Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 19. 10. 2005


Bilim Etiği İmza Kampanyasına Çağrı

Değerli Öğretim Elemanları
Bilindiği gibi bilim etiği, ilgili kurumların duyarsızlığı ve örtbas etme çabaları sonunda üniversitelerimizin ve doğal olarak ülkemizin önemli sorunlarından biri haline gelmiştir. Örtbas edilmeye çalışılan ve kanıtlara dayalı olan gerçeklerden yola çıkılarak bilim etiği başta olmak üzere toplumsal-siyasal etiğin geliştirilmesi için ilgililerin ve kamuoyunun dikkatini çekmek, toplumun her alanında gereksinim duyulan "etik ve ahlaki değerler bilinci"nin oluşmasına katkıda bulunmak ve üniversitelerde zirveye ulaşan etik dışı eylemler hakkında ilgilileri göreve davet etmek amacıyla sizleri, bu çok önemli soruna sahip çıktığınıza güvenerek aşağıdaki basın açıklamasına imzalarınızla/isimlerinizle destek vermeye çağırıyoruz.

Destek verdiklerini bildirenlerin isimleri açıklamanın altına "imza verenler" olarak eklenecek ve "ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARINDAN BİLİMSEL VE ETİK DEĞERLERE SAYGI ÇAĞRISI" başlığı altında arzu edenlerin katılacağı bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklanacaktır. Açıklama ayrıca Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, MEB, Üniversite Rektörleri, YÖK, ÜAK, TÜBİTAK ve TÜBA Başkanlıklarına da gönderilecektir.

Sevgi ve başarı dileklerimizle

Yaman ÖRS (Akdeniz Ü.), Hasan YAZICI (İstanbul Ü.), Kayhan KANTARLI (Ege Ü.), Orhan BURSALI (Cumhuriyet Bilim Teknik D.), Tayfun AKGÜL (İTÜ), Levent SEVGİ (Doğuş Ü.), Mehmet ELBİSTAN (Ondokuz Mayıs Ü.), İzge GÜNAL (Dokuz Eylül Ü.), Ferhan SAĞIN (Ege Ü.), Semih SEMİN (Dokuz Eylül Ü.), İsmail DUMAN (İTÜ), Mustafa DEMİRCİOĞLU (Ege Ü.), Feza KORKUSUZ (ODTÜ)


Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği:
Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı

Sevgili Rüzgar Enerjisi Dostu,
2-5 Kasım 2005 tarihlerinde Melbourn Avustralya'da gerçekleşecek olan Dördüncü Dünya Rüzgar Enerjisi Konferansı (WWEC 2005) hazırlıkları sürmektedir. Rüzgar Enerjisi konusundaki son uluslararası gelişmeleri ele alan 100'den fazla sunumu tartışmak üzere hükümetlerden, uluslararası kuruluşlardan, endüstri ve bilim çevrelerinden uzmanlar Melbourn'da bir araya gelecektir.

Kayıt için www.wwec2005.com basvurabilirsiniz.

WWEC 2005 vesilesiyle, Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği www.wwindea.org (WWEA) nin yeni yayını "Wind Energy International 2005/2006" (Rüzgar Enersisi Uluslararası Yıllığı 2005/2006) yayınlanmıştır. Wind Energy International 2005/2006 rüzgar enerjisinin yeni uluslararası standart yıllığı olup dünyadaki mevcut rüzgar enerjisi kullanımının durumu ve güncelleştirilmiş bir özetini vermektedir.

Wind Energy International 2005/2006:
İçerik ve yazarları
Ülke raporları ve 65 ülkeden en son bilgilerle dünya bölgelerinde rüzgar gücünün durumunun kapsamlı bir değerlendirmesini yapmaktadır. Uluslararası rüzgar enerjisi kullanımının en önemli konuları eğitim ve öğretim, politikalar, ekonomi ve pazarlar, toplum, yenilenebilir enerjilerin entegrasyonu, ufak ölçekli rüzgar ve hibrid sistemler, enterkonnekte şebekeye bağlı sistemler ve rüzgar çiftlikleri, finansman yanısıra teknolojinin arştırılması ve geliştirilmesi üzerine 45 özel rapor Katkıda bulunanlar arasında uluslararası kuruluşlardan, endüstrıden, bilim çevreleri, hükümetler ve ulusal rüzgar enerjisi birliklerinden lider rüzgar enerjisi uzmanları bulunmaktadır.

Ek bilgi ve sipariş formuna www.wwindea.org/wind_energy.htm adresinden ulaşılabilir.

Saygılarımızla,

Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar
Başkan Yardımcısı
Dünya Rüzgar Enerjisi Birliği
Tel: 0533 3955839 Faks: 0216 4142997 [email protected]

Stefan Gsänger
Secretary General - World Wind Energy Association
WWEA Head Office Charles-de-Gaulle-Str. 5 53113 Bonn Germany Tel. +49-228-369 40-80 Faks +49-228-369 40-84 [email protected] www.wwindea.org

X. Türkiye'de Internet Konferansı
9-11 Aralık 2005 Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusu - İstanbul
Daha önce 8-10 Aralık'ta, Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi'nde yapılacağını duyurduğumuz inet-tr'05 konferansı bütçe zorlukları nedeniyle, 9-11 aralıkta Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampusunda yapılacaktır. Konferans, Türkiye'de Internet ile ilgili grupları bir araya getirerek Internet'i tüm boyutlarıyla tanıtmak, geliştirmek, tartışmak, Internet teknolojileri aracılığı ile toplumsal verimliliği artırmak ve toplumun dikkatini olabildiğince bu yöne çekmek amaçlarıyla, 1995'den beri yapılmaktadır. Konferansta bildiriler, egitim semineri, panel / açık oturum / çalışma grupları, firma tanıtımları cw bulunmaktadır.

Konferans kapsamında bir stand alanı da bulunmaktadır. Konferans kayıt olan dinleyecilere açıktır. Bu yıl yoğun bir tutorial türü eğitim seminerleri olacaktır. Öne çıkacak konular arasında Internet Yayıncılığı, Serbestleşme, e-imza ve Tarımsal bilişim öne çıkacaktır. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının Internet projelerinin tartışılacağı oturumlar yer alacaktır. Normal olarak bildiri, ve panel/çalışma grubu, eğitim semineri öneri süresi bitmiştir. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi bitmek üzeredir. Önümüzdeki bir kaç gün içinde, yapılacak önerileri dikkate alacağız. Tüm kurumlardan ve web'i olanlardan, konferans logo ve/veya bannerini weblerine yerleştirmelerini rica ediyoruz.

Konferansa sponsor olmak, stand acmak, firma tanıtım konuşması yapmak mümkündür. Her türlü iletişim için:
[email protected] inet-tr.org.tr


Ekolojik Politika Kitaplığı: 1
KIRDA YOKSULLUK ve DİRENİŞ
Ekolojik Politika Kitaplığı'nın ilk kitabı "Kırda Yoksulluk ve Direniş" çıktı. Kitabı posta yolu ile edinmek için lütfen bizimle irtibata geçin Kırda Yoksulluk ve Direniş
175 SAYFA. Fiyatı: 10 YTL (Kargo Masrafı Dahil)
Dayanışma Fiyatı: 13 YTL (Kargo Masrafı Dahil) [email protected]

İÇİNDEKİLER
EKOLOJİ KOLEKTİFİ
. Emeğin Ekolojisini Yaratmak Gökhan GÜNAYDIN
. Tarımda Ve Köylülükte Yeni Bir Düzen Yücel ÇAĞLAR
. Kırsal Çevrede Dönüşüm: Kim, Neyi, Nasıl Koruyor? Abdullah AYSU
. Kırsal Politika İçin Yol Haritası VIA CAMPESINA
. Kadın Çiftçi Hakları VIA CAMPESINA
. 2. Uluslararası Çiftçi Kadınlar Kurultayı'nın Deklarasyonu Abdullah AYSU
. Çiftçilerin Felaketi-Cgıar- Abdullah AYSU
. Orada Bir Köy Var! Longo Mai LONGO MAİ
. Ve Umudunuzu Gerçekleştirin Rafael V. MARIANO
. "Genetik Emperyalizm" ve "Biyo-Serflik" Ignacio CHAPELA ve John F. GARCIA
. Biyoteknoloji Tarihinin İngilizce Yazılmayan Yeni Bir Sayfası

EKOLOJİK POLİTİKA KİTAPLIĞI: 1 KIRDA YOKSULLUK VE DİRENİŞ İçinden geçtiğimiz kapitalist çağın yürütücüsü burjuva sınıfı ve kapitalizmin zor aygıtı olarak şekillenen devletler dünyanın öküzün boynuzları üzerinde hassas bir dengede durduğunu anlatıyor. Bu öküzü kızdırmadan dünyanın kontrolünü sağlamaya çalışan egemenler, sürdürülebilir kalkınma yalanlarıyla dünyayı sömürmenin ideolojik araçlarını da yaratıyorlar. Hepimizin aynı gemide olduğunu söylüyorlar. Dünyanın batmaması için her seferinde "öküzü" uysallaştıracak öneriler sunuyorlar. Ezilenlerden ve doğadan daha fazla fedakârlık bekliyorlar. Oysa onlar da çok iyi biliyor ki; dünya öküzün boynuzlarında değil, emeğin omuzlarında dönüşüyor ve değişiyor. Dünyayı sırtlanan emeğin doğa yönü sinyallerini sıklaştırıyor, küresel iklim değişikliği, biyolojik felaketler, seller, yok olan türler, eriyen buzullar dünyanın emekçilerine omuzlarındaki yükün ağırlığını işaret ediyor. Sermaye tahakkümündeki toplumsal insanla doğanın, bozulan metabolizmasının yeniden inşasının gerekli olduğunun açık ipuçlarını sunuyor.

Türkiye İşçi Partisi
Sempozyum-Panel-Söyleşi
TUSTAV (Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı) 12 Kasım 2005 Cumartesi günü saat 10.30-17.30 arasında Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan salonunda Türkiye İşçi Partisi'nin Parlamento'ya girişinin 40. yılı ile ilgili bir sempozyum, panel ve söyleşi düzenliyor.
Sempozyum: 1965-1969 TİP ve Parlamento Çalışmaları
10.30 - 13.00 Oturum Başkanı: Dr. Taner TİMUR
Tebliğ sunanlar (adlar alfabetiktir):
Dr. Ercan EYÜBOĞLU, Erkan DOĞAN, Gökhan ATILGAN, Serpil GÜVENÇ
13.00 -13.45 Yemek Arası
Panel: TİP Deneyimi ve Günümüz Sosyalist Partileri
13.45 - 15.00 Kolaylaştırıcı: Nihat SARGIN
Panelistler (parti adları alfabetiktir):
EMEP Mustafa YALÇINER, ÖDP Masis KÜRKÇÜGİL, SDP Veysi SARISÖZEN, TKP Mesud ODMAN

15.00 - 15.20 Çay Molası
Söyleşi: TİP Parlamenteri Olmak
15.20 - 17.30 Kolaylaştırıcı: Turhan SALMAN
Katılımcılar (Alfabetik): Çetin ALTAN, Kemal NEBİOĞLU, Sadun AREN, Şaban ERİK, Tarık Ziya EKİNCİ, Yusuf Ziya BAHADINLI


 

Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla