Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR


Güncelleme: 26.11.2001
Af Örgütü-Türkiye kurdurulmuyor
Af Örgütü'nün Türkiye'de şube açmak için yaptığı başvuru 'proje tekamül etmediği için işlemden kaldırıldı'. Yani Dernekler Kanunu'nun 12. Maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nun oy birliğiyle onay vermesi gereken kararname, bazı bakanların imzalamaması nedeniyle gerçekleşmedi ve kuruluşumuz mümkün olamıyor.
Konuyla ilgili basın açıklaması şöyle:

Bakanlar Kurulu, Uluslararası Af Örgütü'ne "Kurulma" dedi ! Dünyada en fazla üyeye sahip ve en yaygın insan hakları kuruluşu olan Uluslararası Af Örgütü'nün, Türkiye'de şube açılması için 9 Mayıs 2001 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na vermiş olduğu başvuru, 8 Kasım'da tebliğ edilen bir yazıyla "Bakanları Kurulu'nun imzasına sunulan kararname projesi tekemmül etmediği için işlemden kaldırıldı". Yani kuruluş için gereken izin verilmedi.

Bunun anlamı, dünya çapında 80 ülkede kurumlaşmış yapılarıyla faaliyet gösteren ve 140'dan fazla ülkede 1,200,000'den fazla üyesi bulunan Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'de resmi kimliğe kavuşamıyor. "Yapılan bağımsız araştırmalarda en fazla güvenilen marka olduğu ortaya çıkan Af Örgütü'nün, hükümet tarafından güvenilir bulunmaması anlaşılır gibi değil." diyen UAÖ Türkiye şubesi kurucu üyeleri, bu kararın altında yatan gerekçeleri anlamadıklarını belirttiler. "Bu karar hem Anayasaya, hem de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 11.Maddesi'ne aykırıdır."

UAÖ Türkiye girişimi, şube açmak için mücadelelerinin sona ermediğini, zımni red olarak gördükleri bu açıklamanın peşine yargıda düşeceklerini ifade ederek Danıştay'da dava açma hazırlığına başladıklarını bildirdiler.

UAÖ ile ilgili bilgi:
* Uluslararası Af Örgütü 1961 yılında kuruldu. Amacı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde belirtilen hakların tüm dünyada herkes için eşit olarak hayata geçmesi için çalışmak ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda müdahale etmek, ihlallerin sona ermesi için kampanyalar yürütmektir.
* 1977 yılında Nobel Barış Ödülü'ne, 1978 yılında Birleşmiş Milletler İnsan Hakları ödülüne layık görüldü. Bu iki ödül dışında çok sayıda ulusal ve uluslararası ödülün de sahibi.
* Edelman Şirketi'nin 2000 yılında ABD, Avrupa ve Avustralya'da yaptırdığı bir araştırmaya göre, Avrupa ve Avusturalya'da en güvenilir marka olduğu belirtildi.
*
Çok sayıda uluslararası ve bölgesel devletlerarası kuruluş tarafından danışman statüsü verildi.
* UAÖ, bütün siyasi ya da dini görüşlerden tarafsızdır. Adlarına kampanya yürüttüğü kişilerin ya da karşı durdukları hükümetlerin görüşlerini ne benimser ne de itiraz eder. Yalnızca insan haklarının ihlal edilmiş olmasıyla ilgilenir.
* İnsan Hakları Eğitimi dışında hiçbir hükümetten, siyasi partiden ya da hükümetler arası kuruluştan bağış istemez ve kabul etmez. Mali olarak tüm resmi kurumlardan bağımsızdır.
* Tarafsızlığını ve evrensel dayanışma ilkesini korumak amacıyla, bütün üyeler ve personelin KENDİ ÜLKENDE ÇALIŞMAMA kuralına uyması gerekir. Bu kural gereği, UAÖ üyeleri ve çalışanları, UAÖ kimlikleriyle kendi ülkelerinde gerçekleşen ihlaller ile ilgili araştırma, kampanya yürütemez, yayınlanan raporlarla ilgili yorum yapamaz. Merkez ya da diğer şubelerin yaptıklarından sorumlu değillerdir.

EK: Ulusararası Af Örgütü'nün şubeleri bulunan ülkeler listesi
Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi edinmek için 0212-258 4367 no.lu telefonu arayabilirsiniz.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Girişimi
Amnesty International Turkey
Şube Statüsü Kazanmış Yapılar Koordinasyon Yapıları
Almanya Hollanda Portekiz Bolivya Zimbamve
Amerika B.D. Hong Kong Porto Riko Burkina Faso
Arjantin İngiltere Senegal Çek Cumhuriyeti
Avustralya İrlanda Sierra Leone Filistin
Avusturya İspanya Slovenya Gambia
Bangladeş İsrail Şili Güney Afrika
Belçika İsveç Tanzanya Hırvatistan
Benin İsviçre Tayvan Karayipler
Bermuda İtalya Togo Kıbrıs
Brezilya İzlanda Tunus Kuraçao
Cezayir Japonya Uruguay Macaristan
Danimarka Kanada Venezuela Malezya
Ekvador Kore Yeni Zelanda Mali
Faroe Adaları Kosta Rika Yunanistan Moğolistan
Fas Lüksemburg Pakistan
Fildişi Sahili Mauritus Paraguay
Filipinler Meksika Polonya
Finlandiya Nepal Slovakya
Fransa Nijerya Tayland
Gana Norveç Uganda
Guyana Peru Ukrayna
Zambia

UAÖ gruplarının varolduğu ülkeler:
Angola, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahamalar, Barbados, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Botswana, Çad, Dominik Cumhuriyeti, Estonya, Gürcistan, Grenada, Jamaika, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, Lübnan, Liberya, Litvanya, Makao, Makedonya, Malta, Mısır, Moldovya, Romanya, Rusya Federasyonu, Ürdün, Yemen, Yugoslavya Fed. Cumhuriyeti

Başvuru Süreci
Türkiye'deki mevcut dernekler yasasına göre, ülkede yabancı bir derneğin şubesini açmak yada yabancı ülkedeki bir derneğe katılmak için Bakanlar kurulunun izni gereklidir. Bunun için Amnesty Türkiye olarak, tescil edilmek amacıyla 9 Mayıs 2001 tarihinde Dernekler kanunu gereği, İç işleri bakanlığı aracılığıyla Bakanlar kurulunun gündemine alınmak üzere resmi başvuru yaptık. Şube merkezi olması nedeniyle prosedür gereği önce İstanbul Valiliğine başvuru yapılmıştır. İstanbul Valiliği, dosyayı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik şube müdürlüğüne havale etmiştir.

İstanbul Güvenlik şube Müdürlüğü, ön incelemeyi çok hızla tamamlayarak 17 mayıs 2001 tarihinde 103822 sayı ile İçişleri bakanlığı Güvenlik Şube Daire Başkanlığına/Ankara'ya göndermiştir.

İçişleri Bakanlığı aynı hızla 30 Mayıs 2001 tarihinde, 129849 sayı ile dernekler kanunu gereği, Dış işleri bakanlığından görüş istemiştir.

Dış işleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2001 tarihinde olumlu görüşünü İçişleri Bakanlığına göndermiştir.

İçişleri Bakanlığı, olumlu olduğunu düşündüğümüz kendi görüşü ile beraber, 24 Ağustos 2001 tarihinde 209268 sayı ile dosyayı Başbakanlık Kanunlar Kararnameler Genel Müdürlüğüne göndermiştir.

Dosya, 24 Ağustos 2001 tarihinden itibaren Bakanlar kurulu önünde beklemeye başlamıştır.

Bakanlar kurulundan olumlu yönde izin beklenirken, İçişleri bakanlığı 31 Ekim 2001 de İstanbul emniyet müdürlüğüne bir yazı yazarak talebin kabul edilmediğini belirten yazının şube kurucu adaylarına tebellüğ edilmesini istemiştir.

8 Kasım 2001 tarihinde, kurucu adaylarından Ayçin Şan'a tebligat yapılarak başvuru dosyası iade edilmiştir. Söz konusu yazıda; dosyanın tekamül etmediğinden iade edildiği belirtilmiştir. İlk başta talebin ret edilmediği sanılsa da, hukuk tekniği anlamında yapılan gerekçesiz bir ret işlemidir.

DÜNYA ÇAPINDA ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜ
DERNEKLEŞME PROFİLİ


Her ülkenin yasaları dernek kuruluşu konusunda farklıdır. Bazı ülkelerde herhangi bir bildirim ya da izne gerek duyulmaksızın kurulabilirken, bazı ülkelerde bildirim ya da izin gerekmektedir. Bu anlamda, aşağıdaki listede bölgeler bazında UAÖ kuruluşu ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.
Avrupa: Reddedilen ülke yok.
Orta Asya: Reddedilen ülke yok.
Amerika kıtası: Reddedilen ülke yok.
Afrika: Reddedilen ülke yok. Ancak Liberya ve Zimbabwe'de yapılan başvurular henüz sonuçlanmadı.
Asya: Bugüne dek Malezya iki kez başvuru yaptı ve ikisi de reddedildi. Yaptıkları üçüncü başvuru henüz sonuçlanmadı.

Bu tabloya bakıldığında, Türkiye'nin başvuruyu işlemden kaldırması Avrupa'da ilk kez gerçekleşmiş olacak. Dünya çapında ise, Malezya da onay verdiği takdirde tek reddeden ülke olacak.


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla