Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Uluslararası Anti-Mayın Anlaşması-1


Irak İşgali
ile yaygınlaşıp yerleşiklik kazanmaya yüz tutan hukuk faciası karşısında yaşama hakkı savunucuları yeniden harekete geçti. Bu hukuk dışı işgalin her türlü sonucu bir yana, savaşan-işgalci taraflarca gelişgüzel saçılan bombalar, patlayıcılar ve anti-personel tanklar yıllar boyunca sivil halka, kadın ve çocuklara zarar verecek. 10 yıl öncesinde yaşanan Körfez Savaşı, Afganistan müdahalesi gibi vahşet gösterilerinin artıkları mayın ve bombalar yüzünden her gün ortalama 10 kişi zarar görüyor! Oysa uygar dünya, aşağıda bulacağınız metni yıllar öncesinden imzaya açmış, pek çok ülke de imzasını koymuştu! Elbette uygar olan ile güçlü olan arasında,
bu anlaşmaya konulan imza kadar bir fark vardı...


ANTİ-PERSONEL MAYINLARIN KULLANIMI, DEPOLANMASI, ÜRETİMİ VE TRANSFERİNİN YASAKLANMASI VE BU MAYINLARIN YOK EDİLMESİ ÜZERİNE ANLAŞMA

Önsöz

Her hafta, çoğu masum ve korunmasız olan siviller ve özellikle çocuklar olmak üzere yüzlerce kişiyi öldüren ya da sakat bırakan, ekonomik gelişmeyi ve yeniden yapılanmayı engelleyen, mülteci ve iç göçe maruz kalmış kişilerin yurtlarına geri dönmesini kısıtlayan ve yerleştirildikten yıllarca sonra başka ciddi sonuçları olan anti-personel mayınların neden olduğu acı ve kayıplara son vermek için kararlı,

Dünyanın her tarafına yerleştirilmiş anti-personel mayınların kaldırılması mücadelesine göğüs germek ve bunların yok edilmesini sağlamak için verimli ve düzenli bir katkıda bulunmak için ellerinden gelen en büyük gayreti göstermenin gerekli olduğuna inanan,

Toplumsal ve ekonomik olarak yeniden kazanılmaları da dahil olmak üzere, mayın kurbanlarının bakımı ve rehabilitasyonu için yardım sağlamada ellerinden gelen en büyük çabayı sarfetmeyi isteyen,

Anti-personel mayınların tamamıyla yasaklanmasının, aynı zamanda, güvenin kurulması açısından önemli bir önlem olacağının ayırdına varan, 3 Mayıs 1996 tarihinde düzeltilerek,

Aşırı Zarar Verici Sayılabilecek ya da Ayrım Yapmayan Etkilere Sahip Olabilecek Kimi Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ya da Kısıtlanması Anlaşmasına eklenen;

Mayınların, Bubi Tuzaklarının ve Diğer Aletlerin Kullanımlarının Yasaklanması ya da Kısıtlanması Üzerine Protokol'ün kabullenilmesini sevinçle karşılayan, ve bu protokolü henüz onaylamamış tüm devletlere en erken bir zamanda onaylamaları için çağrıda bulunan,

Tüm Devletleri, canlı bir biçimde, anti-personel kara mayınların kullanımı, depolanması, üretimi ve transferinin yasaklanması için etkili, yasal yaptırımı olan uluslararası bir anlaşmanın peşini bırakmamaları yönünde teşvik eden,

10 Aralık 1996 tarihli, Birleşmiş Milletler Genel Toplantısı 51/45 S no'lu Kararı'nı sevinçle karşılayan, Bunun yanında, geçmiş yıllarda anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını, üretimini ve transferini hem tek yanlı hem de çok yanlı olarak yasaklamayı, sınırlamayı ya da askıya almayı amaçlayan önlemleri de sevinçle karşılayan,

Anti-personel mayınların bütünüyle yasaklanması için yapılan çağrının da kanıtladığı gibi, insanlığın ilkelerinin ilerlemesine yardımcı olmada kamu vicdanının rolüne vurgu yapan ve bu amaca hizmet etmek için Uluslararası Kızıl Haç ve Kızılay Hareketi'nin, Uluslararası Kara Mayınları Yasağı Kampanyası'nın ve dünyada sayısız diğer sivil toplum örgütlerinin çabalarını tanıyan,

Uluslararası topluluğu, anti-personel mayınların kullanımını, depolanmasını, üretimini ve transferini yasaklayan, uluslararası ve yasal bağlayıcılığı olan bir anlaşma akdetmeleri için teşvik eden 5 Ekim 1996 Ottawa Bildirgesi'ni ve 27 Haziran 1997 tarihli Brüksel Bildirgesi'ni anımsayan,

Tüm Devletlerin bu Anlaşmaya bağlılıklarını çekmenin istenilirliğine vurgu yapan, ve bu Anlaşmanın, üçüncü şahıslar aracılığıyla, Birleşmiş Milletler, Silahsızlanma Konferansı, bölgesel örgütler ve gruplar ve Aşırı Zarar Verici Sayılabilecek ya da Ayrım Yapmayan Etkilere Sahip Olabilecek Kimi Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması ya da Kısıtlanması Anlaşması üzerine eleştirel konferansları da içeren, konuya ilişkin tüm yetki mercilerinde, evrenselleştirilmesinin desteklenmesi yönünde gayretli bir şekilde çalışmak için kararlı olan,

Kendilerini; tarafların silahlı çatışmalara, savaş yöntemlerini ya da araçlarını seçme haklarının sınırsız olmadığını belirten uluslararası insancıl yasaya; silahlı çatışmalarda fazladan zarara ya da gereksiz acı çekmeye neden olabilecek nitelikteki silahların, roketlerin ve diğer savaş gereç ve yöntemlerinin kullanılmasını yasaklayan ilke ile sivillerle savaşçılar arasında bir ayrım yapılmasını gerekli kılan ilkeye dayandıran,

Tüm Taraf Devletler Aşağıda belirtildiği biçimde mutabıktır:

Madde 1 Genel Yükümlülükler
1. Her Taraf Devlet, aşağıdakileri hiçbir durumda asla yapmama sorumluluğunu alıyor:
a) Anti-personel mayın kullanmak;
b) Anti-personel mayınları geliştirmek, imal etmek, başka biçimlerde edinmek, depolamak, elinde bulundurmak ya da başka birisine doğrudan ya da doğrudan olmayan bir biçimde transfer etmek;
c) Bu Anlaşmaya tâbi olan bir Taraf Devlete yasak olan herhangi bir etkinlikle meşgul olan herhangi birisine herhangi bir şekilde yardımcı olmak, cesaret vermek ya da ikna etmek.
2. Her Taraf Devlet, bu Anlaşmanın hükümleri doğrultusunda, tüm anti-personel mayınları yok etmeyi ya da yok edilmelerini sağlamayı üstleniyor...

( Kaynak:www.mayinsizbirturkiye.org)

 

 

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla