Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR
BİR KÜLTÜR KURUMU:
ELİNİKOS
FİLOLOYİKOS
SİLOGOS
KONSTANTİNOPOLEOS

Islahat Fermanı'nın ilanından (1856) sonra, Osmanlı İmparatorluğu'na mensup çeşitli cemaatlere tanınan özgürlük ve haklar sonucu, İstanbul'da yaşayan Rum topluluğu, peşpeşe Dernekler kurar. 1861'de kurulan Elinikos Filoloyikos Silogos (Helen Filoloji Derneği) o yıllarda yaşanan bu yoğun kültür hareketinin öncüsü olur.

Derneğin çekirdeğini, Mekteb-i Tıbbiye ve saray hekimlerinden Spiridon Mavroyeni Paşa'nın Büyükparmakkapı'daki evinde düzenlenen toplantılara katılan aydınlar oluşturur. Tanınmış hekim ve edebiyatçı İroklis Vasiadis'in öncülüğündeki bu toplantılar, Mekteb-i Tıbbiye hocalarından Ksenofan Zografos, K. Kaliadis, avukat Yiannis Zografos, hekim Aleksandros Zoiros Paşa'nın da katılımıyla fıkir hareketinden pratiğe dökülür. Derneğin tüzüğü devrin sanat ve bilim adamları tarafından tartışılıp onaylanır. 17 Nisan 1861'de yirmi değişik meslekten Rum aydınının katılımıyla kuruluş gerçekleşir.

Dernek binası, Hacı Yorgo Kostandinis' in evi olarak bilinen ve günümüzde Yunan Konsolosluğu'nun bulunduğu binadır. En yaşlı üye sıfatıyla Stefanos Karateodori Paşa Başkan seçilir. Derneğin amacı okur yazarlığın yayılması, bilim ve edebiyatın gelişmesidir.

Dernek 1863'te bir kitaplık kurmak amacıyla üyelerine kitap bağışı çağrısında bulunur. Ayrıca iki ayda bir yayımlanan bir dergi çıkarmayı amaçlar. Derginin sorumluluğunu Stavraki Aristarki üstlenir. Kitaplıkla birlikte düzenlenen okuma salonunda her gün İstanbul, İzmir ve Atina'da yayımlanan gazeteleri okumak mümkündür.

Silogos'un ilk yıllarında 1.900 ciltlik bir kütüphane oluşur. İçinde elyazması nadide eserlerin de bulunduğu bu önemli kitaplık ve arşiv, 25 Mayıs1870 Beyoğlu yangınında kül olur. 1873'te üyelerinin girişimiyle Galatasaray'da Silogos Sokağı'nda kendi binasına taşınır ve 1923'e kadar kültür faaliyetini sürdürür.

1871'de Dernek tüzüğünde değişiklik yapılır ve Silogos, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında yaşayan Ortodoks Rum toplumunun kültür çalışmalarının koordinatörlüğünü üstlenir. Anadolu'da Rum nüfusun da yaşadığı köy ve kasabalarda okul seferberliği başlatılır. Okullara öğretmen, kitap, araç gereç yollanır; kitaplıklar kurulur.

Köy okullarındaki öğretmenlerin eğitimini de Silogos üstlenir. Okur yazarlığı yaygınlaştırmak için her türlü yardım sağlanır. Satın alınan eski ve değerli kitaplara ilaveten özel kitaplık bağışlarıyla kitap sayısı 1910'da 18.000'e,1922-1923'te ise 28.000 kitap ve 183 değerli elyazmasına ulaşır. Kuruluşundan beri üyelerine yıllarca bilim ve edebiyat alanında çeşitli seminer ve konferanslar veren Dernek, 1918'de ilk kez aktif politikaya karışır ve Yunanistan Başbakanı Elefterios Venizelos'u ebedi başkan seçer.

Cumhuriyet'in ilanından sonra Dernek kapatılır. Hükumet mal varlığına el koyar; arşiv ve kitaplık, elyazmalarıyla birlikte Ankara'ya gönderilir.


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla