Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Azınlık vakıflarına karşı ayrımcı uygulama

Yargıtay Yedikule Surp Pırgiç Hastahanesi ve Samatya Kilisesi Vakıflarına ait iki gayrimenkul hakkında açılmış iki ayrı davayla ilgili olarak "Azınlık vakıfları beyannamelerinde bulunmayan mülkü sonradan edinemezler." kararını verdi bu hafta. Bu ilk değil hem de. Cemaatlerin sosyal yaşantısını ve dayanışmasını sağlayan hayır kurumlarının ellerinden bağış ya da satın alma yoluyla edinilmiş mülkler yargı kararıyla bir bir alınmakta.

1936 yılında Devlet bütün Azınlık vakıflarından ellerindeki mevcut malları beyan etmelerini ister. 1936 yılından sonra da Azınlık vakıfları gerek satın alma gerekse bağış yoluyla gayrimenkul edinmeyi sürdürürler.Yıllarca bu iş böyle gider, ta ki Yargıtay 1974 yılında azınlık vakıflarının mülk edinmelerinin yasadışı olduğuna karar verene dek. Yargıtay'a göre 1936 Beyannamelerindeki bildirime ilave olarak "Biz gelecekte başka gayrimenkuller edinebiliriz" ibaresi yoksa bu vakıfların mülk edinmeleri yasadışıdır.Yargıtay basit birer liste olan 1936 tarihli mal bildirimlerini keyfi bir yorumla "Vakıf Senedi" olarak kabul etmektedir. Ama 1936 da mal bildirimi istenirken söz konusu listelerin vakıf senedi niteliği taşıdığına dair bir tespit mevcut olmadığı gibi vakıfların gelecekteki tasarrufları ile ilgili herhangi bir soru da sorulmuş değildi.

8.5.1974 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararının gerekçesinde: "Görülüyor ki Türk olmayanların meydana getirdikleri tüzel kişiliklerin taşınmaz mal edinmeleri yasaklanmıştır." Azınlıkları "Türk olmayanlar" olarak değerlendiren Yargıtay bir bölüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına karşı etnik temele dayalı ayrımcılık gütmektedir.

AGOS gazetesi 9.11.2001 tarihli başyazısında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağrıda bulunarak "Demokrasilerde hemen her konuda yargının da tıkandığı süreçler yaşanabilir. Böylesi durumlarda görev ülkenin siyasi erkine düşer, ancak onlar yargının önünü açabilir" diyor.

Ben Ermeni değilim, bu bir rastlantı; ben Rum değilim, bu da bir rastlantı ; ben Yahudi değilim bu da bir rastlantı. Ben bir 'çoğunluk' ailenin çocuğu olarak doğdum. Hangi ailenin çocuğu olarak doğacağımız bir rastlantı.

Ama bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermenilerin, Rumların, Yahudilerin azınlık vakıflarına yapılan ayrımcılıktan utanç duyuyorum. Vakıfların azınlık vakfı, çoğunluk vakfı olmalarına bakılmaksızın aynı koşullar içinde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Siyasilerimizin bu insanlık ayıbına ivedi bir çözüm getirmelerini bekliyorum.

K. İnal


Kaynaklar:
AGOS gazetesi 9 Kasım 2001
Tuzla Ermeni Çocuk Kampı- Bir El Koyma Öyküsü - IHD Yayını ISBN 975-7090-04-2
Azınlık Gençleri Anlatıyor - Yahya Koçoğlu - MetisYayını ISBN 975-342-336-5


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla