Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 19. 07. 2007

İnsan Hakları İzleme Örgütü:
Bağımsız Adaylara Verilen Destek Heyecanlandırıyor
AB'den Çelişkili Sesler,
Hükümetten İnsan Hakları Reformlarına Paydos

(New York, 19 Temmuz, 2007) İnsan Hakları İzleme Örgütü (Human Rights Watch - HRW) bugün yayınladığı bilgilendirme notunda, Türkiye'de 22 Temmuz'da yapılacak olan genel seçimler öncesinde Türk ordusunun siyasi alana müdahalesinin ülkedeki insan hakları alanındaki ilerlemeyi tehdit ettiğini söyledi. Aynı şekilde, hükümet de insan hakları reformlarını hayata geçirme konusunda tökezlemiş durumda. İfade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, Kürt siyasi parti yetkililerine tacizler ve siyasi mahkeme kararlarının çıkması devam etti.

HRW Avrupa ve Orta Asya bölüm direktörü Holly Cartner Türkiye'deki seçimlerin sırtında büyük yük olduğunu söyleyerek, " İnsan hakları reformlarının akıbeti, yeni kurulacak hükümetin ihlalleri sona erdirme ve son dönemlerde yaşanan gerilemeyi tersine çevirme konusundaki taahhütlerine bağlı olacak" dedi.

Yaklaşık on yıldır siyasete doğrudan müdahale etmekten kaçınan Türk ordusu, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) Türkiye'nin laik düzenine yönelik gerici bir tehdit oluşturduğu ve Türk milliyetçiliğinden ziyade İslamcı ideolojiyi benimsediği iddialarını sıklıkla dile getirmeye başladı.

AKP'nin Meclis'te kendi adayını Cumhurbaşkanı seçtirme çabalarının başarısızlığa uğramasının ardından milletvekili seçimleri planlanandan daha erkene, Temmuz'a alındı. Meclis oylaması, Anayasa Mahkemesinin aldığı tartışmalı bir kararla iptal edildi. Bu kararın Türk ordusunun siyasi tartışmalara müdahale etmesinden birkaç gün sonra alınması nedeniyle, mahkemenin kararı verirken ordunun bu müdahalesinden etkilendiği yönünde ciddi kaygıların ortaya çıkmasına yol açtı.

Nisan - Haziran ayları arasında ordu yaptığı üç sert hükümet karşıtı açıklamada dini gericilik ve terörizm tehditleri konusunda uyarılarda bulundu ve "laikliğin savunucusu" olarak, nasıl yapacağını belirtmeden "gerektiğinde" müdahaleye hazır olduğunu açıkça dile getirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, özellikle 8 Haziran tarihli açıklamadan büyük kaygı duymuştur. Bu açıklamada insan hakları savunucuları ve devlet politikalarını eleştirenleri terör örgütlerini destekleyenlerle eşdeğer bulduğu yönünde ifadeler yer almaktadır. Son dönemlerde, ordu ve Kürdistan İşçi Partisi (PKK) arasındaki çatışmalar şiddetlenmiştir.

"Türkiye'nin askeri darbeler geçmişi göz önüne alındığında, ordunun tehditkar açıklamaları ülkede insan haklarını önemseyen herkeste ciddi kaygılar uyandırmaktadır" diyen Cartner, ordunun insan hakları savunucularını teröristlerle aynı kefeye koyarak, onları büyük risk altına soktuğunu söyledi.

Örgütün hazırladığı bilgilendirme notunda ordunun müdahalelerinin insan haklarına etkisinin yanı sıra ifade ve basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar, Kürt siyasi partilerine yönelik tacizler, süregiden devlet memurlarının cezasız kalması ve polisin kötü muamelesi sorunları gibi bir dizi insan haklarıyla ilgili kaygıları da yer alıyor.

Avrupa Birliği üyelik süreci Türkiye'de reformlar yapılması konusunda önemli bir itici güç olmuş ve önemli yasal değişiklikler yapılmıştı. Bugün ise bazı AB üye ülkeleri, Türkiye'nin AB üyesine adaylığının kabul edildiği Aralık 2004'te resmi taahhütten geri adım atmaya başladı. Almanya Başbakanı Angela Merkel tam üyelik yerine imtiyazlı üyelik modeli önerirken, Fransa'nın yeni Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy Türkiye'ye AB'de yer olmadığını iddia etmektedir.

Bazı AB ülkelerinin Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili desteklerini geri çekmelerinin Türkiye'deki reformistlerin elini zayıflatma, reformlara karşı olanlarınsa elini güçlendirme olasılığı yüksek. Cartner, "Türkiye'nin AB adaylık sürecinin rayında gitmesinin ülkedeki insan hakları reformları için önemli bir itici güç olduğunu" vurguladı.

hrw.org/turkish

BAKCEP Batı Karadeniz Çevre Platformu:
Seçimlerde Çevre Gündem Dışı
ÇEVRE SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ PROGRAMLARINA ALMAYAN ADAYLARA, SİYASİ PARTİLERE OY YOK!

Ülkeyi 5 yıl süreyle yönetme sorumluluğunu üstlenerek ülke sorunlarına çözümler geliştirecek olan TBMM nin yeniden oluşturulacağı 22 Temmuz seçimlerinde çevre sorunları, geçmişte ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiş, iktidara talip olan partilerin gündeminde yok. Küresel ısınmanın somut sonuçlarının yaşanmakta olduğu bir süreçte, tüm bu gerçekliklere karşın yakıcı çevresel sorunların gündeme taşınmaması, çözümler geliştirilip seçmene sunulmaması son derece düşündürücü ve kaygı vericidir.

(BAKÇEP) BATI KARADENİZ ÇEVRE PLATFORMU'nda bir araya gelen biz çevre duyarlıları, ülkemizin öncelikli temel sorunlarının ilk sıralarında çevre sorunlarının geldiğini düşünüyor ve yaşamın sürdürülebilirliği için bu sorunlara acil somut çözümler geliştirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

*Küresel ısınma, insanlığın kar hırsı ile doğal ortamı yok etme sürecinin bir sonucudur. Doğayla uyumsuz teknolojilerin kullanılması, doğayı kirleten ürünlerin üretilmesi, doğal ortamın vahşice yok edilmesi vb. uygulamalar evreni küresel ısınma ve iklim değişiklikleri gerçeği ile karşı karşıya bırakmıştır. Onlarca yıl süren uygulamalar sonucunda Küresel ısınma ve iklim değişiklikleri yaşanmakta olan bir süreç olmuştur. Bugün insanlığın temel gündemi, bu süreci ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldırmak ve sürdürülebilir bir yaşamı evrende etkin kılmaktır. -Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm evrende olduğu gibi ülkemiz ve yaşam alanımızda su sorununu güncelleştirmiştir. Su kaynaklarının mutlaka etkin ve verimli kullanımı sağlanmalıdır. Su kaynakları, sulak alanlar korunmalı ve entegre su yönetimi modelleri geliştirilerek acilen uygulamaya konulmalıdır.

*-Plansız, kontrolsüz çarpık sanayileşmenin yarattığı çevresel sorunlar bölgemizde yakıcı boyutlarda yaşanmaktadır. Geri ve kirli teknolojilerin kullanılması çevre sorunlarının hızla büyümesine neden olmaktadır. Havamız, toprağımız ve suyumuz kirlenmiştir. Yaşamımız tehdit altındadır.
- Yerleşim alanlarımızda inşa edilen asfalt şantiyesi, çimento fabrikaları vb. kirli teknoloji ve sanayi tesisleri yaşamı sürdürülemez kılmaktadır.
- Mantar gibi biten, kontrolsüz ve denetimsiz baz istasyonları sağlığımızı tehdit etmektedir.
- İzmit körfezi, Sakarya nehri gibi akarsularımız ve Karadeniz sahil şeridi hızla kirletilmektedir. Kıyılarımız talan edilmekte ve doğal yapısı hızla bozulmaktadır. Tüm karşı duruşlara ve bilimsel olarak çevresel sorunlar yaratmasına karşın iskeleler birbiri ardına Körfezi işgal etmekte, Körfezdeki doğal yaşamı tüketmektedir. Karamürsel-Yalova kıyı şeridinde bölge halkına ve tüm bilimsel verilere karşın yapımı dayatılan tersane bir çevre katliamıdır.
- Taş ocakları ve maden ocakları, orman alanlarımızın yok edilmesine, doğanın yapısının hızla bozulmasına ve yaşam alanlarımızın tahrip edilmesine neden olmaktadır.
- Tarım alanları ve kıyılarımız beton yığınları ile işgal edilmekte, yok edilmektedir.
- Ormanlarımız ticari amaçlarla hızla yağmalanmakta ve ormansızlaştırma planlı bir eyleme dönüşmektedir. Orman yangınları çığ gibi yayılmakta ve ormanlarımızı yok etmektedir.
- Radyoaktif kirlenme ve gürültü kirliliği yaşamımızı tehdit eder boyutlara ulaşmaktadır.
- Nükleer santrallerin kurulmasını olanaklı kılan ve bölgemizde Zonguldak Çatalağzı termik santralinde olduğu gibi santrallerin çevreyi hızla kirletmekte olduğu bilinmesine karşın, termik santrallerin kurulmasını adeta teşvik eden yasal düzenlemeler ülkemizdeki çevresel sorunların derinleşmesine, Anadolunun bir nükleer atık mezarlığına dönüşmesine neden olacak düzenlemelerdir. Milyonlarca çevre duyarlısının karşı duruşlarına rağmen yapılan bu düzenlemeleri ülkemiz ve tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendiriyoruz.
- Rüzgar, güneş, biokütle, jeotermal gibi yenilenebilir, temiz enerji kaynakları etkin düzeyde kullanılmalıdır.
- Ülkemiz enerji kullanımı açısından dışa bağımlılıktan kurtarılmalıdır. - Enerjinin etkin ve verimli kullanımı sağlanmalıdır.
- Atıkların toplanması ve bertarafına ilişkin bilimsel, çevre uyumlu projeler geliştirilmelidir.
- Arıtma tesislerinden çıkan atık çamurlarının kontrolsüz olarak rastgele tarım alanlarına dağıtımı engellenmelidir.
- Evsel ve sınai atıklar ile tıbbi atıklar, kullanım alanlarında ayrıştırılarak toplanmalı ve bilimsel metod ve koşullarla depolanmalı, bertaraf edilmelidir.
- Atıkların giderek azalmasını, milimize edilmesini sağlayacak üretim teknolojileri ve tüketim programları geliştirilmelidir.
- Kocaeli Dilovası bölgesi, yaşamın sürdürülemez hale geldiği, çevre katliamının bölgesel boyutları açısından kritik bir örnektir. Bölgede yaşamın sürdürülebilir kılınması için acil köklü önlemlere ve yatırımlara gereksinim vardır. Bu gereksinim ertelenmeden hemen karşılanmalıdır. Bölgede yeniden inşa edilmesi kararı alınan OSB ler oluşturulmasından vazgeçilmelidir. Biz BAKÇEP bileşeni çevre duyarlıları olarak,
- Yukarıda tanımladığımız çevre sorunlarını ve bu sorunlara ilişkin somut çözüm önerilerini programlarına almayan,
- Nükleer enerji kullanımını öngören, nükleer santrallerin kurulmasını savunan
- Rüzgar ve güneş gibi temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemeyen

Siyasi partilere oy vermeyeceğimizi yineler, Tüm çevre dostlarını bu duyarlılıkla oy kullanmaya çağırırız.

BATI KARADENİZ ÇEVRE PLATFORMU BİLEŞENLERİ
*BARTIN EĞİTİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ *TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI BARTIN TEMSİLCİLİĞİ *ZONGULDAK ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ *EREĞLİ ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ *KASTAMONU KÜRE DAĞLARI EKOTURİZM DERNEĞİ *KOCAELİ ÇEVRE İNSİYATİFİ *İZMİT YEREL GÜNBDEM-21 ÇEVRE GELİŞTİRME,PROJE ÜRETİM VE UYGULAMA KOOPERATİFİ *HEREKE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ *DİLOVASI EKOLOJİ VE SAĞLIK DERNEĞİ *EUROSOLAR TÜRKİYE-AVRUPA YENİLENEBİLİR ENERJİLER BİRLİĞİ TÜRKİYE BÖLÜMÜ
Aydınlar:
Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreterliği'ne
CHP Sosyalist Enternasyonal Üyeliğinden Çıkarılmalıdır!

izler, aşağıda imzası bulunanlar olarak; Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonal üyesi olmasından rahatsızlık duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Düşünce ve ifade özgürlüğüne yönelik engellemeleri, çok kültürlülüğe karşı tutum ve söylemleri ile milliyetçiliği kışkırtan Cumhuriyet Halk Partisi, sosyal demokrat kimliğini yitirmiş, statükocu, milliyetçi sağ bir partiye dönüşmüştür. İzlediği milliyetçi ve saldırgan politikalarla, Türkiye'nin demokratikleşmesi ve sivilleşmesine engel olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonal üyesi olması hatta Genel Başkan Yardımcılığının bu parti tarafından yürütülmesini Sosyalist Enternasyonal'in özgür bir dünya yaratma çabasına aykırılık teşkil ettiğini düşünüyoruz. Mevcut statükonun korunması adına her türlü özgürlüğe karşı çıkan, toplumu laik ve anti laik kamplaşmaya bölmek için yoğun çaba gösteren, demokratikleşme girişimlerine engel teşkil eden, Cumhurbaşkanlığı sürecinde açıkça "darbe" çağrısı yapan ve darbe girişimcilerini destekleyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sosyalist Enternasyonal'deki üyeliğinin bir an önce sonlandırılarak, Sosyalist Enternasyonale layık bir tutum izlenmesini istiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin izlediği anti demokratik politikalara Sosyalist Enternasyonal aracılık etmemelidir.

İmzalar

Devamını okumak için tıklayınız

 

 

Diğer duyurular için tıklayın


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla