Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 01.10.2001

Kadınlar Savaş İstemiyor!!!
"İnsanlara öldürme sanatını öğreten, ellerine cop ve silah tutuşturup kurşuna dizme ve vurma talimi yaptıran, silahlanma alanındaki en son icatları büyük bir zevk içinde selamlayan, bütün kaynakları son dirhemine kadar ölüm makinesine harcamakla övünen, uygarlıklarını kabul etmeyen halklara imha savaşı açan, ırza geçen, yakan, boğan, giyotine gönderen, asan, elektrikli sandalyede idam eden bu yaratıklar, şimdi kalkmış küstahça, zorun kötülüklerinden dem vuruyorlar!"

Bu sözler,1866-1912 yıllarında yaşayan kadın hareketi liderlerinden ABD'li Voltairine de CLEYRE'in 1908'de ülkesi ABD için söylediği sözler.

Aradan 100 yıl geçmiş. Aynı sözler bugün için de fazlasıyla geçerli. Çünkü ABD aynı ABD. Halen yayılmacı, sömürgeci ve savaşçı. 11 Eylül'de ABD'nin en önemli merkezlerine yönelen intihar saldırı gerçekleştirildi. Bu trajik saldırı ABD'nin bugüne kadar uyguladığı politikaların ürünü değil mi? ABD bu saldırıya karşılık olarak hemen terörü desteklediğini öne sürdüğü ülkelere karşı savaş ilan etti. George Bush'un "Haçlı Seferi" diye adlandırdığı ve özellikle müslüman ülkeleri hedef alan bu savaşın teröre karşı bir savaş olacağına inanmak olanaklı değil. İlan edilen bu savaş mazlum halkların daha fazla sömürüsü ve yoksullaşması anlamına gelmeyecek mi? Zaten terör örgütlerinin destekleyicisi de ABD değil mi? Baş zanlı Bin Laden CIA tarafından eğitilmedi mi? Özellikle hedef gösterilen ülke ise Afganistan. Savaş, 20-30 yıldır Afgan halkının yaşam biçimi haline geldi. Zamanında ABD'nin de desteklediği Taliban yönetiminin zorbalığı altında giderek yoksullaşmış ve sinmiş olan Afgan Halkı , insan yerine konulmayan, sokağa çıkamayan, taşlanan, öldürülen Afgan kadınıyla ve çocuklarıyla birlikte can korkusuyla ürkmüş, ABD'nin yeni başlatacağı ikinci bir savaşta ölümü bekliyor.

Evet, ABD'ye yönelen saldırıda yaşamını yitiren masum insanlar için yüreğimiz yandı. Ancak yüreğimiz daha önce ABD'nin sürdürdüğü/desteklediği savaşlarda ve terör eylemlerinde yaşamını yitiren yüzbinlerce insan için de yanmıştı. Japonya'da, Şili'de, Arjantin'de, Kore'de, Vietnam'da, Endonezya'da, Lübnan'da, Irak'da, Filistin'de ve ülkemizde yaşamlarını yitirenler insan değil miydi? ABD ve destekçisi gelişmiş ülkeler hem orduları hem de IMF, Dünya Bankası gibi örgütleri ile mazlum ülkeleri hem askeri olarak hem de ekonomik olarak baskı altında tutuyor ve sömürülerini sürdürüyorlar. Şimdi de ABD ve NATO açık savaş ilan ediyor.

Biz Türkiye'li kadınlar savaş ve terör istemiyoruz. Diğer mazlum halkların-İranlı, Iraklı, Afganlı, Pakistan'lı, Filistin'li kadınlar da savaşı ve terörü istemiyor. Sürekli savaş politikası izleyen ABD ve destekçisi gelişmiş ülkelerin kadınlarının da bizi desteklediğini ve savaş istemediğini biliyoruz. Çünkü biz kadınlar biliyoruz ki savaş ve her türlü terör tüm mazlum halkları vurduğu gibi biz kadınları ve çocuklarımızı daha fazla vuruyor. Kadınlar savaşlarda daha da yoksullaşıyor, tecavüze uğruyor, tüm işlerinin yanı sıra bir de hastabakıcılık rolü üstlendiriliyor.

Yoksul halkların sabrı artık taşıyor. Bağımsızlıkları üzerinde pazarlık edilen, doğal kaynakları , toprakları ve çocukları ellerinden çekilip alınan insanlar artık parmağını bu işin sorumlusu olan kuzeye doğrultuyor. Dünya barışı için ABD ve destekçisi ülkelerin artık politikalarını değiştirmeleri ve mazlum halkları sömürmekten vazgeçmeleri gerekir. Ancak bunun için bu ülkelerin halkları ve özellikle kadınları, ülkelerinin yayılmacı ve saldırgan politikalarına bizlerle birlikte karşı durmalı ve "sömürüye ve savaşa hayır" demelidir.

Biz kadınlar " SAVAŞA, TERÖRE ve HER TÜRLÜ ŞİDDETE HAYIR!" diyor, barış içinde demokratik kurallarla yönetilen bir dünya düzeninde yaşamak istediğimizi belirtiyor ve bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de barış için mücadele edeceğimizi bildiriyoruz.
YAŞASIN BARIŞ!
YAŞASIN İNSANLIĞIN EVRENSEL DAYANIŞMASI!
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI !

YEREL GÜNDEM 21 KENT KONSEYİ
ANTALYA KADIN MECLİSİ ANTALYA KADIN DANIŞMA VE DAYANIŞMA MERKEZİ

Kamuoyuna Duyuru:
Bir "Güneş Uygarlığı" için enerji politikası


Bir "Güneş Uygarlığı" yaratma doğrultusunda bütüncül bir enerji politikasının getirilmesini istiyoruz

  • Kirliliğin ve çevre sorunlarının nedeni, tükenmesi yakın ve kaçınılmaz olan, toplumsal maliyetleri göz ardı edilen petrole, kömüre ve doğal gaza dayalı enerji politikalarının gözden geçirilmesini,
  • Endüstrileşmiş ülkelerin yaptığı gibi uzun erimli, güneş, rüzgar, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesini de ele alan bütüncül bir enerji politikasının geliştirilmesini,
  • Enerji politikalarının geliştirilmesinde, yatırım bedeli, çevre kirliliği, ve yıkımı, sağlık sorunları maliyetlerinin, Yatağan santralı gibi somut örneklerle, ilgili bakanlık, meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikte hesaplanmasını ve kamuoyunda tartışılmasını,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının, kalkınma-kentleşme politikalarının ve kentsel planlama süreçlerinin temel hareket noktalarından biri olarak ele alınmasını, güneş, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerjiden yararlanma ve enerji tasarrufu bilincinin toplumsal eğitim süreçlerinde kentleşme ve yapı üretimi ile ilgili mesleki eğitim süreçlerinde, yer almasının sağlanmasını,
  • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının, temiz çevre, temiz enerji, sağlıklı ortam, daha az hastane gideri gibi yararlarının yanında, yeni iş imkanları yarattığını, büyüyen enerji ihtiyacına katkı sağlayacağını, bağımlılık ve ithal zorunluluğunu giderdiğini, istenen her yerde üretilebildiği gibi, dağıtım ve iletim masrafları olmadığının dikkate alınmasını,
  • Özellikle güneş enerjisinden yararlanma ve güneşten elektrik üretimi teknolojilerinin ve piyasalarının geliştirilmesi için, kamunun öncülük etmesini ve destekleme politikaları geliştirmesini, bu doğrultuda, merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarının, bilim ve teknoloji kuruluşları, üretici firmalar, meslek örgütleri ve kooperatifler ile işbirliği yapmalarını, bu çalışmalarda küresel ve bilimsel gerçeklerin ışığında, multi disiplinerliğin ve multi sektörlüğün gereklerine ve risk yönetimi ilkelerine uyulmasını,
  • Yenilenebilir enerji kaynakları kamusal politikasının geliştirilmesi için, varolan hukuksal altyapıya, eksikliklerinin tamamlanarak işlerlik kazandırılmasını istiyoruz.

Anadolu çağlar boyu, değişik uygarlıklara beşik olmuş, bağrında yaşayan tüm insan topluluklarına her türlü doğal kaynağı ve zenginliği cömertçe sunmuş su ve güneş ülkesidir. İnsanlığa, çevreyi kirleten, doğal ve kültürel değerleri yok eden, fosil yakıta dayalı bir "uygarlığa" alternatif kirletmeyen ve tükenmeyen enerjilere ve tüm enerji kaynaklarının anası güneş enerjisine dayalı bir güneş uygarlığı yaratabilecek tüm olanaklara sahiptir.
İkinci Uluslararası Sarıgerme Güneşten Elektrik Üretimi Çalışma Grubu

Yücel Akyürek / Mimar, Şişecam Teknik Danışmanı
Şahittin Aydemir / Aydemir Enerji Ltd.Şti.
Zeki Bora / Tepecik Belediye Başkanı
Fikret Cengiz / GAP Bölge Kalkınma İdaresi Yatırım Uzmanı
Metin Çolak, Prof.Dr. / Ege Üniversitesi, Müh. Fak.
Hans Josef Fell / Alman Parlamenteri
Heinz H. Fugger / İberotel Sarıgerme Park Genel Müdürü
Haluk Gökşen / Sunny Ltd. Şti.
Arif Güllüoğlu, Prof. Dr. / Marmara Üniv. Öğr. Görv.
Asım Güneş / Ortaca Belediye Başkan Yrd.
Yücel Gürsel / Mimar, Tepekent
Umur Gürsoy / Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı A.D.
Melda Keskin / Greenpeace Akdeniz Bölgesi Enerji Sorumlusu Yusuf Korucu / UGET-TB, ETKB Elektrik İşleri Etüd İdaresi
Arzu Kuban / Avukat
Baha Dr. Kuban / Mühendis, Şişecam
Şener Oktik, Prof. Dr. / Muğla Üniv. Rektör Yrd.
M. Ersin Özsan / Teksolar Ltd.
Haluk Sayar / AES Alternatif Enerji Sis. San. ve Tic. Ltd.Şti.
Demet Suna / Viyana Teknik Üniversitesi
Kemal Şahin / Ortaca Belediyesi
Nazif Topaloğlu / TBMM DSP Muğla Milletvekili
Tanay Sıdkı Uyar, Dr. / Marmara Üniv. Müh. Fak. Enerji A.D.
Işıl Uyar / İktisatçı Hakkı Ülkü / Aliağa Belediye Başkanı

'Savaşa hayır'
ABD savaş rüzgarları estirirken, savaş karşıtları seslerini yükseltmeye devam ediyor. Washington ve San Francisco'da 'Savaşa hayır' çığlıkları atılırken, Almanya, İspanya, Fransa ve Avustralya'daki gösterilerde de ABD'nın şiddete şiddetle karşılık vermemesi istendi. ABD'nin 11 Eylüldeki terörist saldırılara karşı askeri harekat hazırlığı, dünyada yeniden savaş rüzgarları estirirken, savaş karşıtları da birçok yerde seslerini yükseltiyor. Washington ve San Francisco'da gerçekleştirilen mitinglerde Amerikan yönetimine seslenen göstericiler, 11 Eylül terör saldırılarının sorumlularına karşı askeri operasyondan kaçınılmasını istediler. Washington'da Dünya Bankası merkezi yakınlarında toplanan yüzlerce gösterici, Amerika'nın ekonomik ve askeri politikasını eleştiren sloganlar attı. Savaş karşıtı pankartlar taşıyan gruba polisin müdahalesi sert oldu. Beyaz Saray'dan birkaç sokak ötede toplanan ve sayıları 10 bini bulan göstericiler, "savaş cevap değil", "şiddet şiddetle çözülmez" sloganları attılar. IMF ve Dünya Bankası'nın karşılıklı binalarının bulunduğu bölge, polis kordonuna alınarak, göstericiler binalara yaklaştırılmadı. Savaş karşıtları, ABD'deki terörist saldırılara karşılık olarak Afganistan'da askeri operasyon düzenlenmesinin, sadece masum insanları öldüreceği ve teröristleri daha fazla cesaretlendireceği düşüncesini savunuyor. Savaş karşıtları arasında, ABD'nin izlediği politikanın saldırgan olduğu ve terörist saldırıları davet ettiği düşüncesini taşıyanlar yer alıyor. Globalleşme karşıtları da, globalleşmenin, ABD gibi ülkeleri daha da zenginleştirirken, dünyada fakirleri giderek fakirleştirdiği görüşünü savunarak, globalleşme çabalarına karşı çıkıyor. Globalleşme karşıtları, Dünya Ticaret Merkezi gibi globalleşmenin sembolü bir binaya terörist saldırı gerçekleştirilmesini ise, kendi tezlerinin doğrulanması olarak görüyor.
'Hepsine nükleer atalım'
Bu arada globalleşme ve savaş karşıtlarının protestoları, kendilerini "vatansever" olarak tanımlayan Amerikalılar tarafından protesto edildi. Washington'da gösterilerin yapıldığı bölgede toplanan bir grup Amerikalı, savaş karşıtlarını, "ağır Amerikan karşıtı" olarak niteledi. Bu gruptan bir gösterici, "hepsine nükleer atalım, o zaman savaş olmayacak" pankartıyla, savaş karşıtı sloganlara cevap verdi.
Avrupa'dan yükselen çığlık
Öte yandan Almanya'nın Frankfurt kenti, protestoların ikinci durağıydı. Binden fazla kişinin katıldığı gösteride, "Dayanışmaya evet, savaşa hayır" sloganları atıldı. Fransa'nın başkenti Paris'teki gösteride ise, Afganistan'da kadın hakları, barış ve demokrasi çağrısında bulunuldu. Paris'te düzenlenen gösteriye 6 bin kişi katılırken, göstericiler ABD'nin olası misillemesinin sivil halka yönelik olmamasını istedi. İspanya'nın Barselona kentinde de, ABD'nin misillemede bulunmak amacıyla savaş planları yapması, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir gösteriyle protesto edildi. İspanya'da 70 kadar siyasi parti, işçi sendikası ve sosyal grubu biraraya getiren "Haydi Savaşı Durduralım" adlı komite tarafından düzenlenen gösteride, savaş karşıtı göstericiler, "Barış için daha fazla kurbana gerek yok" yazılı bir pankartın arkasında yürüdüler.
Sanatçılardan barış konseri
ABD'nin, Washington ve New York kentlerindeki terör eylemlerine askeri güçle karşılık verme ihtimalini gözönünde bulunduran bazı Yunan sanatçılar, başkent Atina'da savaş karşıtı bir konser verdi. İtalya'nın başkenti Roma'da da onbinlerce kişinin önceki gün yapılan savaş karşıtı gösteriye katıldığı bildirilmişti. ABD'nin başkenti Washington'da ve San Francisco kentinde de önceki günde binlerce kişinin katıldığı savaş karşıtı gösteriler düzenlenmişti. Avustralya'nın Sidney kentinde toplanan bir grup da, dinlerin ya da kültürlerin savaşına karşı olduklarını söyledi. Silahlanmaya aktarılan paranın halkın refahı için harcanması gerektiğini belirten göstericiler olaysız dağıldı.


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla