Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Uluslararası Anti-Mayın Anlaşması-2ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMI, DEPOLANMASI, ÜRETİMİ VE TRANSFERİNİN YASAKLANMASI VE BU MAYINLARIN YOK EDİLMESİ ÜZERİNE ANLAŞMAMadde 2
Tanımlar
1. "Anti-personel mayın", bir insanın varlığı, yakınlığı ya da teması ile patlamak ve bir ya da daha fazla kişiyi yetersiz kılmak, yaralamak ya da öldürmek üzere tasarlanmış mayın anlamına gelir. İnsan yerine bir aracın varlığı, yakınlığı ya da teması ile patlamak üzere tasarlanmış ve mayın koruma cihazı ile donatılmış mayınlar, bu biçimde donatılmalarının sonucu olarak anti-personel mayın oldukları düşünülmüyor.

2. "Mayın", bir zeminin ya da yüzey alanının altına, üstüne ya da yakınına yerleştirilmek ve bir insanın ya da aracın varlığı, yakınlığı ya da teması ile patlamak üzere tasarlanmış mühimmat anlamına gelir.

3. "Mayın koruma cihazı" bir mayını korumak için plânlanmış ve mayının bir parçası, mayına bağlı, iliştirilmiş ya da mayının altına yerleştirilmiş ve mayını kurcalamak için bir girişimde bulunulduğunda ya da mayın başka bir biçimde kasten karıştırıldığında harekete geçen bir aygıt anlamına gelir.

4. "Transfer", anti-personel mayınların ulusal topraklara ya da ulusal topraklardan fiziksel hareketine ek olarak, mayınlar üzerindeki hak ve denetimin de transfer edilmesini kapsıyor ancak yerleştirilmiş anti-personel mayınları içeren karasal alanı kapsamıyor.

5. "Mayınlı alan", içinde mayın olması ya da olmasından kuşkulanılması nedeniyle tehlike arzeden alan anlamına gelir.

Madde 3
İstisnalar
1. Madde 1'de belirtilen genel yükümlülüklere karşın, mayın bulma, mayın temizleme, ya da mayın yok etme tekniklerinin gelişimi ve bu tekniklerde eğitim için belirli sayıda anti-personel mayınların tutulmasına ya da transfer edilmesine izin verilmektedir. Bu tür mayınların miktarı yukarıda sözü edilen amaçlar için kesinlikle gerekli olan asgari sayıyı geçmeyecektir.

2. Anti-personel mayınların yok edilme amacıyla transferine izin verilir.

Madde 4
Depolanmış anti-personel mayınların yok edilmesi
Madde 3'te belirtildiği durumlar dışında, her Taraf Devlet, sahip olduğu ya da yetkisi ya da denetimi altında olan depolanmış tüm anti-personel mayınları, mümkün olan en kısa zamanda ve bu Anlaşmanın söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden dört yıldan daha geç olmamak şartıyla, yok etmek ya da yok edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

Madde 5
Mayınlı alanlarda anti-personel mayınların yok edilmesi
1. Her Taraf Devlet, yetkisi ya da denetimi altında olan mayınlı alanlardaki tüm anti-personel mayınları, mümkün olan en kısa zamanda ve bu Anlaşmanın söz konusu Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden on yıldan daha geç olmamak şartıyla, yok etmek ya da yok edilmesini sağlamakla yükümlüdür.

2. Her Taraf Devlet, içinde anti-personel mayın olduğu bilinen ya da yerleştirilmiş olmasından kuşkulanan, yetkisi ya da denetimi altında bulunan tüm alanları tanımlamak için elinden gelen her çabayı gösterecek ve, alanda bulunan tüm anti-personel mayınlar yok edilinceye kadar sivillerin etkili bir biçimde dışında tutulmalarını garanti altına almak için, yetkisi ya da denetimi altında bulunan mayınlı alanlardaki tüm anti-personel mayınlarının, en kısa zamanda, çevre-işaretli, denetlenmiş ve çitler ya da başka yöntemlerle korunmalarını sağlayacaktır. Bu işaretleme, en azından, 3 Mayıs 1996 tarihinde düzeltilerek, Aşırı Zarar Verici Sayılabilecek ya da Ayrım Yapmayan Etkilere Sahip Olabilecek Kimi Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ya da Kısıtlanması Anlaşmasına eklenen; Mayınların, Bubi Tuzaklarının ve Diğer Aletlerin Kullanımlarının Yasaklanması ya da Kısıtlanması Üzerine Protokol tarafından belirlenmiş standartlarda olmalıdır.

3. Eğer bir Taraf Devlet, 1. fıkrada sözedilen anti-personel mayınların tümünü yok edemeyeceğini ya da yok edilmesini, belirtilen zaman zarfında sağlayamayacağına inanıyorsa, Taraf Devletlerin Toplantısına ya da Gözden Geçirme Konferansına, bu tür anti-personel mayınların yok edilmesini tamamlamak için son mühletin 10 yıla kadar uzatılması talebinde bulunabilir.

4. Her talep aşağıdakileri içermelidir:
a) Talep edilen ek mühletin süresi;
b) Önerilen ek mühletin nedenlerinin, aşağıda belirtilenleri de içeren, ayrıntılı bir açıklaması:
(i) Ulusal mayınsızlaştırma programları altında yönetilen çalışmanın hazırlanması ve durumu;
(ii) Tüm anti-personel mayınların yok edilmesi için Taraf Devletin kullanabileceği mali ve teknik araçlar; ve
(iii) Taraf Devletin, mayınlı alanlardaki tüm anti-personel mayınları yok etmesine engel olan koşullar;
c) Ek mühletin, insansal, toplumsal, ekonomik, ve çevresel anlamları; ve
d) Önerilen ek mühlet talebine ilişkin gerekli herhangi başka bir bilgi.

5. Taraf Devletlerin Toplantısı ya da Gözden Geçirme Konferansı, 4. fıkranın kapsamına giren etkenleri göz önünde bulundurarak, talebi değerlendirecek ve mevcut olan ve ek mühlet talebinin kabul edilmesine ilişkin olarak oy kullanan Taraf Devletlerin oy çoğunluğu ile karar verecektir.

6. Böylesi bir uzatma, bu Maddenin 3., 4. ve 5. fıkraları doğrultusunda yeni bir talep önerisi üzerine yenilenebilir. Daha fazla bir uzatma süresi talep ederken, Taraf Devlet, bir önceki uzatma döneminde bu Maddeyi takiben neler yapıldığına ilişkin ek bilgi teslim edecektir.( Kaynak:www.mayinsizbirturkiye.org)


Baş tarafıDiğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla