Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

'Çocuk Hakları Günü' vesilesiyle


Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1989 tarihinde "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni kabul etti. Bu vesile ile, her yıl 20 Kasım, Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmakta ve bu önemli konuya kamunun dikkati çekilmekte. Türkiye Cumhuriyeti ise, "Çocuk Hakları Sözleşmesi"ni 14 Eylül 1990 tarihinde imzaladı ve bu sözleşme 09 Aralık 1994'de TBMM tarafından onaylandı. Çocuk Hakları Sözleşmesi, 18 yaşına kadar olan insanları çocuk olarak niteler ve onların, Yaşama, Korunma, Gelişme ve Katılım haklarını güvence altına alır. Sözleşme, özel ilgi ve özel eğitim gerektiren (özürlü, suça itilmiş, savaş mağduru, sokakta yaşayan ve sokakta çalışan) çocuklar için özel düzenlemeler ve hükümler öngörmektedir. Bugüne kadar yapılmış olan çocuklara ilişkin sözleşmelerden farklı olarak bu sözleşme, çocukların yalnızca yaşama, korunma, gelişmesini değil katılımlarını, yani kendi haklarında kararlar verme ve kişiliklerini geliştirme, toplumsal örgütlenmelerde kendilerini ifade etme haklarını da tanımıştır. Sitemizde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin tüm maddelerini bulabilirsiniz.

Çocuk Vakfı'nın Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu
"Çocuk Vakfı'nın hazırladığı Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu, ürpertici ve son derece ilginç sonuçları gözler önüne seriyor. Rapora göre dünyada 600 milyon çocuk yoksul. Gelişmekte olan ülkelerde, yaşları 5 ile 14 arasında olan iki yüz milyon çocuk mutlak yoksulluk düzeyinin altında bulunuyor. Yoksulluk içinde büyüyen çocuk sayısında son 10 yıl içinde artış gözlendi. 5 ile 11 yaşları arasında 65 milyon çocuk tehlikeli ortamlarda çalışıyor. Çocuk Vakfı'nın hazırladığı 2001 Hakları Çalınmış Çocuklar Raporu, bu ve bunun gibi birçok çarpıcı gerçeği vurguluyor.

Dünya Çocuk Hakları Günü çerçevesinde hazırlanan rapor, Çocuk Hakları Okulu'nun, Çocuk Vakfı Sayısal Çocuk Uyarı Raporu, Dünya Nüfus Teşkilatı, Dünya Sağlık Teşkilatı, İstanbul Çocuk Raporu, Türkiye İnsani Gelişme Raporu/1998, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, Türkiye Çocuk Bilgi Merkezi, UNICEF ve UNESCO verilerini esas alarak hazırlanmış. Rapor'dan bazı önermeler şöyle: Toplam nüfusu 6 milyar 300 milyon olarak kabul edilen dünyada, 0-18 yaş arası çocuk nüfusu 3 milyar 50 milyon. Dünya doğum ortalaması yüzde 2.5. Hamilelik ve doğumdaki yetersiz koşullar nedeniyle her yıl 600 bin anne hayatını kaybediyor. Her yüz çocuktan 8'i beş yaşına varmadan ölüyor.

600 milyon çocuk yoksul. Birleşmiş Milletler'in (BM) ulaşabildiği insan sayısı 95 milyon. Gelişmekte olan ülkelerde yaşları 5 ile 14 arasında olan 200 milyon çocuk mutlak yoksulluk düzeyinin altında. Yoksulluk içinde büyüyen çocuk sayısında son 10 yıl içinde artış gözlendi. 275 milyon çocuk işçi var; yaşları 5 ile 11 arasında değişen 65 milyon çocuk tehlikeli ortamlarda çalışıyor.

Afrika kıtasındaki çocukların yüzde 41'i ekonomik aktivitenin içinde yer alıyor. 10 yaşında olgunlaşan, 20 yaşında yaşlanan, 30 yaşında ölen yaklaşık her yıl 2 milyon çocuk 'seks pazarı'na sokuluyor. Dünya genelinde çocukların ancak yüzde 71'i temiz su içebiliyor. Okul çağında bulunan 135 milyon çocuk okuma - yazma bilmiyor. Okula gitmeyenlerin yüzde 60'ı kız çocuğu. Gelişmiş ülkelerdeki çocukların ise yüzde 98'i okula kayıtlı. Dünyada eğitim harcamalarına 7 milyar dolar harcanırken savunma harcamalarına 781 milyar dolar harcanıyor. Son beş yılda savaş ve terör yüzünden 60 milyon insan etkilendi. 7 - 14 yaşları arasında 300 bin çocuk aktif olarak savaş ve silahlı çatışmalara katılıyor.

Türkiye'de Çocuklar
0 - 18 yaş nüfusu 27 milyon. 5 yaş altı nüfusu 7 milyon. Yıllık ortalama nüfus artış hızı 1.9 ve hane halkı ortalaması ise 4.3. Bebek ölüm oranı binde 37'dir. Doğurganlık oranı doğuda yüzde 4.2, batıda ise yüzde 2. Bin bebek başına düşen canlı doğumda, doğuda oran binde 62, batıda ise binde 33.

Türkiye'de toplam doğurganlığın yüzde 11'i 15 - 19 yaş grubunda gerçekleşiyor. Türkiye'de çocuk annelerin oranı da yüksek. 12 - 14 yaş arası evli olan kız çocuklarının sayısı 10.484. 15 - 19 yaş grubunda evli olanların sayıları ise 463 bin 481.

Türkiye'de Çocuk Sağlığı
Türkiye çocuk sağlığı alanında ulusal hedeflere ulaşamamaktadır. Bağışıklama, bebek ve anne ölüm hızı yanında, malnütrisyon açısından standartlarını Türkiye iyileştirmiştir; fakat bu standartlar istenilen düzeyin altındadır. Hiç aşı olmayan çocuk sayısı yüzde 4'tür. 12 - 23 aylık bebeklerin ise yalnızca yüzde 41'i aşılıdır. Türkiye'de her üç çocuktan biri sağlıklı beslenemediği için gelişme ve büyüme bozukluğu içindedir.

Türkiye genelinde sağlıklı tuvaleti olmayan hane halkı yüzdesi 31'dir. Sağlıklı içme suyu olmayan hane halkı yüzdesi ise 26'dır.

7 - 13 yaş arası okula kayıtlı olmayan kız çocuk yüzdesi 31, erkek çocuk yüzdesi ise 21'dir. Türkiye'nin okullaşma oranı ilkokul yüzde 90, orta ve dengi okul yüzde 64, lise ve dengi okul yüzde 50, yüksek okul yüzde 18'dir. Okullaşma oranlarında önemli bölgesel farklılıklar söz konusudur.

4 - 18 yaşları arasındaki çocuk nüfusu içinde 1 milyon 100 bin özürlü çocuk bulunuyor. 45 bin görme, 130 bin işitme, 500 bin zihinsel, 300 bin hareket engelleri olan özürlü çocuklar için verilen eğitim ise yetersizdir. Özürlü çocukların okullaşma oranları yüzde 2 civarındadır. Özel eğitim dahil ilköğretimden yararlanan özürlü çocuk sayısı 28 bindir.

Türkiye'de Çalışan Çocuklar
Türkiye'de 6 - 18 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 6 milyon sınırına dayanmıştır. Çalışan çocukların ise yüzde 30'u okula gitmiyor. Sokakta çalışan çocuk sayısında son 5 yılda artış olduğu gözlenmiştir. Türkiye genelinde sokak çocuklarının sayısının 6 bin olduğu tahmin ediliyor.

Türkiye'de koruma altındaki çocuk sayısı 16 bin 595. Çocuğa karşı işlenen suçlarda son 5 yıldaki artış yanında çocukların işlediği suçlarda da artış olmuştur.

Türkiye'de çocuk ihmali ve istismarı giderek yaygınlaşıyor. Çocuk istismarının en yüksek oranını psikolojik ve fiziksel istismar türleri oluşturuyor. Örselenen, cinsel tacize ve şiddete maruz kalan çocuklara yönelik hak ihlallerinin izlenmesi yapılamadığı gibi çocuk istismarına yönelik projelerin uygulanmasına da başlanamıyor. Çocuklar reklâm, müzik ve gösteri dünyasında yoğun bir şekilde tecimsel yaklaşımlarla istismar ediliyor.

İstanbul'da çocuklar
İstanbul'un 0 - 18 yaş nüfusu 4 milyon 260 bin. Nüfusun en yüksek oranını 10 - 19 yaş grubu oluşturuyor. Nüfus artış hızı 4.48 . İstanbul'da her yıl 153 bin bebek doğuyor. Bebek ölüm oranı binde 27 ile Türkiye ortalamasından iyi durumda. Gecekondu bölgelerindeki bebek ölüm sayısı Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle benzerlikler gösteriyor.

15 - 19 yaş arası evli olan adölesan annelik yüzdesi, Türkiye ortalamasının altında. İlk öğretimde dersliğe düşen öğrenci ortalaması 65, liselerdeyse bu sayı 41. İlköğretim ve liselerdeki toplam öğrenci sayısı 1 milyon 800 bin civarında. Kız çocukların %21.6'sı, erkek çocukların ise 18.6'sı okula kayıtlı değil.

Tespit edilmiş özürlü çocuk sayısı 420 bin. 2000 - 2001 eğitim - öğretim yılında 3028 özürlü öğrenci özel eğitim okullarında öğrenim görmüştür. Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nun (SHÇEK) yetiştirme yurtlarında koruma altına alınmış çocuk sayısı 1369. İstanbul'da kimseli - kimsesiz korunmaya muhtaç çocuk sayısı 300 bin. Sokakta çalışan çocuk sayısı, son üç yılda hızla artmayı sürdürüyor. Mevsimlere göre değişmekle birlikte sokak çocuğu sayısı 650 civarında.

İstanbul'da resmi, gayri resmi olarak bin mülteci ve sığınmacı bebek ve çocuk yaşıyor."

Minidev, tüm dünya çocuklarına mutlu, sağlıklı, adil ve barış içinde bir yaşam diler.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla