minidev
SÜRYANİ KÜLTÜRÜ
SÜRYANİ KÜLTÜRÜ
Tarihte Süryaniler
Süryaniler, kökenleri 5000 yıl öncesine giden bir toplumdur. Mezopotamya'da yeşeren ve uygarlığın gelişiminde önemli rol üstlenen köklü bir kültürün mirasçıları olan Süryaniler, milattan önceki çağlarda Arami ve Asurlular olarak bilinirlerdi. Hıristiyanlığı kabul ettikten sonra, coğrafyayı istila edenlerin baskı ve egemenlikleri yüzünden başlangıçtaki etkinliklerini kaybetmişlerdir. Devamı

1912'den: 'Şark Yıldızı' Gazetesi
Gazete, yayınlandığı dönemde, Süryani toplumunun modernleşmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Hıristiyan topluluklar arasında işbirliğini geliştirdi... DevamıEditörden
Yıllar Sonra Aynı Yerde
Zamanında kendilerini kurtaracak korunaklı mekanlar bulmuşlar, ileriyi görebilmişler de o büyük ülkelerde o küçük taş evlerini özler olmuşlar. Azlık-çokluk düzleminden varlık-yokluk düzlemine çekilen bu yüzyılın kimlik geriliminde, oradakiler de buradakiler kadar düşünceli... Devam

Konuk:
70. Yılında
70 Bin Süryani

Onu bunu diğerlerinden soyutlamak hakça değil. Ermeni nasıl acı çekerse Türk de acı çeker... Devamı
Bir Haberin Düşündürdükleri
Yılmaz KERİMO ve Türkiyeli Süryaniler'le ile gurur duymamız gerekirken bu sıkıntı neden?.. Devamı
Yerli Yabancılar

Azınlıklara tanınan haklar, genel insan hakları hukuku çerçevesinde... Devamı

Diş kurtları
ve bilimin kökeni

Evren, Anu tarafından
Yeryüzü, evren tarafından akarsular...
Devamı

Süryani Haklarına dair Genelge
Başbakanlık tarafından Süryani vatandaşların köylerine geri dönmeleri sırasında karşılaştıkları bazı güçlüklere dair genelge yayınlandı. Aşağıda, bu genelgenin AB Üye ve Adayları için hazırlanan bir kopyasını bulacaksınız... Devamı

Mizah

Yako Çoban
Gülmenin ve gülmecenin yaşamdaki yeri tartışılmaz. Nerede trajedi varsa orada komedi de olagelmiştir. Süryanilerin yaşadığı Turabdin (Allahın Kölelerin Dağı) bölgesinde insanlar arasında ağızdan ağıza dolaşan komik öyküler, fıkralar yaşamı renklendirir... Devamı

Yemek

Bulgurun çorbalığına Dövme, köfteliğe ihşane,
içli köfte için kullanılanına bulgur ismeyt ve zıbara
adı verilir... Devamı

Gelenekler
Şarabın Süryani Ustaları Süryanilerin yüzyıllardır birlikte yaşadıkları Müslüman komşularının inancına göre ise şarap üretimi ve tüketimi haramdı. Bu nedenle şarap üretimini o bölgelerde yüzyıllar boyu Süryaniler yaptılar. Üretilen şaraplar bölgede bir şekilde tüketildi. Süryaniler ürettikleri şarabı bir şekilde pazarlıyor geri kalan kısmını düğünlerde, yemek sofralarında... Devamı

Gurbetten-Sıladan "Hasret Rüzgarı" dileğine cevap

Sevgili İsa Bakır, Elime nereden ve nasıl geçtiğini hayal meyal hatırlasam da, özene-bezene yazılmış mektubun sana ait olduğunu gayet iyi biliyorum. Mardin'de, Süryanilerin yaşadığı bir dağ köyünden; son yıllarda "Dağiçi" diye söyleniyorsa da anadilinde "Harapmişki" olan köyden... Devamı

Röportaj

"Hiçbir toplum
yabancı olduğu
yerde yaşayamaz"

5000 yıldır Mezopotamya'da yaşamlarını sürdüren Süryanilerin Türkiye'de varlıklarını devam ettirdiği yerler; göçlerden önce genelde Turabdin
(Süryanice Allahın kölelerinin dağı) olarak adlandırılan Mardin, Diyarbakır ve
Elazığ bölgeleri idi...
Devamı

Bayramlar ve
özel günler


Maeltö, Bôutho Dninve, Süboro, Hamşo Droze, Zkifutho, İdo Dakyomtö, Suloko, Rışeş, Şahro Dmor Gabriyel, İdo Dmavlodö
Devamı
Sanat
  Edebiyat
  Tarihi Eserler
  Müzik

Kalan Müzik'ten "Süryaniler" ve Anadolu Müzik Yapım'dan "Anadolu'nun Solan Rengi" isimli geniş Süryani müzikleri derlemeleri çıktı...
Devamı

‘Hem Vatan Sağolsun, Hem Parası İyi’

İlk Süryanice Belgesel Film “Yarına Bir Harf” Tanıtıldı

Korku Speyi

"Yapısal Olarak" Türk, Kürt ya da Ermeni...


Tek Irkçı Halaçoğlu mu?

İttihatçıların bile dile getirmediği tez: Alevi Kürtlerin Ermeniliği

'Bu bir galeyan-ı millîdir!'

6-7 Eylül'ün Anlamı

Tam Elli İki Yıldır Özür Dilenmedi!!!

İttihatçı tez: Kürtlerin Türkmenliği

Ermeni Soykırımının Yeni Kanıtları...

Halaçoğlu ve Kurumu

Azınlıkların Çektiği Çile

"Aile yedi diyara bölündü, Allah bizi bir tuttu"

Agos'tan Bir Mucit Belgeseli

Kırıkhan'ın son Ermenisi

Aleyhimdeki kampanyayı nasıl deşifre ettim?

'Mutluyum!' Demeyene Kızmayın,
'Neden Mutlu Edemiyorum?' Diye Üzülün!

İstanbul'da Adıyamanlı bir Ermeni
Büyükbabaannenin Gayri Resmi Tarihi

Sto Galata Tha Pyo Krasi, Pera Tha Methiso

Işık Sesini Arıyor Belgeseline Yeni Bir Ödül
Memleketten Modası Geçmiş Irkçılık Manzaraları

Azınlık vakıflarında kaybedilmiş eşeği bulmanın sevinci

İki Vakıf Sistemi: Türk Müslüman ve Azınlık
Sergi soruşturan demokrasi!

Gayrimüslim Vakıfların sorunları
Sadece Azınlık Hakları değil, İnsan Hakları
Varlık Vergisi hâlâ yürürlükte!
Azınlık vakıflarına karşı ayrımcı uygulama
"Din ayırımı doğru değildir. Düzeltme bekliyoruz"
Azınlık Sorunları Tartışıldı

 


(Kasım 2007 öncesi)
 


(Kasım 2007 öncesi)


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

TARİHTE SÜRYANİLER

TARİHİ ESERLER

GELENEKLER

BAYRAMLAR

EDİTÖRDEN

RÖPORTAJ

EDEBİYAT

YEMEK

MÜZİK

MİZAH


BU SAYFAYI TAVSİYE ET!