Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 04.10.2001

Beyaz Nokta Vakfı'nda Seminer
Beyaz Nokta Vakfı T. Eğitim Gönüllüleri Vakfı işbirliği projesi olan Öğrenme Merkezleri (Kişisel Gelişim Platformu) kapsamında bir seminer düzenliyor. İlgilenenler başvuruda bulunabilir ayrıca tanıdıklarına da duyurabilirler. Saygılarımızla. Beyaz Nokta Vakfı

SEMİNER DUYURUSU KİŞİSEL GELİŞİM PLATFORMU(*)
- İş Bulma
- İş Kurma
- Tasarruf Sağlama
- Ek Gelir Yaratma
yollarıyla gelir düzeyinizi artırmayı düşünüyorsanız, bu hedeflerinizi gerçekleştirmek elinizdedir.

Kişisel Gelişim Platformu, katılanlara şunları sağlamayı amaçlamıştır:
- Katılanların kendilerini çeşitli boyutlarıyla tanıyabilecekleri bir dizi testler almalarını,
- Kendilerine, yukarıdaki 4 hedef içinden hedefler seçmelerini, - Bu hedeflere erişebilmeleri için geliştirmeleri gereken yönlerini belirlemelerini,
- Belirleyecekleri bu eksikleri giderebilecekleri bir Bireysel Öğrenme Plânı yapmalarını,
- Bu plân içinde gerçek uygulama senaryoları üretmelerini,
- Ve, bireysel plânlarını uygularken de:
- Bir mentor grubundan yararlanmalarını,
- Çeşitli basılı, görsel, işitsel ve internet destekli Öğrenme malzemesi desteği almalarını,
- Bu programa daha önce katılmış kişilerin de yer aldığı bir Öğrenme Çemberi (Learning Circle) içine katılmalarını.. Kişisel Gelişim Platformu, zaman açısından şöyle bir yayılım göstermektedir:
- Bir hafta sonunun Cuma akşam üstü başlayıp Pazar gecesi sona eren toplu çalışmaları,
- O hafta sonunun Cuma, Cumartesi ve pazar geceleri bireysel ev çalışmaları,
- Her katılımcının kendi için hazırlayacağı Bireysel Öğrenme Plânı uyarınca zaman içine yayabileceği bireysel veya grupsal çalışmalar.

Katılımcılarda Aranan Koşullar:
1. Gelir sağlama ihtiyacı içinde bulunmak,
2 . Kendine yeterli olmayı kişisel bir amaç olarak benimsemiş olmak,
3. Sorumluluklarını kendi başına üstlenmeye razı ve de hazır olmak,
4. Programın çeşitli aşamalarında ve de özellikle uygulanma aşamasında yılmadan çaba göstermeye söz verebilmek. Bu koşullara uyduğunu düşünenlerden:
- Lise mezunu olup da bir üniversiteye girememiş olan gençler,
- Üniversite veya Yüksek Okul son sınıf öğrencileri,
- Üniversiteden yeni mezun olmuş, henüz bir iş bulamamış gençler.

Semineri Sunan: M. Tınaz Titiz, Beyaz Nokta® Vakfı Başkanı İlk Başvurular Nereye Yapılacak? Programa katılmak isteyenler, ilk başvurularını 0(312) 441 5399 no'lu faksa veya [email protected] adreslerine kısa birer özgeçmiş göndererek yapacaklardır. Başvurular için son tarih: Cuma, 12 Ekim 2001 saat 17.00'dir.
Adaylarla ön görüşme ve kayıt: Programa başvuranlar ile 13 Ekim Cumartesi günü Saat 10:00-15:00 arasında; TEGV Çarşamba Eğitim Parkı'nın aşağıdaki adresinde ön görüşme yapılacaktır. Bu görüşme sonucunda seminere katılacaklara programa hazırlanmaları için bir eğitim klasörü verilecektir.

Ön görüşme, kayıt ve seminerin yapılacağı yer: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Çarşamba Eğitim Parkı Yavuz Selim Cad. No: 77, Çarşamba, Fatih/İSTANBUL adresinde 7 No'lu toplantı salonunda yapılacaktır. (Çarşamba Eğitim Parkı ve Yavuz Selim Camii ile Fatih Kız Lisesi arasındadır.) Tel: 0(212) 635 7363
Seminer Programı: (19-20-21 Ekim/ Cuma, Cumartesi, Pazar)
Cuma, 19 Ekim 2001 -16:00 -18:00 toplu çalışma, gecesi ise bireysel ev çalışması
Cumartesi, 20 Ekim 2001 -10:30-17:00 toplu çalışma, gecesi ise bireysel ev çalışması
Pazar, 21 Ekim 2001 - 10:30-17:00 toplu çalışma, gecesi ise bireysel ev çalışması
Lütfen Dikkat!
1. Programa katılacaklardan 20 milyon TL kayıt ücreti alınacaktır.
2. Kayıt sırasında verilecek eğitim klasörü ile seminer programının cumartesi ve pazar günlerindeki öğlen yemekleri kayıt ücreti içinde olup ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.
3. Seminerler 20'şer kişilik gruplar halinde yapılacaktır. Katılımcı sayısının fazla olması halinde ilave seminerler düzenlenecektir.
İlave bilgiye ihtiyaç duyanlar 0(312) 441 4870 No'lu telefon veya [email protected] yoluyla BEYAZ NOKTA® VAKFI'ndan bilgi edinebilirler.
(*) Kişisel Gelişim Platformu, Beyaz Nokta® Vakfı'nın ÖĞRENME MERKEZLERİ PROJESİ kapsamındaki bir dizi programdan birisi olup, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile işbirliği halinde uygulanmaktadır.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ
Hürriyet yazarı sayın Emin Çölaşan'a açık mektup


Sayın Emin Çölaşan,
Hürriyet Gazetesinin 2 Ekim 2001 günlü sayısında yayınlanan yazınızı okudum.
Günlük yayınlanan Yeni Evrensel Gazetesi'nde haftada bir gün yazılarım çıkmaktadır. Ayrıca 15 günde bir, haftalık olarak yayınlanan Yedinci Gündem Gazetesinde de yazılarım çıkmaktadır. Bunlar köşe yazılarıdır.
Özgür Politika adlı gazetede bir tek yazım yayınlandı. Gazetenin 17 Eylül 2001 tarihli sayısında yayınlanan yazı, "Terör" başlıklı ve ABD'deki 11 Eylül saldırısının ardından yazılmış bir yazı idi. Herhalde, tek bir yazıdan hareketle köşe yazarı sıfatı kazanılmaz. Savaş olasılığının tüm dünyayı etkilediği bir ortamda, savaşa karşı çıkmak ve şiddeti eleştirmek için her olanağı değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ben de savaş ve şiddet karşıtı tutumumuzu açıklayan bir yazı yazdım. Böyle bir durumda düşüncemin nerede açıklandığının önemli olmadığını düşünüyorum. Ne yazdığım daha önemlidir. Siz farklı düşünüyor olmalısınız ki, o yazının içeriğinden hiç söz etmiyorsunuz.
Basın toplantısında söylediklerimi doğru olarak alıntı yapmışsınız. Teşekkür ederim ve aynen tekrar ederim. Nüfusunun büyük çoğunluğunun yoksulluk sınırının altında bir gelir düzeyine sahip olduğu bir ülkenin, bütçesinden ayırdığı paya göre, dünyanın 5. büyük silah alıcısı ülke olması, kabul edemeyeceğimiz bir politikadır. Bu politikaya karşı çıkmaya devam edeceğiz. Bu politikaya karşı çıkmak demek, ülkemizin güvenliğinin ihmal edilmesini istemek anlamına gelmez. Sağlığa, adalet ve eğitim hizmetlerine daha çok pay ayrılmasını istemek, sosyal adalet ilkesini savunmak, neden ülke güvenliğinin ihmal edilmesini istemek olarak nitelensin. Ayrıca, yurtseverlik de, sizin tekelinizde değildir.
Özgür Politika için "PKK gazetesi" nitelemesinde bulunuyorsunuz. Ben PKK gazetesine değil, Özgür Politika gazetesine yazı yazdım. Bu iddianıza Gazetenin sahip ve yöneticileri yanıt verebilirler. Eğer Avrupa'da yaşayan yurttaşlarımızdan bazılarının okuduğu bir gazeteye bazı konularda yazı yazmayı ve bu yolla düşüncelerimizi onlara iletmeyi gerekli ve faydalı görürsem yazarım. Yayınlayıp yayınlamamak gazetenin yayıncılarına aittir. Ben kimseden köşe yazısı için, köşe istemedim.
Ayrıca zaman zaman bazı basın yayın organları bazı konularla ilgili bizden yazı da, sözlü ya da yazılı görüş de isterler. Olanaklı olduğunda bu istekleri de yerine getiririz. Bu açıdan baktığımızda, yayın politikası hariç, Hürriyet ile Özgür Politika arasında fark gözetmeyiz. Özgür Politika'ya başka, Hürriyet'e başka ve birbiriyle çelişen görüşler iletmeyiz.

"Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri Hakkında Kanun" uyarınca, çete kurmakla suçlanan gazete sahiplerinin yargılanmaları, tutuklanmaları durumunda; o gazetelere yazı yazanlar da çete üyesi olabilirler mi, ya da dolandırıcılık suçuna iştirak etmiş sayılabilirler mi? Bir düşünün.
Kimi kez akıl yürütmelerinize şaşırıyorum.
Saygılarımla.
Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

İHD: BASIN AÇIKLAMASI
(Küresel Savaş Tehdidinin İnsan Haklarına Yansımasından Örnekler)

Değerli basın mensupları, İHD ve insan hakları savunucuları, küresel savaş tehditleriyle, belirsizlik ortamların insan haklarına negatif yansımasını deneyimlerinden bilmektedir. İnsan hakları savunucuları her fırsatta karanlıkta kalan , üzeri örtülen, soruşturulmayan hak ihlallerinin yeni ihlallerin habercisi olacağına işaret etmektedir. Şırnak ve yöresinde gerçekleşen kişi güvenliği, yaşam hakkı, örgütlenme özgürlüğü hakkı, işkence yasağı hakkı ihlalleri ile köy boşaltması ve gıda ambargosu uygulamaları tesbitimizin en iyi örneklerini oluşturmaktadır.
İnsan hakları ihlalini gerçekleştiren veya ihlalden sorumlu olanların hukuktaki düzenlemesi ile soruşturulmaması, yargılanmaması ve cezalandırılmamasının da ötesinde, sorumlunun daha üst bir rütbe ile terfi ettirilmiş olması yani ödüllendirilmesi insan hakları ihlallerini gerçekleştirmede teşvik ediciliği de tartışmasızdır.
İnsan hakları ihlallerinin kamuoyunun bilgisinden uzak ve global savaş tehlikesiyle kilitlenmiş halinin Şırnak uygulamaları ve teşvik etme politikası ile birleşmesinin sonuçları her yönüyle vahimdir.
Vaka I- Halit Aslan ve Ebuzety Aslan'ın öldürülmesi
7 Eylül 2001 günü, Halit Aslan ve Ebuzety Aslan köylerinin boşaltılmasının ardından ikamet etmekte oldukları Van ilinden ürünlerini toplamak için gittikleri Şırnak Beytüşşebap ilçesinden bir daha geri dönememişlerdir. 15 Eylül tarihine kadar resmi yetkililer nezdinde girişimde bulunan yakınlarının akıbetleri hakkında bilgi edinmek isteyen ailelerin girişimleri sonuç doğurmamıştır. 14 Eylül tarihinde Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nce Şırnak ili Beytüşşebap ilçesi kırsal alanında yapılan operasyon sırasında PKK üyesi iki militanın ölü, birinin de yaralı olarak ele geçirildiği şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Ölü olarak ele geçirilen, militan olduğu iddia edilen Halit Aslan 62 yaşında, evli ve çocuk sahibidir. Ebuzeyt Aslan ise 42 yaşında olup evli ve çocuk sahibidir. Her iki mağdur zorunlu göç uygulamasından dolayı Van iline göçmek zorunda bırakılmış sivil yurttaşlardır.
Vaka II-Haşim Beyazgöl'ün öldürülmesi
Başvurucuların beyanlarına göre, 19 Eylül 2001 tarihinde Şırnak ili Başkale ilçesi Yüksek köyünde kaçak mazot olduğu duyumu üzerine operasyon düzenleyen güvenlik personelinin açtığı ateş sonucu, o sırada operasyon alanında hayvanlarını otlatan sağır ve dilsiz olan Haşim Beyazgöl yaşamını yitirmiştir. Daha sonra Haşim Beyazgöl'ün cesedi güvenlik personeli tarafından bir çukura konulmuş ve üzeri toprakla örtülmüştür. Haşim Beyzagöl'ün eve dönmemesi üzerine ailesinin olay mahalline yakın Eşmepınar ve Albayrak karakollarına yaptıkları müracaatlar "böyle bir şahsı görmedik" yanıtıyla sonuçsuz kalmıştır. 21 Eylül günü ailenin kendi olanakları ile yaptığı arama sonucu, Beyazgöl'ün gömülü olduğu çukur tespit edilerek çıkarılması sağlanmıştır.
Vaka III-HADEP Cizre ilçe binasının bombalanması
Yaklaşık olarak bir yıldır Şırnak ve ilçelerinde örgütlenme özgürlüğü hakkı ihlal edilen ve hukuka aykırı bir şekilde örgütlenme talebi reddedilen HADEP-Cizre İlçe binası 20 Eylül saat 02:00 sıralarında atılan el bombasıyla bombalandı. İlçe binasında maddi hasar meydana gelirken fail veya faillerin kimliği tesbit edilemedi. HADEP İlçe Teşkilatının kurulmaması için kamuoyunca bilinen baskılar, faillerin ortaya çıkarılmayacağı ve olayın aydınlığa kavuşturulmayacağını göstermektedir.
Her üç olayla ilgili olarak Diyarbakır şubemizin, İnsan Haklarından Sorumlu Devlet Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'na, Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine, Şırnak Valiliği'ne, Şırnak Başsavcılığı'na, Beytüşşebap Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan müracaatlar herhangi bir sonuç doğurmamıştır. Halit Aslan ve Ebuzeyt Aslan'ın cenazeleri aradan 24 gün geçmesine ve ailenin bütün ısrarlarına rağmen bölgenin "güvenlikli" olmadığı gerekçesiyle teslim edilmemiştir. Her iki yurttaşımızın aslında militan değil ama sivil insanlar olduğu kabul edilmemiş ve konuya ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmamıştır.
İnsan onur ve vicdanının kabul edemeyeceği bir uygulama ile cenazeler halen açıkta bekletilmekte ve def'in için ailelere izin verilmemektedir. Öldürülen her şahısın PKK'li olduğunun tesbiti nasıl yapılmaktadır? Eğer bu iki şahsın PKK'li oldukları tesbit edilmişse, yani kimlikleri tesbit edilebilmişse, cenazelerinin ailelerine teslimini engelleyen güvenlik gerekçesi nedir? OHAL Valiliğinin açıklamasının aksine, her iki şahsın sivil oluşu cenazelerin teslim edilmemesinin gerçek nedeni midir? Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere ilgili yetkililer Şırnak ilinde yaşanan bu vahim insan hakları ihlalleri konusunda sessizliğini ve duyarsızlığını daha ne kadar sürdürecektir?
Kamuoyunun bütün ilgisinin küresel savaş tehdidine yönelmiş olmasının yarattığı belirsizlik ortamı hak ihlalini gerçekleştirenleri cesaretlendirdiğini kaygıyla gözlemlemekteyiz. İlgili yetkililerin Şırnak ve yöresinde tırmanan ihlaller karşısındaki sessizliğinin, belirsizlik ortamının derinleşmesi ile birlikte insan hakları ihlallerinin yoğunlaşarak sistemli bir politikaya dönüşmesine olanak tanıyacağı kaygısını taşımaktayız. Resmi yetkililerin açıklamaları maalesef kaygılarımızı haklı kılmaktadır. Dünyadaki hiçbir belirsizlik ortamı veya küresel savaş tehlikesi, kamu otoritelerinin ülke içi sorun alanlarını insan hakları hukukunu çiğneyerek çözmesini meşru kılamaz. Esasen, bu dönemlerde dahi gerçekleştirilen insan hakları ihlallerinin karanlıkta kalacağı düşüncesi ve beklentisi yaşam bulmayacaktır. Dünyadaki bütün insan hakları savunucularının hiçbir ihlalin karanlıkta kalmaması için dünden daha fazla bir duyarlılıkla çaba içinde oldukları ve olacakları da bilinmelidir. İHD bir kez daha kamu otoritelerini yaşam hakkına, kişi güvenliğine, örgütlenme özgürlüğü hakkına saygı göstermeye, sorunları şiddet politikası ile çözme yaklaşımlarından vazgeçmeye davet etmektedir.

Hüsnü ÖNDÜL
Genel Başkan

Uluslararası Af Örgütü - Amnesty International
11 Eylül saldırılarına tepkiler ve
ırkçılıkla ilgili son rapor

Rapora göre, en az 10 ülkede Müslümanlar ve Arap veya Asyalı görünümlü insanlar saldırıya uğradı. Rapora göre, terörizmle savaş adı altında alınmakta olan önlemler, sivil ve politik hakların kısıtlanması tehlikesini içeriyor.
Avrupa´da hükümetler, insanların özgürlüklerini tehlikeye düşüren yaşa ve önlemler planlıyor. İnsan haklarının korunmasına yarayan kuralların değiştirilmesi gündemde. Kimi ülkeler, kaçak göçmenlere kapıları tamamen kapatmaya hazırlanıyor. Bu önlemler, mültecilere büyük zarar verecek. Avrupa Birliği, "mülteci" kavramını yeniden tanımlamak istiyor. Bu önlem, 1951 Cenevre Mülteciler Konvansiyonu´na karşı gelebilir.
ABD´deki saldırılardan sonra bir ırkçı şiddet dalgası ortaya çıktı. Her yaştan erkek ve kadın, belli bir dine veya milliyete mensup oldukları ve saldırılarla ilgileri olduğu düşünüldüğü için küfürden doğrudan saldırıya kadar kötü muameleye mazur kaldılar. Yalnız ABD´de tüm hoşgörü çağrılarına rağmen, geçen haftalarda Arap kökenli Amerikalılara 540, Sikhlere 240 saldırı düzenlendi.
Polonya, Hindistan, İngiltere ve Danimarka´da camiilere ve Hindu tapınaklarına saldırıldı. Bir dizi ülkede (Meksika, Brezilya ve Paraguay) Müslüman veya Arap kökenli insanlar terör örgütleriyle ilişkileri olduğu şüphesiyle gözaltına alındı. Amnesty International, bu keyfi tutuklamalar sırasında kötü muameleye de rastlandığından şüphelenmektedir. Ayrıca Af Örgütü, Afgan halkının da insan haklarının çiğneneceğinden büyük kaygı duyuyor. Özellikle Taleban bölgesinde yaşayan ama Peshtun olmayan kesimler Kuzey İttifakı ile işbirliği yapmakla suçlanabilir ve saldırıya maruz kalabilir.
BM Irkçılık konferansı´ndan kısa bir süre sonra birçok insanın etnik veya dinsel aidiyetleri yüzünden şiddete maruz kaldığını gördük. Dünya kamuoyunun ilgisi güncel olaylara yoğunlaştığı için hükümetler politik rakiplerine baskıyı artırıyor.
Çin hükümetinin demeçleri, Pekin´in "ayrılıkçılık", "terörizm" ve "dinsel fanatizm"le suçladığı muhaliflerini iyice baskı altına almaya hazırlandığını gösteriyor. Bundan özellikle Sincian Özerk Uygur Cumhuriyeti zarar görecektir. Özbekistan hükümeti de her türlü İslami muhalefeti kanlı biçimde ezmek için durumu firsat bilebilir. Bu kaygı verici gelişmeler karşısında Af Örgütü bütün hükümetleri, ülke sakinlerinin haklarını ayrımsız korumaya ve ırkçı saldırılara karşı çıkmaya davet ediyor.


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla