w
Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden:
"Din ayırımı doğru değildir.
Düzeltme bekliyoruz"

1936 Beyannamesi sorunu olarak bilinen ve gayrımüslim azınlık vakıflarının gerek satınalma gerekse hibe yoluyla taşınmaz mal edinmelerini engelleyen ve 1936 yılından sonra edindikleri taşınmazları eski sahiplerine, yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğüne veya Hazine'ye devredilmesini öngören kararlar doğrultusunda Yargıtay 1. Hukuk Dairesi'nin hakları kısıtlayıcı yeni kararlar vermesi üzerine çok sayıda basın mensubu Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden görüş istemektedir. Türkiye Ermenileri Patriği MESROB II bugün sorulara aşağıdaki yanıtı verdi.

Saygılarımla,
Av. Luiz BAKAR
Basın Sözcüsü

"Bu kararı anlamak çok zor. Kaldı ki, anlamayanlar biz gayrımüslimlerle de sınırlı değil. Son derece garip bir durum söz konusu. Çünkü Yargıtay'ın 1974 yılından bu yana aldığı kararlar doğrultusunda gayrımüslim azınlık cemaati vakıflarının yalnız yeni mülk edinmeleri yasaklanmıyor, aynı zamanda 1936 yılından sonra edindikleri tapulu mülkleri de geri alınıyor. Böyle bir şey Anayasa'daki din, dil, ırk bazındaki eşitlik ilkesine ve devletimizin imzaladığı uluslararası antlaşmalara zıt gibi görünüyor. Almanya'da 300'e yakın cami inşa edilebiliyor ve Hıristiyan olmayanlar dernekleri ve vakıfları için yeni mülk edinebiliyorlar, hatta devlet yardımı alabiliyorlarken, Türkiye kendi öz vatandaşlarını 1936 sonrasında Hıristiyan veya Musevi'dirler diye bu haktan yoksun kılıyor.

Halbuki, Türkiye'deki gayrımüslim vakıflar Osmanlı Devleti döneminde kurulmuşlardır ve dini, hayri, eğitim alanlarında cemaatlerine hizmet vermektedirler. Cumhuriyet döneminde de bu hizmetlere devam eden vakıflar, devletçe yardım edileceğine dair mevzuat hükümlerine rağmen, devletten hiçbir yardım almaksızın sadece cemaatin maddi katkılarıyla ve gayrimüslimlerin bağışladıkları gayrımenkul gelirleriyle ayakta durmaya çalışmaktaydılar. Gayrımüslim vakıfları dini alanda cemaatlerine hizmet verirken, hayri alanda ülkenin bütü nüne yararlı olup, eğitim alanında ülkeye çok önemli hizmetler verecek insanların yetişmesine önayak olmaktadırlar. Buna rağmen gayrımenkul edinme hakkından yoksun bırakılan gayrımüslim vakıflarının maddi varlıklarının pek yakında değer yitirecekleri gün gibi ortadadır. Ayrıca gayrimüslim vakıfları gelir temin etmek için maddi varlıklarını ticaretle değerlendirme imkanından da yoksundurlar. Peki bunların kapanması mıdır istenilen? Türk gayrımüslim vakıflarının malları yabancı malı olarak mı görülmektedir?

Her vatandaş sahip olduğu taşınmazı dilediği gibi kullanabilme hakkına sahip değil midir? Gayrimüslim vakıfların mal edinememesi doğrultusunda verilen bu karar, gayrımüslim vatandaşın mülkiyeti üzerindeki tasarruf hakkını da kısıtlıyor, çünkü gayrımüslim vatandaş malını cemaatinin herhangi bir vakfına bağışlama hakkından yoksun bırakılıyor. Bu çağda böyle bir ayırım mümkün müdür?

Medeniyetler ya da dinler çatışması gibi tehlikeli benzetmelerin bolca yapıldığı bu günlerde vatandaşlar arasında din ayırımı gözetmek aklıselim sahibi kişilerin işi olamaz. Bu kararın Anayasa'ya ve İnsan Haklarına aykırı olduğu aşikardır. Bu nedenle yasama, yargı ve yürütme organlarının bu yanlışı yeni düzenlemelerle düzelteceğine inanıyorum. Her zamankinden daha çok toplumsal barışa ihtiyaç duyulan bir dönemde, diğer yöre ülkelerine nazaran demokrasi ve laiklik konusunda daha uzun bir geleneği olan ülkemize de bu yakışır zaten."


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla