minidev
ÇEVRE
 
1 -  TÜRÇEP - Türkiye Çevre Platformu Basın Açıklaması
TÜRÇEP 7. Temsilciler Meclisi toplantısı 19-20 Ocak 2008 günlerinde Tarsus’ta yapıldı. Yerel, ülkesel ve küresel çevre sorularının görüşüldüğü toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmış ve kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir.
2 -  Bakanlar Kurulu'nun Kararıyla Eldorado Gold İzmir'i Susuz Bırakacak-BİA Haber merkezi
Bakanlar Kurulu, Efemçukuru Altın Madeni sahası içinde yer alan toplam 35 parselin, Eldorado Gold yararına acele kamulaştırılması kararını verdi.Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP) dönem sözcüsü Avukat Arif Ali Cangı "Hükümet, halkının ihtiyaçlarını mı yoksa çok uluslu şirketlerin çıkarlarına göre mi hareket ediyor? Bunun anlamı altıncı şirketlerin taşeronluğu" dedi.
3 -  Doğa Derneği Bali Raporu:Türkiye 2008’de Kyoto’yu imzalayacak
Bali Konferansı’na göre dünyanın hedefi 2050 yılında karbon salımını 2000 yılının yarısına indirmek. Tüm devletler Kyoto kapsamında bu hedefe doğru ilerlerken sadece Amerika ve Türkiye trenin dışında kaldı.
4 -  “Bahtı Kara"deniz
Karadeniz’de yaşanan şiddetli lodos fırtınası neticesinde Ukrayna sahillerinde, Kerç Boğazı yakınında parçalanarak batan iki gemiden yayılan petrol ve kükürt, zaten ekolojik açıdan çok kirli olan Karadeniz’de yeni bir çevre felaketine neden oldu.
5 -  Temiz Enerji Platformu
Küresel ısınma ve iklim değişikliğine yönelik olarak yapılacak en önemli iş, alınacak en önemli önlem temiz enerji kaynaklarının kullanımına yönelmek, enerjinin etkin ve verimli olarak kullanımını planlamaktır.
6 -  Yenilenebilir Enerji Kaynakları- Doç. Dr. Tanay Sıdkı Uyar
Fosil yakıtlar olarak adlandırılan kömür, petrol ve doğalgazın yarattığı
olumsuzluklar sadece yakın çevreyle sınırlı kalmadı; atmosfere de yayıldı.
Sonunda bu kirlilik, iklim değişikliğine yol açmaya ve dünya yaşamını tehdit
etmeye başladı.
7 -  Dünya Nükleer Enerjiyi neden terkediyor
Dünya iklimini korumak sadece yenilenebilir enerji
ve bununla bağlantılı olarak enerjinin etkin kullanımı ve enerji tasarrufu
ile mümkündür.
8 -  Kitap:AB Uyum Sürecinde Türkiye'de Enerji ve Çevre Politikaları-Doç.Dr. Tanay Sıdkı Uyar
Türkiye'nin Enerji Politikasını(politikasızlığını) anlatan bir kaynak kitap.


(Kasım 2007 öncesi)


(Kasım 2007 öncesi)BU SAYFAYI TAVSİYE ET!