Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 26.09.2001

Prof. Dr. B. Tanör için imza
Prof. Dr. Bülent Tanör için bir imza kampanyası başlamıştır. Aşağıdaki metni benimsiyorsanız http://Tanor.inet-tr.org.tr/ adresindeki imza kampanyasına katılabilirsiniz.

İmza metni:
Ülkemizin en değerli ve en saygın hukukçularından Prof. Dr. Bülent Tanör'ün, İstanbul Üniversitesi Rektörü tarafından üniversite öğretim üyeliği mesleğinden çıkarma cezası istemiyle Yüksek Öğretim Kurulu'na sevkedilmesini derin bir üzüntüyle karşılıyoruz. Tanör TÜSİAD'a "Demokratik Standartların Yükseltilmesi" konulu bir kitap hazırlamış ve telif ücreti almıştır. YÖK kanunundaki 36. maddenin öğretim üyelerine telif hakkı karşılığı çalışmalar yapma iznini açık olarak vermesine karşın, yasa maddesi bilinçli bir şekilde gözardı edilerek Tanör'e ceza verilmek istenilmesi keyfi ve kasıtlıdır. Nitekim üniversitelerimizde yüzlerce hoca çeşitli kuruluşlar için çok farklı konularda Bülent Tanör'ün hazırladığı türde çalışmaları telif ücreti karşılığında hazırlamışlardır, hazırlamaktadırlar.

Tanör'e meslekten çıkarma cezasının verilmesini nesnel ve adil bulmuyoruz; bu durumu ülkemizin hukuku, bilim hayatı, demokrasisi ve üniversiteleri açısından vahim bir olay olarak niteliyoruz. Değerli profesörümüzün yanında olduğumuzu kamuoyuna duyurmayı görev sayıyoruz.

Birleşmiş Milletler: Barış için İmza Kampanyası

Birleşmiş Milletler 11 Eylül günü ABD'de meydana gelen teror eylemleri sonucunda yakın gelecekte çıkması muhtemel savaşa karşı bir imza kampanyası başlattı. Eğer bu projeye katılmak istiyorsanız lutfen bu metni bir e-mail gönderisine kopyalayıp listenin sonuna adınızı ekleyin ve tanıdığınız herkese gönderin. Eğer size ulaştığında liste 500 kişiyi aşmışsa lütfen mesajın bir kopyasını [email protected] adresine gönderin. Bu kampanyaya katılmak istemezseniz de lütfen katılan ve katılmak isteyenlere saygı gösterin ve bu kampanyanın devam etmesini engellemeyin.
*******
The UNO (United Nations) is receiving signatures against the possibility of a future war as a consequence of the brutal terrorist actions of September 11th in the USA. If you agree with this project, PLEASE COPY this as an e-mail in a new message, sign at the end of the list below, and send it to all the people you know. Should you receive this list with more than 500 names in it, please send a copy of the message to [email protected] Even in case you decide not to sign, please be kind and do not eliminate the petition of the rest of the people.

Mazlumder'den Bush'a mektup

Mazlumder İstanbul Şubesi ABD Başkonsolosluğu'nu ziyaret etti. Başkan Ahmet Selamet, Başkan Yardımcısı Ahmet Mercan ve yönetim kurulu üyesi Yalçın Akdoğan'dan oluşan heyet Başkonsolos'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu ve Başkan George W. Bush'a yazılan mektubu takdim ettiler.

Sayın George W. Bush,
Sayın Başkan,
New York ve Washington kentlerinde 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleştirilen saldırılar sonucu binlerce masum insan hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Dünya, insanlık dışı bir vahşete ve binlerce insanın gözlerimizin önünde ölümüne tanıklık etmiştir. Kim tarafından, hangi gerekçeyle ve kime karşı yapılmış olursa olsun, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan bu ve benzeri eylemleri bir kez daha kınıyor; Amerikan halkının üzüntülerini paylaşırken, bu tür olayların tekrar etmemesini temenni ediyoruz.

Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti normlarının evrensel bir standart ve küresel bir değer haline geldiği günümüzde maalesef dünyanın bir çok bölgesinde sivil ve masum insanlar savaş, terör veya şiddet olaylarından bir şekilde etkilenmekte, dünya kamuoyu ise yaşananlara her zaman gerekli hassasiyeti gösterememektedir. Oysa olması gereken uluslararası toplumun bu tür olayları aklen, vicdanen ve hukuken mahkum etmesi, her türlü mağduriyeti insanlık onurunu kurtarmak için gidermeye çalışmasıdır.

Kuşkusuz terör, en ağır insanlık suçudur ve ister devletler, isterse örgütler ya da bireyler tarafından hangi amaçla gerçekleştirilmiş olursa olsun, ayrımsız bir biçimde kınanmalı ve karşı çıkılmalıdır. Bütün insanlığı sarsan bu olay, üzerinde iyi düşünülmesi ve dünya barışı adına gerekli derslerin çıkarılması gereken bir olaydır. Bir insan hakları örgütü olarak, hangi dinden, ırktan veya uyruktan olursa olsun tüm insanların en temel hakkının yaşam hakkı olduğunu düşünüyor, bir tek masum insanın dahi hayatına son verecek bir girişimin kabul edilemez olduğuna inanıyoruz. İnsan hakları öyle bir değerdir ki, hiçbir siyasi inisiyatif mücadelesine alet edilmemelidir.

İnsan hakları ve özgürlüklerin bir üst değer haline geldiği günümüzde devletlerin, hiçbir kural tanımayan teröristlerden farklı olarak hukuk devleti normlarına ve uluslararası bildirgelere kendilerini kayıtlı görmesi kaçınılmazdır. Amerika Birleşik Devletlerinin bu terör olaylarına verilecek tepkide de aynı hassasiyeti koruması gerektiğini düşünüyoruz. Terörle mücadele, ayrımsız ve evrensel hukuk kuralları içinde yapılmalıdır. Masum insanlara zarar verecek her türlü operasyon terör örgütlerinin amacına ulaşması anlamını taşıyacak ve haklı durumda olanları haksız duruma düşürecektir.

Terörle mücadele kapsamında gerçekleştirilebilecek kimi operasyonların daha ağır insan hakları ihlallerine yol açacağından ve insan haklarının evrenselliği ilkesinin büyük yara alacağından derin kaygı duyuyoruz.

Kimi ülkelerin medya kuruluşlarında yaşanan savaş çığırtkanlıklarına baktığımız zaman, suçun şahsiliği ilkesinin unutulduğunu, bir din mensuplarının potansiyel terörist gibi lanse edildiğini ve hedef tahtasına oturtulan Afganistan'da insanların daha şimdiden yollara düşmüş olduğunu ibretle görüyoruz. İntikam hislerini kamçılayan yayın ve beyanatları insan hakları, adalet ve barış gibi değerler adına kaygı verici, çözümden uzak ve aynı acıları tekrar yaşatmaya aday bir tutum olarak değerlendiriyoruz. Yarın Kabil'de veya Kandehar'da ölecek masum insanların Amerika'da ölen masum insanlar kadar üzüntü vereceği ve onlara yönelik bir saldırının da benzer bir netice doğuracağı çok açıktır.

Teröre karşı verilecek mücadelenin hukuk kuralları çerçevesinde yapılması ve adaletin öfkeye kurban edilmemesi büyük önem taşımaktadır. Gerçekten terörün ortadan kalkması isteniyorsa,
* Gerçek suçlular, uluslararası bağımsız mahkemelerde adil yargılanarak tespit edilmeli ve verilen karar, kanıtlarıyla birlikte dünya kamuoyuna açıklanmalıdır.
* ABD'de ve diğer Batılı ülkelerde yaşayan yabancıların can ve mal güvenlikleri sağlanmalı, sorun medeniyetler çatışmasına dönüşecek bir şekilde tanımlanmamalıdır.
* Körfez savaşı sonrasında Irak'a uygulanan ambargo nedeniyle hala her ay yüzlerce çocuğun ölüme sürüklendiği unutulmamalı ve Afganistan halkının BM yardımlarıyla hayatını idame ettirebildiği düşünüldüğünde, bu yoksul halkı daha fazla mağdur edecek girişimlerden kaçınılmalıdır.
*Herhangi bir devletin ya da örgütün, masum insanlara yönelik saldırılar düzenlemesinin veya bu tür saldırılar düzenleyen kişi ya da gruplara, ülkelere hamilik yapıyor olmasının, hiçbir biçimde o ülkedeki masum insanlara yönelik saldırıları meşrulaştırmayacağı unutulmamalıdır.
* Dünya devletleri, güçlerini ispatlayacak hukukdışı saldırıların, meşruiyetlerini gölgeleyeceğini bilmelidir.
* Son dönemde artan savaş çığırtkanlığı, insan hakları ihlalini bir yönetim pratiğine dönüştürmüş ülkeleri, hak ve özgürlükleri kısıtlama yolunda cesaretlendirmemelidir.
*II. Dünya Savaşında büyük acılara tanıklık eden insanlık, bu öngörüyle yola çıkılan savaşta ölecek masum insanların ardından bir başka "İnsan Hakları Bildirgesi" düzenlemek zorunda bırakılmamalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle olaydan duyduğumuz üzüntüyü yineliyor, ABD yönetiminin terörle mücadelede sağduyulu davranacağı ümidiyle taziyelerimizi sunuyoruz.

Ahmet Selamet
İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Şube Başkanı

Dünya Çocukları SAVAŞA HAYIR! diyor.

Ekte sunulan bildiri, NY Times ve Washington Post kanalıyla, dünya liderlerine iletilecek. Bir milyon çocuğun bunu imzalaması hedefleniyor. Ancak, yetişkinlerin de imzalamasında hiçbir sakınca yok. (Orijinali için bkz: http://www.netwizards.net/~godi/ )

İmza Metni:
Biz, dünya çocukları---ayrı ırk, kültür ,kavim, inanç ve alt yapıdan olanlar-- büyüklerimize ve dünya liderlerimize rica ediyoruz: Açlığın var olmadığı, ızdırabın yaşanmadığı, savaşsız ve şiddetsiz bir geleceği arzu etmeyi bize çok mu görüyorlar? Bu yüzden, şiddete, AFGANISTANLILARI bombalayacakları yerde, onlara yardım ederek son vermelerini, ikinci olarak da, fakir ülkeleri sömürecekleri yerde onlara yardım edip, gelecekte olası savaşlara mani olmalarını istiyoruz. Üçüncü arzumuz ise, çocuklara intikam duyguları ile tepki vermek yerine, şiddetten uzak davranışları öğretmelerini rica ediyoruz. Asıl değerli olanın insan olduğunu ve onları tüketiciliğe yönlendirmenin insani hiçbir değeri olmadığı hususunda rehberlerimiz olsunlar. Geçmişle barışmalıyız, çünkü ancak o zaman insancıl bir geleceğe doğru yol almaya başlayabiliriz. Eğer, insan unsurunu, paradan, işten, memleketten bile daha üstün ve merkezde tutarsanız insana hakettiği, onurlu yaşamı verirseniz, eğer onlara size davranılmasını istediğiniz gibi davranabilirseniz, ne yaparsanız yapın, asla yanlış olmayacaktır.

"Uzlaştırıcı olmakla" neyi kastediyoruz? Geçmişizdeki her kesitte ve şimdi -kişisel ve türsel olarak- her şeyimizle barışık olmalı ve uzlaşmalıyız. Uzlaşma olmadan, bütünlük elde edilemez ve bütünlük olmazsa, ilerleme olmaz. İlerleme olmazsa, geleceğimiz de olmaz. Gelecek olmazsa yalnızca ölüm olacaktır. Uzlaşma ya da ölüm. İkisinin ortası yok. Her zaman sizlerden duyduğumuz şudur: Çocuklarınız sizin geleceğinizdir. Biz diyoruz ki; evet, bizler gerçekten geleceğiz, ancak bugün yaptıklarınızın sonucu olacak geleceğiniziz. Bugün savaş olursa, bizim de geleceğimiz hep savaş olacaktır.

Sayın Bush, ne ekerseniz onu biçersiniz, değil mi?

Aşağıda imzası bulunanlar, SAVAŞA HAYIR ...HERHANGİ BİR SAVAŞA HAYIR! diyoruz.

İdea Politika'nın yayını durduruldu

Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararıyla Demokrasi ve Siyaset Kültürü Dergisi İdea Politika'nın yayını bugün durduruldu. "Ordu Ne İşe Yarar?" kapak konulu son sayısı da toplatılan derginin Genel Yayın Yönetmeni Erol Özkoray'ın daha önce yazmış olduğu üç yaziyla ilgili olarak Genel Kurmay TCK'nın 159/1 maddesi uyarınca 1 yıldan 6 yıla kadar ağır hapis istemiyle dava da açmıştı. Toplatılan sayı ile ilgili olarak 2. bir davanın da açılması bekleniyor. "Devletin ordusuyla birlikte bana ve dergimize karşı açmış olduğu faşizan bir savaş karşısındayız. Bana karşı açılmış olan bu savaşın anlamı sistemin otoriterleştiği, militerleştiği, Avrupa Birliği'nden uzaklaştığı, basın ve fikir hürriyetini hiçe saydığı anlamına geliyor. Bu durum sadece benim değil, 65 milyonun ve de Türk basınının sorunudur. Ne yazık ki Türk basını bu konunun önemini anlayamıyor. Bunun mücadelesini vermezseniz sonunda Türkiye'nin sıradan otoriter bir üçüncü dünya ülkesi olmasına rıza gösterirsiniz" diyen Erol Özkoray, bu mücadelenin ağırlıklı olarak batı medyasında, batı sivil toplum kurumlarında ve Avrupa Birliği nezdinde giderek artan bir yoğunlukta başlatılacağını açıkladı. İdea Politika'nın toplatılan 12. sayısının tüm yazılarına www.ideapolitika.com sitesinden ulaşılıyor.


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla