Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 07. 02. 2007


Türkiye İnsan Hakları Vakfı:
Sorun Sadece 301 Değil,
İfade Özgürlüğüdür de...
(Devam)

Abdulbari Tiryaki, Mehmet Gönden
: Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, 23 Eylül 2006 tarihinde PKK'ye ateşkes çağrısı yapan emekli din adamları Abdulbari Tiryaki ve Mehmet Gönden hakkında 'yasadışı örgüt propagandası' iddiasıyla dava açtı. İddianamede, sanıkların Terörle Mücadele Yasası'nın 7/2-3 maddesi uyarınca cezalandırılmaları istendi.
Belma Akçura: 'Derin Devlet Oldu Devlet' adlı kitabı nedeniyle Milliyet gazetesi muhabiri Belma Akçura hakkında açılan davanın 2006 yılı Aralık ayında sonuçlandığı öğrenildi. Kararın gerekçesi 25 Ocak günü açıklandı. Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Belma Akçura'yı 'Abdullah Çatlı'nın arkadaşı Nevzat Bor'a hakaret ettiği' gerekçesiyle üç ay hapis cezasına mahkum etti. Ceza, 1.800 YTL para cezasına çevrildi.
Hrant Dink: 19 Ocak günü öldürülen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink hakkında İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından eski TCY'nin 159. maddesi uyarınca verilen altı ay hapis cezasının ertelenmesi yönündeki kararın Yargıtay tarafından bozulması üzerine Şişli 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava yeniden görülmeye başlandı.
Osman Baydemir: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında 2006 yılbaşında gönderdiği tebrik kartlarında 'w' harfi kullanıldığı gerekçesiyle açılan dava, 6 Şubat günü başladı. Baydemir'in Kürtçe 'yeni yılınız kutlu olsun' yazısı nedeniyle TCY'nin 222. maddesi ve 'Türk Harflerini Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun'a muhalefet iddiasıyla cezalandırılması isteniyor.
Türkiye İnsan Hakları Vakfı


Ruh Sağlığı Çalışanları
F-Tipi Tecrit Rejimine 'Hayır'

Cezaevinde bir süre kalmak durumunda olan kişi (hükümlü ya da tutuklu), alışık olduğu sosyal çevreden ve toplumun genelinden yalıtılmıştır ve kuralları ve mekanları çok daha katı bir şekilde belirlenmiş bir "kapatılma" yaşamaktadır. Türkiye'de bir süredir gündemde olan F tipi cezaevleri ise, bu kapatılma ile yetinmeyip kişinin zaten oldukça sınırlanmış olan sosyal çevresiyle etkileşimini, özel ve aşırı bir mahrumiyet rejimine tabi kılmaktadır. Algı ve duyu kaynaklarının sınırlandırılması ile oluşan psiko-sosyal yoksunluk, insanın benlik algısını, kişiliğini tehdit etmekte, bireyi, kendisini var eden fikri ve yaşantısal değerleri kaybetme riski altında bırakmaktadır. Ruh sağlığı alanında çalışanlar, mesleki duyarlılıkları ve etik sorumlulukları itibariyle, F-tipi cezaevlerinde vücut bulan ve insan olmanın temel niteliklerine yönelen tecrit temelli bir infaz rejimini kabul edemezler. Bilimsel çalışmalar, bir kültür için ideal olabilecek ilişki miktarının başka bir kültür için yalnızlık ve yalıtılmışlık deneyimine neden olabileceğini kanıtlamaktadır. Tecrit temelli cezaevlerindeki infaz rejiminin, her kültür mensubu için ciddi zorluk yaratması beklenir; ancak Türkiye gibi daha fazla sosyal ilişki ihtiyacının belirgin olduğu kültürel havzalarda bu tarz bir tecrit rejiminin yaratacağı insani ve toplumsal tahribat çok daha ağır olacaktır. Biz aşağıda imzası bulunan ruh sağlığı çalışanları, tecrit tipi mahkumiyet sisteminin psikolojik ve bedensel tahribatlara neden olduğunu, tecrit altında tutmanın bilimsel bakış açısından "işkence" olarak kabul edildiğini, F tiplerinde yaşananların ruh sağlığı çalışanları için bir utanç tablosu olduğunu beyan ediyor; kamuoyunu bu konuda sesini yükseltmeye, yetkilileri de acilen tecriti sonlandırmaya çağırıyoruz.

İmzacıların listesi için tıklayınız.

Adalet Gözet

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Haziran 2006'dan beri Adalet Gözet isimli bir proje yürütmektedir. Bu proje, hukukun vatandaş tarafından anlaşılmasının ve sahiplenilmesinin demokratik bir toplum için şart olduğu inancı üzerine kurulmuştur. Projenin asıl amacı Türkiye'de vatandaş ile hukuk arasındaki ilişkiyi her iki taraf açısından sergilemektir. Bir taraftan hukuk vatandaşın hayatında nasıl bir yer kaplar, hukuka ne zaman başvurulur, hukuktan beklentiler nelerdir ve bu beklentiler ne derece karşılanmaktadır gibi sorulara cevap aramakta; diğer taraftan da, hukuk denince akla ilk gelen kurum olan mahkemelerin vatandaş için gerek yapısıyla gerek işleyişiyle ne derece anlaşılır, erişilebilir ve kullanılabilir kurumlar olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu çerçevede, Adalet Gözet Projesi aynı zamanda adalet anlayışının da vatandaşın hukuk ile olan ilişkisiyle ne derece bağlantılı olduğunu ve hukuk ile olan deneyimlerin bu anlayışı nasıl etkilediğini de göstermeye çalışacaktır.

Bu proje çerçevesinde toplanan veriler, projenin kendi web sayfasında yayınlanmaktadır. Proje kapsamında üç temel yöntem ile veri toplanmaktadır: Medya Arşivi, Adliye Gözlemleri ve Adalet Barometresi Anketi. Medya araştırması dâhilinde Türkiye'nin son bir yılda gündemini meşgul eden davalar hakkında bilgiler toplanmakta ve bu davalar hakkında seçilen gazetelerde çıkmış olan tüm haberler, yorum katılmadan gazetelerde yazıldıkları şekilde web sayfasında yayınlanmaktadır. Adliye Gözlemleri ile ise çift taraflı bir bilgi alışverişi sağlanarak kişiler ile mahkemeler arasındaki boşluğun giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu iki taraflı bilgi alışverişi, halkı mahkemelere getirmek ve mahkemeler hakkındaki bilgileri de tekrar halka ulaştırmak şeklinde gerçekleşecektir. Adliye gözlemleri bünyesinde seçilen adliyelere düzenli olarak gerçekleştirilmekte olan ziyaretler çerçevesinde bu adliyelerin fiziksel durumu, erişilebilirlikleri, adliyelerde alınan güvenlik önlemleri, rastlantısal olarak seçilen mahkemelerde görülen davaların gecikme oranları gibi konularda bilgiler toplanmakta ve bu bilgiler web sayfasından duyurulmaktadır. Son olarak Adalet Barometresi kapsamında ise , halkın genel olarak yargıyla ilgili, adaletle ilgili konular hakkında ne düşündüğünü anlamaya yönelik bir anket çalışması yürütülmektedir. Anket sayesinde, vatandaşın mahkemeler önündeki tecrübeleri, yargıya ve adalete olan güveni, yargıya başvurma oranları ve başvurmama nedenleri ve de genel olarak adalete erişim konularında Türkiye'deki genel durum ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Proje hakkında daha detaylı bilgi almak ve toplanan verilere ulaşmak isteyenler için: www.adaletgozet.org

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu
Dünya 17 Mart'ta "Irak işgaline karşı" sokakta

13 Şubat Salı günü saat 12.30'da Galatasaray Meydanı'nda Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu üyeleri bir basın açıklaması yapacak. Basın açıklamasını sanatçı Mehmet Ali Alabora okuyacak, etkinliğe sanatçılar ve Meslek Odaları temsilcileri de katılacak. Çağrının genel hatları şöyle belirlenmiş:
Katiller Irak'ta işbaşında. ABD işgalle birlikte oluşturduğu Irak ordusunu da yanına alarak Bağdat'ta çok büyük bir operasyona başladı. Daha geçtiğimiz hafta Necef'te yüzlerce sivili öldüren ABD ordusu, şimdi de Bağdat'ta kanlı bir katliama hazırlanıyor. Bush Irak'ta yenildikçe saldırganlaşıyor. Saldırdıkça yeniliyor. Şimdi 17 bin askerle giriştiği operasyonda da istediği sonuca ulaşamayacak. ABD'nin bu savaşı kazanma ihtimali yok! Bush, Irak'ta kitle imha silahlarını bulamadığı günde savaşı politik olarak kaybetti. O gün bugündür Irak'ta sadece katliam yapıyorlar ama ırak halkının teslim alamıyorlar. İşgalin kanlı her adımı, Bush'un mağlubiyetini hızlandırıyor. Bu operasyona destek olan tüm güçler desteklerini hemen çekmelidir.

Savaşa, işgale hayır!
Operasyon maskesiyle başlatılan katliama hayır!
Irak halkı yalnız değildir!

17 Mart'ta tüm dünya ile birlikte "Irak işgaline karşı" sokakta olacağız.
www.kureselbarisveadalet.org
0 212 243 89 57

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Erken Çocukluk Döneminde
Ayrımcılık Karşıtı Eğitim

1987 yılından beri aralıksız olarak ihtiyacın çok gerisinde olan erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri alanında çalışan KEDV, özellikle "Çocuklarımızı nasıl yetiştirmek istiyoruz?", "Nasıl bir eğitim?" soruları kapsamında, mevcut duruma alternatif modeller üretmek üzere yaptığı bir çalışmayı daha sizler ile paylaşmaya hazır hale getirdi. KEDV Aralık 2004 - Mart 2006 tarihleri arasında Avrupa Birliği desteğiyle "Erken Çocuklukta Kültürel Çeşitliliğe Saygı" projesini yürüttü.

Bu proje kapsamında "farklılıklara saygılı / ayrımcılığa karşı" eğitim yaklaşımını hayata geçirmek üzere, teorik bir çerçeve oluşturuldu. Çocuklar ve yetişkinler için eğitim programları geliştirildi. Ülkemizde bu alanda çalışan akademisyenler ve M.E.B. Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü ve bağlı anaokulları ile işbirliği yapıldı. Ek olarak, erken çocukluk döneminde ayrımcılığa karşı eğitim alanındaki yurt dışı deneyimlerden ve kuramsal çalışmalardan yararlanıldı. Eğitim programı geliştirme süreci içinde, İstanbul ve Mardin'de toplam 12 erken çocukluk eğitim kurumundan öğretmenler, çocuklar ve anneleriyle birlikte çalışıldı. Bu kurumlar KEDV desteğiyle anneler tarafından yönetilen Mahalle Yuvaları ve Oyun Odaları, MEB'e bağlı anaokulları ve özel anaokulları arasından seçildi. Süreç, temel ayrımcılık alanlarının tespitiyle başlatıldı ve bir taslak program geliştirildi. Bu taslak program, proje katılımcısı yuva ve hazırlık sınıflarından yaklaşık 600 aile, eğitici ve çocuk ile yakın işbirliği içinde çalışılarak uygulandı. Uygulma sürecinde geliştirilen yeni materyaller de eklenerek, yine tüm çalışmayı gerçekleştiren ve takip eden uzmanların da ortak çabaları ile son halini aldı. KEDV Yayınları tarafından fotograf ve video görüntüleri ile destekli bir el kitabı olarak basıldı.

"Erken Çoçuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı" adıyla yayınlanan bu kaynak, bir yıldan fazla bir süre emek harcanarak geliştirilmiş olan bu programı tamamı ile içermektedir. İçeriği açısından bu alanda ülkemizde yayınlanmış ilk kaynak olduğunu söyleyebiliriz. Amacımız, erken çocukluk eğitimi kurumlarında çalışan eğiticilerin ve annelerin, farkılılıklar konusunda duyarlık geliştirmesine ve çocuklarımızın doğrudan/dolaylı olarak tecrübe ettikleri ayrımcı uygulamalar ile başetmesine katkıda bulunmaktır. Bu doğrultuda hazırlanan kitabımızın ayrıca, eğiticilerin ve ailelerin, işbirliği içerisinde, çocuğu aile kültürü ve sosyal çevresinden koparmadan kanatlandıracak yeni programlar da geliştirmelerine katkıda bulunacağını umuyoruz.

Olabildiğince geniş bir kitleye ücretsiz olarak iletmeyi amaçladığımız "Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı"nı edinmek için lütfen bizimle bağlantıya geçiniz. Son olarak bu konuda başlatacağınız girişimlerde, deneyimlerimizi paylaşmaya her zaman hazır olduğumuzu da hatırlatmak istiyoruz.

Şengül Akçar
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
Foundation for the Support of Women's Work
Bekar Sok. NO:17, Beyoglu/İstanbul/Turkey
Tel:(90)212 292 2672-75 Fax:(90)212 249 15 08
[email protected] www.kedv.org.tr
İletişim için; Bugda Savaşır Uluğ- [email protected]

STK'lara Çağrı
Allianoi'a Destek


Bu açıklamanın altında imzası bulunan bizler, son haftalarda Bergama Allianoi ören yerinin sulama amaçlı Yortanlı baraj suları altında bırakılması riskinin hızla büyüdüğünü üzüntüyle gözlüyoruz.
Oluşturulan bilim kurulunun yaptığı öteki öneriler dikkate alınmaksızın, kazı alanının üstü örtülerek tümüyle terk edilmesi seçeneğinin, bazı yerel politikacıların baskıları sonucu olarak, ilgili Bakanlık ve Devlet Su İşleri'nce bu kurulun isteği gibi yorumlanıp, baraj çalışmalarının başlatılması, her açıdan geri dönülmez bir yanlış olacaktır. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun, korumacılık alanındaki uluslararası ilkelere aykırı olarak aldığı, 717 sayılı son kararını, ancak bu kurulun üyelerinin büyük bir bölümünün bağımsız uzmanlardan değil memurlardan oluşması ve idari baskı altında biçimlenmiş bulunması ile açıklayabiliyor ve Danıştay'ın ilgili kararı iptal edeceğine güveniyoruz.

Yalnız Anadolu'nun değil, evrensel kültür mirasının değerli bir parçası olan Allianoi, küçük çıkar ve oy hesaplarına kurban edilmemelidir. Bölgenin ve Türkiye'nin Allianoi'un korunup turizme açılması ile sağlayabileceği daha kapsamlı, daha uzun erimli ve çok yönlü kazanç olanaklarının yok sayılması kabul edilemez bir hesap hatasıdır. Allianoi'daki kazıların en dar çerçevede tamamlanması bile beş yıllık bir süreyi gerektirirken, sanki bu alandan sağlanabilecek veri ve bilgiler toplanmış gibi hareket edilmesini, bilime ve kültüre yönelik ağır bir değer bilmezlik olarak değerlendiriyoruz.

Allianoi'a ilişkin süreci, özellikle ülkemizdeki başka baraj yapımlarında tarihi ve doğal mirasın görmezden gelinmesine bir örnek oluşturabilmesi yönünden de tehlikeli bulduğumuzu, söz konusu yanlıştan uzak durulması için, başta Sayın Başbakan olmak üzere yetkilileri göreve davet ettiğimizi, kamuoyunun dikkatine sunuyoruz.
Özgen Acar (Gazeteci - Yazar, Cumhuriyet) Prof. Dr. Zeynep Ahunbay Prof. Dr. Berna Alpagut (Müzeciler Derneği Başkanı) Nazan Atasoy (Sanat Tarihi Derneği Başkanı) Halim Bulutoğlu (Tarih Vakfı Başkanı) Prof. Dr. Cevat Erder Prof. Dr. Ufuk Esin Prof. Dr. Doğan Kuban Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu (TEMA Başkanı) Prof. Dr. Neriman Özhatay (Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı) Faruk Pekin (Tarih Bilincini Geliştirme Vakfı Başkanı) Orhan Silier (Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi) Prof. Dr. Metin Sözen (ÇEKÜL Başkanı) Prof. Dr. Ahmet Tırpan (Arkeoloji ve Arkeologlar Derneği Başkanı) Dr. Ahmet Yaraş (Allianoi Kazısı Bilimsel Heyet Başkanı)

Baş tarafı

Diğer duyurular için tıklayın
SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla