Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Eğitim ve öğrenim hakkı


Toplumda bir varlığı bulunan bir kişinin yaşama aktif bir biçimde katılabilmesi, uyum sağlayabilmesi için gerekli genel bilgileri edinmesine ve mantık yürütme - hüküm verme yeteneklerini kazanmasına eğitim diyoruz. Toplumun okul ve benzeri türde örgütlenmiş kurumlarında yapılan eğitime ise öğretim deniyor.

Eğitim ayrıca bir kimsenin herhangi bir faaliyet alanında yetiştirilmesi, bu alanla ilgili ahlakî, kültürel, entelektüel ya da teknik bilgilerin bütünüdür.


Madde 42: Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediğine göre ülkemizdeki eğitimin amacı şöyle: "En değerli kaynağımız olan insan gücünü Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, ulusal değerleri benimsemiş, ülkesine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş, insan haklarına saygılı, demokrasi,yi özümsemiş yurttaşlar olarak yetiştirmek ayrıca onları kendilerinin ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olarak yetişmelerini sağlayarak geleceğe hazırlamaktır..."

Temel Eğitim nedir?
Okul öncesi ve ilköğretim basamaklarını içine alan ve her bir insanın alması vazgeçilmez önkoşul eğitime denir.

İş hayatına etkin, verimli ve sürekli katılımı sağlayan, bireye çağın gereklerine, toplumun ihtiyaçlarına uygun, istihdama yönelik meslek edindirmeyi amaçlayan Orta ve Yüksek öğretim ise öğrencinin isteğine tabidir.

Bireyin evrendeki değişimin yanı sıra, çok kısa aralıklarla büyük boyutlarda değişen ya da gelişen mesleklere uyumunu sağlayacak, hedef kitlesi tüm toplum olan bir de sürekli eğitim vardır.

Milli Eğitim Bakanlığı, nasıl öğrenciler yetiştirmeyi hedefler?

 • Doğru düşünen,
 • Etkili karar alan,
 • Sorumluluğunun bilincinde olan,
 • Kendini sürekli yenileyen ve geliştiren,
 • Birlikte çalışma becerisine sahip,
 • Kendi kendisiyle ve başkalarıyla yarışan,
 • Rekabet ortamını iyi anlayan ve değerlendiren,
 • Risk alabilen,
 • Yaşama saygılı,
 • Çevreyi ve doğayı koruyan,
 • Düşünerek hareket eden,
 • Olaylara çok yönlü bakabilen,
 • Kendisinin güçlü ve zayıf yönlerini tanıyan,
 • Yetkiyi sorumluluk olarak kullanan,
 • Ülkesinin gelişmesinin, kendisinin ve ailesinin gelişmesi olduğunun bilincinde olan,
 • Kamu düzenine saygılı, kendini ve insanları seven uzlaşmacı bireyler...Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla