Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 05. 02. 2002

Deprem Eğitimi

Yine deprem, yine ölümler, yine hazırlıksızız.
Ülkemizin herhangi bir yerinde her an felaketler yaşanabilir.
Ama, Marmara bölgesi mutlaka büyük depremleri bekliyor.
Hazırlık görüyor musunuz
?

Çözüm: Can ve mal kayıplarını en aza indirmek için, bilgi sahibi olup hazırlanmak.

Yeni bir kavram: Güvenlik Kültürü
GÜVENLİK İSTEMLERİ: Bilgilenmiş toplum kendi ve yakınlarının can ve mal güvenliği üzerine GÜVENLİK İSTEMLERİNİ oluşturmaya başlar. Bu güvenlik istemleri, bilgilenme ölçeğinde doğru istemlere yönelecektir. Bunlar, en basit can güvenliği isteminden, güvenliği oluşturan yeterli sisteme ve bu sistemi idare eden güvenilir yöneticileri istemeye kadar yoğunlaşacaktır. Bu istemleri kim yapacaktır? Doğru, yeterli, zamanında ve kullanılır bilgilerle donanmış halk, kendisinin can ve mal güvenliği için çağdaş bilgi ve birikimleri olan, nitel ve nicel olanakları yeterli güvenlik sistemleri ile bunun içinde yer alacak güvenilir kişileri isteyecektir. Bilgi ve bu bilginin getirdiği inanma güvenliğin birinci şartıdır.

Güvenlik Bilgiye Dayanır, İçe Sindirilmiş ve Yaşam Biçimi Haline Getirilmiş Bilgiye Kültür Denilir.

Bilginin yaygınlaşması sonucunda güvenlik kültürüne sahip olan topluluk ise güvenilir sistemi ve sistemin gereksinmelerini (teknoloji dahil) isteyen, haklı istemlerinin karşılanması için baskı unsuru olan ve izleyen topluluk haline gelir. Bu şekilde yaşanabilecek tüm acil durumlar en az kayıpla geçiştirilebilir.

Bilgi sahibi olmayan kişi ve toplum korku sahibi olur. Toplumun doğru bilgilendirilmesi güveni arttırır. Fakat, bilgiyi veren kuruluşun veya kişinin de çok önemi vardır. Eğer bilgiyi veren kişi ve kuruluş güvenirliğini yitirmiş ise verilen bilgi ne kadar ciddi olursa olsun inandırıcı olamaz.

Biz bu konuda, İstanbul'un 32 ilçesinde AFETE HAZIRLIK İÇİN ELELE adı altında İlk yardım, Güvenlik kültürü, Acil durumlar, Acil önlem ve Acil eylem planı, Temel arama kurtarma bilgileri, Mahalle organizasyonu, Sigorta ve Hukuk bilinci ve Koordinasyon bilgilerini 24 saatlik Eğitmen eğitimi programı (bilginin paylaşılması) şeklinde tamamen bedelsiz olarak yürütmekteyiz.

Şimdiye kadar İstanbul'un 32 ilçesinde 15.000 kişiye eğitmen eğitimi verilmiştir. Eğitilen her eğitmenden en az 30 kişiyi eğitilmesi istendiğine göre, bu gerçekleştiyse bu güne kadar yaklaşık 500.000 kişiye hayat kurtarıcı ve yaşamın sürdürülebilirliğini sağlayan bilgi ulaşmıştır.

Doğa İle Barış Derneği

6. "Mimarlık öğrencileri buluşması"
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi; İstanbul Teknik Üniversitesi; Yıldız Teknik Üniversitesi; Mimar Sinan Üniversitesi; İstanbul Kültür Üniversitesi'nin Kurumsal destekleriyle 6-10 Şubat 2002 tarihleri arasında; Beyoğlu'nun farklı mekanlarında "Algı ve His" teması üzerine yoğun bir 5 gün yaşanmayı bekliyor... Katılmak isteyen öğrenciler henüz gecikmediler... Bekleniyorsunuz... ."Bize karne vermeyin..."
Müstakil Tüketiciler Birliği:

Milli Eğitim Bakanı tarafından bu yıl karne parası olarak yüzbin lira toplanacağı açıklanmıştır. Bu açıklamanın yanında, bir çok okulda öğrencilerden "karne parası" adı altında onmilyon-yirmimilyon arasında para talep edildiği de, derneğimize şikayet olarak ulaşmaktadır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, gerek bakanın açıkladığı yüzbin lira olsun, gerekse her okulun keyfî olarak takdir ettiği miktar olsun, "karne parası" adı altında öğrencilerden para talep edilmesi kanunsuzdur.

Kayıt parası, zorunlu bağış, eğitime katkı payı, aidat adı altında birçok kez para ödemek zorunda bırakılan öğrencinin, yıl içindeki çalışmalarının değerlendirildiği karnesine ulaşması için yine para ödemek zorunda bırakılması akla, vicdana ve eğitimin etik ilkelerine aykırıdır. Bu nedenle yurttaşlarımızı karne parası adı adındaki bu ilkesizliği protesto etmeye ve hangi bedelle olursa olsun para karşılığı verilen karneleri "satın" almamaya çağırıyoruz.

Ve diyoruz ki; bu koşullar altında bize karne vermeyin.

Ömer Keser

Genel Başkan Yardımcısı


Müstakil Tüketiciler Birliği
Tel:(212)567 97 44 Faks:(212)567 36 47
[email protected] [email protected]
www.tuketiciler.org www.tuketiciler.8m.comİHD: "Çocuk Pornografisi"
Son günlerde yazılı ve görsel basında, çocuk pornografisi ile ilgili olarak, haber ve yorumlara yer verilmektedir. Konu, doğrudan çocukların hakları ve özgürlükleri ile ilgilidir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi (yürürlük tarihi 2 Eylül 1990 olan bu Sözleşmeyi Türkiye 14 Eylül 1990 tarihinde imzalamış, 9 Aralık 1994 tarihinde ihtirazi kayıtla onaylamıştır. 4058 Sayılı Onay Kanunu 11 Aralık 1994 gün ve 22138 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.) hükümleri çocukların korunmalarına amirdir. Bu hükümler, 1., 11., 21., 32., 33., 34.,35. ve 36. maddelerde yer alır.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'ye ek Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi İle İlgili İhtiyari Protokol ise, Sözleşmenin yukarıda andığımız maddelerinin daha iyi uygulanmasını sağlamak üzere, BM Genel Kurulu tarafından 23 Mayıs 2000 tarihinde imza, onay ve katılıma açılmıştır. Seçmeli Protokol Türkiye tarafından 9 Eylül 2000 tarihinde imzalanmıştır.

Çocuk pornografisi, Seçmeli Protokol'ün 2. maddesinde, "çocuğun gerçekte veya taklit suretiyle bariz cinsel faaliyetlerde bulunur şekilde herhangi bir yolla teşhir edilmesi veya çocuğun cinsel uzuvlarının, ağırlıklı olarak cinsel amaç güden bir şekilde gösterilmesi anlamına gelir." şeklinde tanımlanmaktadır.

Çocuk pornografisinin internette ve diğer gelişen teknolojiler üzerinde erişilebilirliği artmıştır. O nedenle, Seçmeli Protokolle ülkeler, çocuk pornografisini, üretim, dağıtım, yayma, ithal ya da ihracını, sunumunu, satışını veya zilyetliğini yasaklamayı ve cezalandırmayı garanti etmişlerdir (Seçmeli Protokol madde 3). Belirtilen durumda, devletin internetle ilgili hukuksal alt yapıyı ivedilikle oluşturması ve çocukların haklarını ve özgürlüklerini hukuksal güvence altına alması gerekir.

İkincisi, internet servis sağlayıcılarının hukuksal ve etik ilkeler çerçevesinde, hakkın kötüye kullanımı anlamına gelebilecek yayınlar konusunda duyarlık göstermesi koşuldur.

Çocuk pornografisi konusunda anne babaların ve çocukların eğitimine özel önem verilmelidir. İnternet ortamında, genel olarak yetişkinler için hazırlanmış siteler ile, özel olarak çocuk pornografisi içeren yayınlara erişim gerçekte iradeye dayalı bir eylem olmakla birlikte, çocuk pornografisinin bizzat kendisi hukukdışıdır. Çocuk pornografisinin, bu tür bir eylemde bulunan kişiler açısından (pornografiyi üretmek, elde etmek, izlemek ve benzeri) ne genel olarak hak kategorisine girer (örneğin ticaret özgürlüğü, örneğin yasayla yasaklanmamışlığı veya bir yasayla böyle bir etkinlikte bulunabilmenin tanınmış olması) ne de özel olarak insan hakları hukukunda yer bulabilir.

Tersine insan hakları hukuku bu tür bir etkinlikte bulunmayı yasaklar. Belirtilen durumda büyükler, özel olarak çocukların hakları bağlamındaki düzenlemeler için, "peki bizim haklarımız ne olacak?" diyemezler.

Hüsnü Öndül
İHD Genel Başkanı


Tunalıhilmi Cad. 104/4 K.Dere-Ankara
Tel-Fax: (312) 466 49 13-14 / 425 95 47
e-mail:[email protected]
http//www.ihd.org.tr

 

Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla