Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 20. 03. 2007


TEMA Vakfı:
"21 Mart Dünya Ormancılık Günü"

TEMA, Gezegen İçin 1,5 Milyon Ağaç Dikmeyi Vaad Ediyor Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP, 2007 yılında Dünya genelinde "Gezegen İçin Ağaç Dik: 1 Milyar Ağaç Kampanyası" başlattı. UNEP' e akredite bir STK olan TEMA Vakfı bu çağrıya kulak vererek, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Haftası'nda, 2007 yılında gezegen için 1,5 milyon ağaç dikmeyi vaat ettiğini açıkladı.

TEMA Vakfı Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi, "TEMA Vakfı 15 yıldan bu yana, başta Halkımız ve 300.000'ni aşkın Gönüllümüz olmak üzere İş Dünyası, Silahlı Kuvvetler, Milli Eğitim Bakanlığı, özel ve kamu kurum kuruluşlarının desteği ile 4.795 ha alanda 4.713.575 adet fidan dikti. Şimdi de BM Çevre Programı UNEP'in başlattığı "Gezegen İçin Ağaç Dik:1 Milyar Ağaç Kampanyası"na ve küresel ısınmayla mücadeleye ülkemizin yapacağı katkı olarak 1,5 milyon ağaç dikmeyi vaat ediyoruz. Bu nedenle Orman Haftası'nda duyarlı herkesi gezegenimiz için ağaç dikmeye çağırıyoruz" dedi.

Gezegen İçin Ağaç Dik: 1 Milyar Ağaç Dik Kampanyası fikri, 2004 yılı Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Wangari Maathai tarafından oluşturuldu.

1977'den bu yana 30 yılda 12 Afrika ülkesinde 30 milyon ağaç dikilmesini sağlayan Prof. Dr. Wangari Maathai, Kenya Yeşil Kuşak Hareketi'nin kurucusu. Kampanya, kişileri, sivil toplumu, yerel toplulukları, kurum ve kuruluşları, ticaret-sanayi sektörünü ve hükümetleri ağaç dikmeye teşvik etmeyi amaçlıyor. Katılmak isteyen herkese açık olan kampanyanın hedefi 2007 yılı içerisinde en az 1 milyar ağaç dikmek.

Bugüne kadar 617 milyonu aşkın fidan dikileceği vaad edildi. Halihazırda dikilen fidan sayısı 2.834.342.

Kampanya, ağaçların dikildiği bölgeye uygun ve endemik türler olmasını ve özellikle bozulmuş doğal ormanlara, ıssız bölgelere, çiftliklere-kırsal alanlara ve sürdürülebilir olarak yönetilmiş ağaçlandırmalar ile kentlere dikilmesini teşvik ediyor.

TEMA VAKFI


Önemli Notlar:
- Ağaçlar, havadaki karbondioksiti emer. Dünyadaki ormanların sadece biyokütlelerinde 283 cigaton karbonu tuttukları tahmin edilmektedir. Ölü ormanlar, otlar ve toprağın, atmosferde bulunan karbondioksitin % 50'den fazlasını biyokütlelerinde barındırdıkları varsayılmaktadır.

- Dünya genelinde yokedilen ormanlardan atmosfere yılda 1.1 ciga ton karbon salınmaktadır. Bu miktar 4 milyar 25 kiloluk mangal kömürüne eşdeğerdir.

- Sanayi ve tarım ihtiyaçlarının artması, nüfus artışı, fakirlik, tüketici ihtiyaçları ormansızlaşmanın arkasındaki başlıca nedenlerdendir. 2005 yılında kereste ve yakacak için kesilen ormanların toplamı 3,1 milyar metreküptür.

- Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektar yaklaşık İç Anadolu Bölgesi'nin yüz ölçümü kadar orman yok olmaktadır. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde Dünya genelinde kaybedilen ormanları geri kazanmak için 130 milyon hektar -Türkiye'nin yaklaşık 1,5 katı- büyüklüğünde bir alana ağaç dikmemiz gerekmektedir. 130 milyon hektarlık bu alana 10 sene boyunca aralıksız olarak yaklaşık 14 milyar ağaç dikilmelidir. Bir başka değişle dünyadaki tüm insanlar 10 yıl boyunca senede 2 ağaç dikmelidir ve bu ağaçlara bakarak yaşamalarını sağlamalıdır.

- 1 hektar ağaç yılda 6 ton karbon dioksit emer. Ortalama büyüklükte bir ağaç senede ortalama 12 kg karbon dioksit emer ve bir ailenin senelik ihtiyacı olan oksijen miktarını atmosfere verir.

- En Derin Kök: Güney Afrika'da bulunan vahşi bir incir ağacının kökleri yerin 122 metre altına kadar uzanmaktadır.

- En Hızlı Büyüyen Ağaç: Malezya'da 1974 yılında fark edilen bir akasya türü (Albizza falcata) 13 ayda 10 metre 68 santim büyümüştür. Ağaç günde ortalama 2,5 cm uzamaktadır.

- En Büyük Gövde: 18. YY'ın sonlarında İtalya'nın Sicilya Bölgesi'nde bulunan bir kestane ağacının gövdesinin çapı 57 metre 90 santimdi.

- En Büyük Ağaç: Bir sekoya türü olan Lindsey Creek Tree'nin gövde hacmi 2.743 metreküp, minimum toplam kütlesi ise 3.630 tondur. Bu ağaç 1905'te bir yıldırım sonucu yıkılana kadar dünyadaki en büyük ağaçtı. Yaşayan en büyük ağaç ise Kaliforniya Milli Parkı'nda bulunan Dev Sekoya 'dır. Bu ağacın yüksekliği 83 metre 82 santim gövde çapı ise 102 metre 18 santimdir.

- En Yaşlı Ağaç: Kaliforniya'da bulunan yaşının 7.000 veya 12.000 olduğu tahmin edilen bir ağaçtır.

- En Yavaş Büyüyen Ağaç: Kanada'da yetişen bir Beyaz Sedir 155 yaşında olmasına rağmen sadece 10,16 santim uzunluğundadır.

Kaynakça: Birleşmiş Milletler Çevre Programı UNEP Resmi web sitesi www.unep.org/billiontreecampaign/

İnternet Haftası Aktif katılım Çağrısı
7-29 Nisan 2007 İnternet Haftası
Türkiye İnterneti 12 nisanda 14. yılını doldurmuş olacak. Türkiye İnternet Kamuoyunu, bu gerçeleşecek 10. İnternet Haftasını, tüm ülkede İnternete verdiğimiz öneme yakışır bir şekilde; interneti savunmaya, interneti konuşmaya ve bu doğum gününü kutlamaya çağırıyoruz.

Tüm kesimlerden, Üniversiteler, Ticaret ve Sanayi Odaları, Çiftci Birlikleri, Ziraat Odaları, Mühendis Odaları, Barolar, Tabib Odaları, Bankalar Birliği, Noterler Birliği, Organize Sanayi Bölgeleri, Yerel Yönetimler, İnternet Cafeler, Okullar, Kaymakamlıklar, Valilikler, Bakanlıklar, tüm kamu yönetimi, özel sektör, internet şirketleri, Bilişim/Bilgi/İletişim STK'ları, Demokratik Kitle Örgütleri, Bilişim Klüpleri, Tüm Medya Kuruluşlarını, Bireyleri bu İnternet Haftasını tüm ülkeyi saran bir İnternet Şenliğine, Bilgi Toplumu, e-dönüşüm, e-türkiye ve e-devlet kavramlarının geniş kitlelerle tanıştırıldığı bir İnternet ve Bilişim Fırtınasına döndürmeye çağırıyoruz. İnternet Haftası, İnternet Kurulunu tarafından yapılmaktaydı.

İnternet Kurulunun, yeniden yapılanmak üzere ekim 2006'de feshi üzerine, biz aşagıda imzaları olan Bilişim/Bilgi/İletişim Sivil Toplum Kuruluşları İnternet Haftasını yapmaya karar verdik. Bu yılki İnternet haftası 9-22 Nisan olarak kararlaştırdı. İnternet Haftası toplumda İnternet bilincini yaratmak, İnterneti tanıtmak, büyütmek, yeni projeler başlatmak, sorunları ve çözüm yollarını tartışmak, kısaca İnterneti Türkiye gündemine yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Türkiye İnternetinin gündemindeki sorunları tartışmak, özellikle Yönetişim, Yasal düzenlemeler, Serbestleşme, İnternet ve Telekom sektörünün gelişimi, bireysel güvenlik, güvenli internet ve Bilgi Toplumu kavramlarıyla tüm toplumu tanıştırmak, bu İnternet Haftası için seçtiğimiz önemli bir hedeftir. Bu kapsamda yukarıda saydığımız tüm kurumlar, örgütler, firmalar, yerel yönetimler ve bireylerden bu etkinliklere katkıda bulunmalarını bekliyoruz.


Bu sene, öne çıkan internetin marjinal problemleri konususunda toplumu bilgilendirmeye önem verilmesini istiyoru, bekliyoruz. İnternet haftasında dağıtılan Internet kitapçıkları yararlı olur diye düşünüyoruz. TV'lerden gene tanıtıcı programlar; ve `prime time' da İnterneti Türkiye'nin gündemine girmesine katkıda bulunacak açık oturum, forum gibi programlar bekliyoruz. Özellikle, siyasal kadroları da bu tartışmaya çeken, ulusal politika oluşturulmasına katkıda bulunacak programlar arzulamaktayız. Üniversitelerden ve ISS'lerden bu konularda basına destek olmasını bekliyoruz. Her kamu kurumundan kendi e-devlet projesini önce kendi webinde anlatmasını, vatandaşlara yönelik broşür hazırlamasını, kurum içinde tanıtım ve eğitim yapmasını, basın ve vatandaştan geri besleme mekanizmaları kurmasını istiyoruz, öneriyoruz.

Kamu kurumlarından küçük de olsa yeni bir "e-devlet" hizmeti başlatması güzel bir katkı olur. Kücük, büyük her kurumun kendi webini gözden geçirmesi, yeni sayfalar, yeni hizmetler eklemesi çok güzel olur. Bir tarama mekanizması, telefon rehberleri, e-mail adresleri, sıkça sorulan sorular dökümanı ilk anda akla gelen konular. Tüm kurum çalışanlarına sunulan e-posta ve webmail hizmeti, kurum içi haberleşme mekanizmaları gene mütevazı hedefler arasında. Kültürel mirasın internete aktarılmasına yönelik katkılarda yararlı olur. Bireylerden kendi kişisel weblerini oluşturmalarını, uzmanlıklarını, meraklarını, katkılarını İnternete taşımaları destekliyoruz. Yurt dışı alan uzayındaki kişisel sayfların .name.tr ve .tel.tr ile Türkiye alan uzayına taşınmasını öneriyoruz. Avukatlarımızı, av.tr altında çalışmaya çağırıyoruz.

İnternet haftasında İnterneti geniş kitlelere tanıtacak, bir `Internete Dokunun' sloganlı etkinlik yapabiliriz. Büyük alışveriş merkezlerinde, kütüphanelerde, ve tüm üniversitelerde `Internet cafe', İnternet evi, gibi İnternet erişim mekanları açılması önem verdiğimiz etkinlikler arasında. Özellikle bankalarımızdan, ISS'lerden ve bilgisayar firmalarımızdan bu konuda katkı bekliyoruz. Bunu özellikle, buna gereksinim duyulan, bölgelerde teşvik etmek istiyoruz. İnternet kullanmayı öğreten kursları ücretsiz ya da mütevazı üçretlerle sunan kampanyalar. İnternet cafelerde ucuzluk kampanyaları.

Web yapmayı, kisisel güvenliği, spam ve viruse karşı korunmayı öğreten mütevazı kursları Sivil Toplum Kuruluşlarından, İnternet Cafelerden, Üniversitelerden, ISS'lerden yurdun dört bir köşesinde bekliyoruz. Anababalara, öğretmenlere, hakim ve savcılara, avukatlara yönelik etkinliklerin altını çizmek isteriz. Konferanslar, bu sürede yapılabilecek en kolay ve önemli etkinlikler arasındadır. Genel tanıtıcı konuşmalar, çeşitli özel konuları, etkileri, sorunları uygulamaları gibi, örneğin eğitim, hukuk, tıp, ticaret, eğlence, turizm gibi konular bu tür etkinlikler arasında sayılabilir. İnternetin tarihi, siyasal etkileri, olanakları, ve sorunları da tartışılabilecek konular arasında. Bilgi Toplumu Stratejisi, ve Eylem Planı özellikle konuşulması gereken konuların başında geliyor. İnternetin altyapısı, çalıştırılması ve uygulamalarının teknik boyutları konusunda da seminerler yapılabilecek etkinlikler arasında.

Türkiye İnternetinin çeşitli sorunlarını irdeleyen ve özellikle, Ne yapılmalı sorusuna cevap aramaya yönelik açık oturum türü etkinlikler önemlidir. KOBI'ler, Kamu ve Okulların Internete taşınması, Ulusal Eylem planı yapılması ve uygulanmaya başlanması gibi Ulusal Politikaları gündeme getirmek, İnternet ve temsil ettiği teknolojileri Türkiye gündemine yerleştirmeye yönelik çabalara öncelik vermek istiyoruz. Bu etkinliklerin planlanması ve hayata geçirilmesinde, ilgili herkesten katkı bekliyoruz. Bu kapsamda, haftaya sponsorluk yapacak kurumları arıyoruz. Planlama ve neler yapılması konusunda çeşitli toplantılar yapılacaktır. Bunlar listeler ve internethaftasi.org.tr webinde duyurulacaktır. Şu konuların altını çizmek istiyoruz: Kendi Okulunu İnternete Bütünleştir ! Özellikle devlet okullarını kurumsal kimliği ile İnternete bağlamaya çok önem veriyoruz. Okulun kendi webi ve e-posta sunucusunun olması, öğretmen ve öğrencilerin e-posta adresleri olması, kişisel weblerinin olmasına çok önemsiyoruz.

İnternetin, eğitim sistemin organik bir parçası olmasını hedeflemeliyiz. Artık, İnternet bağlı olmayan okul kalmasın. İnternet bağlantısının genişbant olması tercih edilir. ADSL ile İnternete bağlı okullarda bu hizmetlerin hayata geçmesi çok önemlidir. Bir halk kütüphanesini İnternete bağla: Bugün kütüphane ve İnternet enformasyon kaynaklarına erişim anlamında bütünleşmiştir. Bilgisayarı olmayan vatandaşlara ucuz İnternet erişimi sağlamakta kütüphaneler önemli görev üstlenebilirler. Belediyeler bünyesinde halka açık İnternet evlerinin açılması . Burada ucuz İnternet erişiminin yanında, belediyenin hizmetlerini Internet üzerinden sunması, kendini tanıtması, İnterneti bir hesap verme, saydamlık ve geri besleme mekanizması olarak kullanması önemlidir.

Organize sanayi bölgesinde İnternet evi açılması. Burada amaç KOBI'lerin yoğun olduğu bir merkezde, bir pilot proje olarak İnternet kültürünü yaymak ve ticaret için kullanmaktır. Kültürel Mirası İnternete Taşı !: Kurumlar ve sivil örgütler olarak, kültürel mirasımızı, çok kültürlü, çok sesli yapımızı İnternete aktaralım. Buna ulusal boyutta tanıtıma da ekliyelim. Bireyler olarak da kendi kültürel birikimizi, mesleki deneyimlerimizi, bireysel meraklarımızı internete taşıyalım. Bir e-devlet hizmetini başlat. Küçük de olsa yeni bir hizmet başlat. Bir kardeş kamu kurumu ile veri değişimi hayata geçir. Yukarıda belirtilen etkinlikler esasta bir fikir vermek içindir. Türkiye İnternetini büyütecek her türlü etkinliğe açığız, destekleriz. Her İnternet gönüllüsünden, İnternetin önemini kavramış her kişi ve kurumdan, Türkiye İnternetinin parçası olan herkezden destek bekliyoruz.

İnternet Yaşamdır!
TBD - Türkiye Bilişim Derneği
TUBIDER - Bilişim Sektörü Derneği
TIEV - Tüm İnternet Evleri Derneği
TKD - Türk Kütüphaneciler Derneği
UNAK - Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği
LKD - Linux Kullanıcılari Derneği
TURKMIA - Tıp Bilişimi Derneği
TZV - Türkiye Zeka Vakfı
INETD - İnternet Teknolojileri Derneği

3. Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi
12 - 15 Nisan 2007 / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi www.bilmok.org.tr Türkiye çapındaki tüm bilgisayar mühendisliği ve bilişim öğrencilerinin tek buluşma noktası olan Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi'nin (BİLMÖK) üçüncüsü 12-15 Nisan tarihlerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde gerçekleşecek.. Her yıl farklı bir üniversitenin bilgisayar mühendisliği ve ilgili kulübü tarafından organize edilen, bilgisayar mühendisliği ve bilişim öğrencileri arasındaki etkileşimi ve iletişimi artırırken mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, toplamda ülkenin bilişim alanındaki yönelimlerini belirlemek ve bu alanda gelişimine destek vermek amacıyla düzenlenen mesleki ve sosyal bir toplantı olan BİLMÖK; bilişim toplumuna geçiş sürecine Türkiye'nin hızlı bir şekilde uyum sağlaması için doğru teşhisleri yapmak, ve bununla bağlantılı olarak bilgisayar mühendisliğinin ve bilişim sektörünün sorunları ve eksikleri üzerine ortak bir çözüm geliştirmek düşüncesiyle düzenleniyor. Bu seneki organizasyonunu bilgisayar mühendisliği tabanlı olan Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Kulübünün (BBTK) üstlendiği etkinlik; üniversiteler arası teknik ve sosyal diyalogu kurmak ve geliştirmek, bilişim alanının önemli eksiklerinden biri olan mesleki örgütlenmeye yönelik bir platform oluşturmak gibi amaçların yanı sıra içeriğiyle de katılımcılar için ufuk açıcı bir nitelikte olmayı hedefliyor. Sektörün tecrübeli isimlerinin yanı sıra, sanayiciler ve çeşitli üniversitelerin bölüm başkanlarının da öğrencilerle buluşacağı 3. BİLMÖK'te, Türkiye'de bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği eğitimi konuşulacak. Öğrenciler kendi aralarında düzenleyecekleri forumlarla deneyim, bilgi ve düşüncelerini paylaşacak, üniversitelerini ve eğitim yapılarını karşılaştıracak, BİLMÖK'ü yapılandırmaya devam edecekler. Üç günün sonunda hazırlanacak sonuç bildirgeleri sektöre, üniversitelere ve öğrencilere iletilecek. Katılımın ücretsiz olduğu kongreye Türkiye'deki bütün bilgisayar mühendisliği bölümlerinden üçer resmi temsilci davet edilecek ve Eskişehir'de BBTK tarafından ağırlanacak. 15 - 31 Mart tarihleri arasında kayıtların internet üzerinden yapılacağı kongreye bu sene Türkiye genelinde bilgisayar mühendisliği bölümü olan 35 üniversiteden toplam 105 resmi temsilcinin katılımı bekleniyor.

Baş tarafını okumak için tıklayınız


Diğer duyurular için tıklayın
SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla