim bilgilerini buldukça, sitemizde güncellenecektir.

Adana Kadın Sığınmaevi Koruma Derneği
Adana Kadın Danışma Merkezi
Adana Kadın Kuruluşları Birliği
Adana Barosu Kadın Hukuk Komisyonu
Akdeniz Kadın İst. Destek Eğitim Grubu Derneği
Amargi Kadın Akademisi Girişimi
Ankara Bağımsız Feminist 'Kadınlar Vardır' Grubu
Ankara Soroptimistler Kulübü 
Antalya Barosu
Antalya Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi 
Antalya Kent Konseyi Kadın Meclisi- Yerel Gündem 21
Antalyalı Kadınlar Dayanışma Derneği
Anti-Militarist Feministler
Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya Şb.
Anaçev
Bağımsız Kadın İnisiyatifi-İstanbul
Beykoz Göksu Kadın Evi
Boğaziçi Kadın Araştırmaları Klübü
Bursa Bağımsız Kadın İnisiyatifi
Cumhuriyet Kadınları Derneği 
Çağdaş Kadın ve Gençlik Vakfı
Çanakkale Kadın El Emeğini Değerlendirme Derneği
Çanakkale Ev Kadınını Destekleme Proje Grubu
Çukurova Ünv. Kadın Araştırmaları ve Uygulama Merk.
Değirmendere Kadın Destek Çevre Kültür ve İşletme Koop.
Ege Kadın Dayanışma Vakfı (EKDAV)
Ege Kadın Araştırmaları Derneği 
E.Ü. Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi
EŞ-İZ (Eşitlik İzleme Platformu)
Feminist Kadın Çevresi
IRIS Eşitlik Gözlem Girişim Grubu
Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (HÜKSAM)
Haççe Kadın Çağdaş Eğitim ve Kültür Vakfı
HASAK
İstanbul Feminist İnisiyatif
İstanbul Barosu Kadın Hakları Uygulama Merkezi
İzmir Bağımsız Kadın İnsiyatifi
İzmir Sekreterler Derneği
Jiyan Kadın Kültür Evi
KA-MER. Kadın Merkezi
Kadın 2000-Kadının İnsan Hakları Bilgi Belge Merkezi
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı
Kadına Yönelik Şiddete Karsı Kadın Kurultayı
Kadının İnsan Hakları Projesi (KİHP)
Kadınlar Birliği ve Dayanışma Derneği
Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şb.
Kadın 2000 Yürüyüşü Anadolu Yakası Girişimi
KESK Kadın Sekreterliği 
KİDOG-Kadın İçin Destek Oluşturma Grubu
Mersin Bağımsız Kadın Derneği
8 Mart Kadın Grubu
Soroptimistler Boğaziçi Şubesi
TÜBAKKOM-Türkiye Baroları Kadın Komisyonları
Tüm Aktif Emekli Kadınlar Derneği
Türk Kadınlar Birliği
Türk Anneler Derneği
Türk Kadın Dernekleri Federasyonu
Türk Hemşireler Derneği
Türk Kadınları Kültür Derneği
Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

 

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla