Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 29. 11. 2002
TMMOB Makina Mühendisleri Odası:
"Irak'ta Savaşa Hayır!"

Son yıllarda emperyalizmin kendi çıkarlarını korumak, dünya enerjisini yönetmek için ABD öncülüğünde savaş çığırtkanlığı ve tacirliği yapmaktadır. ABD emperyalizmi terör bahanesi ile yoksul halklara daha fazla yoksulluk, açlık ve ölüm getiren savaşların bir tanesini de bölgemizde Irak'a karşı yürütmeye çalışmaktadır. Uluslar arası sermayenin küresel politikalarının bir parçası olan ve ABD'nin Irak'a yapacağı operasyon; daha çok ÖLÜM, daha çok ŞİDDET, daha çok YOKSULLUK ve İŞSİZLİK, daha çok ADALETSİZLİK getirecektir.

Yaşanması olası olan ABD operasyonu dünyanın en yoksul bölgelerinin birinde yaşayan yüz binlerce çocuk, kadın, erkek saldırı tehdidi ile karşı karşıyadır. Bu savaşla ülkemizde silahlanma harcamaları artacak. Enflasyon fırlayacak, işsizlik ve belirsizlik derinleşecek, yokluk ve açlık büyüyecek, demokratikleşme rafa kalkacaktır. Emperyalizm savaş istiyorsa tüm dünyadaki emekçi haklar gibi ülkemize de emekçi halkların oluşturmuş olduğu Savaşa Karşı Platform; "1 Aralık 2002 Pazar günü İstanbul Abide-i Hürriyet meydanında SAVAŞA HAYIR diyecek.

Irak'ta Savaşa Hayır Koordinasyonu'nu oluşturan 140 kuruluşun 1 Aralık Mitingine çağrısı bu sözlerle başlıyor. Sendikalar, partiler, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve yurttaş girişimlerinden oluşan Koordinasyon; ABD'nin Irak saldırısına karşı çıkan herkesi 1 Aralık 2002 Pazar günü saat 12.00 de İstanbul'da bir arada olmaya" çağırıyor. Dünyada ve bölgemizde barış isteyen, sermayenin küreselleşme politikalarının yarattığı dışlanma, yıkım ve yoksullaşmaya direnen tüm siyasi odaklar ve toplumsal muhalefet, geleceğimizin bu şekilde belirlenmesine izin vermemelidir. Bu nedenle TMMOB Makina mühendisleri Odası olarak;

Ø 567 bin Irak'lı çocuğun ölümüne neden olan ve 12 Yıldır Irak'a karşı uygulanan Birleşmiş Milletler ambargosunun kaldırılmasını

Ø Dünyada askeri harcamalara ayrılan bir Trilyon Doların, yaklaşık bir milyar insanın yoksulluk sınırının altında yaşamasını önlemek için kullanılmasını, ya da 100 milyon adet tam teşekküllü hastanenin, 300 milyon lüks konutun yada 500 milyon adet normal konutun, 133 milyon adet tam donanımlı ilkokul,143 milyon adet tam donanımlı lisenin yapılmasında kullanılmasını,

Ø Ülkemizin savaşa girmemesini, hava sahasını ve İncirlik Üssünü ABD'nin ölüm silahlarına açmamasını,

Ø Tüm dünyada, ülkede ve bölgede barışın yaşamasını, egemenlerin yarattığı yoksullukların, adaletsizliklerin yok edilmesini, haykırmak için çağrıya kulak veriyor ve 30 Kasım 2002 tarihinde İstanbul'da alanlarda olacağız.

Emeğine, hak ve özgürlüklerine sahip çıkan, gerçek demokrasi ve acil, kalıcı barış isteyen, demokratik bir ülkede ve barışçıl bir bölgede yaşamak isteyen üyelerimizle birlikte 1 Aralık'ta Irak'ta Savaşa Hayır demek için TMMOB pankartı altında buluşacağız. Bu süreçte Odamız bu operasyona karşı oluşacak platformlarda, bu senaryonun ülkemiz ve halkımız açısından ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları tüm açıklığıyla ortaya koyacak ve dünya halklarının barışının egemen kılınması için tüm olanaklarını seferber edecektir.

Saygılarımızla,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Sekreteri
Ali Ekber ÇAKAR

Lambdaİstanbul:
1 Aralık'ta "Irak'ta Savaşa Hayır Mitingi"ne katılıyoruz

Önce insani değerlerimizi göz önünde bulundurarak, bu büyük yok etme işlemi olan savaşa, çıkarlar doğrultusunda yapılan her türlü şiddet eylemine, yaşama hakkının engellenmesine ve bir grubun diğer grup üzerinde tahakküm kurma isteğine karşı olduğumuzu vurgulamak, eşcinselleri ezen ve ezmeye de devam eden aynı ideolojinin Irak'ta savaş çıkarmaya çalıştığını bilerek, erkek egemen topluma ve uzantısı olan militarizasyona karşı olduğumuzu ve buna alet olmayacağımızı belirtmek için 1 Aralık'ta "Irak'ta Savaşa Hayır Mitingi"ne katılıyor ve tüm duyarlı eşcinsel ve heteroseksüel dostlarımızı bizimle beraber yürümeye çağırıyoruz.

Buluşma Yeri-Saati:
1 Aralık Pazar - 08:30 Karakedi Kültür Merkezi
(0212) 252 78 87 - 249 45 08 İstiklal Caddesi
Büyükparmakkapı Sokak Hayat Apt. Kat 4 Beyoğlu - İstanbul

Not: Miting alanı olan Çağlayan Abide-i Hürriyet meydanına yukarıda belirtilen adreste buluşulup SaKa grubu ile beraber gidilecektir. Buluşma mekanına zamanında gelemeyen ve yine de katılmak isteyenler Perpa Ticaret Merkezi'nin arka tarafında kortejin en başında SaKa ve Lambdaistanbul grubunu gökkuşağı bayrakları ve pankartlar sayesinde bulabilirler.

Miting Orgaznizasyonu Web Adresi:
www.iraktasavasahayir.org
Lambdaistanbul Eşcinsel Sivil Toplum Girişimi www.lambdaistanbul.org
[email protected]
0212 245 70 68 İstiklal Cad. Terkoz Çıkmazı Sok.
Karaaslan İşhanı Kat: 3 Beyoğlu - İstanbul


SODEV:
Irak'ta Savaşa Hayır!
SODEV, "Irak'ta Savaşa Hayır" demek için aşağıdaki duyuruda belirtilen çok sayıda kuruluşla bir araya geldi. Bu kuruluşlarla beraber 1 Aralık'ta Çağlayan Meydanı'nda sesimizi yükseltip, savaşa karşı bir kamuoyu yaratılması çabası içindeyiz. Savaşın başta askerdeki gençler olmak üzere bir çok insanın ölmesi demek olduğunu biliyoruz. Kadın, erkek, çocuk demeden. Savaşın, daha çok yoksulluk, daha çok işsizlik, daha çok pahalılık, daha çok açlık demek olduğunu biliyoruz. Savaşın, zaten yeterince koruyamadığımız doğanın alabildiğine yokedilmesi olduğunu biliyoruz. Bu nedenlerle her zaman savaşa karşı duracağız. Bu konuda çaba sarfeden kuruluşlarla omuz omuza olacağımızı duyuruyoruz.

SODEV üyelerini, dostlarımızı, tüm sosyal demokratları 1 Aralık 2002, Pazar günü Çağlayan Meydanında barış istemimizi dile getirmeye çağırıyoruz. Yürüyüş 10.00'da miting ise 12.00'de başlayacaktır.

UNUTMAYIN! ONLARA IRAK AMA BİZE YAKIN!
Irak'a karşı son 12 yıldır Birleşmiş Milletler ambargosu uygulanıyor. SONUÇ :
* Bugüne dek 567 bin Irak'lı çocuk ambargonun doğurduğu nedenler yüzünden öldü...
* Bombardımanlarda seyreltilmiş uranyum kullanıldığı için binlerce çocuk sakat doğuyor; yetişkinler arasında kansere yakalanma oranı artıyor...
* Dünyada askeri harcamalara ayrılan pay tam 1 trilyon dolar...
* 1 trilyon dolar ile 100 bin tam teşekküllü hastane kurulabilir, 300 bin lüks ya da 500 bin normal konut, 133 bin tam donanımlı ilkokul, 143 bin tam donanımlı lise yapılabilir...

Türkiye hükümetinden savaşa girmemesini, hava sahasını ve İncirlik Üssünü ABD'nin ölüm silahlarına açmamasını istiyoruz. Başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere, bugüne kadar dünyanın birçok ülkesinde milyonlarca insan, Irak'taki savaşa hayır demek için yürüdü. Üstelik, onlara IRAK ama bize yakın!

"IRAK'TA SAVAŞA HAYIR KOORDİNASYONU"
SİZİ 1 ARALIK PAZAR GÜNÜ YAPILACAK MİTİNGE DAVET EDİYORUZ:
78'liler Vakfı, Anadolu'nun Sesi Radyosu, Anti-Kapitalist Gazetesi, Arkadaş Çevre Grubu, Avcılar 78 Gazetesi, Aydınlık İçin Yurttaş Girişimi, Barış Anneleri İnisiyatifi, Barış Girişimi, Başka Kültür Merkezi, BESAM, Belgesel Sinemacılar Birliği, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İnisiyatifi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Çağdaş Sinemacılar Derneği, Çevreci Hekimler Birliği, Dayanışma Evleri, Demokratik Halk Partisi ( DEHAP), Demokratik Mücadele Platformu, Demokratik Üniversite Komiteleri, Devrimci Demokrasi Gazetesi, Devrimci Proleter Gençlik, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi (DSİP), Dicle Kadın Kültür Merkez, Doğa Savaşçıları Çevre Örgütü, Emeğin Partisi (EMEP), Türk-İş, Hak-İş, DİSK, KESK, Türkiye Kamu-Sen, Memur-Sen, BASK, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, Tüm İşçi Emeklileri Derneği, Tüm Bağ-Kur Emeklileri Derneği, TMMOB, Türkiye Barolar Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği, Türk Eczacıları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, TÜRMOB, Emekçi Kadınlar Birliği, Esenler Kültür Merkezi, Feminist Kadın Çevresi, Gönül Birliği Yeşiller Partisi, Greenpeace, Grup Yorum, Halkevleri, Halkların Uluslararası Mücadele Ligi, Hümanist Hareket, İdil Kültür Merkezi, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, İran Sosyalist Dergisi, İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul Eczacılar Odası, İstanbul Gençlik Derneği, İstanbul Sosyal Forumu Girişimi, İstanbul Tabipler Odası, İstanbul Ünivesitesi Öğrencileri Koordinasyonu, İstanbul Veteriner Hekimleri Odası, İşçi Gazetesi, İşçi Mücadelesi, Kadıköy Savaşa Hayır Platformu, Kadın Tavrını Geliştirme İnisiyatifi (KATAGİ), Kaldıraç, Kara Ev Kolektifi, Kara Kızıl Felsefe Atölyesi, Karakedi Kültür Merkezi, Kazete Bağımsız Siyasi Kadın Gazetesi, Kemal Türkler Eğitim ve Kültür Vakfı, Kültür Dostları Derneği, Lambda İstanbul, Mazlum-Der, Mehmet Bal ile Dayanışma Komitesi, Müstakil Tüketiciler Birliği, Osman Akgün Kültür Merkezi, Öğrenci Birliği, Özerk Sanat Konseyi Girişimi (59 sanat Örgütü), Özgür-Der, Özgür Düşün Dergisi, Özgür Eğitim Platformu, Özgür Kadının Sesi Dergisi, Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP), Özgürlük İçin Mücadele Platformu, Patika, Pazartesi Dergisi, P.E.N. , Piya Kültür Kolektifi, SAKA Dergisi, Savaşa Karşı Anarşistler, Savaş Karşıtı Avukatlar, Savaş Karşıtı Eğitimciler, Savaş Karşıtı Sağlıkçılar, Savaşa Hayır Platformu, Savaşa Hayır Kadın Platformu, Savaş Yolu Dergisi, Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (205 kuruluş adına), Sosyal Demokrat Halk Partisi (SHP), S.O.S. Çevre Gönüllüleri, Sosyal Araştırmalar Vakfı, Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), Sosyalist Barikat, Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP), Sosyalist Emek Hareketi, Tahakküm ve Savaş Karşıtları İnisiyatifi, Temel Haklar ve Özgürlükler Girişimi, Toplumsal Özgürlük Platformu, Tunceliler Kültür Ve Yardımlaşma Derneği İstanbul Şubesi, Turist Rehberleri Birliği, Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği (TAYAD), Tüm İlerici Gençlik Derneği, Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye - Küba Dostluk Deneği, Türkiye Sakatlar Derneği, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği, Ürün Sosyalist Dergisi, Yeni Demokratik Gençlik, Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi, Yapı Sanat Evi, Yeşiller, Zafere Kadar Direniş Gazetesi

İrtibat:
Irak'ta Savaşa Hayır!
İstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Sokak, No: 8, Kat: 4
Beyoğlu - İstanbul Tel: 0212-252 72 87
Mail: [email protected]
Mail listesi: http://groups.yahoo.com/group/1aralikkoordinasyonu/ Istiklal Cad. Bekar Sok. 22/2 Beyoğlu 80080, İSTANBUL
Tel: (0212) 292 52 52 - 53 Faks: (0212) 292 32 33
Internet: www.sodev.org.tr
e-mail: [email protected]

İstanbul Antimilitarist İnisiyatif:
Savaşı İstemiyorsanız Gitmeyin!
Bir yıl önce New York'taki İkiz Kuleleri ortadan bölen uçakların, kulelerden aşağı kağıtlar gibi uçuşan insanların görüntüleri, yeni bir organize kan ve intikam zinciri filminin ilk sahnesi şimdi aklımızda.. Savaş makinasının dev canavarı seviniyor yine "terör terörü doğurdu" oyununu mükemmel oynuyor: Dişlerine kadar silahlanıyor ve silahlandırıyor. Sebepleri yaratıyor, sebepler sebepleri tetikliyor-şurada altın, şurada petrol, şurada eroin, şurada gümüş, şurada kömür ya da salt iktidarın bekası için.

Ve tabii silaha "artan talep"! Şu sıralar Amerika'nın ve yakın müttefiklerinin Irak'a bomba yağdırma ihtimalinin tedirginliğiyle ürperiyoruz ama bu gezegenin dört bucağı ordu! Hangi ordu öldürmemek üzere örgütlenmiş olabilir?

Bu yüzden savaş denince akla, illa ve sadece Amerika'nın mekanik başkanları geliyorsa, dünyada her çapta iktidarın ezdiği, "hakkından gelmek istediği" bir azınlığı, her azınlığın bir başka insan topluluğunu kendi azınlığına dönüştürme imkanı ve ortamı olduğunu unutuyor olabiliriz! Ya biz burada yaşayanlar? Zaten yıllardır gündelik hayatımızın bir parçası haline gelmiş şiddetin ürünü bir güvensizlik, tedirginlik, kaygı içinde bunalmıyor muyuz?

Okumakta olduğunuz bu bildiriyi kaleme alan bizler, meşrulaştırılmış öldürme ve ölme eğitimine kendimizin çağrılmayacağı, hiç bir yakınımızı da göndermek zorunda kalmayacağımız bir hali savunuyoruz. Vicdanımızı şu yada bu nedenle askıya almayı, herhangi bir insan topluluğunun çıkarı için ölmeyi ve öldürmeyi reddediyoruz.

Herkesin vicdanının sesine kulak verip ona göre tutumlar edinebileceğini görüyoruz: Son zamanlarda yaşadığımız yerde (Yaklaşık 30 vicdani retçi; resmi rakamlara göre 400 bin asker kaçağı), İsrail'de (500 vicdani redçi, 1000 emirlere itaat etmeyi ve işgal edilmiş topraklarda bulunmayı reddeden asker), Balkan ülkelerinde, Yunanistan'da, Kore'de, Latin Amerika ülkelerinde vb... sayıları çoğalan itaatsizler, vicdani retçiler, total retçiler, insanın ölmeye ve öldürmeye sahiden direnebileceğinin somut örnekleri... Bir ya da daha fazla insanın bir ya da daha fazla insan üstünde tahakkümünün kaçınılmaz aracı olan şiddet ve terörün her biçimini "nedenler"i üzerinde tartışma açmaksızın; savaşları "haklı-haksız", "temiz-kirli" diye ayırmadan, militarizmin araçlarını bir onaylayıp bir onaylamaz hallere girmeyi ret ederek HER SAVAŞA HAYIR diyoruz.

Bizim gibi hisseden bütün kadın ve erkekleri, şiddetten arınmış eylemliliğe çağırıyoruz.
SAVAŞI İSTEMİYORSANIZ GİTMEYİN!
IAMI (İstanbul Antimilitarist İnisiyatif)


 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla