Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Medeni Kanun medenileşiyor


76 yıllık Türk Medeni Kanunu nihayet değişiyor. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan tasarı, aile yaşamında köklü düzenlemeler getiriyor. Yeni Medeni Kanun Tasarısı'na göre evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkek eşit söz hakkına sahip olacaklar. Kadın isterse eşinin soyadının yanı sıra kendi soyadını da kullanabilecek. Eşler mal ve iş seçimi konusunda serbest olacak. Evlilik yaşı kadın ve erkek için de 17 yaşını doldurma, 18'den gün alma olarak düzenleniyor.Yasama Organı TBMM Başkanlığı'na 1999 tarihinde gönderilen 1030 maddelik tasarı, "Başlangıç", "Kişiler Hukuku", "Aile Hukuku", "Miras Hukuku" ve "Eşya Hukuku" başlıklarını taşıyan dört kitaptan oluşuyor. Tasarı, temel kanun olarak 10 bölüm halinde görüşülecek.

Tasarı, toplumun temeli sayılan ailenin yaşamında şöyle köklü değişiklikler içeriyor:

Evin reisi kavramı sona eriyor
Sadece erkeğin bulunduğu yerde yapılan evlenme işlemi, kadının bulunduğu yerde de gerçekleştirilebilecek.
Evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkek eşit söz hakkına sahip olacak. Eşler, evlilik birliğini temsil etme yetkisine sahip olacaklar. Eşler, birliğin temsil yetkisini kullandıkları hallerde, üçüncü kişilere karşı da müteselsilen sorumlu sayılacaklar.
Kadının evlilik birliğini temsil yetkisini kötüye kullanması halinde, kocanın bu yetkiyi kaldırmasına ilişkin hüküm de değiştiriliyor. Buna göre, eşlerden her birinin temsil yetkisini aşması veya bu yetkiyi kullanmada yetersiz kalması halinde, temsil yetkisinin sınırlandırılması veya kaldırılması konusunda hakim karar verecek.
Eşler, oturacakları evi birlikte seçme hakkına sahip olacaklar.

Kızlık soyadı da kullanılabilir
Evlenen kadın, kocasının soyadının yanı sıra isterse kızlık soyadını da kullanabilecek. Kadın; boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğunu belirtir ve bunun kocaya bir zarar veremeyeceği kanıtlanırsa, istemi üzerine hakim, kocasının soyadını taşımasına izin verebilecek.
Eşler arasındaki eşitlik ilkesi uyarınca eşlerden her biri, üçüncü kişilerle her türlü hukuki işlemi yapabilecek. Ancak, ailenin oturduğu evle ilgili işlemler konusunda, eşlerden her biri, diğerinin açık rızasını almak zorunda olacak.

Evlenme yaşı eşitleniyor
Tasarıyla getirilen düzenlemeyle evlenme yaşında kadın ve erkek arasındaki eşitsizlik gideriliyor. Daha önce erkek için 17, kadın için 15 olan evlenme yaşı, her ikisi için de 17 yaşın doldurulması, 18 yaşından gün alma şartına bağlanıyor. Olağandışı durumlarda ise kadın-erkek arasındaki fark kaldırılarak 16 yaşını doldurma, 17 yaşından gün alma olarak değiştiriliyor.

Evlat edinebilmek için yeni kurallar
Evlat edinme yaşı 35'den 30'a indirildi. Evlat edinmede çocuksuz olma veya alt soyun olmaması şartı aranmayacak. Çocuğu olanlar da diğer şartlar uygunsa evlat edinebilecek. Evlat edinmede 2 yıllık bir deneme süresi öngörülüyor. Böylece bir küçüğü evlat edinmek isteyen kişinin 2 yıl süreyle ona bakıp eğitmesi şartı aranarak gelişigüzel evlat edinme önlenecek ve küçükler korunacak. Daha önce erkeğe tanınan vesayet hakkı, kadına da tanınıyor. Ancak vesayet süresi 4 yıldan 2 yıla indiriliyor.

Evlatlıkla evlilik olanaksız
Evlatlıkla evlenmek kesin olarak yasaklanıyor. Daha önce evlatlıkla evlenmek yasak olmasına rağmen, evlenme gerçekleşmişse buna izin veriliyordu.

Akıl hastalarına raporlu izin
Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemeyecekler. Kocanın, "kadın ve çocukların bakımından sorumlu olduğu" ilkesi kaldırılarak, yerine eşit mali sorumluluk getiriliyor. Evin giderlerine katılmada eşlerin mali güçleri, emek ve mal varlıkları esas alınacak.
Eşlerden her biri meslek ve iş seçiminde serbest olacak. Ancak bu seçimde diğer eşin ve aile birliğinin huzuru ve yararı gözönünde bulundurulacak. Kadının kocası lehine borç altına girmesine ilişkin işlemleri hakimin iznine tabi tutan hüküm kaldırılıyor. Eşler, mali sorumluluğu birlikte taşıyacak.
Eşlerden her biri, kendi borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı bütün malvarlığıyla sorumlu olacak.

Boşanmalarda gizli dava
Boşanma sebepleri arasına "onur kırıcı davranışlar" da ekleniyor. Boşanma sebepleri arasında yer alan "terk"in süresi 3 aydan 6 aya çıkarılıyor. Buna göre, mevcut '3 ay sonunda ihtar çekme' zorunluluğu kaldırılıyor. Bunun yerine 6 ay sonunda 'uyarıya gerek kalmaksızın' boşanma davası açma imkanı getiriliyor. Boşanma davalarında, taraflardan birinin istemesi halinde hakime, davanın gizli olarak sürmesine karar verme yetkisi tanınıyor. Boşanma halinde eşlerin aile konutu ve ev eşyasını kimin kullanacağı konusunda anlaşamamaları halinde, nihai karar hakime bırakılıyor.
Miras Hukuku
Miras hukukunda saklı oranlar azaltılarak, miras bırakanın mallarındaki tasarruf özgürlüğü genişletiliyor.

Edinilmiş mallar
Edinilmiş mallara katılma rejimi, evlilik süresince edinilen mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsayacak. "Her eşin bu mal rejimi süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı, edinilmiş mal" olarak değerlendirilecek. Çalışmasının karşılığı olan edinimler, sosyal güvenlik ve sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerince yapılan ödemeler, çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, kişisel malların gelirleri ile edinilmiş malların yerine geçen değerler, eşlerin evlilikte edindikleri mallar kabul edilecek. Eşlerden yalnız birinin kullanımına yarayan eşyalar, mal rejimi başlangıcında eşlerden birine ait olan mal varlığı değerleri, manevi tazminat alacakları ile kişisel mal yerine geçen değerler ise "kişisel mal" sayılacak. Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını sözleşmede belirtebilecekler.

DevamıDiğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla