Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 21. 06. 2007

İnsan Hakları Gündemi Derneği:
Demokrasilerde Hak Ve Özgürlükler Keyfiyete Bırakılamaz! (Devamı)

4- Daha önce ancak bir suç soruşturması kapsamında ve belli sınırlamalarla alınan parmak izi ve fotoğrafların, artık suç soruşturmasına gerek kalmaksızın her pasaport, silah ruhsatı, vatandaşlık başvurusu gibi işlemlerde bile alınması ve kişinin ölümünden sonra dahi on yıl süreyle saklanması yetkisi getirilmektedir. Kısacası neredeyse karakola işi düşen herkesin parmak izi alınacak, fotoğrafı çekilecek. Bu düzenleme darbe ve sıkıyönetim dönemlerini anımsatan bir uygulamadır. Kişiler öldükten sonra bile on yıl süre ile fişlenmeye devam edilmektedir. Parmak izlerinin hâkim denetimi olmaksızın alınması, saklanması ve kullanılması, telafisi güç zararlar doğurma riskini taşımaktadır. Böylece, teröre karşı güvenlik sağlama adına, kişi haklarına ilişkin güvenceler feda edilmektedir.

Kısacası yeni düzenleme ile;
*Herkes her yerde hâkim kararı olmaksızın keyfi biçimde dinlenebilecek ve izlenebilecektir
*Tüm kolluk kuvvetleri, kişisel bilgilere keyfi bir şekilde ulaşabilecektir
*Hâkim kararı olmaksızın keyfi olarak üst, araç ve konut aranabilecektir
*Kolluk kuvvetleri dilediğince güç kullanabilecek, gaz, köpek vb. araçların kullanımındaki uluslararası standartlar önemsenmeyecektir *Silah kullanma yetkisi genişletilerek yaşama hakkı ihlallerinin önü açılacaktır. Bu durum aynı zamanda keyfi ve hukuk dışı infazların yaygınlaşması gibi büyük bir tehlikeye yol açacaktır.
*Herkesin parmak izi, fotoğrafı alınabilecek, herkes fişlenecektir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı (AİHM):
Hüseyin Esen v. Türkiye; 49048/99; 08.08.2006 Para 35-49: Polis gözetiminden hemen sonra başvuru sahibinin kötü muamele gördüğü ve 7 günlük tıbbi rapor aldığı mahkeme tarafından belirlendi. İstanbul Yargı Mahkemesi ceza kanununun 243.maddesine göre başvuru sahibine karşı gerçekleştirilen davranışların işkenceye girdiğini tespit etti.
Bu şartlar altında mahkeme bütün olarak muamelenin başvuran üzerinde şiddete yol açtığını göz önünde bulundurarak muamelenin sürekliliğinin ve amacının özellikle ciddi ve dayanılmaz olduğunu, aşırı acı ve ızdıraba yol açtığını kabul etmiştir.
Bu nedenle bunlar işkence olarak nitelendirilmelidir.
Aynı şekilde mahkeme başvurana işkence yapılarak madde 3'ün ihlal edildiğini bildirmiştir.

Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinin uygulamaları düşünüldüğünde getirilen geniş yetkilerin olası sonuçlarını kestirmek hiç de zor değildir. AİHM 2006 raporuna göre Türkiye görülen davalar bakımından, toplam 334 davayla Avrupa'da birinci sırada yer almaktadır. Tüm ülkede büyük bir gözaltı yaşatılmaya çalışılmaktadır. Şurası unutulmamalıdır ki, bir ülkedeki siyasi sistemin meşruiyeti demokrasi ve insan haklarına gösterdiği saygıyla ölçülür. Demokrasi ve insan hakları karşılıklı bir bağımlılık içerir. Bu yüzden ülkemizi bu türden anti-demokratik yasalarla yönetmeye kimsenin hakkı yoktur.

İnsan Hakları Gündemi Derneği olarak, insan haklarını güvenliğe kurban eden bu tür yasa ve uygulamaları protesto ediyor ve kanunun derhal yürürlükten kaldırılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla…

İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

Açıklamanın baş tarafına dönmek için tıklayın2. Yeşil Yayla Kültür, Sanat Ve Çevre Festivali
Doğu Karadeniz'de kültürel ve ekolojik değerlere duyarlı Yeşil Yayla Kültür, Sanat ve Çevre Festivali'nin ikincisi 5-11 Temmuz 2007 tarihlerinde, yine alternatif etkinliklerle Pazar, Hemşin, Çamlihemşin, Ardeşen ve Fındıklı'da gercekleştirilecek. Ayrıntılı festival programı ve haberler için www.yaylafest.org adresini takip edebilirsiniz.
1. Yesil Yayla Festivali'nden görüntüler Youtube'da...
Programda neler mi var?
Konserler: Kardeş Türküler, Birol Topaloğlu, Dalepe Nena, Gola Gençlik Grubu
Doğu Karadeniz'de Kırsal Mimari Fotograf Sergisi - Ali Konyalı
Doğu Karadeniz Geleneksel Mimari Ev Gezisi
Karikatür Sergisi, Karadeniz Babanızın Çöplüğü Değildir
Fındıklı Aslandere Horon Ekibi Gösterisi
Film Gösterimleri
Sözlü Tarih Atelyesi
Organik Tarım Paneli
Viya - Vücut Sörfü
Rafting
3 Günlük Yayla Kampı
Ayrıca Festival Boyunca Her gün: Çadır Etkinlikleri, Çocuklara Yönelik Resim Atölyesi, Geleneksel El Sanatları, Yöresel Yemekler, Müzik, Horon
Gola Kültür Sanat ve Ekoloji Derneği Festival Komitesi
0546 511 97 23
[email protected] [email protected]
www.yaylafest.org
www.golader.org
İnsan Hakları Derneği:
Sığınma Hakkı Temel İnsan Hakkıdır

Bugün dünyanın farklı noktalarında 40 milyon insan şiddet ve zulümden kaçtıkları için yerlerini, yurtlarını terk edip başka bir yerde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin istatistikleri, 1995 yılından bu yana azalma eğilimi gösteren mülteci sayısının, 2006 yılına oranla 2007 yılında %14 arttığını gösteriyor. Türkiye bir yandan doğu-güneyden batı-kuzeye göç etmeye çalışan insanlar için bir geçiş ülkesi diğer yandan ise özellikle doğu Avrupa kökenli bir göç hareketinde ulaşılmak istenen ülke konumunda. 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne dair sözleşme'yi coğrafi çekince ile imzalayan ülkemizde halen bir mülteci yasası bulunmamaktadır.

Bu durum hem Türkiye'yi bir geçiş ülkesi olarak kullanan hem de Türkiye'ye sığınmak isteyen mülteciler açısından önemli sorunlar doğurmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinde temel insan hakkı olarak tanınan sığınma hakkı günümüz dünyasında devletler tarafından en çok ihlal edilen ve giderek yok sayılan insan hakkı durumundadır.

Bir yandan devletlerin sığınmacıların temel haklarını yok sayan bu yaklaşımı giderek güçlenirken diğer yandan bütün dünyada toplumlar içinde hızla yayılmakta olan "öteki" düşmanlığı sığınmacıların temel haklarının ihlali sonucunu doğurmaktadır.
Ve kadın mülteciler; BMMYK rakamlarına göre dünya mülteci nüfusunun %50.8'ni oluşturan; süregelen şiddet, savaş ve yoksulluk karşısında da en zor durumda kalan kadın mülteciler.

Göç yolunda sadece kendilerinin değil aynı zamanda 18 yaş altında bulunan çocuklarının tüm sorumluklarını çoğunlukla üstlenmek durumunda kalan kadın mültecilerin yaşadığı sorunlar, kadın ve çocuk mülteciler için ek koruma önlemlerinin geliştirilmesi gerekliliğini bütün devletlerin ve insanlığın önüne bir görev olarak koymaktadır. İnsan hakları savunucuları olarak; Sığınma hakkının, kişinin bedensel ve zihinsel bütünlüğüyle ilgili temel bir hak olduğu; temel haklar sisteminin bütünlüğü içinde değerlendirilmesi gerektiği, uluslararası koruma ve devletlerin koruma rejimlerinin,

insan haklarının dünyanın her yerinde, her koşulda bütün kişiler için korunması anlayışına dayanması gerektiğini bir kez daha dünyanın bütün devletlerine hatırlatırız.

Türkiye evrensel insan hakları normlarına uygun, hazırlık sürecine sivil toplum örgütlerinin katılımını temel alan bir yaklaşımla hazırlıklarına başladığı İltica Yasasını vakit geçirmeden çıkarmalıdır. Yine hazırlıklarına başlanılan Kabul Merkezlerinin insan hakları standartlarına uygunluğunun sivil denetime açılması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek Türkiye'nin "İşkenceye Karşı BM Sözleşmesine ek Seçmeli Protokolü'nün TBMM tarafından onaylanması sürecinin hızlandırılması gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ

 

Diğer duyurular için tıklayınSİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla