Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Rum Patrikhanesi ve
Patriğin otorite alanı

Fener Rum Patrikhanesi olarak da tanınan İstanbul Ökümenik Patrikhanesi, 250 milyon mümine sahip Ortodoks dünyasının ruhani önderi konumunda olan dini bir Türk kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti, Lozan Antlaşması ile birlikte Patrikhane'yi salt yerel bir kurum olarak algılayagelmiş ve kurumun evrensel kişiliğini kabul etmemiştir. Patrikhane, buna rağmen Ortodoks dünya içerisindeki tarihten gelen hiyerarşik yapısını muhafaza etmiştir. Sünni islamın hanefi mezhebinin yani devlete en yakın duran dinin dışındaki mezhepler, diğer semavi dinler ve onların mezhepleri hakkında pek bilgi sahibi olunmayan Türkiye'de, MS. 27 yılında Aziz Petros (Piyer)'un kardeşi Aziz Andreas tarafından İstanbul'da kurulan bu kurumun otorite alanı hakkında şu bilgiler verilebilir.

Ordinasyonunun yani din adamlığına adım atmasının 40'ıncı sene-i devriyesini kutlayan şimdiki Patrik I. Bartolomeos ve Sen Sinod'un (Yüce Meclis) üzerlerinde direkt otoritesi, yani tayin ve azil hakkı olan başepiskoposluk, metropolitlik ve diğer kurumlar:

a) Türkiye'de (faal olanlar)
İstanbul Başepiskoposluğu (Bartolomeos'un kendisi),
Kadıköy Metropolitliği,
Tarabya Metropolitliği,
Adalar Metropolitliği,
Gökçeada ve Bozcaada Metropolitliği

b) Yunanistan'da
Girit Başepiskoposluğu ve Metropolitlikleri (Yarı Otonom Statüde),
Oniki Adalar Metropolitlikleri (Dört metropolitlik: Rodos, Kos, Leros&Kalimnos, Karpathos&Kasos),
Selanik'te Aya Anastasia ve Çavuş Manastırları,
Aynaroz'daki 20 Manastır,
Patmos Manastırı ve Exarhiası (Patmos Adası tarihi Manastırın himayesindedir).

Ayrıca 1928 yılına kadar Kuzey Yunanistan ve diğer Ege Adaları da Patriğin direkt otoritesine bağlılardı. İdare ve yönetim, vekâleten Yunanistan Kilisesi'ne devredildi ama bu bölgelerde bulunan 36 Metropolitliğin manevî sahipliği halen Fener Patrikhanesi'ne aittir. Nitekim geçenlerde İstanbul, ikide birde Bartolomeos'un otoritesini zedelemeye çalışan Yunanistan Başepiskeposluğu'ndan bu emaneti geri almak üzere harekete geçmiştir.

c) Amerika Avrupa ve Uzakdoğu Kiliseleri:
Amerika'da ABD Başepiskoposluğu,
Kanada Metropolitliği,
Panama Metropolitliği,
Buenos Aires Metropolitliği;

Avrupa'da
İngiltere Başepiskoposluğu,
Fransa Metropolitliği,
Almanya Metropolitliği,
İsveç ve İskandinavya Metropolitliği,
Benelüks Metropolitliği,
İsviçre Metropolitliği,
Avusturya Metropolitliği,
İtalya Metropolitliği;

Uzakdoğu'da
Avusturalya Başepiskoposluğu,
Yeni Zelanda Metropolitliği,
Hong Kong Metropolitliği.

d) Muhtelif Kurumlar
Essex Manastırı (İngiltere),
Chambesy Ortodoks Merkezi (İsviçre),
Dünya Kiliseler Konseyi nezdinde Ortodoks dünyası adına Daimi Temsilcilik (Cenevre),
Avrupa Birliği nezdinde Ortodoks dünyası adına Daimi Temsilcilik ( Brüksel),
Selanik Teoloji Eserleri Enstitüsü,
Atina Daimi Temsilciliği.


Patrik 1. Bartolomeos'un ve Sen Sinod'un doğrudan otoritesi altındaki mümin sayısı yaklaşık 15 milyon kadardır.

Bu kurumlara ilaveten Patriğin otoritesi altında olmayan otosefal Ortodoks kiliseleri liderlerini kendileri seçer, ama bu seçimde meşruiyet, İstanbul'daki "primus inter pares" (eşitler arasında ilk) olan ve Ortodoks aleminin bir anlamda koordinatörü konumunda bulunan Patrikhane'den gelir, yani İstanbul Patriği'nin onu tanıması elzemdir. Bir kiliseler hiyerarşik sıraya göre şunlardır:
İstanbul Patrikhanesi, İskenderiye Patrikhanesi, Şam Patrikhanesi, Kudüs Patrikhanesi, Moskova Patrikhanesi, Belgrad Patrikhanesi, Bükreş Patrikhanesi, Sofya Patrikhanesi, Tiflis Patrikhanesi, Kıbrıs Başepiskoposluğu, Yunanistan Başepiskoposluğu, Polonya Başepiskoposluğu, Tiran Başepiskoposluğu, Çekya ve Slovakya Başepiskoposluğu.


Bunlara ilaveten Finlandiya ve Estonya'da iki otonom kilise daha mevcuttur. Bunlar liderlerini İstanbul'a teklif eder ve son seçimi İstanbul yapar...

Cengiz Aktar


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla