Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Güncelleme: 03.01.2002

Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası
Nüfus artışı tüm dünyanın, özellikle ülkemiz dahil tüm gelişmekte olan ülkelerin en sessiz ancak en ciddi sorunu durumundadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde, nüfus artışının getirdiği sorunlara kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatlerini çekebilmek amacıyla, her yıl, merkezi Washigton'da olan "the Population Institute" tarafından koordine edilen Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası (DNDH) etkinlikleri gündeme getirilmektedir.

Türkiye'nin kamu yararına çalışan ilk gönüllü çevre kuruluşu olan Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TURÇEK) yürüttüğü geniş kapsamlı faaliyetleri arasına, nüfus artışı ve bunun arkasında yatan çevre ve sosyo-ekonomik sorunlarla ilgili çarpıcı gerçekleri Türk kamuoyuna yansıtmayı da almıştır. Bu doğrultuda TURÇEK 1999 yılından itibaren Uluslararası Dünya Nüfusuna Dikkat Haftası -DNDH (World Population Awareness Week) Etkinlikleri Türkiye manevi sponsorluğunu gönüllü olarak üstlenmiştir.

Bir hatırlatma ve uyarı haftası olarak öngörülen DNDH, özellikle bilimsel verilere ve mevcut istatistiklere dayanarak, dünya çapında kaydedilmekte olan nüfus artışının getirdiği çevresel, sosyo-ekonomik ve politik gerçeklere kamuoyunun ve yöneticilerin dikkatlerinin çekilmesi; ve bu konuda yapılması gereken acil ulusal ve uluslararası eylemlerin gündeme getirebilmesi amacıyla düzenlenmektedir.

DNDH merkezi Washington'da bulunan "the Population Institute" tarafından koordine edilen uluslararası bir eğitim kampanyasıdır. Dünyanın çeşitli ülkelerinde genellikle her yıl Ekim ayının son haftasında ortak bir tema etrafında gündeme gelmektedir. Bu yıl tema "Nüfus Artışı ve Kentlerin Geleceği" olarak belirlenmiştir. DNDH, Türkiye'de 20-27 Aralık 2001 tarihleri arasında bu çerçevede çeşitli etkinliklerle bir bilgilendirme kampanyası şeklinde yürütülecektir.

TURÇEK bu yıl "Nüfus Artışı ve Kentleşme" ülkemiz için fevkalade ciddi çevre ve sağlık sorunlarını kapsadığı için başta Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı olmak üzere konunun önemi etrafında bir araya gelen 85 Sivil Toplum Kuruluşunun da desteğini almıştır. Bu kapsamda hazırlanan DNDH 2001 Bildirgesi ve katılan STK lar ekte sunulmaktadır. Ayrıca faaliyetlerin bundan sonra da devam etmesi için İstanbul Çevre Konseyini oluşturan 78 kuruluş nezdinde bir proje öngörülmektedir.

2001 yılı Birleşmiş Milletler tarafından tüm dünyada "Gönüllüler Yılı" olarak kabul edilmişti. Türk Sivil Toplum Kuruluşları olarak, bu önemli yılın sonunda ve bu kritik konuda yürüteceğimiz kampanyaya gönüllü katılımınız, işbirliğimiz, ülkemiz ve geleceğimiz açısından hayati önem taşımaktadır.

Saygılarımızla,
TURÇEK Yönetm Kurulu adına İstanbul Çevre Konseyi adına
B. Gül Göktepe Tunay Gürsel
DNDH Koordinatörü Konsey Genel Sekreteri

DÜNYA NÜFUSUNA DİKKAT

"Hukuka saygı"
Bakanlar Kurulu tarafından, 2002 yılı için LPG.li araçların motorlu taşıt vergisinin, LPG.siz taşıtlara göre daha fazla belirlenmesini değerlendiren Müstakil Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Av. M. Bülent Deniz; "geçtiğimiz yıl da aynı yanlışı uygulamaya kalkan siyasi iktidarı, yargı kararı ile durdurmuştuk" dedi. Müstakil Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Av. M. Bülent Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir karar ile 2002 yılında, motorlu taşıtlar vergisi LPG.li araçlar için beş kat, LPG.li ticari araçlar için üç kat fazla tahsil edilecektir. LPG.li normal araç, LPG.li ticari araç ve LPG.siz araç ayrımı yapılarak vergi salınması, Anayasanın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine açıkça aykırıdır. Nitekim geçtiğimiz yıl, derneğimizin girişimleri sonucu LPG.li araçların motorlu taşıtlar vergisinin daha fazla ödeneceğine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı hakkında Danıştay 7. Dairesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmiş ve (geç de olsa) vergisini ödeyen yurttaşların ödedikleri fazla kısmı geri almaları sağlanmıştı.

Danıştay tarafından aynı konu ile ilgili olarak verilmiş bir yürütmeyi durdurma kararı söz konusu iken, bir sonraki yıl aynı yanlışta ısrar etmek, hukuka saygısızlıktır. Yargı kararları hiçe sayılamaz. Yargı kararını hiçe sayan bu anlayışı kamuoyuna şikâyet ediyoruz.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da, Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bu karar hakkında gereken mücadeleyi yapacak ve fazla salınan verginin iptali için yargıya başvuracağız. Ocak ayı içinde motorlu taşıtlar vergisini yatıracak yurttaşların hak kaybına uğramamaları için "....... Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi'ne, sahibi bulunduğum ..... plaka sayılı aracıma ait 2001 yılı motorlu taşıt vergisine ilişkin her türlü dava ve talep hakkım saklıdır" şeklinde bir ihtirazi kaydı (şerhi), ilgili Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi'ne iadeli taahhütlü olarak bildirmeleri ve derneğimizin açacağı davanın sonucunu beklemelerini önermekteyiz. Konuyla ilgili dilekçe örnekleri www.tuketiciler.org adresindeki internet sitemizde yer almaktadır.

Av. M. Bülent Deniz
Genel Başkan
MÜSTAKİL TÜKETİCİLER BİRLİĞİ
Tel:(212)567 97 44 Faks:(212)567 36 47
[email protected] [email protected]
www.tuketiciler.org www.tuketiciler.8m.com

EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ 1 Milyon "TIK"
NTVMSNBC ana sayfasından verilecek linke her bir "TIK", "TIK"layan kişi adına EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ'ne 1,000,000 TL. bağış yapılmasını sağlıyor. Günde sadece 1 kez NTVMSNBC sitesindeki linki "TIK"layarak, siz de EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ'ne destek vermiş olacaksınız. Yapacağınız "TIK"ların karşılığı olan 1,000,000 TL. anılan sitede logolarını kullandıran kurumlar tarafından EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ'ne bağışlanacak, "TIK"layanlara hiçbir mali yükümlülük getirmeyecektir.
Gelecek nesillerin eğitim düzeyinin yükselmesini sosyal sorumluluğun zorunlu bir parçası olarak gören tüm duyarlı insanlarımızı bu kampanyaya katılmaya çağırıyoruz...

Uzlaşma İstiyoruz / 4
"Konuş(a)mayan Türkiye..."

Kredi kartları, cep telefonu, sabit telefon, vergi, SSK. Bağ-kur, elektrik, su ve doğalgaz borçlarına uygulanan insafsız gecikme faizlerinin indirilmesi için başlatılan "UZLAŞMA İSTİYORUZ" kampanyasının birinci ayını değerlendiren Müstakil Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Av. M. Bülent Deniz; yurttaşın "uzlaşma istiyoruz" çığlığına sağır kalan siyasi iktidar, bir de faizi arttırıyor" dedi. Deniz konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

Tefeci faizini geçen insafsız faiz oranları nedeniyle kapısına haciz memuru dayanan, elektriği, suyu, doğalgazı ve telefonu kesilen, prim borcu nedeniyle eczaneden ilacını alamayan milyonların, UZLAŞMA İSTİYORUZ çığlığını, siyasi iktidar ısrarla duymazdan geliyor. Sabit telefona uygulanan aylık % 8'lik gecikme faizi nedeniyle telefon borçları ödenemez hale gelmiş ve 2.000.000 telefon, görüşmeye kapatılmıştır. Yeni yıl ile birlikte görüşmeye kapatılan telefon sayısı 4.000.000'a çıkacaktır.

Borcunu ödemeye istekli borçlular uzlaşma arayışında iken, siyasi iktidar "günlük faize geçiyoruz" kandırmacasıyla sabit telefon borcuna uygulanan aylık % 8 olan gecikme faizi oranını % 12'ye çıkarmıştır. Toplumun faizlerin düşürülmesi için attığı çığlığa sağır kalan siyasi iktidar, konuş(a)mayan Türkiye arzuladığını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak şimdi konuş(a)mayan Türkiye, sandık zamanı elbette gerekeni söyleyecektir.

Biz, borçlarımızı ödemek istiyoruz. Konuşmak, ısınmak, yaşamımızı devam ettirmek istiyoruz.

Biz, UZLAŞMA İSTİYORUZ.

Av. M. Bülent Deniz
Genel Başkan

Müstakil Tüketiciler Birliği
Tel:(212)567 97 44 Faks:(212)567 36 47
[email protected]
[email protected]
www.tuketiciler.org
www.tuketiciler.8m.com

 

Diğer duyurular için tıklayın

SİVİL TOPLUM

TÜM STK'lar
İÇİN TIKLAYIN


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla