Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 16. 05. 2003


İnsan Hakları Derneği
Pişmanlık Yasası Değil
Ayrımsız Genel Af

Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bunun sağlanmasının ilk adımı ayrımsız genel af ilan edilmesidir. Bu nedenle TBMM'nin gündemine getirilen Pişmanlık Yasası'nın çözüm olmayacağını inanıyoruz. Bizler insan hakları savunucuları olarak, çözüm yerine çözümsüzlüğün en büyük araçlarından biri olan Pişmanlık Yasası'na karşı olduğumuzu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Bülent Arınç, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı sayın Deniz Baykal'a göndereceğimiz birer mektupla ifade edeceğiz.

16 Mayıs Cuma günü Saat 13.00'te Sirkeci Büyük Postane'de yapacağımız etkinliğe katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi


17-31 Mayıs 2003 Dünya Kayıplar Haftası
"Bir İnsan Nasıl Kaybedilir"
*17 Mayıs 2003/Cumartesi
Basın Açıklaması
Saat: 12:00 Yer: Galatasaray Meydanı

Özel Sayı Dağıtımı
Saat 12.30
Yer: Galatasaray / Taksim Meydanı

*18 Mayıs 2003 / Pazar
Saat: 14.00 Film Gösterimi "Hiçbir Yerde" (Zuhal Olcay )
Yönetmen: Tayfun Pirselimoğlu
Yer: İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe Kampusu Sinema Salonu Adres: İnönü Caddesi No: 28 Kuştepe Tel: 0212/293 50 10

*19 Mayıs 2003/Pazartesi
Mezar Ziyaretlerine Katılım
Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç
Yer:Gazi Cemevi - Gazi Mezarlığı Saat :12.00

* 23 Mayıs 2003/Cuma /
Saat: 18:30 Dernek İçi Söyleşi
Film Gösterimi Yer: İHD Emil Galip Sandalcı Konferans Salonu

* 24 Mayıs 2003/Cumartesi
Mektup Gönderimi (Kayıpların Akıbetinin Açıklanmasını Talep)
Saat: 12:00 Yer : Galatasaray Postanesi

* Özel Sayı Dağıtımı
Saat: 13:00 Yer: Galatasaray/Taksim Meydanı

* 28 Mayıs 2003/ Çarşamba
Saat: 20:00 Kayıplar İçin Mumlu Oturma Etkinliği
Yer: İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Önü

*31 Mayıs 2003/Cumartesi
Saat: 13:00-18:30 Kayıplar Paneli Ve Tanıklıklar
"Bir İnsan Nasıl Kaybedilir"
Panelistler: Nimet Tanrıkulu, Kamil Tekin Sürek, Celal Başlangıç, Reyhan Yalçındağ, Özlem Dalkıran,
Tanıklıklar: Kayıp Yakınları, İnsan Hakları Savunucuları, Cumartesi İnsanları, Cumartesi Anneleri, Berat Günçıkan, Yıldırım Türker, M. Ali Kırdök, Filiz Karakuş, Nadire Mater, Leyla Sanlı, Metin Yeğin, Ümit Efe, Özcan Sapan, YAKAY-DER, YAKAD, İCAD
Yer: Makine Mühendisleri Odası-İpek Sokak Taksim/Beyoğlu

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
Kayıplara Karşı Komisyon

STK'lar toplanıyor:
Düşünen Sivil Toplum...

1994 yılından bu yana devam eden STK Sempozyumları dizisinin 13.' sü "Düşünen Sivil Toplum: Felsefi Yaklaşımlar - Açılımlar" Sempozyumu 27 - 28 Haziran tarihlerinde İstanbul' da Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum binasında gerçekleşecektir. 16 STK kuruluşunun düzenleme kurulunda yer aldığı 13. STK sempozyumunda özellikle gündemde olan "özel", "toplumsal", "kamusal alan" kavramlarına ilişkin çok önemli konular tartışılacaktır. Tüm bu kavramlar ard arda irdelendiğinde esas olan "sivil toplumun ne olduğu sorusu" cevap bulacaktır.

STK'ların kendiliğinden ait olma ve giderek anlamsızlaşan bir yapı olması tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları, bu nedenle bu kuruluşların gerçek varlık nedenlerinin tartışılması gerektiği, bu tartışmayı yaparken temel kavramları açıklığa kavuşturmak ve bir dil, anlam birliğine varmak önemlidir. Dolayısıyla bu sempozyumun ana amacı bu kavramları yeniden ele alarak, sivil toplum kuruluşları arasında görüş birliğine ulaşmaktır. Sempozyum boyunca işlenecek olan konular, ana konuşmacının sempozyum başlığı altında yapacağı konuşma ile iki tartışmacının oturuma dahil edilmesiyle tartışma ortamı yaratılacaktır.

Sempozyum boyunca gerçekleştirilecek olan; Birey-Sivil Toplum Kuruluşu İlişkisi konulu oturumda birey, sivil toplum ve sivil toplum kuruluşu kavramları ile bunların birbirleriyle ilişkisi tanımlanacaktır. Ayrıca STK'lar alanında bu kavramların mevcut işleyişi irdelenecektir. Bilgi-Sivil Toplum - Sivil Toplum İlişkisi konulu oturumda bilgi kavramı, sivil toplum kuruluşlarının bilgiyi üretme mekanizmaları, bu bilginin kamusal alana aktarılma mekanizmaları ve bu mekanizmaların işlerliği konuları irdelenecektir. Kamusal Alan ve Sivil Toplum Kuruluşları konulu oturumda kamusal alan kavramı, bireyin kamusal alan içerisinde varoluş biçimleri,özel alan, kamusal alan karşılaştırmaları ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerinin kamusal alana yansımaları irdelenecektir.

Sempozyum konuşmacıları;
İoanna Kuçuradi, Ali Yaşar Sarıbay, Faruk Akyol, Sezai Hazır, Tüten Anğ, Sanem Yazıcıoğlu Öğe, Betül Çotuksöken, Orhan Silier, Tanay Sıdkı Uyar, Hayrettin Ökçesiz, Zeynep Davran, İsmail Erten gibi değerli akademisyen ve sivil toplum kuruluşları temsilcileridir.

Sempozyumda ayrıca atölye çalışmaları yer alacaktır. Atölye çalışmaları ile bilgilendirme , tartışma ve konuyla ilgili sonuçlara ulaşma sağlanacaktır.Atölye çalışmaları; Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilginin Üretilme, Paylaşılma ve Erişim Biçimleri (Itır Akdoğan) Kamusal Alan İçerisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevi Ve Etkinliği (Ebru Anse), Sivil İtaatsizlik Kavramı Ve Demokratikleşme Yönünde Etkileri (Sanem Yazıcıoğlı Öge), Birey - Bilinç Ve Sorumluluk Kavramlarının Kamusal Alana Yansıması (Faruk Akyol), Sivil Toplum Kuruluşları Ve Sivil Toplum Arasındaki İlişki Ve İletişim Biçimleri (Mehmet Salim Şirin) konularında yapılacaktır.

İletişim İçin:
Aylin Örnek
Tel: 0 212 227 37 33/106 Faks: 0 212 227 37 32
e-mail: [email protected] url: www.stksempozyumu.org Program:
27 Haziran 2003
09:00 Kayıt
09:30 Açılış Oturumu
Ana Konuşmacı: İoanna Kuçuradi, Hacettepe Üniv.
Tartışmacılar: Ali Yaşar Sarıbay, Uludağ Üniv. Faruk Akyol, İstanbul Üniv.
Tartışma
11:15-11:30 Kahve Arası
11:30-13:00 Birinci Oturum Birey-Sivil Toplum-Sivil Toplum Kuruluşu İlişkisi
Oturum Başkanı: Sezai Hazır
Konuşmacılar: Tüten Anğ, Türkiye Felsefe Kurumu, Sanem Yazıcıoğlu Öğe, İstanbul Ünv.
Tartışma

13:00-14:30 Öğle Arası

14:30-16:00 İkinci Oturum
Bilgi-Sivil Toplum-Sivil Toplum Kuruluşu İlişkisi
Oturum Başkanı: Betül Çotuksöken
Konuşmacılar: Orhan Silier, Tarih Vakfı Tanay Sıdkı Uyar, Kadıköylü Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği
Tartışma
16:00-16:30 Kahve Arası Ve Atölyelere Kayıt
16:30-18:00 Atölye Çalışmaları

28 Haziran 2003
09:30 Atölyelere Kayıt
10:00-12:30 Üçüncü Oturum
Kamusal Alan Ve Sivil Toplum Kuruluşları
Oturum Başkanı: Alper Akyüz
Konuşmacılar: Hayrettin Ökçesiz, Akdeniz Üniv. Zeynep Davran, Boğaziçi Üniv. İsmail Erten, Çanakkale Yerel Tarih Grubu
Tartışma
12:30-13:30 Öğle Arası
13:30-15:30 Atölye Çalışmaları (Devam)
15:30-16:00 Kahve Arası
16:00-17:30 Atölye Çalışmalarının Sonuçlarının Sunumu Ve Değerlendirme

Atölyeler
· Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilginin Üretilme, Paylaşılma ve Erişim Biçimleri
Kolaylaştırıcı: Itır Akdoğan, Habitat ve Yerel Gündem 21 Gençlik Derneği
· Kamusal Alan İçerisinde Sivil Toplum Kuruluşlarının İşlevi ve Etkinliği, Kolaylaştırıcı: Ebru Anse, Marmara Grubu Vakfı
· Sivil İtaatsizlik Kavramı ve Demokratikleşme Yönünde Etkileri, Kolaylaştırıcı: Sanem Yazıcıoğlu Öge, İstanbul Üniversitesi
· Birey, Bilinç ve Sorumluluk Kavramlarının Kamusal Alana Yansıması Kolaylaştırıcı: Faruk Akyol, İstanbul Üniversitesi
Sivil Toplum Kuruluşları ve Sivil Toplum Arasındaki İlişki ve İletişim Biçimleri, Kolaylaştırıcı: Mehmet Salim Şirin, Türkiye Felsefe Kurumu
www.tarihvakfi.org.tr -Tarih Vakfı - History Foundation www.istanbulmuzesi.org -Sanal İstanbul Müzesi -Virtual Istanbul Museum

İnsanların Dostluğunu İsteyen Herkese

Milli Eğitim Bakanlığı Ermeni Okulları dahil bütün ilköğretim okullarından 30 mayıs 2003 tarihine kadar "Ermeni iddialarının asılsız olduğu"na dair konferans düzenlemelerini ve bu konuda düzenlenecek kompozisyon yarışmasına katılmaya çağırıyor. Çocuklarımızı birbirine düşman etmelerine izin vermeyelim. Ermeni çocukları kendi kimlikleri aleyhine, diğerlerini de Ermeniler aleyhine yazı yazmaya zorlanmasına izin vermeyelim. Lobilere karşı çocuklarımızı kullanmak yerine açık tartışma ortamı talep edelim. Milli Eğitim Bakanlığına çok kısa bir faks/elektronık posta mesajı göndermeye çağırıyoruz. Herkes düşüncesini istediği gibi dile getirebileceği gibi, aşağıdaki ifadeyi de kullanabilir.
Bakan'ın özel elektronik posta adresi:
www.huseyincelik.net
E-posta: [email protected]
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon


Sn. Hüseyin Çelik
Milli Eğitim Bakanı, Ankara
İmzanızla yayınlanan, 14 nisan 2003 tarihli, ilköğretim ve orta öğretim okullarında "Ermeni iddialarının asılsız olduğu" temasını işleyen konferanslar düzenlenmesini isteyen ve tüm il ve ilçelerde orta öğretim öğrencilerinin katılabileceği "Birinci Dünya Savaşı'nda Ermeni İsyanı" konulu kompozisyon yarışmasının düzenleneceğini haber veren genelgenin acilen yürürlükten kaldırılması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri'nce gönderilen ve 30 Mayıs 2003 tarihine kadar söz konusu konferansın düzenlendiğine ilişkin raporun kendilerine ulaştırılmasını talep eden yazısının da geçersiz olduğunun duyurulması da büyük önem taşımaktadır. Çocuklarımız arasında düşmanlık tohumlarının ekilmesini istemiyorum. Uluslararası lobilere karşı çocuklarımızın araç olarak kullanılmamasını, onun yerine açık tartışma ortamının sağlanmasını istiyorum.
Saygılarımla,
İsim-adres

Kaos Gl Sempozyumu
"Lezbiyen ve Geylerin Sorunları ve Toplumsal Barış İçin Çözüm Arayışları" Eşcinselliğin yaşanılışı ve adlandırılışı, toplumdan topluma, farklı zamanlarda farklı şekiller almıştır. Pek çok toplumda anılmayan veya yok sayılan bu gerçeklik, her şeye rağmen varolagelmiştir. Toplumsal kurumların eşcinsellik realitesini ele alma ve denetleme ihtiyacı, din ve hukuk kurumlarının yanısıra, tıp ve özellikle de psikiyatrinin kendi yaklaşımları çerçevesinde bir takım sınıflandırmalar altında ele almalarına yol açmıştır. Bu kurumların kendi alanlarından hareketle, eşcinselliği günah, suç ve psikoseksüel bir bozukluk/sapma olarak değerlendirmelerine karşılık, eşcinsel bireyler, sanayileşme ile ortaya çıkan toplumsal değişmeler sürecinde, büyük şehirlerde birbirlerini bulmaya başlamışlardı. Süreç içinde ortaya çıkan gey ve lezbiyen özgürlük hareketi, kurumların kuşatmasını kırarak, eşcinselliği, bireysel ve psikoseksüel bir olaydan öte sosyal bir gerçeklik olarak yaratmış ve kurmuştur. Üzerinde yaşadığımız topraklarda aynı cinsten insanların cinsel açıdan birbirlerine yönelmeleri yüzyıllardan beri bilinen ve yaşanılan bir gerçek.

"Gey ve lezbiyen olmak" ise Türkiye'de doksanlı yıllarda sosyal karşılığını bulmaya başladı. Salt bir cinsel edimden öte bir kimlik olarak kurulan eşcinsellik, toplumsal hayatın her alanında yer alan gey ve lezbiyen bireylerin örgütlenmeleriyle kamusal alanda görünür olmaya başladı. Toplumsal bir realite olarak kendini var eden eşcinselliğin, doğru algılanması ve tanınması, Türkiye toplumunun dönüşümü ve evrimi sürecinde acil bir tartışma ihtiyacı olarak kendini dayatmaktadır. Toplumsal hayatta heteroseksüelliğin merkezi belirleyiciliğinin, gey ve lezbiyen bireylerin hayatlarının her alanında çeşitli sorunlara yol açtığı görülmektedir.

Gey ve lezbiyenlerin toplumun diğer kesimleri ile girdikleri iletişim ve etkileşimin toplumsal barışı kurma yönünde evrilmesi, sorunlara doğru yaklaşım ve eşitlikçi ve özgürlükçü çözüm arayışları ile mümkün olacaktır. Bunun gerçekleşmesi için gey, lezbiyen ve heteroseksüel bireylerle birlikte uzmanların katılımıyla sorunların ele alınması ve çözüm arayışlarının ortaya konulabilmesi için bir sempozyum yapılacaktır. Katılımlarınızı bekliyoruz. Ali Erol Sempozyum Başkanı
Program detayları için:
KAOS KÜLTÜR MERKEZİ Selanik Caddesi, 48/8 Kızılay-ANKARA Tel&Faks:0312 418 87 15
E-Mail:[email protected]
www.kaosgl.com


 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla