Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 12.01.2002

AEGEE: Avrupa'nın Geleceği Tartışmalarına
Türk toplumu da dahil edilsin...

Avrupa bütünleşmesine gençlerin katkı ve katılımının sağlanması, bu çerçevede Türk toplumuna Avrupa standartlarının ve Avrupalılık bakış açısının kazandırılması ve ortama barış, demokrasi ve hoşgörü kültürünün egemen olması için çeşitli etkinliklerde bulunmak amacı ile 1992'de kurularak AEGEE (Avrupa Öğrencileri Genel Forumu) bünyesine katılmış bir sivil toplum örgütü olan AEGEE-İstanbul, Türk kamuoyuna iletilmesi amacıyla yayınladığı aşağıdaki bildirisi ile, "Avrupa'nın geleceğini şekillendirecek olanın toplumun tamamı" olduğuna dikkat çekiyor...

Aralık ayında yapılan Laeken Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonuçlarına göre Avrupa Birliğinin geleceğinin şekillendirilmesi için bir Konvansiyon oluşturulması çalışmaları başlamıştır. 1 Mart 2002 tarihinden itibaren bir yıl süreyle Brüksel'de toplanacak olan ve Fransa eski Cumhurbaşkanı V. Giscard d'Estaing'in başkanlık edeceği Konvansiyon'da Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler aynı statüde değerlendirilecek; tüm üye ve aday ülkelerin ulusal parlamentolarından iki, hükümetlerinden ise bir temsilci Konvansiyon'a katılacaktır. Konvansiyonun amacı, Avrupa'nın Geleceği'nin tartışılacağı 2004 yılındaki Hükümetlerarası Konferans'la ilgili hazırlıkları yapmaktır. Avrupa'nın geleceğiyle ilgili tartışmalara vatandaşların da geniş katılımının sağlanması için Sivil Toplum Kuruluşları'nın oluşturulacak bir ağ çerçevesinde Konvansiyon'un çalışmaları hakkında bilgilendirileceği ve katkıların tartışma platformuna aktarılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, AEGEE-İstanbul (İstanbul Avrupa Gençlik Forumu Derneği) üyeleri olarak Türkiye'nin de diğer aday ülkelerle eşit statüde değerlendirilmesini ve hükümetin hazırlıklara şimdiden başlamış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bütünleşme sürecinin devletlerarası değil toplumlararası bir süreç olduğunun bilinci ile davranılması ve Türkiye'nin Avrupa'daki geleceğine toplumun da katılması amacıyla iyi kullanılması için;

*Türkiye'yi Konvansiyon'da temsil edecek hükümet temsilcisi ve milletvekillerinin topluma açık bir yaklaşımda bulunmasını, görüşmelerde Türkiye'nin Avrupa'ya karşı taraf değil, Avrupa'nın bir parçası olarak değerlendirilmesine yönelik bir davranış içinde bulunulmasını;
*Toplumda Avrupa ile ilgili konularda bir bilgi ve duyarlılık yaratmaya yönelik eylemlerle yaygın bir bilgilendirme yapılmasına özen gösterilmesini;
* Sivil toplumun görüşlerinin dikkate alınması için mekanizmalar oluşturulmasını,
* Olabildiğince tüm yurttaşların görüşünün alınması için bilgi iletişim teknolojilerinin yoğun biçimde kullanılmasını, internette interaktif bir site/forum kurulmasını ve yoğun katılımlı anketler yapılmasını;
* Avrupa kurumlarının ve karar alma mekanizmalarının gelecekte alacağı şekil açısından önem taşıyan ve süreçlere sivil toplumun katılımı ve şeffaflık için önerilerde bulunan Avrupa Yönetişimi için Beyaz Kitabın (White Paper on European Governance) Türk kamuoyunda da tartışmaya açılmasını;
* Geleceğin Avrupa yurttaşları olan gençliğin sürece doğrudan katılımının sağlanması ve bunun için geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan Gençlik üzerine Beyaz Kitap (White Paper on Youth) sürecinin örnek alınmasını;
* Avrupa'nın geleceğinde Avrupa boyutlu bir eğitimin önemine ve AB Eğitim ve Gençlik Proramlarının rolüne gerek yurtiçindeki süreçte, gerekse de Avrupa düzeyindeki Konvansiyon çalışmalarında özel vurgu yapılmasını bekliyoruz.

AEGEE-İstanbul üyeleri olarak Avrupa bütünleşmesinin toplum düzeyine yaygınlaşması gerektiğini düşünüyor ve kamuoyuna hatırlatmak istiyoruz: Avrupa ile bütünleşecek olan toplumuyla birlikte bütün ülkedir, yalnız resmi ve elit kurumlar değil!

Saygılarımızla

Bilgi için: Emrah Gürsel
Tel: (212) 275 09 77 / [email protected]
Alper Akyüz
Tel: (212) 293 13 00 / 2426(iş), 327 05 20 (ev), [email protected]
AEGEE-İstanbul, Tel/fax: (212) 244 00 98,
[email protected]

"AEGEE" HAKKINDA...
AEGEE (Avrupa Öğrencileri Genel Forumu), üyeleri Avrupalı üniversite öğrencilerinden oluşan, ekonomik ve politik bakımdan bağımsız, uluslararası bir gençlik örgütü olarak, Nisan 1985'te Paris'te bir grup öğrenci tarafından kuruldu ve kısa zamanda genişledi.

Avrupa toplumlarının bütünleşmesi çalışmalarına katkıda bulunmak AEGEE'nin ana hedefidir. Bu hedefi gerçekleştirmek için AEGEE, gelecekte Avrupa'nın karar alma mekanizmalarında görev alacak olan gençler arasında iletişimi ve işbirliğini arttırmayı, karşılıklı hoşgörüyü geliştirmeyi amaçlar. Avrupa'nın birliğini orta ve uzun vadede gerçekleştirilmesi düşünülen en önemli amaç olarak gören AEGEE, gençlerin "Avrupa Vatandaşı" kimliği kazanması için çalışır. Avrupa'nın farklı bölgelerinden gelen gençler Avrupa bazındaki etkinliklerin gerçekleştirilmesinde ortak olarak çalışırlar.

AEGEE'ye göre "Avrupa", "umutları ve rüyaları yansıtan belirlenmiş bir ideal" değil, üzerinde tartışılması gereken bir "model"dir. Amaçlar ve eylemler Avrupa birliğinin oluşturulması sürecinde bir bütün haline getirilebilirse Avrupa daha huzurlu ve daha mutlu bir geleceğe sahip olacaktır.

AEGEE, hedeflerini gerçekleştirmek için gerek bölgesel, gerekse Avrupa düzeyinde birçok etkinlik düzenler. Bu etkinlikler Avrupalı gençlerin bilgilerini genişletmelerini, birbirlerinin kamuoylarına ulaşmalarını, birbirlerini tanımalarını ve karşılıklı anlayışlarını geliştirmelerini, politikacı ve akademisyenler ile ilişkiye geçmelerini sağlar. Bu etkinlikler şunlardır: Konferanslar, Akademiler, Yaz Üniversiteleri, Çalışma Gezileri, Çalışma Grupları (Çevre, İnsan Hakları, Eğitim, Doğu-Batı, Uluslararası Politika)... Bunların dışında Brüksel'de bulunan AEGEE merkezi, uluslararası kuruluşlar ve AB Kurumları, yerel birimler ise yerel ve ulusal kurumlar nezdinde çalışma alanları ile ilgili politikalara yön vermek amaçlı girişimlerde de bulunabilirler.

AEGEE - İSTANBUL
AEGEE'nin felsefesini ve amaçlarını kendi fikir ve hedeflerine paralel gören bir grup öğrenci 1992 yılında AEGEE-İstanbul'u kurarak AEGEE bünyesine katıldı. Halen "İstanbul Avrupa Gençlik Forumu Derneği" adlı uluslararası faaliyet izni bulunan bir dernek kurumsal çatısı altında çalışan ve İstanbul'un çeşitli üniversitelerinden 150'ye yakın üyesi bulunan "AEGEE-İstanbul" topluma Avrupa standartlarının ve Avrupa boyutunun getirilmesi ve barış, demokrasi ve hoşgörü kültürünün yerleşmesi amaçlı çeşitli etkinliklerde bulunan bir sivil toplum örgütüdür. Etkinlik gösterdiği alanlar Avrupa bütünleşmesi, gençlik örgütlenmeleri, Türk-Yunan ilişkileri ve Balkanlardan, barış ve çağdaş eğitime kadar çeşitlilik göstermektedir.

AEGEE-Istanbul, bir sivil toplum kuruluşu olarak diğer STK'larla ortak etkinliklerde de bulunmakta ve güncel ve çalışma alanıyla bağlantılı konularda görüşlerini kamuoyuna açıklamaktadır. Şu anda süren etkinlikler ve çalışmalarını sürdüren gruplar şunlardır:
1) Socrates Etkinlikleri: Etkinlikler arasında yer alan Avrupa Akademik İşbirliği ve Değişim programları "SOCRATES", "Leonardo" ve "Youth For Europe"a Türkiye'nin katılımı için gerek Türkiye içinde ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde, gerekse Avrupa düzeyinde çalışmalarda bulunulmaktadır. Etkinlikler ilgili tarafların ve üniversitelerin bilgilendirilerek bir kamuoyu ve baskı grubu oluşturulmasını amaçlamaktadır. 1996'da Türkiye'nin katılımının AB kurumları tarafından kabulu amacıyla başlayan çalışmalar sırasında Avrupa Parlamentosunun (AP) engellemesiyle karşılaşılmış, AP'nun 23 Eylül 1998'de Türk sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak düzenlediği ve AEGEE üyelerinin davetli konuşmacı olarak katıldığı dinleme toplantısı sonrasında iki yıl süren blokaj kaldırılmış ve Türkiye'nin katılımı onaylanmıştır. Etkinlikler Türkiye'de kurulacak Ulusal Ajansın oluşturulması ve potansiyel yararlanıcıların bilgilendirilmesiyle ilgili olarak sürmektedir ve bu konuda hazırlanan "Eğitim İşbirliğinde Avrupa Boyutu: Socrates ve Türkiye"başlıklı rapor yayımlanmıştır.

2) Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri STK İzleme Komitesi: İçinde bulunduğumuz AB adaylığı sürecinde önde gelen bazı sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu komitenin sekreterya çalışmaları AEGEE-İstanbul üyeleri tarafından yürütülmektedir.

3) Güneydoğu Avrupa İçin Gençlik: AEGEE'nin Belgrad birimiyle ortak olarak yürütülen etkinlik çerçevesinde Kasım-Aralık 2001 tarihinde Balkanlar bölgesinde etkinlikler yürüten gençlik kuruluşlarının temsilcilerinin kurumsal kapasitelerini geliştirmeye yönelik olarak biri Belgrad'da, diğeri İstanbul'da 10'ar günlük iki eğitim toplantısı AB Youth programı, Avrupa Konseyi Gençlik Vakfı desteğiyle düzenlenmiştir.

4) 10.STK Sempozyumu - "Gençlik, Katılım ve Sivil Toplum": Önde gelen 22 sivil toplum kuruluşu tarafından düzenlenen ve sekreteryasını AEGEE-İstanbul'un üstlendiği sempozyumlar dizisinin onuncusu 102 kuruluşun katılımıyla 2-4 Kasım 2001 tarihleri arasında İTÜ ve Heinrich Böll Vakfı desteğiyle gerçekleşmiştir.

5) Yaz Üniversiteleri: Her yılın Temmuz ayı içinde 35-40 Avrupalı AEGEE üyesinin katılımıyla yapılan Yaz Üniversiteleri konu olarak İstanbul'u ve değişik temalarını ele almaktadır. İki hafta süren program içinde konuyla ilgili uzmanlar tarafından yürütülen ders/sunuş/söyleşiler, ilgili yerlere geziler ve geleneksel sanatlar atölye çalışmaları yer almaktadır.

6) Değişim Programları: Bugüne kadar AEGEE ağının Atina, Helsinki, Belgrad ve Groningen birimleriyle düzenlenen tematik ve kültürel değişim programlarına ek olarak önümüzdeki dönemde de çeşitli birimlerle değişim programı düzenlenmesi gündemdedir.

2002 yılının AEGEE-İstanbul'un 10. kuruluş yıldönümü olması nedeniyle çeşitli kutlama etkinlikleri de düzenlenecektir.

İletişim: AEGEE-Istanbul
Tel/Fax: (+90 212) 244 00 98
E-Posta: [email protected]
Web: www.aegee-istanbul.org, www.aegee.org

Cihangir Güzelleştirme Derneği'nden acil çağrı:
Endüstri Bölgeleri Yasa Tasarısı

Endüstri bölgeleri hakkındaki yasa tasarısı şu anda TBMM'de görüşülüyor. Bu yasa tasarısı eğer biz sesimizi çıkarmaz isek geri dönülemez yanlışlıklara neden olacak. Bu nedenle çok basit ama temel bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Sizin de bu metni okuduktan sonra görüşlerinizi TBMM'ye ve Bakanlar Kurulu'na göndermenizi diliyoruz.

Sayın Siyasi Parti Temsilcileri,
Sayın Milletvekilleri

Kendi değerlerimizi koruyamaz isek, bizim tarihi mirasımızı yok etmeye çalışan Suudi Arabistan ve Balkanlar'da bulunanları koruyabilmemiz mümkün müdür? Yatırımı teşvik adı altında Roma'da, Venedik'te, Paris 'te böyle her bölgeyi bir komisyon ve Bakanlar Kurulu'nun insafına bırakan kanun çıkarabilir misiniz?

Hiç olmazsa; bu kanunun özel koruma alanlarında ve sit alanı ilan olunan yerlerde uygulanmayacağı hususunda bir madde konulması gerekmektedir.

Çok büyük hassasiyet isteyen ve tahrip olunduktan sonra telafisi imkansız hale gelecek bu konuda sayın siyasi parti temsilcilerinin ve sayın milletvekillerinin mutlaka dikkatlerinin çekilmesi gerekmektedir. Böyle büyük bir hata yapıldıktan sonra düzeltilmesi mümkün olamayacaktır.

Saygılarımızla,
Cihangir Güzelleştirme Derneği
Tel: (0212) 245 11 14

[email protected]
Anavatan Partisi TBMM Grup Başkanvekilleri fax: 0312- 420 5255
Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekilleri fax: 0312- 420 5282
Demokratik Sol Parti Grup Başkanvekilleri fax: 0312- 420 6646
Doğruyol Partisi Grup Başkanvekilleri fax: 0312- 420 5297

Seminere Davet
Seminer konusu: Devletin sivil toplum örgütlenmesindeki tarafsızlığı ve hukuksal işlevleri
16 Ocak 2002, Saat: 19:00, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi

Sunuşlar: Sivil toplum kuruluşları ve örnek olaylar

Müzakereciler:
İlkay Engin (İstanbul Üniversitesi): Özel hukuk açısından devletin sınırları ve yaptırımları
İştar Gözaydın (İstanbul Teknik Üniversitesi): Hukuk ve sivil toplumun örgütlenme hakkı

Özet bilgi: Sivil toplumun örgütlenme hakkı karşısında devletin rolünü tartışmayı amaçlayan seminer ve atölye çalışması, bir tarafta örnek olayların temsilcileri tarafından ortaya konacak sorunların tanımlanmasını, diğer taraftan da müzakerecilerin bu örnek olaylar üzerinden çıkarabilecekleri sonuçları içeriyor. Böylece seminer ve atölye çalışması sorunların huhuksal zemine taşınarak çözümler geliştirilmesine de aracılık edecek ve ortaya çıkan sonuçlar paylaşılmaya çalışılacak.

Seminerin gerekçesi: Sorunların bir bölümünü devletin sivil toplum kuruluşlarına karşı ayrımcılık yapması oluşturuyor. Bir kısım `resmi' sivil toplum kuruluşları kamu sahası ile özel alan arasında geçişkenlik sağlayan, kamu işlevlerini siyasal denetim dışına çıkaran, kamusal işlevlerin özelleşmesini sağlayan kuruluşlar olarak görülürken (zorunlu bağış alan, kamusal imkanları denetim dışı kullanan resmi sivil toplum kuruluşları), diğer taraftan sivil toplum sahasında bağımsız sivil toplum kuruluşları baskılara, ayrımcılığa maruz kalıyor, ikinci sınıf örgüt muamelesi görüyor ve cezalandırılıyor. Seminer çalışma grubu, kamu otoritesinin siyasal denetim dışına çıkması ve kamu işlevinin özelleşmesini seçilmişlerin siyasal temsil dışına kaymalarını getiren çok ciddi bir siyasal sorun olarak değerlendiriyor.

 

Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla