Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

Anayasa'nın değiştirilmesi usulü


Devlet, bir kurallar sistemidir.
Bu kurallar sisteminin en önemli parçası da hukuk kurallarıdır.

Demokratik Devlet'te, bu kurallar bütününü kapsayan sistemin, özel olarak da hukuk kuralarının önemli özellikleri var:
1- Hukuk kuralları, Demokratik Devlet'te sadece kişileri değil, Devlet ve Devlet'in organları ve devlet hizmetinde çalışanları da bağlar.
2- Demokratik Devlet'te, bu hukuk kurallarının temelinde halk vardır.

Demokraside bu hukuk kuralları, vatandaşların uyması için farklı bir güç tarafından yapılmıyor. Herkes için, yine halk-toplum- tarafından doğrudan doğruya ya da temsilcileri aracılığı ile yapılır.

İşte Demokratik hukuk ve demokrasi dışı hukuk sistemlerini ayıran temel unsur budur. Bu kurallar bütünü biçiminde oluşan sistemin adı Anayasal sistem olarak benimsenir. Anayasal sistemin temel ve en üstün belgesi de, elbette, Anayasa'dır.

Anayasa da belirli kurallar bütünüdür.
Türkiye'de 1876, 1909, 1921, 1924,1961 ve 1982 yıllarında hazırlanan yazılı anayasalar uygulanagelmektedir.
Yeryüzünde yazılı olmayan anayasalar da mevcuttur.

Anayasa, tek bir metinde toplamış olduğu için, yapılışı ve değiştirmesi diğer hukuk kurallarından farklıdır ve oldukça güçtür. Bu değişiklikler, farklı organlar tarafından ve farklı usüllerle yapılabilir. Nitekim Anayasa'nın Üstünlüğü İlkesi olarak bilinen bir ilke vardır ve bu cümleden olmak üzere, "Anayasa, kurallar sistemi içinde, diğer kurallardan, özellikle de yasalardan, genel olarak üstündür" denir.

Anayasa dediğimiz bu üstün belge, hem içindeki konular yani içeriği, hem de değiştirilme usulü yönünden, diğer kurallardan, kanunlardan farklıdır.

Bir anayasa değişikliği için, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 2/3'ü veya 3/5'i oranında oyuyla kabul edilmesi gerekir. Bu iki oran arasında önemli bir fark vardır. Bu da değişikliği istenen maddenin halkoyuna, yani referanduma sunulması ile sonuçlanmasını doğurur.


Anayasanın değiştirilmesi usulü:
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tamsayısının 1/3'ü kadar üyesinin yazılı teklifi gereklidir. (En az 183 parlamenterin imzaladığı yazılı değişiklik önergesi gerekir)
Bu değişiklik önergesinin 330 ila 365 milletvekili tarafından kabul edilmesi ile, önerge, Cumhurbaşkanlığı'na sunulur.
Cumhurbaşkanı değişiklik önergesini kabul ederse, değişiklik önergesi, zorunlu olarak referanduma götürülecektir. Cumhurbaşkanı değişiklik önergesini red ederse önerge TBMM'ne geri döner. Yeniden oylanan önerge TBMM üye tamsayısının 2/3'ünün veya daha fazlasının (367 ve daha fazla olumlu oy) onaylaması halinde bu kez, yeniden Cumhurbaşkanlığı'na gönderilir. Cumhurbaşkanı bu yeni önergeyi isterse referanduma götürür ya da onaylar ve Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesini temin eder.

Anayasa değişikliği önergesi, ilk aşamada 367 veya daha fazla oyla Cumhurbaşkanı'na gönderildiğinde farklı işlemler yapılır.
TBMM salt çoğunluğunun üçte ikisi ve daha fazla oyla gelen önergeyi, Cumhurbaşkanı, kabul ettiği takdirde, isterse halkoyuna sunar.
Dilerse, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmesini sağlar. Cumhurbaşkanı, önergeyi redederse, TBMM'ne geri gönderir.
Bu kez TBMM'den aynı koşullarda yani üçte ikilik çoğunluk oyunu almış olan önergeyi ya kabul eder, ya da referanduma sunar.
Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla