Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 05. 12. 2006"Yasaksız, Korkusuz, Tehditsiz Konuşalım"
Düşünceye Özgürlük Kampanyası

Düşünceye Özgürlük Kampanyası Devam Ediyor...
"Yasaksız, Korkusuz, Tehditsiz Konuşalım" imza kampanyasına katıldınız mı?

Türkiye'de şiddet içermeyen her düşüncenizi özgürce ifade etmek ve başkalarınca ifade edilen her düşünceyi duymak ve bilmek istiyorsanız, düşüncenin özgürce ifade edilmesinin önündeki tüm yasal engellerin bir an önce kaldırılmasını, daha demokratik ve özgür bir Türkiye'nin ön koşulu olarak kabul ediyorsanız, TCY 301. maddenin kaldırılması ve TCY ve TMY'deki düşünce ve ifade özgürlüğünü sınırlayan tüm maddelerin yeniden düzenlenmesi için; www.ihopdusunceozgurlugu.org adresinden imza kampanyasına katılın!


Özgür üniversite:
"Özgürlük Başkasının Özgürlüğüdür"

"Üniversite, toplumun tüm çelişkilerini yansıtan küçük bir aynadır" denmiştir. Prof. Dr. Atilla Yayla'nın başına gelen ve benzerleri de üniversite denilen kurumların sefil manzarasını yansıtan küçük birer ayna sayılabilir.

Rejimin tabuları tarafından teslim alınmış, resmi ideoloji üretmeye koşulmuş, akademik özgürlüklerin ve genel olarak ifade özgürlüğünün değerini anlamaktan aciz bir kurum üniversite adını hak etmez.

Nasıl özerk olmayan üniversite mümkün değilse -zira özerklik onun olmazsa olmaz koşuludur-, muhalifin düşman, farklı düşünenin hain sayıldığı bir rejim de modernlik iddiasında bulunamaz.

Fakat özerk üniversite de ancak özgürlük bilincine, bilim namusu ve entelektüel dürüstlüğe sahip, hiçbir camiye, kiliseye mensup olmayan, hiçbir tabuya ve resmi doğruya itibar etmeyen bilim insanlarını varsayar.

"Doğruların" devlet tarafından belirlendiği, resmi doğruları eleştirenlerin, rejimin tabularına karşı çıkanların cezalandırıldığı, camilerdeki hutbeden diplomaların denkliğine varıncaya kadar MGK tarafından belirlendiği bir toplumda, özgür düşünce, özerk üniversite, ve özerk kurumlar var olamaz. Nitekim var olamıyor.

Üniversite üyeleri cunta anayasasını, onun üniversitelerle ilgili maddelerini, YÖK'ü içlerine sindirmeye devam ettikçe, Atilla Yayla'nın başına gelen tekrarlanmaya devam edecektir.

Biz Özgür Üniversite olarak, Prof. Yayla'ya yönelik "linç kampanyasını" şiddetle kınıyoruz ve başta meslektaşları ve öğrenciler olmak üzere, herkesi bu çirkin karalama kampanyası karşısında tavır almaya davet ediyoruz.

Unutulmasın ki, her zaman "özgürlük başkasının özgürlüğüdür" Saygılarımızla

Dr. Fikret Başkaya
[Türkiye ve Orta Doğu Forumu Vakfı [ÖzgürÜniversite] Başkanı] www.ozguruniversite.org

Medi-Triology-II- 'K K K':
Kıyı Yerleşimleri - Kültür - Koruma

akdeniz üçlemesi-II: 'KKK': Kıyı yerleşimleri - Kültür - Koruma
medi-Trilogy-II: 'CCC': Coastal settlements-Culture-Conservation
uluslararası-Gazimağusa-sempozyumu'07 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs

Bir Akdeniz kıyı yerleşimi olan Gazimağusa Kenti, uygarlıklardan miras aldığı zenginlikler ve birikimlerin bıraktığı izleri anlatmak üzere sessizliğini, 1998'den başlayarak düzenlenen sempozyumlar zinciri ile bozmuştur. İlk kez uluslararası platform ise Akdeniz ÜçleMesi'nin ilki olan '3M: değişiM-dönüşüM-BildiriM' / "Meditriology: 3M: Momentum, Metamorphosis, Manifesto" ile 2004 yılında gerçekleştirilmiştir. Gazimağusa Belediyesi ve Doğu Akdeniz Ünivesitesi Mimarlık Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen bu etkinlikler; Akdeniz üçlemesi-II- 'KKK' Kıyı yerleşimleri - Kültür - Koruma üçlü teması ile 8-10 ekim 2007 tarihleri arasında devam ettirerek, bu uluslararası buluşmanın sürekli kılınması öngörülmüştür.

Uluslararası Gazimağusa Sempozyumu'07: Akdeniz üçlemesi-II- KKK: Kıyı yerleşimleri - Kültür - Koruma'nın ana hedefi; kıyı bölgelerinin yapısında barındırdığı doğal, kültürel ve mimari potansiyellerle; mekansal planlama politikalarının, sosyal ve ekonomik gelişimin desteklendiği, biyolojik çeşitliliğin, peyzajın, kültürel mirasın ve doğanın korunduğu ve sürdürülebildiği, halka serbest ulaşımın sağlandığı planlama ve yönetim önerileri sunmak olarak saptanmıştır. Bu Sempozyumla amaçlanan; yerel kimliğin ve sosyal değerlerin, kültürel mirasın ve doğanın korunduğu ve sürdürülebildiği kültürel politika önerileri üreterek, Akdenize kıyısı olan ülkelerdeki koruma ve gelişim arasındaki dengeye dikkat çekmektir. Sempozyum ayni zamanda bu bölgelerin sürdürülebilirliği için ulaşılması hedeflenen ekonomik, sosyal ve kültürel ölçütleri de irdeleyecektir. Hedeflenen tartışma platformu, geniş bir fikir ve deneyim yelpazesi olan yerel yönetimden yetkililerin, akademisyenlerin, uygulamacı tasarımcıların ve yerel halkın, çeşitli teoriler, konseptler, metodlar, alan çalışmaları, projeler, yaratıcı fikir ve yaklaşımlarla fikir alış-verişinde bulunma şansını bulacakları çok disiplinli bir ortamdır. Sempozyuma katılacak olan araştırmacıların çalışmaları bildiri veya posterler aracılığıyla sunulacaktır. Sunuş özetleri için son katılım tarihi 15 Aralık 2006; detaylı bilgi için sempozyumun web-adresi: www.emu.edu.tr/medi3ology2

SAMKİD'den çağrı
Samsun'da aşağıdaki amaç ve hedefleri gerçekleştirmek üzere kurmuş olduğumuz "Çocuk ve Kadının İstismardan Korunması ve Rehabilitasyonu Derneği"ne, aynı amaç ve çıkarlar doğrultusunda çalışan, konuya ilgi duyan insanları üye olmaya davet ediyoruz.

AMAÇLARIMIZ
- Çocuğa ve kadına yönelik fiziksel, cinsel, duygusal, sömürü ve diğer her türlü istismarın önlenmesi, istismara maruz kalan çocuğun ve kadının tanı, tedavi ve rehabilitasyonu
- Toplumu ve yasa yapıcıları konu hakkında bilgilendirmek, duyarlı kılmak ve desteklemek çalışmaları yapmayı,
- Taraf develet olarak imzaladığımız Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ve CEDAW Sözleşmesi'nin ülkemizde uygulanmasını destekleme ve takipçisi olmayı,
- Çocuk ve Kadın Hakları üzerine çalışma yapan ulusal ve uluslararası düzeyde, kurum, kuruluş ve bireyler arasında elektronik ve diğer ortamlarda bilgi-haber ağı oluşturmayı,
- Çocuk ve Kadın Hakları konusunda toplumu bilinçlendirmek, eğitin suretiyle kapasite(destek) oluşturmayı,
- Mevcut kanun ve yönetmelikleri irdeleyerek hukuksal ortamda çocuk ve kadın haklarının üst düzey korunabilirliği için öneriler geliştirmeyi,
- Çocuk ve kadınların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için satandartlar belirleyip bunları hayata geçirmek üzere önlemler alınmasını teşvik etmeyi,
- Amaçları doğrultusunda; eğitim ve öğretim faaliyetleri için yurt, pansiyon, kadın sığınma evi, barınak, okul, derslik, rehabilitasyon merkezi, hastane, bakım evi, gençlik kulubü, kütüphane, lokal vs gibi mekanlar açmayı,
- Bilimsel araştırmalar yaparak ulusal ve uluslararası düzeyde kongre, kurs, seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemeyi amaçlar.

İletişim: Çocuk ve Kadının İstismardan Korunması ve Rehabilitasyonu Derneği
Dr. Çağlar Özkanlı
SAMKİD Y.K. Üyesi
Tel: 362-3121919/3467 Fax:362-4372012
GSM:533-6416967 e-mail: [email protected]

Alternatif Tiyatrolar Platform Girişimi
Dikkat Sansür Ve Yasaklama Var!

Demokratikleşme sürecinden hızla uzaklaştığımız şu günlerde, düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında yaşanan anti-demokratik gelişmelerin bir yansımasını da tiyatro alanında görüyoruz. Örneğin geçtiğimiz günlerde, Yılmaz Onay'ın yazdığı, Ankara Ekin Tiyatrosu kapsamındaki Karınca Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Şarkılarımız Yaşasın" adlı çocuk oyunu Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sakıncalı bulundu. Gerekçe olarak da, çocuklar için sakıncalı olduğu iddia edilen "aptal, salak, geri zekâlı vb." gibi kelimelerin oyun içinde kullanılması gösterildi. Oyunu sergileyen topluluğun metinde değişiklik yapma önerisine rağmen, oyunun oynanmasına izin verilmedi.

Günümüzde gitgide nitelik kaybına ve istismara uğrayan çocuk tiyatrosu alanında, öğrencilere izlettirilen oyunlar gerek nitelik ve gerekse de içerik anlamında elbette ki tartışılmalıdır. Ancak yasak koymak ve bir oyunu sansürleyerek oynanmasına izin vermemek bir insan hakkı ihlalidir. Bizler çocuklarla ve gençlerle tiyatro yapan öğretmenler olarak, bir tiyatro metninin içinde geçen sözcükler bağlamında, sansür edilmeye çalışılmasını ve yasaklanmasını şiddetle kınıyoruz. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün aldığı bu faşizan tavrı da bilimsellikten uzak ve despotik bir yönetim anlayışının bir ürünü olarak değerlendiriyoruz.

Bize göre sanat kendisine insanı ve insanlar arası ilişkileri konu edinmelidir. İnsan doğasına ait gülünç, politik, öğretici, kaba, ironik, fantastik, masalsı, bireysel, mahrem, sıra dışı, trajik, absürd vb. öğelerin hepsi sanatın doğasında olabilir. Sanat yaşamdan ve toplumdan kopuk bir perspektifle ele alınırsa, çocuklar için cazibesini kaybeder. Müzelik ve içselleştirilmeyen, zoraki yapılan bir çalışma haline gelir. Bu yüzden de, çocuklar için sanatsal çalışmalar üretirken çağdaş perspektifler egemen kılınmalı, dinamik, değişken ve demokratik bir anlayışla hareket edilmelidir.

Hem bu bağlamda hem de düşünce ve ifade özgürlüğü bağlamında, yasakçı ve baskıcı uygulamalara şiddetle karşı çıkıyoruz. Bu yasaklama kararı ile ilgili tüm kamuoyunu bilgilenmeye ve tavır oluşturmaya davet ediyoruz.

Detaylı bilgi için
www.tiyatrom.com/yasak_cocuk_oyunu.htm
İstanbul Alternatif Tiyatrolar Platform Girişimi
Eğitmenler Komisyonu

TESEV:
Bilgi Edinme Hakkı
Uluslar Arası Konferansı

11 Aralık 2006 Ankara, Dedeman Oteli
Türkiye Ekonomik Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) "Vatandaşın Bilgi Edinme Hakkı" projesi kapsamında, ülkemizde bilgi edinme hakkının uygulanmasını izlemek amacıyla 2006 yılı içinde 9 pilot ilde yürüttüğü saha araştırmasını tamamlamıştır. Yerel sivil toplum kuruluşları, üniversite ve meslek kuruluşları ile işbirliği içinde yürütülen bu araştırmanın sonuçları 11 Aralık 2006 tarihinde Ankara'da düzenlenecek uluslararası konferansta kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Türkiye, reform ve Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde iyi yönetişim ilkelerinin hayata geçirilmesi yolunda büyük bir adımı da Nisan 2004'te Bilgi Edinme Hakkı Yasası'nı kabul ederek atmıştır. TESEV İyi Yönetişim Programı, şeffaf yönetişim doğrultusunda atılan bu adımın öneminin bilincinde olarak 2004 yılından beri bu alanda çalışmalar yapmaktadır. Bu amaçla yürüttüğümüz proje, bir yandan vatandaşların bilinç düzeyinin artması yolu ile bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı, diğer yandan da idarenin bu kanunun uygulanması konusunda üzerine düşen görevleri ne kadar yerine getirdiğini ölçmeyi amaçlamaktadır.

Bu ikinci amaca hizmet eden, 9 pilot ilde çeşitli kamu kurumlarına yapılan bilgi edinme hakkı başvurularını değerlendirmeye dayalı saha araştırması sonuçlarının açıklanacağı uluslararası konferansta, bilgi edinme hakkına sivil toplum, bürokrasi ve medya açısından yaklaşımlar irdelenecektir.

Türkiye'den bürokrasi, sivil toplum kuruluşları ve medya temsilcilerinin uluslararası meslektaşları ile birlikte konuşmacı olarak yer alacağı bu konferansta, konunun paydaşları, uzman akademisyen ve uygulamacılar, bürokratlar, yargı mensupları, basın mensupları ve TESEV saha araştırmacıları katılacaktır.

Toplantıya ilişkin program aşağıdadır. Katılmak isteyenlerin 6 Aralık 2006 Çarşamba gününe kadar başvurması isteniyor.

PROGRAM
09.30 - 9.45 AÇILIŞ KONUŞMALARI
Dr. Can Paker, TESEV Yönetim Kurulu Başkanı
Cemil Çiçek, T.C. Adalet Bakanı (davet edildi)
9.45 - 11.15 BİLGİ EDİNME HAKKI VE SİVİL TOPLUM
Oturum Başkanı: Ahmet Buldam, TESEV İyi Yönetişim Program Başak Er, TESEV İyi Yönetişim Programı TESEV Bilgi Edinme Hakkı Projesi Saha Araştırması Bulguları
Avniye Tansuğ, Bilgi Edinme Hakkı Org. BilgiEdinmeHakki.Org tarafından TESEV 2006 Saha Araştırmasının Değerlendirilmesi
Helen Darbishire, Access Info Europe Saydamlık ve Sessizlik, Adalet Girişimi'nin Araştırması
Soru-cevap
11.15 - 11.30 Kahve Molası
11.30 - 12.45 BİLGİ EDİNME HAKKI VE BÜROKRASİ
Oturum Başkanı: Kemal Berkarda,
Uğur Kılınç, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı'nın Kullanımı; Yasal Sorunlar ve Uygulamadaki Sorunlar
Richard Smith, İngiltere Başbakan Yardımcılığı Bilgi Edinme ve Bilgi Korunması Masası Bilgi Edinme Hakkı'nın Birleşik Krallık Hükümetince Uygulamaları
Soru-cevap
12.45 - 14.15 Öğle Yemeği
14.15 - 15.45 BİLGİ EDİNME HAKKI VE KAMUOYU
Oturum Başkanı: Namık Ceylanoğlu, TÜSEV
Thomas Blanton, George Washington Üniversitesi Ulusal Güvenlik Arşivi Küresel Bilgi Edinme Hakkı Hareketi, 240 yıl sonra, 70 Ülke Temel Haklardan Birini Tanıyor
Brigitte Alfter, Danish Daily Information Gazetesi AB ve Kuzey Avrupa'da Bilgi Edinme Hakkı-Haberciler Metodtan Nasıl Faydalanabilir?
Nedim Şener, Milliyet Gazetesi Bilgi Edinme Hakkı-Haber Alma Hakkı
Soru-cevap
Bilgi ve İletişim İçin: Başak Er, TESEV, İyi Yönetişim Programı, 0212 292 89 03 (129), [email protected]
Burcu Yiğiter, TESEV, İyi Yönetişim Programı, 0212 292 89 03 (125), [email protected]İşsiz Ve Güvencesiz
Eğitim İşçileri Girişimi

Türkiye'de MEB'na bağlı okullarda 150 binden fazla öğretmenin, iş güvencesinden yoksun, sigortasız (ayda 10-15 gün), yemek ve yol ücreti olmadan hiçbir indirimden faydalanmadan, ayda 400-450 YTL maaşla çalıştığını; ayrıca özel dersanelerde 10 binlerce öğretmene daha kötü koşullarda stajyerlik adı altında köleliğin dayatıldığını biliyor muydunuz
?

Web sitesini ziyaret ediniz: www.egitimiscileri.comDiğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla