Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 15. 01. 2003

Helsinki Yurttaşlar Derneği:
IV. Yerel Toplantı Diyarbakır'da
Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd), Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ve Center for Victims of Torture (CVT) tarafından yürütülmekte olan "İnsan Hakları Mücadelesinde Yeni Taktikler" projesinin IV. Yerel Toplantısı'nı 17-18 Ocak 2003 tarihleri arasında Diyarbakır'da, Diyarbakır Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştiriyoruz.

Bu proje, haklar alanını genişletmek için resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen yeni çalışmaları paylaşıma açmayı amaçlıyor. Bu çerçevede dünyanın beş ayrı bölgesi için uluslararası hazırlık atölyeleri düzenleniyor. Ardından, tüm dünyadan yaklaşık 700 delegenin katılacağı uluslararası bir sempozyumun Türkiye'de gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Söz konusu atölyelerden ilki geçtiğimiz Nisan ayı içinde Doğu Avrupa, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Türkiye'den gelen katılımcılarla Romanya'da yapıldı.

Mayıs 2002'de İstanbul'da, Ekim 2002'de Ankara'da, Aralık 2002'de İzmir'de yapılan yerel toplantılarda, Hak-İş'in "Sosyal Etiketleme" projesi, Aydınlık için Yurttaş Girişimi'nin "Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık" kampanyası, Macaristan'dan Ulusal Azınlıklar Yasal Savunma Bürosu'nun sürdürdüğü "İstihdam Alanında Ayrımcılığın Denetlenmesi" çalışması, Kadının İnsan Hakları Projesi - Yeni Çözümler Vakfı'nın, "Kadının İnsan Hakları Eğitimi" projesi, Doç. Dr. Vahit Bıçak'ın, "Kolluk Kuvvetlerinin Kötü Muamele Yapmaktan Caydırılmasına Yönelik İnsan Hakları Eğitimi" projesi ve Romanya ICAR Vakfı'nın, "Kamu Sağlığı Fonlarının İşkence Mağdurlarının Rehabilitasyonuna Açılması" ve Rusya'da Vatandaş İzleme Komitesi'nin "Resmi Kurumlarla İşbirliği ve Lobi Yöntemleri" çalışmaları sunuldu.

Diyarbakır'da gerçekleştireceğimiz 4.Yerel toplantıda ise şu çalışmalar ele alınacak:
· 17-24 Nisan 2002'de Romanya Bölge Atölyesinde sunulan çalışmların özeti.
· "Sürekli Aydınlık için Bir Dakika Karanlık" / Ersin Salman, Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi
· "İnsan Hakları Çalışmalarının Geliştirilmesi için Kütüphanecilik ve Bilgi Hizmetleri" / Sasa Madacki, Kütüphane Müdürü, Öğrenci İnisiyatifi Merkezi, Sarajevo
· "Haklar Kullanabilene, İlköğretim Okullarında İnsan Hakları Eğitimi" / Hüseyin Ataman, Kartal Hukukçular Derneği
· "İşkenceyi Önlemede Kolektif Çalışma" / Murat Dinçer, İşkenceyi Önleme Grubu

Bu toplantıda sizi de aramızda görmeyi diliyoruz.

Saygılarımızla,
Ali Bayramoğlu
Proje Koordinatörü

Bilgi ve irtibat için:
Çiğdem Öztürk - Murat Aksoy, Helsinki Yurttaşlar Derneği
Telefon: +90 212 292 46 02 - 292 68 42
Faks: +90 212 292 68 44
E-posta: [email protected] Web: www.hyd.org.tr


Uluslararası Af Örgütü:
ABD: Tarihi İllinois kararı ölüm cezasının kaldırılmasına doğru ilk adım olmalıdır
Uluslararası Af Örgütü "Görevi sona ermekte olan Illinois Valisi George Ryan'ın, eyaletin 4 ölüm cezası mahkumunu affetmesi ve diğer 167 ölüm cezasının da hafifletilmesine dair verdiği cesur karar Amerika Birleşik Devletleri'nde ölüm cezasının kaldırılması yönünde bir mihenk taşı olmalıdır dedi." "ABD, bu temel insan hakları konusunda tarihin yanlış tarafında durmaktadır. Vali Ryan değişimin mümkün olabileceğini ve ilkeli bir insan hakları liderliğinin çok önemli olduğunu gösterdi." "İlkeli liderlik ne yazık ki ABD'nin adli öldürmelerinin son yirmi beş yıllık geçmişinde yoktu. Vali Ryan, ölüm cezasının içi boş 'suça karşı katı tutum' politikasına bir alternativ bulunduğunu gösterdi." Ölüm cezasını savunmaktan, en sıkı karşıtlarından birine dönüşen Vali, Illinois'nin ölüm cezası davalarında hatalı hükümlerle ilgili "utanç verici karnesi" nedeniyle üç yıl önce infazlarda moratoryum ilan etmişti. Şimdi de ceza indirimini açıkladı. Ancak bu kapsamlı indirim kararı, sistemin yalnızca suçu belirlemede hata yaptığı değil, "suçlular arasında kimin ölmeyi hakettiğine karar vermekte de hata yapıldığı"nı da açıkça göstermektedir. "Masumları ölüme gönderme konusunda Illinois yalnız değil" diyen UAÖ, ülke çapında yüzden fazla ölüm cezası mahkumunun, masum oldukları kanıtlanarak serbest bırakıldığını hatırlattı. "Eyalet ayrıca, belirleyici özelliği keyfiyet olan ölüm cezası adalet sistemine sahip olma konusunda da yalnız değil. Diğer siyasetçiler bayrağı Vali Ryan'dan devralıp, yargı yetkilerini bu çağdışı cezadan uzaklaştırmalıdır." ABD'de kimin ölüm cezasına çarptırılacağı konusunda ekonomik statü ve suçun işlendiği yer önemli rol oynamaktadır. Maryland'de ölüm cezalarıyla ilgili geçen hafta yayınlanan çalışma, sistemin ırksal ve coğrafi önyargılarla nasıl etkilendiğini gösteren son örnektir. ABD'de 1977'den beri infaz edilen sekizyüzden fazla mahkum, kurbanların beyaz olduğu suçlarla hüküm giydi. Ancak ABD'de beyaz ve siyah cinayet kurbanlarının sayısı neredeyse eşit. Bu cezayı savunanlar sistemin "kötünün kötüsünü" temizlediğini iddia etmektedir. Ancak, defalarca davalar insan tutarsızlığı ve hatayı içeren bir sistemden geçmektedir. UAÖ, "ABD'de ölüm cezası, sık sık kurban yakınlarının duygusal huzurunu sağlamak için bir yol olarak tanıtılmaktadır. Vali Ryan'ın sevdiklerini cinayete kurban vermiş olmanın dehşet verici travmasını yaşayan kişilere ABD yetkililerinin intikam ümidinden daha fazlasını vereceği ümidine katılıyoruz." dedi. "100 üzerinde ülke adli öldürmelere sırt çevirdi. Dünya çapında ölüm cezasının kaldırılmasına yönelik yön değiştirmesi mümkün olmayan akım, ölüm cezasının tamiri mümkün olmayan bir ceza olduğunun giderek daha fazla kabul gördüğünü göstermektedir."

Tüketiciler Birliği
"Tüketici Deviren Tatil!..."
Devre tatil pazarlama çalışmaları nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağdur olduğunu belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Şube Başkanı Ömer Keser "firmalar ürünlerini tanıtırken hukuku, ticari ahlâkı, etik ve evrensel kuralları göz ardı etmemelidir." dedi.

Devre tatil pazarlama çalışmaları nedeniyle çok sayıda tüketicinin mağdur olduğu derneğimize gelen başvurulardan anlaşılmaktadır. Yolda gerçekleştirilen anketler yoluyla veya ev ve işyerlerine telefon açmak suretiyle davette bulunan firmalar; tüketicilere ücretsiz tatil kazandıklarını, bu tatilden yararlanabilmek için bir günlük tanıtım gezisine veya birkaç saatlik tanıtım toplantısına katılmaları gerektiğini ifade etmektedirler. Gerçekleştirilen gezi veya toplantı esnasında, tüketicilere bol ikram ve iltifatta bulunan firma satış uzmanları, birliktelikleri süresince tanıtımına uğraştıkları devre tatili pazarlamaya çalışmakta, gerçekleştirilen ikram ve iltifatın karşılıksız kalmaması gerektiği havası estirilmekte, yapılan ısrarlı konuşmalar esnasında "aldınız aldınız, aksi takdirde bu fırsatı bir daha bulamazsınız" gibi ifadeler kullanılarak tüketici üzerinde baskı oluşturulmakta, böylelikle tüketicilerin iradesi sakatlanmakta, düşünme fırsatı ellerinden alınmakta, oldu bittiye getirilerek binlerce dolarlık sözleşmeler imzalatılmaktadır.

Bütün bu çalışmalar içinde özellikle yaşlı tüketicilerin tercih edildiği de gözlemlenmektir. Tüketiciler başlangıçta tatil vaadiyle kandırılmaktadır. Kandırma ile başlayan süreç sonunda tüketici satın almayı hiç düşünmediği devre tatili satın almakta ve sonuçta mağdur olmaktadır. Bu yöntemlerle devre tatil pazarlaması yapan firmalar tüketicinin evrensel haklarından olan "bilgilenme hakkı ve seçme hakkı"nı ihlâl etmektedirler.

Öte yandan Yargıtay'ın 1997 tarihli bir kararına göre, sözleşmeden caymak isteyen tüketicilere cayma haklarının yazılı olarak bildirilmesi gerekmesine rağmen firmalar tarafından bu husus yerine getirilmemekte, aksine, sözleşmeden caymak isteyen tüketiciden cayma cezası adı altında para talep edilmekte ve böylelikle haksız kazanç elde etmektedir. Birkaç gün içinde yasalaşacağını umduğumuz 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun değişikliğini öngören yasa taslağında ilk kez devre tatil konusu yasal düzenleme konusu yapılmış olup bu düzenleme ile devre tatil sözleşmelerinin bir nüshasının mutlaka tüketiciye verilmesi koşulu getirilmekte ve yasanın çıkmasının ardından Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikler ile devre tatil sözleşmelerinin şekil ve içerik şartlarının belirleneceği hükmü getirilmektedir.

Yine aynı taslakta yer alan başka bir düzenleme ile tüketiciye imzalatılan sözleşmelerin tüketici aleyhine hüküm içermesi halinde, bu hüküm yazılmamış sayılacaktır. Yeni yasanın çıkmasına az bir zaman kala tüketicilerimizi, devre tatil satın alma konusunda uyarıyor, sonradan pişman olacakları sözleşmelere imza atmamalarını öneriyoruz.

Ömer Keser
Genel Başkan Yardımcısı
İstanbul Şube Başkanı

Tüketiciler Birliği
Bağdat'a gidiyoruz!
ABD'nin Irak'a gerçekleştireceği saldırıyı engellemek için savaş karşıtı uluslararası birliktelikler oluşturulması gerektiğini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Av. M. Bülent Deniz; "savaşa karşı uluslararası bir lobi oluşturmak için ABD. tüketiciler federasyonu kurucusu Ralph Nader'i, birlikte Bağdat'a gitmek üzere davet ettik" dedi.

"ABD. nin olası Irak operasyonu", her geçen gün "olası" olmaktan çıkıp gerçekleşmesi kesin, kanlı bir savaşa doğru seyrediyor. Dünya kamuoyunun savaş karşıtı tepkileri, uluslararası hukuk kuralları ABD. tarafından görmezden gelinmektedir. Yüzbinlerce masum sivilin yaşamını yitireceği, büyük çevre felaketlerinin meydana geleceği ve coğrafyada bulunan bir çok ülke halklarının yoksullaşacağı bu savaş, aynı zamanda ABD. halkı için de büyük kayıplara yol açacaktır.

ABD. kamuoyunun bu bilinçle ortaya koyduğu savaş karşıtı tepki, kendi siyasi iktidarları tarafından da dikkate alınmamaktadır. ABD. kamuoyunun yakından tanıdığı ve dünya tüketici hakları hareketinin efsanevi liderlerinden Ralph Nader, ABD. Tüketiciler Federasyonu kurucusudur. ABD ve dünya ölçeğinde oldukça yaygın ve güçlü bir örgüt yapısına sahip olan bu kuruluş, savaş karşıtı tavırlarıyla tanınmaktadır.

Savaşa karşı uluslararası ortaklıklar, iletişim ağları kurulmalı, tepkiler birlikte ve daha güçlü bir şekilde dile getirilmelidir. Bu amaca yönelik olarak ABD. Tüketiciler Federasyonu kurucusu sayın Ralph Nader'i, birlikte Bağdat'a giderek savaş karşıtı tepkilerimizi ortaya koymak ve bu kanlı savaşa engel olmak için ülkemize davet ediyoruz. Ralph Nader'a gönderdiğimiz davet mesajının tam metni şu şekildedir:

Sayın Ralph Nader, Size Türkiye'den, bir tüketici örgütünün temsilcileri olarak sesleniyoruz. Temsilcisi bulunduğumuz Tüketiciler Birliği (www.tuketiciler.org), 1997 yılında kuruldu. Şu anda 7.000 üyesi ve ülkemizin coğrafyasına dağılmış 6 şubesi bulunmaktadır. Örgütümüz, ülkemizin tüketici hareketine önemli katkılar yapan büyük kampanyaları gerçekleştirmiştir: Ülkemizin ilk ve katılım bakımından en büyük tüketmeme kampanyası örgütümüz tarafından gerçekleştirilmiş ve cep telefon kullanıcıları, iletişim hizmetlerinden alınan vergileri protesto için örgütümüzün çağrısı üzerine 2000 yılında üç gün boyunca cep telefonlarını kapalı tutmuşlardır. O tarihte 10.000.000 olan cep telefon kullanıcılarının yaklaşık % 40'ı bu kampanyaya katılmıştır.

Son dönemde siyasi iktidar tarafından kamusal hizmetlere yapılan zamlar için davalar açılmış ve ülke tarihinin bu konudaki ilk olumlu kararı alınmıştır. Örgütümüz bünyesindeki Başvuru Merkezi ile yılda 2.000 civarında başvurucunun tüketici haklarına ilişkin sorununun çözümü için ücretsiz hukuki yardım yapılmaktadır.

Bildiğiniz gibi, Irak'ta bulunan Saddam Hüseyin yönetiminin dünya barışına yönelik tutumu nedeniyle bu konuda gereken tedbirlerin alınması başta Birleşmiş Milletler olmak üzere tüm dünyanın gündemindedir. Ülkenizin başkanı sayın Bush da, dünya barışının korunması adına, bu ülkeye askeri müdahale yapılması konusunda ülkenizin Senatosu ve Kongre'den gerekli yetkileri almıştır.

Ülkenizin Irak'a askeri müdahale gerçekleştirmesi durumunda, öncelikle siyasi ve idari bir yönetim boşluğu oluşacak, ülke halkının kendi kaderini tayin hakkı ihlal edilerek Irak'ın toprak bütünlüğü bozulacak, ülke halklarını oluşturan Kürtler, Türkmenler ve diğerleri arasında yüzyıllardır varolan sorunlar açığa çıkarak halklar arası kanlı savaşlar meydana gelecek ve yanıbaşımızda yaşanan bütün bu olan-biten karşısında, ülkemiz de bu sıcak savaşa dahil olacaktır.

Gerekçeleri haklı veya haksız da olsa, savaşların sonucunda masum insanlar, çocuklar ölmekte, savaştan kurtulup sağ kalanların zihninde ise savaş tüm şiddeti ile sürmekte ve sonuçta insani, ekonomik ve siyasi bakımdan geriye dönüşü olmayan zararlar meydana gelmektedir. Ülkenizde olduğu gibi bizim ülkemizde de yaklaşan bu savaşın olmaması için çağrılar yapılmakta, mevcut sorunların diplomasi yoluyla çözümlenmesi talep edilmektedir. Bu amaçla çeşitli etkinlik ve kampanyalar düzenlenmektedir.

Bizler, ülkeniz tüketici hareketinin önemli unsurlarından olan sizin de bu konuda "savaşa hayır" yönünde tutumunuz olduğunu düşünüyor ve birlikte yapabileceğimiz çalışmalar ile sivil toplumun sesini duyurarak bu kanlı savaşa engel olabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle sizi ülkemize davet ediyoruz.

Ülkemizde gerçekleştirilecek bir dizi savaş aleyhtarı etkinlik sonrasında, örgütümüzü temsilen benimle birlikte Bağdat'a giderek orada da savaşa karşı oluşumuzu bildirmemizi ve böylelikle dünya halklarına bu konudaki kararlı mesajımızı duyurmayı amaçlıyoruz.

Bu teklifimiz ile ilgili cevabınızın olumlu olacağını ümit ediyorum.

Saygılarımla,

Av. M. Bülent Deniz
Genel Başkan 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla