Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Temsil ve Vekalet


Ekonomik hayatın gelişmesi, uzmanlığın önem kazanması, zaman darlığı ve bunlara benzer nedenlerle, bir takım hukuki işlem ve uygulamaları, başkaları aracılığı ile yapmak durumunda kalmaktayız. Bir kurum olarak hukuk, "temsil" dediğimiz imkanı çok sık kullanıyor ve burada aradığı temel espri, "temsil yetkisi"nin kullanılarak hukuki muamelenin yürütülmesi üzerinde odaklanıyor. "Temsil" bir kimsenin "temsilci" sıfatıyla bir başkası (kişi ya da kurum) hesabına hukuki muamele yapması anlamına kullanılıyor.

Temsil müessesesi işlemeye başladığında, önemli bazı noktalara işaret etmek gerekir:

* Temsilde temsilcinin yaptığı hukuki muameleden doğan hak ve borçlar, doğrudan doğruya temsil edilene aittir. Temsilci, bu muameleden doğan hakları kendisi kazanmadığı gibi borçlardan da sorumlu değildir.

* Bu sonucun doğabilmesi için temsilcinin temsil yetkisine sahip olması gerekir. Temsil edilen, temsilciye bu yetkiyi tek taraflı irade açıklamasıyla verir. Temsil yetkisi vermeye ilişkin hukuki muamelelerin geçerliliği hiçbir şekle bağlı değildir.

* Uygulamada yetkili olduğunu ispat edebilmesi için temsilciye yetki belgesi verilir.

* Tapuda işlem yapılmasını gerektiren işlerde de temsil yetkisi verme muamelesinin (Vekâletname ) noterce düzenlenmesi aranılır.

Başkası adına ve hesabına hukuki muamele yapan kimsenin temsil yetkisi yoksa, "yetkisiz temsil" söz konusu olur.

* Temsil edilen, yetkisiz temsilcinin yaptığı hukuki muameleye "icazet" vermedikçe, yani sonradan bunları kabul ettiğini belirtmedikçe, o muameleye bağlı değildir. Diyelim ki, birisi sizin adınıza, sizin hiçbir talebiniz olmadan, kendi işgüzarlığı ile bir takım muameleler yaptı. Bu muamelelerdeki diğer taraf, bu durumda ''temsil edilen'' gibi görünen sizden uygun bir süre içinde icazet (onay) hakkında bir beyanda bulunmanızı talep etme hakkına sahiptir.

* Yapılandan memnunsanız, icazet veriyor, yani yapılanı sonradan kabul ediyorsanız, ortada bir sorun kalmıyor.

* Hayır, hiç böyle bir niyetiniz yok ve yapılanı açıkça ya da zımnen ret ediyorsanız, meselenin sizle ilgili bir boyutu kalmıyor. Karşı taraf, muamelenin bu şekilde hükümsüz olması sebebiyle uğradığı zararın tazminini yetkisiz temsilciden talep edebilir. Bırakın meseleyi onlar aralarında halletsinler.

Vekalet Sözleşmesi ise sizin adınıza bir işin görülmesini istediğinizde söz konusu olan bir diğer hukuki işlem olarak hukukta yer tutar. Vekalet sözleşmesi genel nitelikli bir iş görme sözleşmesidir. Dolayısıyla Borçlar Kanunu'nda düzenlenmeyen ve konusu iş görme olan bütün sözleşmelere vekalet hükümleri uygulanır.

Bir hekim tarafından kişinin tedavi edilmesi, bir öğretmenin özel ders vermesi de vekalet sözleşmesi hükümlerinin uygulandığı hukuki bağlardır. Buna karşılık evlenme, nişanlanma, evlat edinme ve manevi tazminat isteme gibi işlemler vekalet sözleşmesinin konusu değildir. Çünkü bu gibi işler kişiye sıkı sıkıya bağlı işlemlerdendir ve ancak kişinin kendisi tarafından yapılabilir.

Vekalet sözleşmesinde bir vekil, bir de müvekkil var. Vekil, müvekkilin menfaatine ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir işi görmeyi yükleniyor. Bu iş görme zamanla kayıtlı değildir.

Sonucun elde edilememesi riski müvekkile ait olsa da, vekil gerekli özeni göstermekle yükümlüdür. Vekil, vekalet sözleşmesinde iş görme borcunun borçlusu, müvekkil ise alacaklısıdır. Gerek vekil, gerekse müvekkil vekalet ilişkisine her zaman son verebilir. Vekalet sözleşmesi güvene dayanır ve dolayısıyla vekil her zaman vekaletten istifa edebilir; müvekkil de her zaman vekili azil hakkına sahiptir. Müvekkil vekile vekaletini ifa için düzenli şekilde yaptığı masraflan ve ödediği avanslan gerekirse faiziyle ödemelidir.

Bunun dışında bir ücret söz konusuysa, bunun koşulları vekalet sözleşmesinde belirtilmelidir.

 


Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla