Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 01. 02. 2007


Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü:
Etkili Zaman Yönetimi

Lansmanını 16 Haziran 2006'da 'Türkiye'de Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projelerindeki Yeri' konulu panelle yapan, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS) ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) ortaklığıyla gerçekleşen Ben de Varım projesi, ilk eğitimini düzenliyor. Elit Yönetim Danışmanlığı& Eğitim Genel Müdürü Sn Hesna Arıhan tarafından verilecek etkili zaman yönetimi konulu eğitime katılım ücretsiz. Eğitime katılabilmek için www.bendevarim.org sitesinden üye olmak yeterli. Eğitim içeriği aşağıda. 13 Şubat'a kadar geri bildirim yapılması gerekiyor.

Ceylan TOKGÖZ Tel: 0212 359 7134 [email protected] [email protected]

İstem AKALP Tel: 0212 359 7134 [email protected]

Tarih: 16 Şubat 2007 Cuma
Saat: 13.00 - 16.00
Yer: Boğaziçi Üniv. Güney Kampusu Saatli Bina Seminer Salonu

EĞİTİM İÇERİĞİ:
Etkili Zaman Yönetimi · Zaman yönetimi kavramı · Zamanı nasıl kullanıyorsunuz? · Birikmiş işlerinizle nasıl baş ediyorsunuz? (Anket çalışması) · Zamanı etkin kullanamayanların sorunları · Zamanı iyi yönetenler · Zamanı etkin kullanmamızı engelleyen faktörler · Zaman tasarruf edilebilir mi? · Zamanımızı çalanlar ve önlemler · Zamanı etkin kullanım teknikleri · Zamanı bütçeleme · Yetki devri/Delegasyon

Mazlumder Kocaeli:
Haklarımız Seminerleri


* Gözaltında en fazla 24 saat tutulabildiğinizi,
* Gözaltında avukat tutma hakkınızı olduğunu,
* Ev ve iş yerinize polisin ancak hakim kararı ile girebileceğini,
* Çocuğunuzun kendi dini, inancınız veya felsefeniz doğrultusunda eğitim alma hakkına devlet saygı göstermek zorunda olduğunu,
* Özel yaşamınızın gizliliğini esas olduğunu,
* Her resmi kurum dilekçenizi almak ve cevaplamak zorunda olduğunu,
* Herkesin önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip olduğunu,
*Dernek kurma izne tabi olmadığını,
* Anayasa, yasa, yönetmelik, genelgeyi, yaşantımızın her anına etki eden yasal mevzuat sistematiğinin pratik biliyor musunuz? Bütün bunlardan, günlük yaşamda karşılaşabileceğiniz hak ihlalleri karşısında ne yapmanız gerektiğinden haberdar olmak için MAZLUMDER'in "HAKLARIMIZ" seminerlerine katılın.
Talep eden kişi ve kurumlara dernek merkezimizde veya istedikleri bir mekanda "HAKLARIMIZ" seminerleri veriliyor!
Seminer talebi için;
İrtibat Tel: 0262 322 16 29
Adres: Tepecik Mah. Yavuz Sok. Afyonoğlu kardeşler İş hanı kat: 4 İZMİT/ KOCAELİ

Yeşiller:
Engeller sadece 301'den ibaret değil

Hükümetin TCK'nın 301. maddesinin kaldırılması konusunu hala ağırdan alan, 301. maddeyi kaldırmayıp sadece içindeki bazı ifadeleri değiştirmeyi hedefleyen tavrını kaygıyla izliyoruz. Bugün 301. madde, Türkiye'de yüzyıllar boyunca farklı kültürlere sahip halkların aynı topraklarda yaşamasıyla gelişen çok renkliliği tehdit eden ve ayrımcılığı besleyen yasal düzenlemelerin en önde gelenidir. 301. madde aşırı milliyetçiliğin dayatılması ve desteklenmesidir. Ülkemizde yaygınlaşan ırkçılığın ve ayrımcılığın yasalardaki sembolüdür. Milliyetçilik iddia edildiği gibi toplumu birleştiren bir düşünce değil, ayrımcılığın en önemli nedenidir. Asıl savunulması gereken, doğada olduğu gibi çeşitliliğin birliğidir, her tür ayrımcılığa karşı olan çokkültürlü toplum modelidir. Irk, etnik köken, bölge, din, dil farkı gözetmeden insan haklarına dayalı eşit yurttaşlık anlayışıdır. Dünyanın her yerinde olduğu gibi bizim ülkemizde de ırkçılık ve ayrımcılık öldürür. Hrant Dink'in katilinin diğer bir adı da 301. maddedir. 301. maddeyi destekleyenlerin kirli yüzlerinin ve karanlık ilişkilerinin ortaya çıkması toplumsal duyarlığı arttırmaktadır. Hrant Dink'in öldürülmesinin geniş toplum kesimlerinde yarattığı haklı öfke ve üzüntüyle birlikte, düşünce ve ifade özgürlüğünün demokrasinin ve insan haklarının temeli olduğu herkesce hatırlanmalıdır. Doğadaki çeşitlilik gibi toplumsal hayatta da çeşitliliğin esas olduğunu savunan Türkiye Yeşilleri olarak, farklılıklarımızın, demokrasinin ön koşulu olarak yerleşmesinin önündeki en önemli engel olan 301. maddenin hemen ve tamamen kaldırılmasını istiyoruz. Ancak düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engeller sadece 301.maddeden ibaret değildir. Türk Ceza Kanunu, Terörle Mücadele Yasası, Basın Kanunu ve ilgili diğer yasalardaki kısıtlayıcı hükümler hemen şimdi ve tamamen kaldırılmalıdır. Bütün bu antidemokratik hükümlerin kaynağı olan Anayasa da, insan haklarını, demokrasiyi, özgürlükleri ve ekolojik yaşamı geliştirecek bir şekilde yeniden yapılmalıdır. Türkiye Yeşilleri olarak düşünce özgürlüğüne engel olan tüm antidemokratik uygulamalara son verilmesi yönünde mücadelemizi yoğunlaştıracağımızı kamuoyuna duyururuz.

Bilge Contepe - Savaş Çömlek
Türkiye Yeşilleri Eş Sözcüleri / 01/02/2007

Yeşiller, ekolojik, paylaşımcı ve çoğulcu bir toplumun kuruluşu yolunda mücadele eden siyasi bir harekettir.
Kurabiye sok. No:13/3 Beyoğlu - İstanbul Tel: 212-243 83 33 -0533 362 02 13 [email protected] - www.yesiller.org

İnsan Hakları Derneği
Celalettin Cerrah hakkında suç duyurusu

Suç Duyurusunda Bulunan: Hürriyet Şener, Nagihan Bayram, Şaban Dayanan
Şüpheli: Celalettin Cerrah İstanbul Emniyet müdürü.
Suç: Görevi ihmal, Görevi kötüye kullanma ve Suç ve suçluyu övme
Açıklamalar:
1-Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007 tarihinde Şişli Halaskar Gazi Caddesi üzerinde bulunan gazete binasının önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir.
2-Hrant Dink, kaleme aldığı makalesinden dolayı bir grup "milliyetçi-ülkücü" avukatın suç duyurusu sonucu yargı önüne çıkarılmış ve yargı süresinde kendilerini "milliyetçi, ulusalcı" gibi nitelendirmelerle tanıtan kişilerce hedef haline getirilmiştir. Hrant Dink, bu süre içinde sürekli olarak tehdit edilmiş ve mahkemelerde bu gruplara mensup kişilerin fiziki saldırısına maruz kalmasına rağmen, mahkemelerce yeterince korunmamış ve fiziki saldırılarda bulunan kişileri organize eden ve azmettiren şahıslar hakkında her hangi bir işlem yapılmamıştır.
3- Hrant Dink, devamlı olarak çeşitli iletişim kanalları ile tehdit edilmesine ve "milliyetçi-Turancı" internet sitelerinde açıkça hedef gösterilmesine rağmen kendisine koruma verilmeyerek, ölümüne davetiye çıkarılmıştır.
4- Trabzon kentinde MC Donald's adlı işyerinin bombalanmasından sonra gözaltına alınan ve gözaltında polisle işbirliği yaparak muhbirliğe başladığı emniyetçe de açıklanan Erhan Tuncel adlı şahısın, 19 Şubat 2006 tarihinde, halen Hrant Dink'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin azmettiricisi olduğu iddiası ile tutuklu bulunan Yusuf Hayal'in Hrant Dink'i öldürme planı yaptığına dair ihbarda bulunmasına ve bu ihbarın Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesine rağmen Hrant Dink korunmamış ve saldırıyı planlayanlar takip altına alınmamıştır. Bu ağır ihmal, cinayetle sonuçlanan olaya zemin yaratmış ve dolayısıyla söz konusu ihmalin ihmalden öteye kasıt niteliğine büründüğü açıkça ortaya çıkmıştır.
5- İstanbul Emniyet Müdürü, bu görevde üstlendiği sorumluluğun gereğini yerine getirmeyerek saldırganlara rahatlıkla eylemlerini yapabilecekleri bir zemin yaratmıştır.
6- Silahlı saldırıdan hemen sonra olay yerinin yakınında bulunan güvenlik kameralarının saldırıyı kaydetmesine ve saldırganın açık kimliğini ele verecek bilgilerin emniyetin elinde olmasına rağmen silahlı saldırgan, tesadüfler sonucu yakalanmış veya suç ortakları tarafından bilinçli bir şekilde yakalanması sağlanmıştır. Emniyet Müdürlüğü, bunca delile ve bilgiye rağmen silahlı saldırganın İstanbul dışına kaçmasına engel olamamış ve suç ortaklarının gizlenmesini sağlayacak stratejiyi geliştirmesine yetecek zamanı sağlamıştır.
7-Silahlı saldırganın yakalanması ve İstanbul'a getirilmesinden sonra Emniyet Müdürü "bu örgüt işi değil, milliyetçi duygularla yapılmış bir iş" diyerek cinayeti meşru göstermeyi ve suç olan bir fiili dolaylı yoldan övme yolunu seçmiştir. Bu tür beyanları ilk değildir. Bilindiği üzere 30 Ağustos 2006 tarihinde Zafer Bayramı etkinlikleri sırasında "Lübnan'a Asker gönderilmesini" protesto amacıyla pankart açan gençlerin linç edilmeye çalışılmasına ilişkin görüşlerini soran basın mensuplarına "ne yazık ki pankart açanlar üniversiteli, halkımız onlara gereken cevabı vermiştir" şeklinde açıklama yaparak saldırganları övmüştü.
8-İstanbul'da yaşayan herkesin can güvenliğinden birinci derece sorumlu olan Emniyet Müdürü'nün olay günü, görevinin başında olmadığı basında geniş bir şekilde yer almıştır.
9-Celalettin Cerrah'ın bu konuşmaları, suikastla ilgili detaylar medya ve basında yer almıştır.
10-Görevi gereği sağduyulu ve her kesime aynı mesafede durması gereken emniyet müdürü, bu cinayet süresinde yaptığı açıklamalar ve izlediği tutumla görevini kötüye kullandığını ve ihmal ettiğini açıkça göstermiştir. Suçlu ile arasına mesafe koyması gereken Emniyet Müdürü, işlenen vahşi cinayeti "milliyetçi duygularla yapılmış" bir olay olarak anlatmış ve olayı meşrulaştırarak "suçu ve suçluyu" överek olası bu tür saldırılara da davetiye çıkartarak saldırganları cesaretlendirmiştir.
Sonuç: Yukarıda belirtilen nedenlerle adı geçen şüpheli hakkında, görevi ihmal, görevi kötüye kullanma, suç ve suçluyu övme fiillerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılarak hakkında TCK'nin ilgili hükümleri gereğince dava açılmasını arz ve talep ederiz.
Hürriyet Şener, Nagihan Bayram, Şaban Dayanan


Uluslar Arası Homofobi Karşıtı
Buluşma - 2007


17-20 MAYIS 2007, Perşembe-Pazar, Ankara
17 Mayıs: Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü
Uluslararası Homofobi Karşıtlığı Günü cinsiyet seçimi veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki veya sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günüdür. İnsanların eşitliği için mücadele eden tüm girişimlere ilham ve destek vererek, hepsiyle koordinasyon içinde olmayı amaçlamaktadır.

Kaos GL olarak geçen dönem ilk kez Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşmayı 17-21 Mayıs 2006 tarihlerinde gerçekleştirdik. 2007 Homofobi Karşıtı Buluşmayı 17-20 Mayıs (Perşembe-Pazar) tarihlerinde yapıyoruz.

Homofobi Karşıtı Buluşma etkinlikleri atölyeler, sunumlar, konferanslar, parti ve film gösterimlerinden oluşuyor. Etkinlikler farklı mekanlarda ve farklı formatlarda yapılıyor. Bazı etkinlikler karma, herkese açık yapılıyor. Bazı etkinlikler ise sadece önceden kayıt yaptıranlar ile davetlilerin katılımı ile yapılabilecek. Medyaya açık etkinlikler ile birlikte bazı etkinlikler basına kapalı yapılacak. 2007 Buluşmasının ana konusunu "medya" olarak belirledik. Bununla birlikte lezbiyen, gey, biseksüel ve transeksüel bireyleri ilgilendiren her konu Buluşmada kendine yer bulabilecek.

HOMOFOBİYE KARŞI MEDYA FORUMU
LGBT Medyası... (uluslararası katılımlı) Alternatif Medya... Yaygın Medya...

HOMOFOBİYE KARŞI KAMPUS FORUMLARI
Anti-Homofobi Buluşmasında, "Homofobiye Karşı Kampus Forumu" kapsamında bir dizi etkinlik olacak. ODTÜ, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu, Hacettepe gibi kampuslerdeki etkinlikler 14-18 Mayıs tarihlerinde olacak.

HOMOFOBİYE KARŞI FEMİNİST FORUM
Tüm kadınlara açık... Feminist yayınlar üzerinden feministlerin homofobisi, zorunlu heteroseksüelliğe ve homofobiye karşı ortak mücadelenin olanakları...

HOMOFOBİYE KARŞI LEZBİYEN ve BİSEKSÜEL KADINLAR FORUMU Lezbiyen ve Biseksüel kadın varoluşuna yönelik homofobi. Lezbiyen ve biseksüel kadınlardan anti-homofobik taktikler. Sadece lezbiyen ve biseksüel kadınların katılımına açık.

HOMOFOBİYE KARŞI GÖKKUŞAĞI FORUMU Eşcinsel dernek ve gruplardan katılımcılar yaşadıkları illerdeki eşcinsel varoluşu, pratiklerini ve homofobiye karşı mücadelelerini, 2006 döneminden özel bir alan üzerinden sunuyorlar...

TRANSFOBİYE KARŞI FORUM
Travesti ve transeksüeller varoluşları üzerinden ve çalışma koşullarında maruz kaldıkları transfobiyi sunuyorlar ve transfobiye karşı geliştirdikleri taktikleri paylaşıyorlar...

FİLM GÖSTERİMİ
Homofobiye Karşı Buluşma haftasında film gösterimi yapiyoruz. Lezbiyen, Gey, Biseksüel veya Transgender temali kısa filmlerinizi bekliyoruz...

FARKINDALIK ATÖLYESİ HOMOFOBİYE KARŞI VİDEO ATÖLYESİ BEDENİN FARKLI HALLERİ ...
Neden Homofobi Karşıtı Buluşma? Hayatın her alanında homofobik tutum ve davranışlarla karşı karşıya kalıyoruz. Cinsel yönelimimizden dolayı ayrımcılığa maruz bırakılıyoruz. Homofobiye karşı duramadığımızda, kaygılarımızı ve öfkemizi içimizde büyütüp kendimize ve kendimiz gibi olanlara yöneltiyoruz. Oysa bu, ihtiyacımız olan en son şey olsa gerek!

Homofobi probleminin sadece gey-lezbiyenlerin değil aynı zamanda heteroseksüel kadın ve erkeklerin de meselesi olduğu gerçeğinin bilince çıkarılmasını istiyoruz. Eşcinsellerin ve heteroseksüellerin birlikte özgürleşeceği bir dünyaya dair düşüncelerimizi paylaşmak ve tartışmak istiyoruz.

Homofobinin küresel bir mesele olduğunu biliyoruz. Bu gerçekten hareketle Ortadoğu, Balkanlar, Avrupa ve Dünyanın her bölgesindeki geylerin ve lezbiyenlerin homofobiye karşı mücadele deneyimlerini öğrenmek ve paylaşmak istiyoruz.

Sorunlarımıza çözüm yolları arıyoruz. Bulduğumuz çözüm yollarını paylaşmak ve gerektiğinde birlikte müdahale edebilmenin maddi ve manevi olanaklarını yaratmak istiyoruz.

Tüm bunları yüz yüze ve birlikte yapmak istiyoruz.

Yeni insanlarla tanışmak, dertleşmek, sohbet etmek, kaygılarımızı azaltmak, rahatlamak istiyoruz.

Ne suç, ne günah, ne hastalık; yaşasın eşcinsel aşk!

Kaos GL
Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 29 /12, Demirtepe/Kızılay-Ankara
0312 230 0358/12 www.kaosgl.org
Diğer duyurular için tıklayınSİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN

Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla