Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLARRAFFİ A. HERMONN
Güncelleme: 12 / 05 / 2007


Birgün'den:

'Mutluyum!' Demeyene Kızmayın, 'Neden Mutlu Edemiyorum ?'
Diye Üzülün!Genel Kurmay Başkanlığı'nın, mâlum gece yarısı, Cumhuriyet dönemi askeri müdahale teamüllerine bir son vererek, elektronik postayla verilen 'muhtıra' veya 'e- darbe' anlamı taşıyan metinde: '(…) Ne mutlu Türküm demeyenler, düşmandırlar ve hep öyle kalacaklardır' deniyordu…

'Deve'nin sırtının kamburlu oluşu' hakikatini, her 'Deve'nin 'şu' veya 'bu' sıkıntısı arz ettiğinde, durum yeniden 'keşfedildiği'nde; bir kez daha 'Deve'nin sırtındaki kamburlar yok olmadıkça, bu gün 'şu' yarın 'bu' vesileyle sıkıntılar baş gösterecektir; sıkıntıların kökten yok edilmesi için, ilk ve son defaya mahsus bir şekilde, kamburları yok etmek gerekiyor!' diye, ikide bir tekrarlamak, çok bıktırıcı bir şey…

'Bıktırıcı' zirâ… seslenmek istediğiniz kitlelerin, cenahın 'anlama, algılaması sıkıntılı' olduklarını ve sizin de bu sıkıntıları paylaşan birisi olduğunuz hissi, hiç hoş değil!…

'Ne mutlu Türküm!' gibi bir dua veya temenninin, ancak ve ancak, insanların kendi rızalarıyla, gönüllü olarak söyledikleri, söyleyebildikleri takdirde makbul ve geçerli olabileceğini, kim ve nasıl anlatabilecek bu toplumun çoğu yöneticilerine acaba?...

İlkokul evet İlköğretimin son sınıflarında değil, ilkokulun ilk sınıflarında okutulan 'Dilbilgisi' derslerinde 'sevmek' veya 'mutlu olmak' gibi, kişinin ancak sübjektif, öznel duygu ifadesi anlamını taşıyan fiillerin 'emir kipiyle' asla çekilemeyeceğini öğretirler…


Yani 'askerlik yapmayı' bir fiil olarak kabul edersek, ikinci tekil şahıs olarak 'emir kipi'yle 'askerlik yap!' veya ikinci çoğul şahıs olarak 'askerlik yapın!' diye çekilebilir; ama 'mutlu ol!' veya 'mutlu olun!' diye çekilemez, gülünç olur, aczi ifade eder… Kadınla cinsel ilişkiye giren erkeğin, kadına 'orgazm ol!', 'orgazm olsana be!' diye, şu veya bu nedenle zaafını örtmek için acz içinde, hiddetlenmesine benzemez mi bu?...

Aksi takdirde, birinci örnekte: 'Beni mutlu et ki, ben de 'MUTLUYUM!' diyebileyim' demez mi, 'mutluyum' demesini (zorla), istediğiniz şahıs veya kitle?... İkinci örneğe gelirsek, söz konusu kadın 'Beni orgazm edemiyorsan, ben ne yapayım, demek ki sorun var; orgazm edebilirsen, niye 'orgazm olmadım' diyeyim ki!' der…

Yurt sathında eğitim ortalamasının ilkokul 4. sınıf terk; uzlaşma kültüründen ziyade şiddet yolunu tercih eden bir kültüre sahip toplumuzun, bugün lâyık olduğu zannedilen yöneticilerine, daha başka bir örnekleme yolu bulamadığımız için üzgünüz ama sorunu ancak böyle anlatabileceğimize kanaat getirdim.

Anayasa'sında 'T.C. vatandaşı olan herkes TÜRK' tür!' ve yine (vatandaşlar arasında) '(…) kimsenin dil, din, ırk, inanç v.s. özelliklerine karışılmaz ve saygı duyulur!' diye yazacak ama uygulamada, bunun tam tersini yapacaksınız, yani:

- Vatandaşlarınız arasında bir kısmının Alevi olduğu için, onların ibadet evlerine, devletten maaş ödemeyecek hatta onların ibadet farklılıklarına 'Hayır, siz farklı değilsiniz, siz ancak bizim gibi ibadet ettiğiniz takdirde, destek alabilirsiniz' diyeceksiniz…

- Vatandaşlarınız arasında bir kısmının, daha düne kadar 'Biz Kürdüz' demesini 'hainlik (!)' olarak telakki edecek ve 'Hayır, sen farklı değilsin, sen SEN değilsin, sen ancak BEN olduğun takdirde, seni adam yerine koyarım; senin dilin bile yok, senin kültürün yok, sen TÜRKSÜN!' diyeceksiniz…

- Vatandaşlarınız arasında bir kısmının, Gayri Müslim olmaları veçhile, onların Kaymakam, Vali, Savcı, Hâkim, Yüksek Yargı Kurum Üyeliklerinden herhangi birisi, subay, polis, diplomat veya herhangi bir devlet memuru hatta ve hatta Türkçe, Coğrafya, Yurttaşlık ve Sosyoloji öğretmeni olmasını, Anayasa dışı bir kurum olmasına karşın, resmen işleyen 'Azınlık Tâli Komisyonu' denen kurumu iznine bağlayacak ve pratikte imkânsız kılacaksınız.

- Vatandaşlarınız arasında bir kısmının, Gayri Müslim olmaları veçhile, kendi alın teriyle kazandıkları ve sadece ve sadece T.C. vatandaşı çocukların eğitimi için çalışan vakıflara 'Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı' gibi, çağdaş dünya hukuk sisteminde esamisi bile olmayan sıfatlarla 'Sen, benim gibi, Türk değilsin!' diyeceksiniz….

- Daha hâlâ, bazı devlet memuriyetlerine giriş sınavına sadece girebilmek yani salt 'aday'lık için bile 'Türk kültüründen ve soyundan gelme ana ve babadan olma' gibi şartlar koyabileceksiniz…

- Vatandaşlarınız arasında bir kısmının (Gayrı Müslim) özel okullarında 'Müdür' sıfatını taşıyan kişileri, diğer tüm Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda olan uygulamanın tersine 'Birinci derecede Sicil Âmiri' kabul etmeyecek; salt devletin atadığı ve adı resmen 'Türk (!) Müdür Başyardımcısı' olan kişiyi muhatap kabul ederek o Müdür'ü rencide edecek; böylece bu insanlara açıkça 'Sen, benim için Türk değilsin!' diyeceksiniz…

Daha listeyi uzatabileceğim bâriz örneklerle, bu güzel ülkemizde, vatandaşlarınız arasında resmen ayırımcılık yaparak ve üstelik mevcut Anayasa'ya göre bile 'ihlâl'ler uygulayarak, askerliğini yapan, şehit olan, vergisini ödeyen, yurt içi ve dışında, kişisel başarılarıyla ülke tanıtımı ve kalkınmasına katkıda bulunan vatandaşlara 'Siz Türk değilsiniz!' diyecek ve sonra da pişkinlikle 'Sen kendini Türk hisset ve mutlu olduğunu beyan et!' diye buyuracak; dahası beyan etmeyenleri de 'düşman!' ilân edeceksiniz…

***
Uzatmadan söyleyelim… o zaman, bu güzel ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti'nde, gönül rahatlığıyla 'Ne mutlu Türk(iye Cumhuriyeti vatandaşı)üm!' sözünü diyemeyen her vatandaşa karşı, bunu dedirtemeyen her zat ve kurum, sorumludur!
FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

Tarihçe

Bayramlar ve
Özel Günler


Büyükada
Rum
Yetimhanesi


İoannis
Papadopulos


Rum Ortodoks
Patrikhanesi


Rum
Cemaatleri


Rum Okulları

Rumca Basın


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla