Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR





Güncelleme: 10. 07. 2002
 


Dünya Sosyal Forumu:
10 Haziran - Roma Program Grubu Toplantısı Raporu

Hazırlayan Leo Gabriel, 14 Haziran 2002
(European Marches - Austria/ [email protected])

10-12 Mayıs 2002'de yapılan Viyana hazırlık toplantısında alınan kararlara dayanılarak, Floransa'daki ESF programının yapısı 10 Haziran'da Roma'da yapılan özel bir oturumda belirlendi. Toplantıya İtalya'dan (13), Fransa'dan (9), Almanya'dan (1), İspanya'dan (1), İngiltere'den (2), Macaristan'dan (1), Yunanistan'dan (1), Rusya'dan (1), ve Avusturya'dan (1) temsilciler katıldı. Toplantıları Roma'nın Yahudi bölgesinde yapan İtalyan gruba toplantıdan bir gün önce Sharon taraftarı eylemcilerin fiziksel olarak saldırması ve toplantının çalışma oturumunun ertelenmek zorunda kalınması sonucu İtalyan Hazırlık Komitesi tarafından hazırlanan bu toplantı, ne yazık ki, bir miktar zayıf geçti. Ne var ki 10.30 da başlayıp 18.00 de biten program grubunun toplantısında üç farklı eksen üzerinden yapılanan 15 konferansın çalışma başlıkları belirlenebildi. Bu üç eksenin çalışma başlıkları: Liberalizm, Savaş/Barış ve Haklar/ Demokrasi/Vatandaşlık. İlk hali İtalyan Çalışma Grubundan gelen, bu üç eksenin her biri için ESF'nin özel bir gününün ayrılması önerisinin kabul edilmemesine rağmen, bu ve herhangi diğer maddenin son tartışması 13-14 Haziran 2002 de olması tasdik edilen Selanik Toplantısı'na bırakıldı.

Görece geniş Program Çalışma Grubunun 30 kişisinin bu üç eksenle ilişkili alt gruplara dağılmasının uygunluğuyla ilgili kısa bir tartışmadan sonra, (konferans konferans) konu konu tartışmaya devam etmeye ve Selanik Toplantısı'na dek konferansların hazırlanması için çalışma sorumluluğunu almak isteyebilecek insanların daha sonra belirlenmesine karar verildi.

I. Liberalizm Bu eksen çerçevesinde, Avrupa tarımı konusunun ele alınıp alınmaması ve nasıl ele alınması gerektiği, Kamusal mallarla (eğitim, kamusal sağlık, kamusal altyapı, vs.) beraber Müşterek mallar (hava, su, toprak, vs.) konusuna değinilip değinilmeyeceği tartışıldı. İlk tartışmada Avrupa Birliği ile ilgili konular, IMF/WTO'lya AB ilişkisine nazaran Kuzey-Güney ilişkilerinin eleştirel bir çözümlemede nasıl bütünleşeceği tartışmasını provoke ederken, Orta ve Doğu Avrupa üzerine ve işsizlik ve istikrarsızlık (precarity) üzerine olan üçüncü ve beşinci konferanslar önemli bir tartışmaya yol açmadı. Son olarak Liberalizm üzerine beş konferans için aşağıdaki geçici çalışma başlıkları kabul edildi:
1. Küresel güçlerin inşasında Avrupa Birliği: Aktör'ün Kuzey'e (IMF/WTO) ve Güney'e (dış borçlar, kalkınma politikaları,vs.) yönelik stratejisi.
2. a) Müşterek mallar: Hava, su, toprak, ve doğal kaynakların özel sömürüsü.
b) Avrupa için hangi tarım? Kuzey'de ve Güney'de pazarlar, gıda egemenliği/bağımsızlığı (sovereignity), OGM,...
3. Orta ve Doğu Avrupa ve Küreselleşme: Neoliberal kapitalizme alternatifler.
4. Refah devletinin ve kamusal hizmetlerin özelleşmesi, ticarileşmesi (merchanisation), deregülasyonu, kamusal hizmetlerin liberalleştirilmesi, aile politikaları ve refah devleti. Yeni bir sosyal model için yeni sosyal haklar.
5. İşsizlik, istikrarsızlık (precarity), esneklik, kadınların çalışması ve işçilerin mücadelesi.

II. Savaş/Barış: Bu konu geniş bir şekilde tartışıldı.Bir yanda hızlı bir şekilde gelişen alternatif barış hareketlerinin nasıl birleştirileceği sorusu, diğer bir yanda ayrı bir Filistin Konferansı hakkındaki soru İngiliz, Fransız ve diğer temsilciler arasında tümüyle duygusal / heyecanlı bazı münakaşalara yol açtı. Sonuç olarak beşe düşürülmüş yaklaşık on konuluk bir liste üzerine ayrıntılı bir çalışma yürütüldü:
1. Yeni savaş düzeninde Avrupa: NATO, ABD ve AB'nin dış politikası. Militarizme karşı stratejik ittifak ihtiyacı.
2. Süreğen savaşa karşı sivil Avrupa:
a) Savaşın doğası: Düşman kim?
b) Uygarlıkların diyaloguna karşı uygarlıkların çatışması
c) Taarruz (waging-savaş başlatma) savaşının araçları: Kitlesel medya stratejileri, askeri bütçeler, savaş için üretim, vs...
3. Savaşa karşı direniş inşa etme ve sürekli barış: Şiddetsiz ittifak stratejileri, insani yardım, çelişkilerin sosyal ve ekonomik yanları.
4. Avrupa ve somut çelişkiler: Filistin, Keşmir, Kolombiya, vs.
5. İç baskı ve yönetimsel güvenlik politikaları.

III. Haklar/Demokrasi/Vatandaşlık Temaların bu eksendeki tartışmasında Avrupa'nın pek çok yanında ilerleyen NGO'ların ve sosyal hareketlerin alternatif öneri çalışmalarına önem verme / dikkat çekme ortak eğilimi hakim oldu. Diğer bir yandan program grubunun farklı katılımcılarının aşırı sağ, medya, kadınlar ve göçmenler üzerine spesifik konferanslar örgütleme isteği vardı. Sonuç, konular ve alternatifler arasında bir tür sentez oldu.
1. Avrupa ve onun demokrasideki yetersizlikleri. Katılımcı Demokrasi ve yerel, bölgesel ve ulusal çapta Avrupa'nın bütünleşmesi.
2. Haklar herkes için: Nice Haritasından (chart) Evrensel Vatandaşlık Haritasına.
3. Aşırı Sağ ve eşitsizlik ve dışlama politikası: Milliyetçilik, Şovenizm ve Ayrımcılık.
4. Erkekler ve Kadınlar: Ortak bir gelecek için gerekli/zorunlu bir çelişki.
5. Medya ve enformasyon erişimi: Enformasyon hakkı, ücretsiz yazılım (software), vs...
6. Göçmenler Avrupa kalesine karşı. Konferans için geçici başlıkları saptadıktan sonra, Roma'da bulunan program grubu her bir konferansın kesin başlığını ve içeriğini ayrıntılı bir şekilde hazırlama sorumluluğunu alacak insanlara bir Çağrı yayımlamada anlaştı. Bu yolla, kendi aralarında tartıştıktan sonra kaydolma sözü veren İtalyanlar hariç, mevcut delegeler (üç eksenle uyumlu) üç farklı alt gruba kaydoldular. Üç alt grubun her biri sadece Selanik Toplantısı'na dek konferans önerilerini/sunumlarını hazırlama değil, aynı zamanda 7-10 Kasım 2002 de Floransa'da öğleden sonraları yer alacak atölyeler ve seminerler için de ayrıntılı bir içerik üzerine çalışacaktır.

İtalyan Çalışma Grubu, bugüne dek üzerine çalışılmış seminerlerin ve atölyelerin çok sayıdaki sunumunu/önerisini sistematize etmeye ve dağıtmaya söz verdi. Şu an için, aşşağıdaki delegeler aşağıdaki alt grupları tamamlamak için kaydoldular:
1) Liberalizm: Sophie Zafari FSU fr [email protected] + Pierre Khalfa ATTAC fr [email protected] Alain Saumon CADTM France fr Endre Simô Pax Romana - Conseil Harmonisation Interets sociaux (TET) - ATTAC Hungary Hu Haris Golemis Nicos Paulxntzes Society Transform! Gr Dave Timms UK
2) Savaş/Barış: Leo Gabriel Marches europêennes contre le chomage at Alexandr Buzgalin Alternatives ru Jonathan Neale Globalise Resistance uk
3) Haklar/Demokrasi/Vatandaşlık Angela Klein Euromarches de Elizabeth Gauthier Escape Marx + Transform! Fr Ion Etxebarria Sindicato LAB (Euskal Herria - Pais Vasco) es Pierre Barge Ligue des droits de l'Homme fr Asad Rehman National Stop The War Coalition uk

Müstakil Tüketiciler Birliği:
'2.5 yılda inşa ettiğimiz köprüye, üç ayda bakım yapamıyoruz'


Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir süre önce İstanbul Boğaziçi köprüleri ve bağlantılı otoyollarda bakım ve onarım çalışmaları başlatılmıştır. Kış mevsiminin köprü ve otoyollarda oluşturduğu tahribatın giderilmesi ve kaliteli ulaşım hizmetinin sunulmasına yönelik bu çalışma, gerek planlama aşamasındaki ihmal ve gerekse çalışmaların ağır yürütülmesi nedeniyle yola çıkacaklar için kâbusa dönüşmüştür. Kamuoyunun ortak şikâyeti, çalışmaların oldukça ağır yürütüldüğü yönündedir. Gerçekten de bakım yapılan yollarda çoğu kez hiçbir işçinin çalışmadığı veya çok az sayıda işçinin çalıştığı ve sadece iş makinalarının bulunduğu gözlenmektedir. Bakanlık kamuoyunun bu ortak şikayeti konusunda, bakım ve onarım ihalesinin ucuza yaptırılmak zorunda kalındığını gerekçe göstermektedir. Bakanlık, "köprü ve otoyollardan elde edilen gelir ile ancak bu kadar bakım ve onarım yapılabilmekte" demekte; bu açıklama, bir süre önce iptal köprü ve otoyol zammı nedeniyle yeniden zam yapma hazırlığında olan ve kamuoyu tepkisi ve yargı kararları nedeniyle yapılamayan zammın kılıfının hazırlanmakta olduğunu akla getirmektedir. İkibuçuk yılda inşa edilen Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün bakım ve onarımını üç ayda yapmayarak dünya rekoru kıranlar, hazırladıkları bu kılıfın arkasına sığınarak köprü ve otoyol ücretlerine zam yapmaya kalkmasınlar. Çünkü bu halkın arkasında artık yargı var.

Av. Arife Gökkaya Dinç
Genel Başkan Yardımcısı

Müstakil Tüketiciler Birliği
Tel:(212)567 97 44 Faks:(212)567 36 47
[email protected] [email protected] www.tuketiciler.org

İnsan Hakları Derneği:
Başbağlar

2 Temmuz 1993'te Sivas'ta bir katliam gerçekleştirilmişti. Madımak'ta insanlar yakıldı. Yakılan Türkiye'nin aydınlık geleceğine katkı sunan insanlardı ve her birimiz de Sivas yangınının alevleri arasında yanıyorduk. Üç gün sonra, 5 Temmuz 1993'te saat 20 sularında, Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde 33 insanımız kurşuna dizildi.

Başbağlar halkının çığlığı, Madımak çığlığı ile birleşti. Unutulmasınlar diye tarihe not düşüyoruz. Sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını istiyoruz.

5 Temmuz günü, Başbağlar'da katledilen, Hasan Fehmi Aydın, Recep Parto, Hasan Sandıkçı, İbrahim Baltacı, Yahya Kemal Özdemir, Ali Rıza Türkücü, Ali Kucu, Süleyman Akpınar, Ali Baltacı, Kamil Akpınar, Mehmet Baltacı, Mehmet Taşdelen, Celal Demirci, Salim Parto, Aydın Aydın, Rıfat Aydın, Hüseyin Güner, Feridun Dikkaya, Ali Taşdelen, Hüseyin Hüsnü Öztürk, İbrahim Parto, İbrahim Çelik, Şaban Türkücü, Nazif Baltacı, İbrahim Baltacı, İbrahim Hakkı Gürcan, Ahmet Yıldırım, Adil Torun, Şahin Aydınlı, Nurettin Aydın, Süleyman Orhan'ın anıları önünde saygıyla eğiliyoruz...

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

Tunalıhilmi Cad. 104/4 K.Dere-Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47
e-mail: [email protected] www.ihd.org.tr.

Başka bir dünya mümkün

İstanbul Sosyal Forumu Girişimi'nin toplantıları ve etkinlikleri sürüyor. Bu pazar günü girişimimizin yollayacağı delegasyonun Avrupa Sosyal Forumu Selanik hazırlık toplantısına nasıl katkıda bulunacağına dair tartışacağız. Bu toplantıyı geniş tutmak ve aynı zamanda ASF'nin Floransa toplantısının gündemini de tartışmak istiyoruz. İstanbul Sosyal Forumu Girişimi ve İzmir Girişimi'nden toplam 8 kişi Selanik'e gidecek. Pazar günkü toplantı için hepinizi bekliyoruz. Ayrıca perşembe koordinasyon toplantılarımız da sürüyor. İki hafta önceki toplantıda girişimin çalışma gruplarını oluşturmuştuk. Buna göre:
1. Sosyal forum sürecini genişletmek üzere bir çalışma grubu.
2. Forumun gereksinimi olan broşür ve belge gibi materyaller üretmek üzere bir çalışma grubu.
3. Web sitesi, uluslararası ilişkiler ve basın çalışma grubu oluşturmuş,
4. Bir de fon oluşturmak üzere bir sorumlu seçmiştik. Çalışma grupları herkesin katılımına açıktır. Sizin de katkınızı bekliyoruz. Yaptığımız son toplantıda, sosyal forum nedir sorusunu yanıtlayacak bir broşür çıkarmak üzere anlaştık. Broşür hafta başından itibaren hazır olacak. Ayrıca daha geniş bir broşür ve bülten üzerine konuşuldu.
İstanbul Sosyal Forum Girişimi
ve Avrupa Sosyal Forumu İçin Çalışma Grubu


Bir sonraki toplantı:
Tarih: 11 Temmuz, Perşembe
Yer: Karakedi Kültür Merkezi, İstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Sokak, Hayat Apt. No: 8, Kat: 4, Beyoğlu - İstanbul,
Tel: 0212-251 62 73 Saat: 18:30
Selanik hazırlık toplantısı: Tarih: 7 Temmuz 2002 Yer: Karakedi Kültür Merkezi, İstiklal Caddesi, Büyükparmakkapı Sokak, Hayat Apt. No: 8, Kat: 4, Beyoğlu - İstanbul,
Tel: 0212-251 62 73 Saat: 13:00

Web: www.geocities.com/sosyalforum
Mail: [email protected]
Haber Listesi: groups.yahoo.com/group/istanbulsosyalforumu

Çocuk Hakları Semineri
Sion, İsviçre'deki Uluslararası Çocuk Hakları Enstitüsü [International Institute for the Rights of the Child (Institut International Des Droits de l'Enfant - IDE)] 1-5 Ekim 2002 tarihlerinde Çocuk Hakları: Kız Çocuklar? (The Rights of the Child: What about Girls?) başlığı altında bir seminer düzenlemekte. İlgilenenler aşağıdaki adresten daha fazla bilgi alabilirler:
Institute Universitaire Kurt Bösch (IUKB)
PO Box 4176, CH-1950 SION 4
Tel: ++41-27-205.73.00 Fax: ++41-27-205.73.02
e-mail: [email protected] web: www.childrights.org

Ders Kitaplarında İnsan Hakları
Sevgili Tarih Dostları,
Tarih Vakfı'nın koordinatörlüğünü üstlendiği Ders Kitaplarında İnsan Hakları projesi, kamuoyuna açık ilk toplantısını 23 Haziran 2002 Pazar günü saat 10.00-18.00 arasında Darphane'de gerçekleştirecek. Ders Kitaplarını İnsan Hakları Kriterleri Açısından Gözden Geçirilmesi: Yöntem, Teknik Ve Örnekler temalı bir atölye çalışması, bir çalıştay şeklinde yapılacak olan toplantıya katılmak isteyen dostlarımız, Tarih Vakfı'ndan Mutlu Öztürk'ü
(Tlf: 0 212 234 21 61'den 38; cep 0 532 713 08 12, email [email protected] veya [email protected]) arayabilirler.

Mutlu Öztürk
Proje koordinatörü

Porto Allegre'ye eleştiri
Brezilyalı sendika temsilcilerinin Porto Allegre Dünya Sosyal Forumuna gönderdiği bir eleştiri yazısı var. Yazı New York sosyal forumunun web sitesinde yayınlandı. Oldukça önemli önermeler ve saptamalar bulunan bu İngilizce metne ulaşmak için tıklayınız: www.nycsocialforum.org

 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM













TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla