Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR





Güncelleme: 05. 10. 2006



DÜNYA YALNIZ BİZİM DEĞİL PLATFORMU:
Hayvanların özgürleşmesi,
insanların da özgürleşmesidir


Dünyada kurulu bulunan Hayvanları Koruma Dernekleri, 1931 yılında toplanarak 4 Ekim gününü "Dünya Hayvan Hakları Günü" olarak kabul etti. 21-23 Eylül 1977'de Uluslararası Hayvan Hakları Birliği ve ona bağlı ulusal birlikler tarafından Londra'da Hayvan Hakları konusunda bir uluslararası toplantı düzenlendi. Bu toplantıda da "Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi" kabul edildi. Daha sonra, Paris'te UNESCO Evi'nde 15 Ekim 1978 tarihinde de törenle tüm dünyaya duyuruldu.

8 Temmuz 2004'te kurulan ve bugün Türkiye'nin en büyük Hayvan Hakları Platformu haline gelen "Dünya Yalnız Bizim Değil (DYBD) Platformu" kurucusu ve sözcüsü, gazeteci-yazar Yalçın Ergündoğan 4 Ekim "Dünya Hayvan Hakları Günü" nedeniyle yaptığı açıklamada; "Doğanın da, hayvanların da, kendilerini savunacak ne "avukatları", ne çıkarlarını koruyacak "sendikaları", ne de "oy hakları" var. Bunun bilincinde olarak; tüm canlıların yaşam haklarını birlikte savunmak, yaşamı eşit ve adil olarak paylaşmak için, "türcülüğü" reddeden bir noktadan faaliyetlerimizi sürdürdük, sürdüreceğiz" dedi. Türkiye'deki hayvan hakları mücadelesini uluslararası hareketlere paralel, hak ve özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğine dikkat çeken Yalçın Ergündoğan açıklamasını şöyle sürdürdü: Hayvan haklarını savunan insanlar, hayvanları yiyecek ya da giyim malzemesi, eğlence ya da deney aracı vb. olarak kullanmanın yanlış olduğunu savunur. Bütün hayvanların çıkarlarının en iyi şekilde gözetilmesi gerektiğini ve bir hayvanın çıkarlarının gözetilmesi için mutlaka şirin, insanlara yararlı ya da soyu tükenme tehlikesi içinde olmasının ya da herhangi bir insanın onları sevmesinin gerekmediğini vurgularlar.

Aslında biz tüm bunları yaparken, doğrudan baskı ve sömürüye karşı çıkıyoruz. Toplumda, hayvanların da aynı insanlar gibi hakları olduğunu, bu haklarına saygı gösterilmesi gerektiğine vurgu yapıyoruz. Biz, hayvanların ve canlıların tümünü kucaklayan bir yaklaşımla, doğaya, bitkilere yaşamın bütünlüklü olarak tüm unsurlarına sahip çıkıyoruz. 'Ekonomik çıkarlar' adı altında, karşımıza adeta bir 'ekonomi terörü' gibi çıkan yapıya rağmen, "sanayi üretimi" olarak en ağır, dayanılmaz koşullarda, eziyet altında üretilip, yenilmek için öldürülen hayvanlara vurgu yapıyoruz. Bu zalimane baskı ve açık sömürünün ortadan kalkması gerektiğine dikkat çekmeye çalışıyoruz... Aslında, hayvanların özgürleşmesi, insanların da özgürleşmesi anlamını taşır. Canlıya "mal muamelesi" yapmamayı öğrenmek, bunu içselleştirebilmek, beynimizde çözümlemek, herkesi özgürleştirir...

"Ben, kişisel olarak; hayvan hakları mücadelesindeki tutarlılığın, açıkça hayvansal hiçbir şey tüketmemekten geçtiğine inananlardanım…"


YEŞİLLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAMPANYASI
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OKULU PROGRAMI
(7-8 Ekim 2006)

Yer: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 4. Kat Seminer Salonu, İstiklal caddesi İpek Sk. No:13 Beyoğlu-İstanbul

Katılımcı sayısı sınırlıdır. Katılım ücretsizdir, ancak önceden kayıt yaptırmak gerekmektedir.
Kayıt için: Yeşiller Sekreterya, Selda Arzuman,
212-243 83 33, [email protected]

7 Ekim 2006 Cumartesi
10:00-10:30 Açılış ve Tanışma
10:30-11:15 Temel Meteoroloji Bilgisi: Atmosfer, Hava Şartları, İklim ve Sera Etkisi (Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu)
ARA
11:30-12:15 Küresel Isınmanın Oluşumu ve Nedenleri, Tarih Boyunca İklim Değişikliği (Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu)
ARA
12:30 - 13:15 Küresel Isınmanın Kanıtları (Dr. Ömer Madra)
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:45 Uluslararası Siyaset, Medya ve İklim Değişikliği (Dr. Ömer Madra)
ARA
15:00 - 15:45 Uluslararası Çevre ve İklim Politikaları ve Kyoto Süreci (Yrd. Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum)
ARA
16:00 - 16:45 Kyoto Sonrası İklim Politikaları ve Türkiye'nin Yükümlülükleri (Yrd. Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum)
ARA
17:00 - 17:30 Genel Tartışma

8 Ekim 2006 Pazar
10:30-11:15 İklim Değişikliği ve Enerji Politikaları (Özgür Gürbüz) ARA
11:30-12:15 İklim Değişikliği ve Ulaşım Politikaları (Dr. Ümit Şahin) ARA
12:30 - 13:15 İklim Değişikliği ve Halk Sağlığı (Doç. Dr. Songül Vaizoğlu)
ÖĞLE ARASI
14:00 - 14:45 İklim Değişikliği ve Doğal Yaşam (Burcu Meltem Arık) ARA
15:00 - 15:45 Kampanya Planlama ve Yürütme Süreci (Alper Akyüz)
ARA
16:00 - 16:45 Savunuculuk (Yiğit Aksakoğlu)
ARA
17:00 - 17:30 Genel Tartışma

EĞİTMENLER
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi. "Bildiğiniz Havaların Sonu" kitabının yazarı, Açık Radyo'da "Havadan Sudan" programını hazırlıyor.

Dr. Ömer Madra: Açık Radyo yayın yönetmeni. Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi. Bilgi Üniversitesi'nde iklim değişikliği konusunda ders veriyor.

Yrd. Doç. Dr. Semra Cerit Mazlum: Siyaset bilimci. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi. İklim politikaları üzerine araştırmalar yapıyor.

Özgür Gürbüz: Gazeteci ve bağımsız enerji araştırmacısı. Eski Greenpeace Akdeniz enerji kampanyası sorumlusu. Yeşiller Enerji Çalışma Grubu üyesi. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nde enerji üzerine yüksek lisans yapıyor.

Dr. Ümit Şahin: Halk Sağlığı Uzmanı. Yeşiller İklim Değişikliği ve Küresel Ekoloji koordinatörü, Çevre İçin Hekimler Derneği başkanı, Üç Ekoloji dergisi yayın yönetmeni.

Doç. Dr. Songül Vaizoğlu: Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi. Bölümünde iklim değişikliğinin sağlık etkileri üzerine ders veriyor.

Burcu Meltem Arık: Doğa Derneği Eğitim Koordinatörü. Yeşiller Enerji Çalışma Grubu üyesi.

Alper Akyüz: Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Biriminde çalışıyor. Proje yönetimi üzerine ders veriyor. Yeşiller AB İzleme Koordinatörü.

Yiğit Aksakoğlu: Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Biriminde çalışıyor. Savunuculuk ve gönüllülük üzerine ders veriyor. Çevre STK'ları üzerine çalışmalar yapıyor.

EĞİTİM MATERYALİ: Her katılımcıya iklim değişikliği konusunda okuma notları, CD ve kitaplar dağıtılacaktır.


İnsan Hakları Derneği
ATEŞKES KARARI, BARIŞ İÇİN
ÖNEMLİ BİR FIRSATTIR

Demokratik kamuoyu, aydınlar ve toplumun çağrıları üzerine, PKK tarafından ilan edilen tek taraflı ateşkesi, Kürt sorununda silahların susması yönünde atılmış önemli bir adım olarak görüyoruz.

Ateşkesle, kardeşliğe, barışa ve halkların dayanışmasına olanak sağlanmıştır. Kürt sorununu şiddetle çözmek isteyen güçlerin oyununu boşa çıkartacak önemli bir gelişme olan ateşkes kararını kalıcı hale getirmek hepimizin ortak sorumluluğudur.

Bundan önce ilan edilen diğer ateşkesler gibi; barış için hayati öneme sahip bu fırsatın da kaçırılmadan iyi değerlendirilmesi ve mevcut çatışma halinin sona ermesi için şiddet politikalarını terk edilerek Kürt sorununda demokratik siyasal çözümün hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Türkiye'de yaşayan halkların birarada barış içinde yaşaması için önemli bir fırsat olan ateşkes kararına, herkes sahip çıkmalıdır.

Bizler aşağıda imzası bulunan siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri olarak; Kürt sorununda demokratik ve siyasal çözümün önünün açılması, akan kanın durması için, PKK'nin ilan ettiği ateşkesin dikkate alınmasını istiyoruz.

Kürt sorununda; şiddet politikalarını terk eden, savaşın, her türlü çatışmaların yol açtığı yıkımların onarılmasını sağlayan, demokratik bir çözüm için, başta devlet yetkilileri olmak üzere, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidir.

İMZACILAR:
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi,
Demokratik Toplum Partisi İstanbul İl Örgütü,
Emek Partisi İstanbul İl Örgütü,
Emekçi Hareket Partisi İstanbul İl Örgütü,
Özgürlük ve Dayanışma Partisi İstanbul İl Örgütü,
Sosyalist Demokrasi Partisi İstanbul İl Örgütü,
Eğitim Sen 3 Nolu Şube,
Barış Anneleri,
Kürt Enstitüsü,
Göç-Der,
Gökkuşağı Kadın Derneği,
Yakay-Der,
TUAD,
Mezopotamya Kültür Merkezi,
Demokratik Özgür Kadın Hareketi,
Anadolu Gençlik Kültür Merkezi,
Arzela Kültür Merkezi,
Demokratik Emek Konfederasyonu,
Eşit Özgür Yurttaş Hareketi,
YÖGEH,
TZPKurdi
FDİH Genel Başkan Yardımcısı Akın Birdal,
Ressam Cemalettin Çinkılıç,
Yazar Cezmi Ersöz,
Gazeteci-Yazar Celal Başlangıç,
Avukat Eşber Yağmurdereli,
Gazeteci Hekim Çoşkun,
Yazar Vedat Türkali,
SİNE-SEN Genel Başkanı Yusuf Çetin,
Sanatçı Mazlum Çimen,
Sanatçı Şanar Yurdatapan,
Çevreci Oktay Konyar,
Kürt din adamı Kerem Soylu,
Kürt din adamı Celalettin Yöyler

Önceki



Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM













TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla