w
Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

1936 Beyannamesi Kamuoyunu Bilgilendirme Grubu'ndan:
Sadece Azınlık Hakları değil,
İnsan Hakları

Hazine, 1974 yılında Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun aldığı karara dayanarak Azınlık Vakıfları'nın 1936 yılından sonra edindiği taşınmazlara el koymaya devam ediyor. Bu haksız durum, AB sürecindeki ülkemiz için, sadece azınlık hakları değil, genel anlamda insan hakları sorunu.

Azınlık vakıfları, sahip oldukları taşınmazlardan elde ettikleri gelirler ile, okullarında, hastanelerinde ve bakımevlerinde hizmetlerin devamını sağlamaktadırlar. Vakıfların gelirlerinin azalmasıyla, bu hizmetler de aksamaya başlamış, birçok okulun kapatılması kaçınılmaz olmuştur. Öyle ki, gelecekte bu kurumların varlıklarını sürdürmeleri olanaksız görünmektedir. Azınlıkların ellerinden sadece 'mülkiyet hakkı' değil, dolaylı yoldan 'eğitim ve öğrenim hakkı', 'sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanabilme hakkı' da alınmaktadır.

TC vatandaşı olan ve bütün vatandaşlık görevlerini yerine getiren azınlıklar, sadece Ermeni, Rum veya Musevi olmalarından dolayı, anayasamızın eşitlik ile ilgili 10. maddesinden (Ek 1) yararlanamamaktadırlar. Bu durum, Lozan Barış Antlaşması'nda kabul edilen Azınlık Haklarına da aykırıdır (Ek 2).


Azınlık vakıfları bu aşamaya nasıl gelmiştir?

1936 beyannamesi, gayrimüslim azınlıklara ait cemaat vakıflarından istenen ve sahip oldukları malları gösteren bir listeden ibarettir. 1974 yılına kadar, Valilik muvaffakatnamesi ve resmi tapu verilerek, vakıf siciline işlenerek gayet normal yollardan, herhangi bir problem çıkmadan, mal edinilmiştir.

1974 yılında (eski vakıflarla ilgili Vakıflar Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden tam 38 yıl sonra), Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinemeyeceklerine karar verdi. Bu inanılmaz karara göre, 1936 yılında, yasa gereği verilen beyannameler, ilgili yasa ve tebliğlerde böyle bir talep olmamasına rağmen, vakıfname olarak kabul ediliyordu. Yine karar gereğince bu beyannamelerde, vakfın taşınmaz mal edinmeye devam edebileceği açıkça belirtilmemişse, vakıf yeni taşınmazlar edinemez. Dahası, 1936 yılından sonra edinilen taşınmazlar, bedelsiz olarak, varsa eski mal sahiplerine veya mirasçılarına yoksa hazineye verilecektir. Burada en garip durum ise, beyannamede sorulan soruların hiçbiri böyle bir cevabı gerektirmediğinden, beyannameye böyle bir maddenin eklenmesinin imkansızlığıdır. (Ek 3'te 1936 beyanname örneği yer almaktadır.)
Bu sorunun, en kısa zamanda halledilmesi ve azınlık vatandaşlarının haklarının iade edilmesini dileyerek, "İnsan Hakları Haftası"nı buruk bir sevinçle kutluyoruz.
1936 Beyannamesi Kamuoyunu Bilgilendirme Grubu

Ayrıntılı Bilgi ve İletişim için:
www.1936beyannamesi.com
[email protected]

Devamı


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla