Ana Sayfa

Demokrasi
Dikkat Çekenler
Önce Demokrasi
AB Yolunda
Haklarımız
Savaşa Hayır
Sivil Toplum
Sivil Anayasa
Minidev'in Amacı

Kültür
K Dergisi
Kültür-Sanat
Çevre
Gey-Lezbiyen Kültürü
L.G.B.T.T Yazıları
Alternatif Tıp
Başucu Yazıları
Cinsel Yaşam
Doğan Cüceloğlu İle
İletişim Dünyası

Farklı Renkler,
Farklı Kültürler

Süryani Kültürü
Yahudi Kültürü
Ermeni Kültürü
Rum Kültürü

Diğer
Minidev'de yazmak
ister misiniz?

Reklamlarınız İçin
İletişim

YAZARLAR

İletişim Özgürlüğü


İletişim özgürlüğü, en geniş anlatımıyla; haber almak, haber vermek, yazılı ve görsel basın ve yayın yoluyla düşünceleri ifade edebilmek anlamına gelir.

Görsel-işitsel ve yazılı basın kişinin hem bilgilenme ve görüş oluşturma hem de ifade hak ve özgürlüklerinin önde gelen kaynaklarıdır.

Günümüzde kısaca ''medya'' olarak özetlenen kesim bu gücünü kullanırken kişi ve kişilik haklarını gözetmek durumundadır. Bu nedenle kişilerin özel yaşam alanlarıyla ilgili haber verirken mutlaka uyulması gereken kurallar mevcuttur. Her şeyden önce, verilen bir haber hukuka aykırı olmamalıdır. Bu nedenle haberin verilmesinde

  • Gerçek olması,
  • Toplumu ilgilendirmesi,
  • Güncel olması,
  • Verilmesinde bir kamu yararı bulunması gerekir.
Bu nedenle gerçek olmayan haberler kadar, yersiz eleştiriler, amaca uygun olmayan tarzda haber yansıtmak da hukuka aykırıdır.

T.C. Anayasası, Madde 28: Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve mali teminat yatırma şartına bağlanamaz...
Devlet, basın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.

Düzeltme ve Cevap Hakkı
Bir gazetede, dergide ya da televizyon kanalında şeref ve haysiyetimize dokunan ya da gerçeğe aykırı bir yayın yapılması halinde Anayasamızın 32. maddesiyle düzenlenmiş bulunan ''Düzeltme ve Cevap Hakkı''mızı kullanma olanağımız vardır.

Hakkınızda yayımlanan bir haberin düzeltme ve cevap hakkı yarattığını düşündüğünüzde aşağıdaki noktaları yerine getirmeyi sakın unutmayınız:
  • Haberin yayımlanmasından itibaren üç ay içinde, ilgili süreli yayının (Dergi, gazete vs. ) sorumlu müdürüne cevap veya düzeltme yazısını göndermek;
  • Sorumlu müdür üç gün içinde bu yazıyı inceleyip gönderdiğiniz yazının yayınlanmasına karar verirse, bu üç günün sonunda çıkacak olan ilk nüshada yazıyı hiçbir değişiklik yapmadan yayımlamalıdır. Düzeltme yazısının hakkınızda çıkan haberin yayınlandığı sayfada, aynı harf büyüklüğü ve karakteriyle yayınlanması zorunludur.
  • Yolladığınız yazı üç günlük inceleme süresini takip eden ilk nüshada yayımlanmazsa, bu tarihten itibaren 30 gün içinde mahkemeye başvurabilirsiniz. Mahkeme düzeltme veya cevap yazısını inceler ve sizi haklı görürse, yazının yayınlanmasına karar verir.
  • Böyle bir saldırı televizyon yoluyla gerçekleşmişse gene düzeltme ve cevap hakkınız vardır. Bu haber TRT'de çıkmışsa, yayın tarihinden itibaren 7 gün içinde TRT Genel Müdürlüğü'ne düzeltme veya cevap metni yollamalısınız. TRT dışındaki bir özel televizyon ya da radyo kanalı söz konusuysa, o kanala başvurup düzeltme veya cevabınızı yayımlamasını isteyebilirsiniz. Bunu yapmazlarsa, mahkemeye başvurmalısınız. Medeni Kanun, Madde 24/A uyarınca düzeltme ya da cevabın ne zaman ve nerede yayımlanacağına mahkeme karar verecektir.
Bu sayfalara katkılarından dolayı Doç. Dr. İştar Gözaydın'a, Behiç Ak'a ve Helsinki Yurttaşlar Derneği'ne teşekkür ederiz.

Diğer yazılar için tıklayın


HAKLARIMIZ

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRGESİ

ÇOCUK HAKLARI SOZLEŞMESİ

SİZ NE
YAPABİLİRSİNİZ?


AİHM


Yazarlar

Merih Akalın

Zehra Akdoğan

Cengiz Aktar

Uğur Alper

Orhan Bahçıvan

Dr. Arı Balcı

Rüstem Batum

Şabo Boyacı

Doğan Cüceloğlu

Şuayip Dağıstanlı

Dilek Dalaklı

Önal Demirci

Tuğrul Eryılmaz

Aynur Gedik

Dr. Mehmet Gürsel

Hakan Kuyucu

Sevin Okyay

Hakan Onum

Dr. Erhan Özer

Dr. Ender Saraç

Robert Schild

Cem Şen

Aykut Tankuter

Umur Talu

Anna Turay

Metin Yahya Üster

Aret Vartanyan

Dr. Nesrin Yetkin

Erol Yurderi

Servisler
YENI Okurdan

Bizi desteklemek
İster misiniz?


Yardım

E-posta

Favorilerinize
Ekleyin


miniDEV'i Tavsiye Et

İletişim

miniDEV'i
Ana Sayfanız yapın

Reklamlarınız İçin

 


Bu Sayfayı Beğendiysen Arkadaşına Yolla