Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 08. 04. 2004

İnsan Hakları Derneği
Barışa Evet
Kıbrıslılar "evet" diyecekler barışa.
Barış, tüm insanlar için olduğu gibi, Kıbrıs halkları için de bir ihtiyaç ve bir özlem.
Ambargolar, bölünmüşlükler, hasretler bitecek "evet" ile.
Düşmanlık öyküleri bitecek.
Öcülerin (!?) öcü olmadığı anlaşılacak.
Irkçı şöven kışkırtmalar sona erecek.
Kıbrıslılar, "biz Kıbrıslıyız" diyecekler, Rum'u ile, Türk'ü ile…

Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti doğuyor. Halklar, üstün irade ile, bu doğumu gerçekleştirecek.

Barışa "evet!"
Yaşasın barış!
Yaşasın halkların kardeşliği
!

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı.


İnsan Hakları Derneği
Tunalıhilmi Cad. 104 / 4 Kavaklıdere - Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47- 467 22 19
e-mail: [email protected] www.ihd.org.tr


Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu
IRAK'TA İŞGALE SON!

9 Nisan 2004 Cuma

Saat 12.30
Saraçhane Parkı
ABD ve müttefikleri Irak'ı kan gölüne çeviriyorlar. Camiler bombalanıyor, yüzlerce sivil sokak ortasında öldürülüyor. Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, ABD ve müttefiklerinin bu saldırganlığını kınamak ve Irak işgaline son verilmesini bir kez daha dile getirmek için İstanbul'da bir basın açıklaması yapıyor. Basın açıklamasını Küresel BAK adına DISK Genel Başkanı Süleyman Çelebi okuyacak.

Tüm savaş ve işgal karşıtları davetlidir!

Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu
İstiklal Cad. No:99 Ankara Han Kat:4 Beyoğlu / İstanbul - Türkiye www.kureselbarisveadalet.org
[email protected]
Faks: +90 (212) 243 88 10 Tel: +90 (212) 243 89 57

Avrupa Sosyal Forumu
Genel Hazırlık Toplantısı

Avrupa'dan ve Ortadoğu'dan toplumsal hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının önemli bir kısmının temsilcilerini, Avrupa Sosyal Forumu'nun Genel Hazırlık Toplantısı vesilesiyle, 16-18 Nisan 2004'te İstanbul'da konuk edeceğiz. Bu toplantı, Türkiye'deki toplumsal hareketlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin, Avrupa ve Ortadoğu hareketlerinin aktivistleriyle buluşmasına olanak verecek önemli bir fırsat yaratıyor. Toplantının önemi, içeriği ve hazırlık safhasındaki durumumuz hakkında temel bilgileri aşağıda ele aldık. İki bölümden oluşan bu yazıda, ilk olarak ASF süreçlerinin ne olduğuna dair genel bilgiler yer alıyor. İkinci bölümde ise, İstanbul toplantısının örgütlenmesine dair pratik bilgiler var. Sizi de bu süreçlerde ve ASF Genel Hazırlık Toplantısı'nda yanımızda görmek umuduyla...
İstanbul Sosyal Forumu

Avrupa Sosyal Forumu
Avrupa Sosyal Forumu (ASF), Dünya Sosyal Forumu'nun (DSF) forum süreçlerini kıtasal ve yerel düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla aldığı bir karar üzerine, ilk kez 2002 yılında İtalya'nın Floransa kentinde gerçekleşti. İkincisi, 2003'ün Kasım ayında Paris'te düzenlendi. Üçüncü ASF ise 14-17 Ekim 2004'te Londra'da düzenlenecek. 12-16 Kasım 2003 tarihleri arasında gerçekleşen ikinci ASF'ye yaklaşık 60.000 kişi, 15 Kasım'da "Irak'taki işgale karşı ve sosyal bir Avrupa" için düzenlenen ortak eyleme ise 100.000 kişi katıldı. Hafta boyunca Paris'in hemen her bir köşesinde sosyal forum etkinlikleri hakimdi. Kentin dört farklı bölgesinde, 130 değişik yerde 55 büyük forum, 250 seminer ve bir o kadar da atölye gerçekleşti. Forum'a 900'den fazla konuşmacı davet edilmişti.

Avrupa'nın ve dünyanın dört bir köşesinden gelen aşağıdan küreselleşme hareketinin aktivistleri, "başka bir Avrupa" ve "başka bir dünya" için alternatifleri tartıştı. Savaş karşıtı hareketin, kadın hareketinin, çevre hareketinin, sendikaların ve özellikle Avrupa'daki göçmen örgütlerinin geniş katılımı söz konusuydu. Paris'te tartışılan konular, hareketin çeşitliliği oranında zengindi. En popüleri olan "eğitim", "öğrenciler", "kadın", "savaş" ve "işçi sınıfı" gibi konuların dışında, "Avrupa'da sürdürülebilir ve adil bir tarım", "Konut hakkı", "Balkanlar'da unutulan çatışmalar", "Alternatif küreselleşme hareketi kendini sorguluyor" gibi çok sayıda farklı ilgi alanına yönelik konular da tartışıldı. Avrupa anayasası konusu da oldukça yaygın bir şekilde ele alınan konulardan biriydi. Ancak Irak'ta işgal ve Filistin öne çıkan konulardı.

Tartışılanlar arasında doğrudan Türkiye'deki siyasi gündemi ilgilendiren, "Balkanlar", "AB genişleme süreci", "Kürt sorunu" ve "İslam" gibi konular da vardı. ASF sadece bir etkinlik değil. Hareketlerin hareketinin bir araya geldiği politik ve dinamik bir süreç. Sürecin dinamiğini, savaşa karşı mücadele, ekonomik alandaki mücadeleler, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele içinde olan hareketler ve 'süper güç' olarak adlandırılan tüm bu toplumsal hareketlerin yeni liberal küreselleşmeye karşı duruşları şekillendiriyor. Bu derece geniş ve çeşitliliği barındıran bir harekette farklı düşüncelerin yer alması kaçınılmaz. Nitekim, Forum'un geleceğine yönelik yaklaşımlarda özellikle iki farklı eğilimin giderek daha net bir biçimde şekillenmekte olduğunu izliyoruz.

Bir yanda seminerleri önemseyen ve Forum'u bir 'etkinlik' olarak gören, diyalogu öne çıkaran anlayış, öte yanda ise savaşları 'küresel sermayenin askeri yüzü' olarak görüp, savaş karşıtlığını ve radikal mücadeleyi öne çıkaran eğilim. Bu iki eğilim, farklılıklarına rağmen Forum içinde yan yana duruyor. Milyonlarca savaş karşıtının sokağa çıktığı 15 Şubat 2003 küresel eylem günü, bir önceki yıl Floransa'da karara bağlanmıştı. Bu yıl da ABD'den United for Peace and Justice örgütünün önerisiyle, ABD'nin Irak'a saldırdığı günün yıldönümü olan 20 Mart 2004 günü, işgale karşı küresel eylem günü olarak yine sosyal forum süreçlerinde kabul edildi ve hayata geçti.

Geçen yıl Paris'te gerçekleşen ASF'ye katılanlar arasında Türkiye'den, Barış Anneleri İnisiyatifi, DEHAP, DSİP, Halkevleri, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Tabip Odası, KESK, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu, Marmaris Çevre Koruma Derneği, ÖDP, SODEV, TMMOB, Yeşiller gibi kurumlar ve çok sayıda bağımsız katılımcı vardı.

ASF Nedir? ASF, bir konferans ya da hareket kongresi; ideolojik bir birliktelik değil. ASF, tıpkı DSF gibi, ortak ve topluma açık politik bir tartışma ve diyalog alanıdır. Avrupa'nın her bir köşesinden toplumsal hareketler, sivil toplum örgütleri, değişik kültürler ve mücadele deneyimleri, bu ortak zeminde buluşuyor, kendilerini ifade ediyor ve buradan ortak mücadele takvimleri oluşuyor. ASF, farklı öznelere (kadınlar, gençler, işçiler, öğrenciler, göçmenler...) gerçek ve demokratik katılım hakkı tanımayı; özellikle toplumsal dışlanmanın öznelerinin (evsizler, devletsiz halklar, sakatlar, işsizler...) ve değişik kültürlerin aktif katılımını sağlamayı hedefliyor. Önceliklerden biri de Avrupa Birliği toprakları dışında kalan bölgelerin katılımı ve Akdeniz'in 'öteki' tarafıyla, özellikle Filistin ve Irak halkıyla, diyaloga geçilmesi. Katılımcı ve demokratik bir ASF için bu kaçınılmaz bir hedef.

Pratik Bilgiler: Avrupa Sosyal Forumu'nun İstanbul Genel Hazırlık Toplantısı'nın (ASF GHT) örgütlenme çalışmaları yaklaşık dört haftadır sürüyor. Bugüne kadar bu çalışmalara katılan kurumlar: Barış Anneleri İnisiyatifi
o DEHAP
o Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
o DSİP
o Göç-Der
o Greenpeace
o Halkevleri
o İstanbul Tabip Odası
o Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
o Karakedi Kültür Merkezi
o Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu
o Mezopotamya Kültür Merkezi
o ÖDP
o SODEV
o Sosyal Diyalogu Geliştirme Derneği
o TUHAD
o TUREB
o TMMOB İstanbul Şubeleri
o Yeşiller

Çalışma grubuna katılım: ASF sürecine duyarlı her kurum ve kişiye açık. Bunun için belirlediğimiz ilkelere göz atmak isterseniz, web sitemize baş vurabilirsiniz. Hazırlık toplantısının örgütlenmesinde başlıklar:
o Kayıtlar
o Katılım ve içerik
o Lojistik
o Çeviri
o Konaklama
o Finansman ve sponsorluk
o İletişim
o Basın
o Genişleme
o Büro
o Ön hazırlık toplantıları
o Katılımcılar

Türkiye Sosyal Forumu Girişimi Kayıtlar: Toplantılar, bir sempozyum, seminer veya söyleşi niteliği taşımadığı için halka açık olmayacak ve katılımlar ön kayıt sistemiyle gerçekleşecek. Dünya Sosyal Forumu'nun ilkelerini benimseyen ve Avrupa Sosyal Forumu'nun örgütlenmesinde yer almak isteyen her kurum ve kişi toplantılara katılabilir. Toplantı kayıtları mail ile veya toplantı günü açılacak kayıt masasında yapılabilir. Kayıt ücretleri:
50.000.000 TL kurumsal temsilciler için
25.000.000 TL bireysel katılımcılar için

Katılım ve içerik: ASF GHT'ye yurtdışından yaklaşık 120-150 kişi ve yurtiçinden ise 100-120 kişinin katılması bekleniyor. Toplantı, 13-14 Aralık 2003'te Londra'da başlayan ve Ekim ayında yine Londra'da tamamlanacak olan Avrupa Sosyal Forumu örgütlenmesi sürecinin bir parçası. Toplantının gündemi de bu süreçle ilişkili olarak şekillenecek. Dolayısıyla toplantıya katılacakların, Avrupa Sosyal Forumu süreçlerine dahil olmayı ya da bu konuda bilgilenmeyi amaçlayanlar olması bekleniyor.

ASF'nin Avrupa çapında faaliyet sürdüren dört temel çalışma grubu var:
o Program: Bu grup asıl olarak ASF Londra 2004'te gerçekleşecek olan her türlü etkinliğin içeriği, konuşmacıları, kimler tarafından örgütleneceği, ortak konulara hangi ülkelerden hangi konuşmacıların katılacağı, bunların sayısı, toplantıların biçimi, ortak eylemin içeriği gibi konuları belirleyecek. Bu çalışma grubuna Türkiye'den de dileyen herkes katılabilir. Sürece daha önce katılmamış olmak bir engel olmayacaktır. Aramızdaki tek engel dil olup, İstanbul'daki toplantılarda Türkçe'ye çeviri yapılacaktır.
o Lojistik: Bu çalışma grubu asıl olarak Londra'da düzenlenecek olan Forum'un toplantı salonları, konaklamalar, yiyecekler, vizeler, vb sorunlarıyla ilgilenecek.
o Genişleme: Bu çalışma grubunun temel görevi, sürece katılanların sayısını artırmak. Özellikle kadınlar, sakatlar, göçmenler ve gençler gibi ayrımcılığa uğrayan gruplara pozitif ayrımcılık uygulanıyor.
o Çeviri: Çeviri işleri Forum'un en önemli işlerinden biri. Bu konuda faaliyet sürdüren simültane çevirmenlerin uluslararası bir ağı olan Babels görev alıyor. Biz Londra 2004'te Türkçe simültane çevirilerin yaygın olması için çaba gösterebiliriz. Bu çalışma grupları, Aralık ayında Londra'da başladıkları çalışmalarını İstanbul'da da sürdürecek. İstanbul toplantısı önemli, çünkü 1 Nisan itibariyle ASF Londra 2004'e seminer, atölye vb etkinlik başvuruları kabul edilmeye başlanıyor. İstanbul'da programın ayrıntıları ele alınacak.

İstanbul'daki toplantıda Türkiye'den katılanların kendilerini ifade etmeleri ve içeriğe yönelik olarak toplantıya taşıyacakları siyasi gündemler konusunda şu olanaklar söz konusu:
o Toplantının belirlenen gündemi içinde her çalışmaya katılabilir ve her konuda görüş bildirilebilir.
o Gündem içinde yer alacak olan "Sosyal Hareketler Buluşması"nda, Avrupa toplumsal hareketlerin ortak mücadele takviminde yer alması istenilen konular, dile getirilebilir.
o Özellikle Program çalışma grubunun çalışmaları sırasında, Forum'un öne çıkaracağı konularda öneriler yapılabilir ve alınan kararların parçası olunabilir.
o Londra'da gerçekleşecek olan üçüncü Avrupa Sosyal Forumu'nun genel prensipleri ve örgütlenmesine dair yapılacak tartışmalara katkıda bulunulabilir ve alınacak kararlara ortak olunabilir.
o ASF GHT süresince, Avrupa'dan ve Ortadoğu'dan gelmiş olan sendikaların, büyük kitle örgütlerinin, Avrupa azınlık ve göçmen örgütlerinin, kadın ve çevre örgütlerinin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yüz yüze görüşme olanağı olacaktır.

Bu örgütler arasında yedi milyon üyesi olan TUC (İngiltere İşçi Sendikaları Konfederasyonu), Fransa'nın en büyük sendika konfederasyonu CGT veya Cobas (İtalyan sendikal taban örgütlenmeleri) gibi çeşitli ülkelerin işçi sendikaları konfederasyonları ve tek tek sendikalarından, Attac'tan, Avrupa çapında milyonları sokağa döken, Stop the War Coalition - İngiltere veya CND gibi savaş karşıtı ve barış örgütlerinden, İtalya'dan Rifondazione ve Yunanistan'dan Synaspismos gibi büyük siyasi partilerden, İtalyan Sosyal Forumu gibi irili ufaklı çok sayıda sosyal forumdan, irili ufaklı kadın örgütlerinden, çok sayıda çevre örgütünden, yine çok sayıda öğrenci örgütünden, sayısız anti-faşist ve ırkçılık karşıtı örgütten, vb çevrelerden katılım söz konusu olacak. Avrupa toplumsal hareketlerinin toplantı yerini İstanbul olarak seçmelerindeki başlıca amaç, Türkiye'deki toplumsal hareketlerle buluşmak. Bunu olanağı iyi değerlendirmeye çalışalım.

Lojistik: ASF GHT'nin örgütlenmesi için gerekli toplantı salonları rezervasyonları yapıldı. 16 Nisan'da başlayacak olan Genel Hazırlık Toplantısı ön çalışma toplantıları, Makine Mühendisleri Odası - TMMOB İstanbul Şubesi'nin (MMO) salonunda yapılacak. 17 ve 18 Nisan'da gerçekleşecek olan Genel Hazırlık Toplantısı ise, Bilgi Üniversitesi'nin Kuştepe Kampusu'nda, "Büyük Salon"da gerçekleşecek. Yemek konusunda örgütleme çalışmaları sürüyor.

16 Nisan akşamı yurdışından geleceğini tahmin ettiğimiz yaklaşık 60 kişinin akşam yemeğine MMO sponsor olmayı kabul etti. Ayrıca Doğu Avrupa ve Ortadoğu'dan gelecek olan yaklaşık 60 kişi için, 17 ve 18 Nisan günü öğlen yemeklerine Ortaklar Evi sponsor olmayı kabul etti. 17 ve 18 Nisan günü, diğer konuklar için öğlen yemeklerine henüz sponsor bulunamadı. Gelen konukların transferleri için de özel otobüsler ayarlanması gerekiyor. En az dört otobüse gereksinim duyuyoruz. Bunlar, çeşitli misafirhanelerden ve Taksim'den konukları toplantı yerlerine taşımak için kullanılacak. Bunun için henüz sponsor bulunamadı.

Ucuz otobüs bulunması konusunda Türkiye Rehberler Birliği'nden Halil arkadaş görev aldı. Sponsorluk için bir kaç belediye ile görüşülecek. Bunun için seçimin sonlanması bekleniyor.

Çeviri: ASF GHT'de beş dilde simültane çeviri olacak: Türkçe, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca. Bunun için en az 10 tane simültane çevirmen gerekiyor. Bu çevirmenler bulundu.
Ancak çevirmenlerin yedi tanesi yurtdışından gelecek. Çevirmenler konusunda Yaman arkadaş koordinasyonu yürütüyor. Çevirmenler çeviri ücreti almıyor, gönüllü olarak çalışıyor. Ancak, ulaşım ve konaklama masraflarını karşılamamız gerekiyor. Bunun için sponsor arayışımız sürüyor.

Çevirilerle ilgili bir diğer önemli iş de, çeviri için donanımın kiralanması. 17 ve 18 Nisan'da iki gün boyunca, yaklaşık 300 kişi için ve beş kabinli bir çeviri donanımına gerek duyuyoruz. Bunun için de sponsor arayışımız sürüyor.

Konaklama: Gelen konukların yarıya yakın kısmı kendi olanaklarıyla çeşitli otellere yerleşecek. Geriye kalanlar için (özellikle Doğu Avrupa ve Ortadoğu gibi yoksul ülkelerden gelenler için) ücretsiz konaklama organize edilmesi gerekiyor.

Levent Şensever'in hazırladığı açıklamanın tamamını okumak için aşağıdaki linke tıklayınız:

istanbul sosyal forumu
Tel: 0212-243 37 14 + 15
Web sitesi: www.sosyalforum.com E-mail: [email protected]


 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla