Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Ulusal Mevzuatta Çocuk İşçiliği-1Çocuk yaşta işçilerin varlığı herkesi rahatsız etmekle birlikte, ekonomik açıdan bu durumun önüne geçmek ne yazık ki olanaklı değil. Bu nedenle içinde Anayasa'nın da bulunduğu 9 Kanun, çocuk yaşta çalışmak zorunda olan insanlarımızın iş yaşamını düzenleyerek yasal çerçeveye oturtmuş durumda. Şimdiki hali ile çocuk işçilerin ulusal mevzuatını çizen yasaları sizin için derledik:

Çocuk işçilerin haklarını düzenleyen kanunlar
1- Anayasa
2- 1475 sayılı İş Kanunu
3- Umumi Hıfzısıhha Kanunu
4- Mesleki Eğitim Kanunu
5- İlköğretim ve Eğitim Kanunu
6- Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu
7- Borçlar Kanunu
8- Sosyal Sigortalar Kanunu
9- Sendikalar Kanunu.

Anayasa
Anayasa'da genel bir düzenleme yapılmış olup tüm yasalar kaynağını anayasadan almaktadır.
Madde 50 - Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar, çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar.

1475 Sayılı İş Kanunu
Bu kanun, "çalışma yaşamını düzenleyen" kanundur. Çalışma yaşamının denetimi ve düzenlemelere uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar bu Kanunla düzenlenmiştir:
Madde 2: Bu Kanun, beşinci maddedeki istisnalar dışında kalan bütün işyerlerine ve bu işyerlerinin işverenlerine uygulanır.
Madde 5: Aşağıda belirtilen hususlarda bu kanun hükümleri uygulanmaz:
1. Deniz ve hava taşıma işlerinde,
2. Tarım işlerinde,
3. Bir ailenin üyeleri veya hısımları arasında evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,
4. Ev hizmetlerinde, 5. 507 sayılı Kanunun 2. maddesindeki tarife uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde,
6. 18 yaşını bitirmemiş çıraklar hakkında,
7. Konutların kapıcılık hizmetlerinde,
8. Sporcular hakkında,
9. Yardım sevenler derneğinde çalışanlar hakkında,
10. Rehabilite edilenler hakkında.
11. Sanayi ve ticaretten sayılan ve istisna olmayan işler sayılmıştır.

1. İşe Başlamada Asgari Yaş
Madde 67: 15 Yaşından aşağı çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, çocukların sağlık ve gelişmelerine, okul veya mesleki eğitim ve mesleğe yönelme programlarına devamlarına yahut öğrenimden faydalanma kabiliyetlerine zarar vermeyecek nitelikteki hafif işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların çalıştırılması mümkündür.
Madde 68: Yeraltında ve sualtında çalışılacak işlerde asgari yaş haddi 18 olarak belirtilmiştir.
Madde 78: 16 yaşını doldurmamış çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz. Hangi işlerin ağır ve tehlikeli işlerden sayılacağı, kadınlarla veya 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş çocukların hangi çeşit ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılabilecekleri Ağır ve Tehlikeli İşler Tüzüğünde gösterilir.

2. Ücretli İzin
Madde 49:18 ve daha küçük yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin 18 günden az olamaz. Bu süreler Toplu İş Sözleşmeleri ve Hizmet Akitleri ile artırılabilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez.

3. Sağlık Muayeneleri
Madde 80: 13'den 18 yaşına kadar (18 dahil) çocukların herhangi bir işe alınmalarından önce, işyeri hekiminin, işçi sağlığı dispanserleri, bunların bulunmadığı yerlerde sırası ile en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu, sağlık ocağı, hükümet veya belediye tabiplerine muayene ettirilerek işin niteliği ve şartlarına göre vücut yapılarının dayanıklı olduğunun raporla belirtilmesi ve bunların 18 yaşını dolduruncaya kadar en az her 6 ayda bir aynı şekilde doktor muayenesinden geçirilerek bu işte çalışmaya devamlarında bir sakınca olup olmadığının kontrol ettirilmesi ve bu raporların işyerinde muhafaza edilerek yetkili memurların isteği üzerine kendilerine gösterilmesi zorunludur. Birinci fıkrada yazılı tabipliklerce verilen raporlara itiraz halinde , işçi en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi sıhhi kurulunca muayeneye tabi tutulurlar. Verilen rapor kesindir.

4. Çalıştırma Süreleri ve Yasaklar
Madde 61: Genel bakımdan haftalık iş süresi en fazla 45 saattir. Madde 67: Okula gidenlerin iş saatleri okul saatlerine engel olmayacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 7,5 saatlik çalışma süresinin içinde sayılır.
Madde 69: Sanayie ait işlerde 18 yaşını doldurmamış erkek çocuklarla her yaştaki kadınların gece çalıştırılmaları esas itibariyle yasaktır. Gece çalışması ise 20.00-06.00 arasında ve en çok 7,5 saat olabilmektedir.(Madde 65)

5. Hizmet Akdi ve Örgütlenme
Belirli süresi bir yıl ve daha uzun sürekli hizmet akitlerinin yazılı olarak yapılması zorunludur.
Madde 9: Yazılı akit yapılmayan durumlarda işveren, işçinin isteği üzerine, kendisine genel ve özel iş şartlarını gösteren ve imzasını taşıyan bir belge vermekle yükümlüdür. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.


Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla