Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 27. 09. 2004

GDO'ya Hayır Platformu:
Canavar Domates
Türkiye'yi Dolaşacak


Canavar Domates Nedir?

10 kasım 16 aralık 2003 tarihlerinde şişme dev bir domates balonu, ABD'nin Avrupayı GDO 'lu gıda yemeye zorlamasına DTO'ün verdiği desteğe karşı dikkatleri çekmek için Avrupa'yı dolaştı ve insanların "GDO'ya Hayır" deme hakkı için eylemler yapıldı. Turun ilk aşaması, GDO'nın kaldırılmasının tartışıldığı Avrupa Komisyonu Binası önünden Brüksel'de başladı ve İspanya dönüşü Namur'da son buldu. Brükseldeki eylem, dev bir canavar domates ve George Bush'un Paskal Lamy (AB Komisyon Üyesi) ile oynayan bir kukla ile gerçekleştirildi.

"Friends of the Earth"
Yeryüzü Dostlarının network ağındaki küçük gruplardan biri olan Hırvatistan çok sayıda katılımcı ile en başarılı etkinliği gerçekleştidi. 3500'den fazla Hayır imzası toplamayı başardı. Macaristan'da, Domates Balonu en geniş medya desteğini/başarısını yakaladı. 13 kez televizyona çıkılmış, gün boyunca 2 düzine söyleşi ile radyolarda yer alınmış bir çok gazete... Sadece berbat hava koşulları değil, domatesi şişirmekte kullanılan kompresöründe arıza yapmasıyla Varşova'daki kampanya yarım kalmıştır. 2004'te Polonya'da kampanya tekrarlanacak. Danimarka, Kopenhag'ta noel alışverişi zamanı, canavar domates için keyifli bir mekan oluşturmuş, insanların şehir merkezindeki alışverişlerinden istifade edilerek bir çok imza toplandı.

İspanya 1998'den beri, Avrupa Birliği ülkeleri içinde ticari olarak GDO ürün yetiştiren tek ülkedir. GDO destekçisi hükümet, kampanya ve eylemler için Madrid'te yasal izin vermedi. Fransa'da 50.000 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Avrupa Sosyal Formu sırasında, LeMonde dahil, medyada hatırı sayılır şekilde yer alan kampanya, Fransanın 3 kentini dolaştı. Organizasyon, George Bush ve DTO'nün dünyayı GDO ile beslemeye zorlamasına karşı başlatılan geniş katılımlı bir imza kampanyasını başarıyla yürüttü. DTÖ'nü reddederek kampanyaya imza veren kentlerin insanlarına sağduyuları nedeniyle teşekkür edilmektedir. 2004'te, bu domates canavarı, Gürcistan, Kıbrıs, Ukrayna, Polonya (2.kez), Türkiye ve fikir sahibi olan Almanya ve Hollanda'yı dolaşacaktır.

Canavar Domatesin Rotası
1 Ekim.............Canavar Balonun İstanbul'a gelişi
2 -3 -4 Ekim.....İstanbul
5 Ekim..............İzmit
6 -7 Ekim .........Bursa
9 -10 Ekim........İzmir
11 Ekim............Muğla
12 Ekim............Denizli
13 Ekim............Antalya
15 Ekim............Tarsus
16 Ekim............Adana
17 Ekim............İskenderun
18 Ekim............Antakya
21 Ekim............Diyarbakır
23 Ekim............Tunceli
25 Ekim............Trabzon
27-28 Ekim.......Samsun
31 Ekim............Ankara
01Kasım...........Ankara
02 Kasim..........Ankara Meclise sunuş (basın açıklaması ve temsilciler düzeyinde bir miting, afişler, pankartlarla)
03 Kasım...........Balonun İstanbul'a dönüşü
Toplam: 34 gün, 4400 km.

GDO'ya Hayır Platformu Kimdir?
Biz; Türkiye'de ekolojik bir yaşam kurmak isteyenleriz. Bu yaşamın ön koşulu olarak toplumsal yaşamın diğer canlıların yaşamı ile birlikte sürdürülebilir kılınmasını isteyenleriz. Toplumsal yaşamın sürdürülebilir kılınması için insanların, hava su toprak gibi temel varlık koşullarıyla organik bağını kurmak isteyenleriz.
Ekolojik yaşam isteyenler Türkiye'de GDO'ya Hayır Platformu'nda buluştu
Genetik olarak değiştirilmiş organizmalar endüstrisi tüm dünyada ekolojik yaşamın varlık koşullarını ortadan kaldırıyor. Besin ihtiyaçları konusunda kendisine yeterli olmayan ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik olmayan ihracata dayalı tarım politikası Türkiye'de de biyolojik çeşitliliği, gen kaynaklarını ve tarımsal sürdürülebilirliği tehdit ediyor. Toplumsal yaşamın doğa ile birlikte sürdürülebilirliğini isteyen bizler 20 Şubat 2004 tarihinde "Yaşam Patentlenemez" diyerek yola koyulduk.
Biz ne istiyoruz? Gen kaynaklarımızı korumak için, kendini yeniden üretebilen ve milyarlarca yıllık evrimin birikimi olan canlı organizmalar üzerinde patent hakkı kurulmamasını istiyoruz.
Bunun için de "Yaşam Patentlenemez" diyoruz

Toplum sağlığını sürdürülebilir kılmak için Olası tehlikeleri öngörülebilen GDO'lu ürünlerin yarattığı sağlık riskleri ortadan kaldırılmadan üretilmesinin ve tüketilmesinin engellenmesini istiyoruz. Toplumsal sağlımız için "GDO'ya Hayır" diyoruz. Herkese eşit besin için GDO'lu ürünlerin dünyada açlığa çözüm olacağı propagandası ile pazarlanmasına karşı çıkıyoruz. Eşit, adil ve sürdürülebilir bir besin politikası ile besin zenginliğinin tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde olabileceğini savunuyoruz. Biyolojik güvenlik için Biyolojik çeşitliliği ortadan kaldıran, monokültüre dayalı tarım ve bunun uzantısı GDO'lu tarımsal üretim yerine biyolojik çeşitliliği koruyan ekolojik tarımın teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılmasını istiyoruz. Tarımsal olarak kendine yeterli bir toplumsal yaşam için Endüstriyel ihracata dayalı tarım biyolojik çeşitliliği ortadan kaldırdığı gibi tarımsal alanda da çiftçileri yoksullaştırıyor. Buna karşı, kendine yeterli, tarımsal sürdürülebilirliğe dayalı ekolojik tarım istiyoruz.

İsteklerimiz için neler yaptık?
20 Şubat 2004 tarihinde isteklerimizi içeren "Yaşam Patentlenemez" metniyle bu konuda duyarlı kişi ve kurumlarla İstanbul'da buluştuk. Toplantı sonucunda temel ilke ve hedeflerimizi barındıran isteklerimiz doğrultusunda GDO'ya Hayır Platformu'nu kurduk. Platformun iletişimini sağlamak amacıyla bir haber grubu ve internet sitesi oluşturduk. Platformun ilkelerini hayata geçirebilmek için yerel inisiyatiflerde örgütlendik. Bu inisiyatiflerin çalışmalarını eşgüdümlü yürütebilmesinin olanağını açacak "GDO'ya Hayır" kampanyasını başlattık. Kampanya dahilinde afiş, çıkartma, yaka rozeti ve bülten çıkardık. İmza kampanyası başlattık. Ev ve açık alan toplantıları örgütledik. GDO'ya Hayır Platformu olarak, kampanyanın 3-4 Temmuz'da Ankara'da 2. Eşgüdüm Toplantısı'na hazırlık amacıyla Dünya Çevre Günü'nde imza kampanyası örgütledik. Türkiye'de GDO konusunda korumacı bir mevzuat oluşturulmadığından bu konuda ilgili kurum ve kişiler üzerine baskı grubu olacak şekilde eylemliliklerde bulunduk. Bu doğrultuda, toplumsal sağlığı, sürdürülebilir tarımı, biyolojik çeşitliliği mümkün kılabilmek için ulusal mevzuatın geliştirilmesine katkı sunduk. Platformun bileşenleri Türkiye'de ulusal biyogüvenlik geçici komitesi toplantılarına katıldı ve düşünceleriyle katkı sağladı. Devlet Planlama Teşkilatı raporlarına biyogüvenliğin korunmasına yönelik fikirlerimizi ilettik.
Uluslararası dayanışma ve birliktelik için neler talep ediyoruz? Ekolojik yaşam bütün bir dünyada kurulacaksa, her şeyden önce kendi ülkemizde üretilen GDO'lu ürünlerin engellenmesini, bu ürünlerin ülkemize ihracatının engellenmesi için ise dayanışmayı örgütlemeyi talep ediyoruz. Bunun için, her türlü olanağımızı ortaklaştırmayı ve bu konuda platforma düşünsel, maddi, her türden katkıyı talep ediyoruz. Platformun İlkeleri İsim ve temel sloganlar birbirini besleyeceği için ortak bir dil yakalamak zorundayız. GDO sorunu ülkemizde yeni gündeme gelen bir konudur, ancak sorun dünyanın varlık-yokluk sorundur. Bu çerçevede bizim kampanyamızda dünyanın diğer coğrafyalarında yürütülen GDO karşıtlığının ülkemize özgü tavrı olacaktır.

GDO sorunu salt gıda güvenliği tanımına sığdırılamayacak kadar geniş bir sorundur. Bildiğiniz gibi GDO karşıtı tavrımız 4 temel öncülden beslenir: Bunlardan birincisi, "canlıların kolektif yaşamının ortak mirası olan ve aynı zamanda canlı yaşamının varolması için zorunlu olarak toplumsal mülkiyet konusu olan genlerin, ulusal ve uluslararası hukuk aracılığıyla özel mülkiyet konusu yapılması"; İkincisi, GDO'ların, "canlı ve cansız yaşamın birliği için zorunlu olan biyoçeşitliliği altüst etmesi ve ekolojik sistemimizi bozması"; Üçüncüsü, "sözleşmeli tarım yoluyla ya da başka yollarla pazara bağımlı hale getirilen üreticilerin, GDO'lu girdi kullanmaya mahkum edilerek, toprakla kurdukları organik ilişkinin geri dönülemez bir biçimde bozulması"; Dördüncüsü, "Genetiği dönüştürülmüş ürünlerin bitki, hayvan ve insan sağlığını tehdit etmesidir".

GDO'ya Hayır Platformu Örgütlenme Şeması:
Eşgüdüm Kurulu: GDO'ya Hayır Platformu'na üye, çiftçi-üretici örgütleri ve işletmeleri, ekoloji-çevre örgütleri ve konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden ve aktivistlerinden oluşur. Karar verme konusunda en yetkili organdır. Yürütme Komisyonu: Eşgüdüm kurulunun aldığı kararları uygular, pratik olarak yönlendirir ve her aşamada gruba rapor verir. Üyeleri dönemsel gereksinmeler ve süreçlere göre değişkendir üye sayısı 5'dir. Örgütlenme Komisyonu: Platformda daha önce aktif görev yapmış, yürütmede görev almış bireylerden oluşur görevi, platforma ve ilgili komitelere bilgi, deneyim ve ilişki desteğini sağlamak ve örgütlenme konusunda faaliyette bulunmaktır.

Canavar Balon Turu Organizasyon Komisyonu: Canavar Domates Kampanyası'nın ülke çapında organizasyonunu üstlenir ve bölge temsilcileri ile koordinasyonu yürütür.
Sağlık-Bilim Komisyonu: GDO'lar hakkında, başta insan sağlığı konusunda olmak üzere bilimsel çalışmalar yapar. Bilim çevrelerinde GDO karşıtı faaliyeti yaygınlaştırır, platformu bilimsel olarak destekler.
Hukuk Komisyonu: Platformun yasal hedefleri doğrultusunda çalışmalar yapar ve açılımlar geliştirir. Yasal mücadele konusunda yönlendirmelerde bulunur.
Arşiv Komisyonu: GDO'ya Hayır Platformu'nun faaliyetleri ve GDO ile ilgili tüm bilgi, belge ve dökümantasyonu kayıt altına alır. Basın Yayın Komisyonu: Platforma ait tüm basın yayın materyallerinin hazırlanmasından sorumludur. Basından çıkan yazıları takip eder gerekirse tekzip eder ve basın açıklamalarında bulunur. Komisyon, platforma ait internet sayfasının güncellenmesi ve GDO ile ilgili yurt dışında yayınlanan haberlerin Türkçeye çevrilmesini koordine etmekle de yükümlüdür.
Çiftçi Komisyonu: Çiftçilere ait tüm çalışmalarda yetkilidir. Çiftçiler içerisindeki GDO karşıtı kampanyayı yürütür ve örgütler.

GDO'YA HAYIR PLATFORMU ÜYESİ KURULUŞLAR:
AKÇEP (Akdeniz Çevre Platformu), BAÇEP (Batı Akdeniz Çevre Platformu), BAKCEP (Batı Karadeniz Çevre Platformu), Bartın Tabip Odası, Bartın Eğitim ve Kültür Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği Bartın Şubesi, TEMA Vakfı Bartın Temsilciliği, KESK Bartın Şubeler Platformu, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Bartın Çevre Kültür ve Doğal Varlıkları Koruma Derneği, Bartın Kültür Varlıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği, Bartın İli Otelciler ve Turizmciler Derneği, Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği, Diş Hekimleri Odası Bartın Temsilciliği, Zonguldak Çevre Koruma Derneği, TEMA Vakfı Zonguldak Temsilciliği, Zonguldak Yerel Gündem 21 Ereğli Çevre Koruma Derneği, Kadıköyü Bilim Kültür Dostları Derneği (KADOS),
Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV- İstanbul), Küre Dağları Ekoturizm Derneği (Kastamonu), BAŞMAKÇI GÜL KOOPERATİFİ BİYOLOGLAR DERNEĞİ, BUĞDAY DERNEĞİ ve DERGİSİ, ÇEVRE İÇİN HEKİMLER DERNEĞİ, ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI DAÇE (Doğu Akdeniz Çevre Platformu), Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği (ÇETKO), Alanya Çevre Gönüllüleri, Antakya Çevre Koruma Derneği, Arkadaş Çevre Grubu, Ceyhan Çevre Koruma Derneği,
Diyarbakır Çevre Gönüllüleri Derneği (ÇEVGÖN), Erzin Çevre Koruma Derneği, İçel Çevre Dostları Derneği, İskenderun Çevre Koruma Derneği, Kazanlı Çevre Koruma Derneği, Osmaniye Çevre Dostları Derneği, Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği, Tarsus Çevre Koruma Kültür ve Sanat Merkezi (ÇEKSAM), DEĞİRMEN ÇİFTLİĞİ, DOKCEP (Doğu Karadeniz Çevre Platformu), Trabzon Çevre ve Kültür Girişimcileri Derneği, Yeşil Artvin Derneği, Ordu Çevre Derneği, Deniztemiz Turmepa Trabzon Temsilciliği, Sinop Çevre Dostları Derneği, Trabzon Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, TEMA Trabzon İl Temsilciliği, Yeşil Artvin Barış Derneği,
TEMA Rize İl Temsilciliği, TEMA Gümüşhane İl Temsilciliği, Doğal Hayatı Koruma Derneği, Karadeniz Çevre Kültür Derneği, İstanbul Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, Bartın Çevre Birlikteliği, Fotoforum
KTÜ Çevre Kulübü, KTÜ TEMA Kulübü, Çorum Dost Karikatüristler Derneği, Trabzon Karikatüristler Derneği, EKODER EKOLOJİ KOLEKTİFİ, FETAV, GÜMÜŞÇEVRE, GREENPEACE, JADE ÇİFTLİĞİ,
KADOS (Kadıköy Bilim Kültür ve Sanat Dostları Derneği), KLAN ÇİFTLİĞİ MARÇEP (Marmara Çevre Platformu), Babaeski Yerel Gündem, 21 Biga Çevre Derneği, Çanakkale Çevre Gönüllüleri Derneği, Çanakkale Deniz Ürünlerini ve Küçük Balıkçıları Koruma Derneği, Çanakkale Yerel Gündem, 21 Edirne Çevre Gönüllüleri Derneği, Gelibolu Tarih ve Çevre Koruma Derneği, Geyikli Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GE-DER), Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED), Bursa Merkez Şubesi, Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Edremit Körfez Şubesi, Keşan Doğa Çevre ve Kültür Derneği (DOÇEK), Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EKOLOJİK YAŞAM KULÜBÜ, TOPLUMSAL EKOLOJİ GRUBU, TÜKETİCİ HAKLARI DERNEĞİ, TÜRÇEK, TÜRÇEK Giresun Şubesi, TÜKO- DER, TÜRKİYE KÜÇÜK ÇİFTÇİ SENDİKALAŞMA İNİSİYATİFİ, VETERİNER GIDA HİJYENİSTLERİ DERNEĞİ, VETERİNER FAKÜLTELERİ MEZUNLARI DAYANIŞMA DERNEĞİ, YEŞİLLER ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

GDO'YA HAYIR PLATFORMU'NUN KAMPANYA SLOGANLARI
GENETİK OYUNA DİKKAT / EŞİT, ADİL VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA İÇİN EKOLOJİK BİR YAŞAM İSTİYORUZ / GDO'YA KARŞI ÇİFTÇİLER, TÜKETİCİLER VE EKOLOJİSTLER HEP BİRLİKTE MÜCADELEYE / GENETİK MÜDAHALE CANLIYA EGEMEN OLMANIN BİR YOLUDUR / CANLI ORGANİZMALARIN PATENTLENMESİ BİYOLOJİK KORSANLIKTIR / EKOLOJİDE GENETİK YOKOLUŞ: GDO /
BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK GELECEĞİMİZDİR / TEHLİKELİ GEN TEKNOLOJİSİ: GDO / GENETİK ATOM BOMBASI: GDO / BİYOLOJİK KIYAMET: GDO / EKOLOJİNİN GENETİK VİRÜSÜ: GDO / GEN KAYNAKLARIMIZ BİZE AİTTİR VE SATIN ALINAMAZ / DÜNYA SATILIK DEĞİLDİR YAŞAM BİZİMDİR SATIN ALINAMAZ / YAŞAM PATENTLENEMEZ / GDO'YA HAYIR / CANLI YAŞAMIYLA OYNANMASINA İZİN VERMİYORUZ / TEPKİSİZ KALMA BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN / GDO'LU TARIM EKOLOJİK TARIMI YOK EDEN TOTALİTER BİR TEKNİKTİR /DTÖ, İMF VE DÜNYA BANKASI TARIMIMIZDAN ELİNİ ÇEK! / MONSANTO VE SYNGENTA: GDO'LU TOHUMLARINI TARLALARIMIZDAN ÇEK / GEN AKTARILMIŞ GIDALAR YEMEK İSTEMİYORUZ / GEN-ETİK GIDA İSTEMİYORUZ / GERÇEK GIDA İSTİYORUZ / İNSAN NE YERSE ODUR NE YEDİĞİMİZİ BİLMEK İSTİYORUZ / HERKESE EŞİT BESİN


 

Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla