Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 06.06.2001

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Ulusal,
Ulusalüstü ve Uluslararası Hukukta

Azınlık Hakları


(BM, AB, Avrupa Konseyi, Lozan Antlaşması)
Heinrich Böll Vakfı İstanbul işbirliği ile
Yer: Dorint Park Plaza Oteli Topçu Cad. No 23 Taksim - Istanbul
Hotel Tel: 254 51 00
8 Haziran 2001 Cuma


Açış Konuşmaları: 9:00 - 9:30
İbrahim KABOĞLU, Yücel SAYMAN, Karen FOGG, Volkan VURAL

1. Oturum (9:30 - 12:30): İnsan Hakları, demokrasi ve azınlıklar Oturum Başkanı: Yücel SAYMAN
a) XXI. Yüzyılın Başında İnsan Hakları İbrahim KABOĞLU
b) Azınlıkların Yükselişi Karşısında Demokrasi Slobodan MILACİC
c) Yurttaşlık ve Demokrasi Füsun ÜSTEL
d) Azınlıklar: Tanım Sorunu François RIGAUX

2. Oturum (14:00 - 16:00): Uluslararası ve Ulusalüstü Hukukta Azınlık Hakları Oturum Başkanı: Osman ERGİN
a) Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları Javaid REHMAN
b) Azınlık Hakları: Avrupa Standartları ve Türkiye, Bir Karşılaştırma Naz ÇAVUŞOĞLU
c) Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa Şartı Sultan ÜZELTÜRK
d) "Yerli Yabancılar!" Fethiye ÇETİN

3. Oturum (16:30 - 18:30): Lozan Antlaşması ve diğer uluslararası belgeler ışığında Türkiye'de mevzuat ve uygulama Oturum Başkanı: Arzu BECERİK
a) Lozan'da Azınlık Statüsü, Farklı Kökenlilere Tanınan Haklar Zeynep AYDIN
b) Anayasa Mahkemesi'nin Azınlık Anlayışı Yılmaz ALİEFENDİOĞLU c) Mevzuatın Görünümü Aynur AYZİT
d) Uygulamadan Ayrımcılık Örnekleri ve Azınlık Vakıflarının Sorunları Diran BAKAR

9 Haziran 2001 Cumartesi
4. Oturum
(9:30 - 12:30): Ulusal Çözümler Oturum Başkanı: Zafer ÜSKÜL
a) Fransa ve Azınlıklar Nicole GUIMEZANES
b) Almanya'da Azınlıklar Cem ÖZDEMİR
c) Yugoslavya ve Balkan Ülkelerinde Hukuki ve Uygulama Bakımından Azınlıklar Vladimir GOATİ
d) Yunanistan'da Azınlıkların Korunması Achille SCORDAS

5. Oturum (14:00 - 16:00): Türkiye için çözüm önerileri Oturum Başkanı: İoanna KUÇURADİ
a) Türkiye AB İlişkileri ve İnsan Hakları Şükrü ELEKDAĞ
b) Azınlık Hakları Açısından KOB ve Ulusal Program Oktay UYGUN
c) Türkiye'de Azınlık Sorununun Çözümü ve Demokrasi Tarık Ziya EKİNCİ
d) Azınlık Sorununu Çözüm Önerileri Sedat SADİOĞLU

6. Oturum (16:30 - 18:00): Genel değerlendirme Christian GRELLOIS - Javaid REHMAN - İbrahim KABOĞLU Eşzamanlı çeviri yapılacaktır.
Bilgi için: 293 67 74 İngiltere Konsolosluğu'na katkıları için teşekkür ederiz.

Saygılar Mustafa Akgül
PS: Dokümana http://sunsite.bilkent.edu.tr/Bilisim/ altında da erişmek mümkündür.

Katılımcılar / Participants
Volkan Vural

Büyükelçi, Avrupa Birliği Genel Sekreteri /
Ambassadeur, Le Secrétaire Général pour les Affaires de de l'Union Européenne /
Ambassador, Secretary General for European Union Affairs

Karen Fogg

Avrupa Birliği Türkiye Temsilcisi /
Ambassadrice de l'Union Européenne en Turquie /
Ambassador of the European Union

İbrahim Kaboğlu, Prof. Dr.
Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi /
Université de Marmara, Faculté de Droit, Président du Centre des Droits de l'Homme (CDH) du Barreau d'Istanbul /
University of Marmara, Faculty of Law, President of the Human Rights Center (HRC), Istanbul Bar Association

Yücel Sayman,
Avukat Dr. İstanbul Barosu Başkanı, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Bâtonnier du Barreau d'Istanbul, Université d'Istanbul, Faculté de Droit /
President of the Istanbul Bar Association, University of Istanbul, Faculty of Law

Slobodan Milacic
Prof. Dr. Montesquieu Üniversitesi (Bordeaux IV) Balkanlar İnceleme ve Araştırma Merkezi Müdürü /
Directeur Centre d'Etudes et de Recherche sur les Balkans (CEREB), Université Montesquieu - Bordeaux IV /
Director of the Center of Study and Research on the Balkans, University of the Montesquieu -Bordeaux IV

Füsun Üstel
Prof. Dr. Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi /
Université de Marmara, Faculté des Sciences Economiques et Administratives /
University of Marmara, Faculty of Economic and Administrative Science

François Rigaux, Prof. Dr.
Louvain Catholique Üniversitesi (Belçika) /
Université Catholique de Louvain / Catholic University of Louvain

Osman Ergin,
Avukat İstanbul Barosu Başkan Yardımcısı /
Vice- Bâtonnier du Barreau d'Istanbul /
Vice-president of Istanbul Bar Association

Javaid Rehman,
Doç. Dr. Leeds Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Birleşik Krallık) /
Université de Leeds, Faculté de Droit /
Senior Lecturer in Law, University of Leeds

Naz Çavuşoğlu, Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi /
Université d'Istanbul, Faculté des Sciences Politiques /
University of Istanbul, Faculty of Political Science

Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk,
Yrd. Doç. Dr. Marmara Üniversitesi , Hukuk Fakültesi /
Université de Marmara, Faculté de Droit /
University of Marmara, Faculty of Law

Fethiye Çetin, Avukat İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi (İHM) Azınlık Hakları Çalışma Grubu Üyesi /
CDH, Membre du groupe pour les droits des minorités /
HRC, Member of the Minority Rights Group

Arzu Becerik, Avukat İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi (İHM) Yürütme Kurulu Üyesi /
Membre du Comité Exécutive du Centre des Droits de l'Homme (CDH) du Barreau d'Istanbul /
Executive Member of the Human Rights Center (HRC), Istanbul Bar Association

Zeynep Aydın, Avukat İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi (İHM) Azınlık Hakları Çalışma Grubu Üyesi /
CDH, Membre du groupe pour les droits des minorités /
Istanbul Bar Association HRC, Member of the Minority Rights Group

Zafer Üskül, Prof. Dr.
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Université de Maltepe, Faculté de Droit /
University of Maltepe, Faculty of Law

Nicole Guimezanes, Prof. Dr.
Paris Üniversitesi (XII) Hukuk Fakültesi Dekanı (Fransa) /
Doyen de la Faculté de Droit de St.Maure, Université de Paris - val de Marne (Paris XII) /
Dean of the Faculty of Law, University of Paris-XII

Cem Özdemir
Federal Almanya Parlamento Üyesi (Birlik 90/Yeşiller) /
Député au Parlement Fédéral d'Allemagne /
Member of the German Parliament (Alliance 90/Greens)

Vladimir Goati, Prof. Dr.
Belgrad Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Azınlık Hakları Komisyonu Üyesi /
Université de Belgrad, Institut des Sciences Sociales, Membre de la Commission pour les Droits des Minorités /
University of Belgrad , İnstitute of Social Sciences, Member of the Minority Rights Commission

Achille Scordas, Prof. Dr. Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi /
Universite d'Athéne, Faculté de Droit /
University of Athens, Faculty of Low

Yılmaz Aliefendioğlu, Prof. Dr.
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Anayasa Mahkemesi E. Üyesi /
Université de Çankaya, Faculté de Droit, Ancien juge à la Cour constitutionnelle /
University of Çankaya, Faculty of Law, Former Member of the Constitutional Court

Diran Bakar, Avukat İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi Azınlık Hakları Çalışma Grubu /
CDH, Membre du groupe pour les droits des minorités /
Istanbul Bar Association HRC, Member of the Minority Rights Group

Aynur Ayzit, Avukat İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi (İHM) Azınlık Hakları Çalışma Grubu Üyesi / CDH, Membre du Groupe pour les droits des minorités / İstanbul Bar Association HRC, Member of the Minority Rights Group

İoanna Kuçuradi, Prof. Dr.
Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü, BM İnsan Hakları Eğitiminin On Yılı Ulusal Komitesi Başkanı /
Directrice du Centre des Droits de l'Homme et de Philosophie de l'Université de Hacettepe (Ankara), Présidente du Comité national pour l'éducation aux droits de l'homme /
Hacettepe University, Head of Human Rights and the National Philosophy Research and Implementation Center, Head of Human Rights Education Commitee

Şükrü Elekdağ
Emekli Büyükelçi, Milliyet Gazetesi Yazarı /
Ex-Ambassadeur, Editorialiste du quotidien Milliyet /
Former Ambassador, Columnist of the Milliyet Newspaper

Oktay Uygun, Doç. Dr.
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İ.Ü. İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı /
Directeur adjoint du Centre des Droits de l'Homme, Université d'Istanbul/
Istanbul University, Vice-Directeur of Human Rights Implementation and Research Center

Tarık Ziya Ekinci
Tıp Doktoru, Araştırmacı,Yazar /
Medecin, Chercheur et Écrivain /
Doctor in Medecine, Writer

Sedat Sadioğlu, Avukat İstanbul Barosu
İnsan Hakları Merkezi (İHM) Azınlık Hakları Çalışma Grubu Üyesi /
CDH, Membre du groupe pour les droits des minorités /
Istanbul Bar Association HRC, Member of the Minority Rights Group

Christian Grellois, Prof. Dr.
Montesquieu Üniversitesi (Bordeaux -IV) /
Université de Montesquieu (Bordeaux -IV)


SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla