Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 17. 05. 2002
 


Uluslararası Af Örgütü:
Uluslararası Ceza Mahkemesi Semineri

11 Nisan 2002'de Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma Statüsü'ne 60. onay şartı gerçekleşti; ve uluslararası topluluğu bir bütün olarak etkileyen en ağır suçların cezasız kalmaması yolunda tarihi bir adım atıldı. Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Tüzüğü'nün yürürlüğe girmesi nedeniyle, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, bu konuda bilgilendirme toplantısı düzenliyor.
Doç. Dr. Metin Feyzioğlu, Dr. Nils Geissler ve Av. Oliver Hilaire Sobers'ın konuşmacı olarak katılacakları, 18 Mayıs 2002, Cumartesi 14:30 - 18:00 saatleri arasında İstanbul - Crystal Otel'de gerçekleştirilecek olan toplantıya katılımınızı rica ederiz. Adres:
Crystal Otel- Receppaşa cad. No:9 Taksim-İstanbul,
Tel: 212- 237 85 00 (Taksim Havaş'ın karşısındaki HSBC bankasının yanındaki sokaktan girince)
Konuşmacılar:
Doç. Dr. Metin Feyzioğlu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili Birleşmiş Milletler nezrinde yapılan görüşmelere T.C. Dışişleri Bakanlığı adına yasal danışman olarak katılmaktadır.
Dr. Nils Geissler Hukukçu. 1999'da Uluslararası Ceza Mahkemesi Hazırlık Komitesi'nin New York toplantısına Almanya Hükümetinin yasal danışmanı sıfatıyla katılmıştır. Dr.Geissler, UAÖ Cezasızlık, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Çalışma Grubu üyesidir.
Av. Oliver Hilarie Sobers UAÖ Cezasızlık, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Uluslararası Adalet Çalışma Grubu Ad Hoc üyesi olan Av.Sobers, halen İngiltere Warwick Üniversitesi'nde Ceza Adaleti ve İnsan Hakları konularında çalışmalar yürütmektedir.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi
Muradiye Bayırı Sok. 50/1 Teşvikiye İSTANBUL
Tel:258 4367 Fax: 258 4459

İnsan Hakları Derneği:
Demokratik Kamuoyuna
Türkiye cezaevlerinde, 20 Ekim 2000 tarihinden beri ölüm oruçları yaşanıyor. Ölüm orucu eylemi yaparak hak arayışına giren tutuklu ve hükümlülerin, sorunlarının çözümünü sağlayamadıkları ve bu eylem sonucu ölümlerin gerçekleştiği bilinmektedir. Dolayısıyla eylem, ölüm orucu yapanların iradelerinin dışına taşarak ölüme dönüşmüştür.

Sonuç ölüm olmuştur. Hem de 91 kişinin ölümüdür sonuç. 400'den fazlasının Wernicke ya da Korsakof hastalığına yakalanmasıdır. Sırada 55 eylemci daha vardır.

Tutuklu ve hükümlüler, tecrit koşullarını ölerek de kaldıramamışlardır. Demokratik kamuoyu olarak, her birimizin yüzlerce etkinlik ve girişimi de tecrit koşullarını ortadan kaldırmaya yetmemiştir. Tutuklu ve hükümlüler ölüme doğru yürüyorlar.

Ölümler gerçekleşmesine rağmen sonuç alınamıyorsa ve sessizlik sürüyorsa, ölüme dur diyebilmek için demokratik kamuoyunun inisiyatifine, farklı tarzda girişimlerine ihtiyaç var demektir. İHD eylemcilere, eylemlerini sona erdirme çağrısı yaptı. Ama aynı zamanda Adalet Bakanlığına da çağrıda bulundu. Amaç ölüm değilse ve fakat ölümler gerçekleşiyorsa bu noktada, hızla bir şeyler yapılmalı. Hangi demokratik ülkede yurttaşlar birer birer ölürken, kamu otoritesi diyalog yolunu reddeder, çözüm seçeneklerini ihmal edebilir?

Ama tüm öneriler reddediliyor. Tecrit sorunu çok uzun zaman mücadele edilmesi gereken bir sorundur. Yalnızca bugün cezaevinde bulunanların sorunu değildir. İşte tam da bu noktada demokratik kamuoyunun yaratıcı inisiyatifine ihtiyaç var. Ölüm orucunun sona erdirilmesi için tutuklu ve hükümlülere; insan onuruna uygun koşulları sağlaması için Adalet Bakanlığı'na yaptığımız çağrıya destek istiyoruz.

Ölümü seçenek olmaktan çıkarmak için buna ihtiyaç duyuyoruz.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı

TMMOB Şehir Plancıları:
Güvenpark'ı Kurtaralım

Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti Ankara'nın en önemli simgelerinden olan GÜVENPARK can çekişmekte ve giderek yok edilmektedir. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, bu parka ciddi zarar veren ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan dolmuş ve otobüs duraklarının kaldırılması ile parkın özgün niteliğine kavuşturulması için alınmış olan Koruma Kurulu kararlarını neden uygulamamaktadır?

Şehir Plancıları Odası olarak ilgili kurumları görevlerini yapmaya çağırıyoruz!

Güvenpark, Ankara'nın Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılan ilk bütüncül planının önemli parçalarından biridir. 'Güven Anıtı' ile bütünleşmiş olan park, yeni Başkent düşüncesi ile özdeşleşmiş, simgesel niteliği ile öne çıkan bir kent parkıdır. Ankaralıların toplumsal belleğini oluşturan bir park olarak, özgün nitelikleriyle korunması gereken bir kent imgesidir. Aynı zamanda, sahip olduğu yeşil dokusu ile kent merkezindeki en önemli nefes alma ve dinlenme noktasıdır.

Güvenpark ve Güven Anıtı, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararıyla Birinci Derece Doğal Sit Alanı ve Anıt Heykel olarak tescil edilmiş olmasına karşın günümüzde bu park; Hiçbir plan kararında olmayan, dolayısıyla yasal dayanaktan yoksun, otobüs ve dolmuş duraklarıyla işgal ettirilmektedir. Yasal olmayan otobüs ve dolmuş duraklarına giriş çıkış yapan araçlar, yayaların can güvenliğini tehlikeye atmakta, kazalarla yayaların ölümüne dahi yol açmaktadır.

Nitekim, 23 Ocak 2001 tarihinde 10 yaşında bir çocuk, burada otobüs çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, mağdurlar, Büyükşehir Belediyesi aleyhine maddi ve manevi tazminat davası açmıştır. Parktaki havuzun kenarında bulunan kestane ağaçları, metro inşaatı sırasında yok edilmiştir. Bulvar yolu gereksiz biçimde genişletilmiş ve parkın bir bölümü yol haline getirilmiştir. Parkın bulvara bakan bölümü otopark olarak kullanılmaya başlamıştır. Yeni yapılan park düzenlemesi parkı daha fazla betonlaştırmıştır.

Kısaca Güvenpark, bugün çağdışı bir yaklaşımla adeta gözden çıkarılmıştır. Oysa çağdaş kent merkezlerinde, öncelikle yaya hakları dikkate alınmakta, kent merkezleri bütünüyle yaya öncelikli olarak düzenlenmektedir. Şehir Plancıları Odası olarak parkın Başkent Ankara'ya yakışır bir niteliğe kavuşturulması için yetkilileri göreve çağıyoruz!

İlgili kurumlardan şunları talep ediyoruz: Valilik ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, parktaki otobüs ve dolmuş duraklarının taşınmasını öngören yürürlükteki plan ve kurul kararlarını uygulamalıdır. Güvenpark, temel tasarım ilkeleri ve yürürlükteki plan kararları doğrultusunda bütünüyle yaya kullanımına yönelik olarak düzenlenmelidir. Başta otobüs ve minibüs durakları olmak üzere, plan kararlarına aykırı olarak parkta yer alan reklam panoları, satış birimleri ve otopark vb. kullanımlar kaldırılmalıdır.

Park, ilk planına uygun olarak yeniden düzenlenmelidir. Dolmuş-otobüs duraklarının taşınmasına yönelik alternatifler vardır. Bu konuda Odamız her türlü teknik desteği vermeye hazırdır. İlgili kurumların yöneticileri kente sahip çıkmak isteyen meslek odalarının ve sivil örgütlerin seslerine kulak vermeli, görüşlerini dikkate almalıdır.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Güvenpark'ın kültürel, imgesel, görsel değerleriyle korunması ve tamamen yaya kullanımına yönelik olarak düzenlenerek Başkent Ankara'ya kazandırılması için Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyor, diğer meslek Odaları, sivil örgütleri ve Ankara kent halkını bu girişimimizi desteklemeye çağırıyoruz.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı
1. Nahıl Şenliği

"İkinci el eşyalarınızla bir yenilik bağışlayın"
Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), 2 Haziran'da tarihi Darphane binasında "İkinci el eşyalarınızla bir yenilik bağışlayın" sloganıyla 1. Nahıl Şenliği'ni düzenliyor. Bir hafta sürecek şenlikten elde edilecek gelirle, yoksul kadınlar tarafından üretilen her tür ürünü pazarlamak üzere sürekli bir satış yeri ve yeni çocuk yuvaları açılacak.


KEDV'in yoksul kadınlar için başlattığı ve geleneksel hale getirmeyi hedeflediği bu şenlik, bahar temizliğinize anlam katacak. Yoksul kadınların hayatı dönüştürme gücüne ve becerisine inanan KEDV, 1986 yılından bu yana İstanbul'dan Deprem Bölgesi, Diyarbakır ve Mardin'e kadar yoksul kadınların sosyal ve ekonomik güçlenmeleri için pek çok proje gerçekleştirdi. 15 Kadın ve Çocuk Merkezi'yle erken çocuk bakım ve eğitim hizmetlerini yoksul bölgelere taşıyan, kadınların sosyal ve ekonomik ihtiyaçları için bir araya gelerek ortak çözüm bulma pratiklerini geliştiren, yeni beceriler edinme, iş kurma, pazarlama ve kredi desteğiyle ekonomik olarak güçlenmelerini sağlayan, deneyimlerini yayınları ve değişim programları ile yaygınlaştıran KEDV, çalışmalarının kalıcılığı için katılımcılık ve ortaklık ilkesiyle hareket etti.

KEDV şimdi, yoksul kadınların ekonomik girişimlerini görünür kılmak ve daha da güçlendirmek için düzenlediği bu şenlikle kadınların hayatı dönüştürme çabalarına herkesi ortak etmek istiyor. Dayanışma bir şenliktir... Herkesin farklı farklı katkılarıyla ortaklaşa bir değer yaratalım dedik ve bin bir türlü malzeme ve el emeği ile süslenen bir şenlik direği olan "nahıl" adını verdik şenliğimize...

KEDV, bu şenlikle dayanışma için bağış toplama yerine, size daha anlamlı alternatifler sunuyor;
- Her tür eşyanızı (giyecek, cep telefonu, hobi eşyaları, imzalı kitap, mutfak eşyaları, halı, kilim, elektronik eşyalar, aksesuvarlar, bisiklet, vs.) bağışlayabilir ya da,
- Bağışlanan eşyaları veya kadınların (merkezlerde) ürettikleri ürünleri satın alabilirsiniz.


1. Nahıl Şenliği'nde ünlü yazarların imzalı kitapları, ünlü köşe yazarlarının imajlarıyla bütünleşmiş güneş gözlüğü, fular, kravat gibi özel eşyaları, ünlü bir pop müzik sanatçımızın ev terliği gibi daha pek çok ünlü isme ait özel aksesuvarları da edinme şansınız olacak. Bazı sorunlar evrensel olabilir, ama elimizi kolumuzu bağlayıp oturmak yerine yerel çözüm yolları üreterek önce bir mahallede, sonra bir ilçede, giderek de tüm ülkemizde hepimiz için hayatı iyileştirebiliriz. KEDV'in bu amaçla yürüttüğü çalışmalar sizin de katılımınızla daha çok anlam kazanacak. 1. Nahıl Şenliği'nde birlikte olmak dileğiyle...

1. Nahıl Şenliği organizasyonuna desteklerinden ötürü Zarakol İletişim Leyla Alaton Günyeli Express Kargo ve Citibank'a teşekkür ederiz.

Eşya toplama noktaları:
- Kadıköy Şubesi: Uzunçayır Cad. Kadıköy Yapı İş Mer. C1 Blok, No: 31/2 Hasanpaşa- Tel: 0216 327 80 93
- Bostancı Şubesi: Bayar Cad. Sıtma Pınar Sok. Tara Apt, No:9 Kozyatağı- Tel: 0216 463 20 98
- Levent Şubesi: Kömürcüler Sitesi, İmam Çeşme Cad., 1. Yol, No: 1 Seyrantepe- Tel: 0212 289 22 44
- Zeytinburnu Şubesi: Sümer Mah., 8. Sok., Demir Apt., No: 36/1, Zeytinburnu- Tel: 0212 679 19 32
- Zincirlikuyu Şubesi: Ertuğrul Mah., Fuat Sarp Sok., Mutlu Apt., No: 4 Balmumcu- Tel: 0212 211 68 38

Express Kargo (0212 549 05 05) 'kadın emeği' için bağışladığınız her şeyi ücretsiz olarak evinizden alacaktır.

İstiklal Cad. Şehit Muhtar Mah. Bekar Sok. No: 17 Beyoğlu - İSTANBUL
Tel : 0212.292 26 72-75
Faks : 0212.249 15 08
[email protected]
Bilgi için Mine Şenyürük Tel: 0212 292 26 72-75

 
Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla