Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR
Devlet'e arzımızdır


Türkiye Ermeni Azınlığı'nın Cumhuriyet döneminde kuruluşunu gerçekleştirebildiği yegâne kurum, başlangıçta ruhban okulu olarak öngörülen, daha sonra ise normal eğitim kurumuna dönüştürülen Tıbrevank (Bugünkü adıyla Surp Haç Lisesi) oldu.

Kuruluşu 1953 yılında gerçekleşen bu eğitim kurumumuz, otuz yılı aşkın bir süre "Cemaatin Beş Ortak Vakfı" kapsamında kabul gördü. Yöneticileri dört yılda bir halk tarafından yapılan seçimlerle belirlendi, İçişleri Bakanlığı'nca onaylandı, kendilerine yetki belgesi verildi ve bu düzen 1985 yılına kadar böyle sürdü.

Ne var ki 1985 yılında yapılan seçim sonrasında, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen bir uyarı sonucu, İçişleri Bakanlığı'nca, kurumun vakıf statüsünün bulunmadığı bildirildi ve "Cumhuriyet sonrası Azınlık Vakfı kurulamayacağı" gerekçesiyle yeni yöneticilere onay verilmedi. O gün bu gün de bir daha Tıbrevank'a yeni yönetici seçilemedi. Vakıf halen 1981 yılında onay almış yöneticilerin imzalarıyla yönetiliyor.

Ve sonunda, sözkonusu bu 'idari şekil' de çok görüldü. Geçen yıl Şişli Kaymakamlığı'nca imza yetkisine sahip kişilere bir tebligat yapılarak, vakfın herhangi bir resmiyetinin bulunmadığı, vakıf adına resmi makamlarla irtibata geçmenin, yazışmanın, başvuruda bulunmanın suç teşkil edeceği, dolayısıyla da Türk Ceza Yasası'nın 526. maddesi kapsamında cezalandırılacakları bildirildi.

Bu durum önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak vakıf seçimleri öncesinde Tıbrevank yöneticilerinin elini kolunu bağladığı gibi, yönetim seçim için başvuruda dahi bulunamayacak bir noktada bırakıldı.

"Cumhuriyet sonrası Azınlık Vakfı kurulamayacağını" ileri sürmek herşeyden önce Lozan'a aykırıdır. Lozan'ın 42. maddesi şöyle der: "...Türk Hükümeti sözü geçen azınlıklara ait kiliselere, havralara, mezarlıklara ve diğer dini kurumlara her türlü korumayı sağlamayı taahhüt eder. Aynı Azınlıkların hâli hazırda Türkiye'de bulunan vakıflarına, dini ve hayır kurumlarına her türlü kolaylık sağlanacak ve izin verilecektir. Ve Türk Hükümeti yeni dini kurum ve hayır kurumu kurulması için, bu nitelikteki öteki özel kurumlara sağlanmış gerekli kolaylıklardan, hiç birini esirgemeyecektir."

Avrupa Birliği sürecinde "Ulusal Program"ımızı hazırlamakta olan hükümetimizden, programda Azınlıklarının sorunlarının çözümüne de ön sıralarda yer vermesini bekliyor, bu bağlamda Tıbrevank'tan esirgenen vakıf statüsünün iadesini rica ediyoruz.

En önemlisi ise, statü sorununun çözümünü beklemeksizin, Tıbrevank'ın da Mayıs ayında gerçekleşecek "Beş Ermeni Vakfı Seçimleri"ne katılımının sağlanmasını ve vakfın yeni yöneticilerine kavuşturulmasını

Devletimize ortak talebimiz olarak arz ediyoruz.

Bu dilekçe, Agos dergisinin 12 Mart 2001 nüshasında yayınlanmıştır.

Diğer yazılar

Yetimin Malı
Devlet'e arzımızdır


FARKLI RENKLER
FARKLI KÜLTÜRLER


SÜRYANİ KÜLTÜRÜ

YAHUDİ KÜLTÜRÜ

RUM KÜLTÜRÜ

ERMENİ KÜLTÜRÜ

Ermenilerin
Kökeni


Bayramlar

Kiliseler

Kültür

Müzik

Yemekler

Aileler ve
İnsanlarYazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 

Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla