Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Mülk Edinme ve Satma


Mülkiyet nedir?
Atasözümüz, "Mal insana hem dost hem düşmandır" der. Hukuk açısından bakıldığında da bu sözün geçerli olduğunu kolayca söyleyebiliriz.

Mülkiyet bir eşyaya sahip olmak demektir. Eğer bir mala ''malik'' iseniz, yani o malın ''mülkiyeti'' sizde ise, o malı kanunun çizdiği sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla dilediğiniz gibi ''tasarruf'' edebiliyorsunuz. Tasarruf etmek, o şeyi nasıl isterseniz öyle kullanmanız anlamına gelır. Malik, sahibi olduğu şeyi -hukuktaki yasaklara uymak koşuluyla- yok bile edebilir. Kısacası mülkiyet bir mal üzerinde en geniş yetkileri doğuran haktır ve bu o malı;
* kullanmayı,
* ürünlerinden faydalanmayı,
* tüketmeyi
içerir.

Kullanma ile kastedilen, o maldan dilediğiniz gibi yararlanmaktır. Bir eviniz varsa, ister orada kendiniz yaşar, ister kiraya verir, ister ücretsiz olarak çocuklarınızı oturtabilirsiniz. Diyelim ki, üzerinde meyve ağaçları olan bir araziniz var, bu ağaçların meyvelerini (ürünlerini) dilerseniz kendiniz yer, dilerseniz satar, dilerseniz ikram edersiniz.

Malik olduğunuz malı herhangi bir yolla elinizden çıkartmaya tüketme yetkisi deniyor. Örneğin bir buzdolabı fabrikanız varsa, bu fabrikayı ister daha da modernleştirebilir, ister depoya dönüştürebilir, ister bir başkasına kiralayabilir ya da isterseniz yıkıp park yapabilirsiniz.

Kısaca hatırlayalım:
- Mülkünüz menkul ise, bir yerden başka bir yere taşınabilir. Yer değiştirmenin (örneğin hayvanlarda olduğu gibi) nesnelerin kendi hareketinin sonucu olarak gerçekleşmesi menkul sayılmak bakımından bir fark yaratmıyor. İnek ve koyunlarınız da, otomobiliniz de, evinizdeki eşyalar da hukuken ''menkul'' mallardır. Hukuk mevzuatımıza göre, gayrimenkul sayılan mallar şunlardır:
* Arazi
* Madenler
* Tapu siciline kayıtlı haklar
* Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre mevcut ''bağımsız'' bölümler.

- Mülkiyet hakkı, menkul ya da gayrimenkul olsun, sadece mallar üzerinde bulunuyor.
- Mülkiyet hakkına bir tek kişi sahip ise, bu münferit (tek, bağımsız) mülkiyettir.
- Aynı mal üzerinde birden fazla kişinin mülkiyet hakkı varsa, ortak mülkiyet söz konusudur. Ortak mülkiyet de ya ''müşterek mülkiyet'' ya da ''iştirak halinde mülkiyet'' şeklinde olur.

- Müşterek mülkiyette, müşterek maliklerin her birinin hakkın konusunu oluşturan mal üzerindeki hisseleri hukuksal olarak bellidir, ancak söz konusu mal fiilen paylara bölünmemiş durumdadır. Ömeğin iki kardeş ortaklaşa, yan yanya bir ev almışlarsa, bu durum söz konusudur ve payları birbirine eşittir. Yani her biri evin ½ payının malikidir. Bu ½ payı istedikleri gibi kullanabilir, ürünlerinden ½ oranında yararlanabilir, ½'lik paylarını isterlerse bir üçüncü şahsa satabilirler.

-İştirak halindeki mülkiyette ise, her ortak malikin hakkı, söz konusu malın tamamı üzerine yayılmıştır. İştirak hakkı devam ettiği sürece ortaklar tek başlarına malın bir bölümüne ya da tümüne tasarrufta bulunamaz. Bu tür mülkiyet ya kanundan ya da sözleşmeden doğar. Kanundan kaynaklanan iştirak halinde mülkiyetin en tipik örneği, mirasçıların tereke üzerindeki yetkileridir. (Miras bölümünde değineceğiz) Eğer bir şirket sözleşmesinde ortaklar mülkiyetin iştirak halinde olacağına karar vermişlerse, burada da sözleşmeden doğan iştirak halinde mülkiyet söz konusudur.

Gayrimenkul söz konusu olduğunda, müşterek mülkiyet sahibi her paydaş o gayrimenkulün belli bir bölümünde değil ve fakat tamamında hissesi kadar bir hakka sahiptir. Bu payı devreden malik, gayrimenkulün belli bir bölümünü değil, itibari bir hissesini devreder. Müşterek mülkiyete konu gayrimenkulde payını devreden malik dışındaki paydaşlara kanun ''şuf'a (ön alım) hakkı'' tanımış. Ve bu hak ancak payın üçüncü şahıslara satışı halinde kullanılabilir. Yani, kardeşinizle yarı yarıya bir eviniz varsa ve kardeşiniz hissesini bir üçüncü kişiye satmak isterse, ön alım hakkınızı ileri sürerek bu satışa engel olabilirsiniz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla